bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Stowarzyszenie „Metropolia Warszawa”. Pracownik poszukiwany

Pomarańczowo-czerwono-niebieski znak w formie okręgów. Napis Dla harmonijnego, społeczno-gospodarczego rozwoju gmin i powiatów Obszaru Metropolitalnego Warszawy.
Gmina Wiązowna jest członkiem Stowarzyszenia "Metropolia Warszawa" (Foto: sm.waw.pl)

Stowarzyszenie „Metropolia Warszawa” ogłosiło konkurs na stanowisko koordynatora ds. promocji i kontaktów z mediami w Stowarzyszeniu „Metropolia Warszawa”. Zgłoszenia można składać do 15 marca.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało m.in.:

 1. Koordynowanie zadań promocyjnych i komunikacyjnych Stowarzyszenia;
 2. Przygotowanie i realizacja planów komunikacji w oparciu o plany pracy Stowarzyszenia;
 3. Prowadzenie strony internetowej oraz profili społecznościowych (FB, Twitter);
 4. Opracowywanie i redagowanie treści i materiałów promocyjnych i informacyjnych do umieszczenia na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter) Stowarzyszenia;
 5. Przygotowanie artykułów dot. bieżących działań Stowarzyszenia;
 6. Planowanie i koordynacja współpracy z mediami;
 7. Lokowanie w mediach ogólnopolskich i lokalnych informacji o działaniach Stowarzyszenia;
 8. Inicjowanie, prowadzenie i kompleksowa obsługa kontaktów z mediami lokalnymi, regionalnymi i ogólnopolskimi w celu promocji działań Stowarzyszenia;
 9. Przygotowywanie odpowiedzi na pytania mediów, opracowywanie planów medialnych i strategii komunikacyjnej;
 10. Realizacja zadań w zakresie redagowania materiałów prasowych, informacji i wypowiedzi członków Zarządu;
 11. Monitorowanie mediów;
 12. Nadzór nad identyfikacją wizualną Stowarzyszenia;
 13. Monitoring skuteczności prowadzonych działań.

Wymagania niezbędne:

 1. Znajomość tematyki samorządu terytorialnego;
 2. Co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z redagowaniem, tworzeniem tekstów o zróżnicowanej treści i wartościowym charakterze;
 3. Doświadczenie w prowadzeniu działań komunikacyjnych w mediach społecznościowych (informacja w CV które profile i w jakim okresie były prowadzone);
 4. Umiejętności pisania i redagowania tekstów w dobrej polszczyźnie;
 5. Podstawowych umiejętności obsługi programów graficznych;
 6. Samodzielności i efektywności w działaniu;
 7. Kreatywności oraz silnej orientacji na osiągnięcie celu;
 8. Łatwości w nawiązywaniu kontaktów.

Wymagania dodatkowe: doświadczenie w pracy z systemami CMS (WordPress), podstawową wiedzą na temat obszarów SEO/SEM i znajomością Facebook Ads, orientacją na rynku lokalnych mediów tradycyjnych i doświadczeniem we współpracy z redakcjami promocyjnym.

Warunki zatrudnienia:

 1. Umowa o pracę;
 2. Wymiar czasu pracy – do ustalenia z wybranym kandydatem (nie mniejszy niż ½ etatu).

Oferty osób ubiegających się o stanowisko powinny zawierać:

 1. CV i list motywacyjny (podpisane odręcznie);
 2. Kserokopie świadectw pracy i innych dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe;
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa);
 4. Oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (podpisane odręcznie);
 5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (podpisane odręcznie).

Oferty należy przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: biuro@sm.waw.pl w terminie do 15 marca do godz. 16.00 lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny: Stowarzyszenie „Metropolia Warszawa”, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa w terminie do 15 marca do godz. 16.00. Oferty przesłane pocztą elektroniczną lub tradycyjną po tym terminie, nie będą brane pod uwagę. W przypadku wysłania oferty pocztą tradycyjną decyduje data wpływu.

Stowarzyszenie odpowie tylko na wybrane oferty. Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej www.sm.waw.pl

Więcej informacji na stronie: http://sm.waw.pl

Data opublikowania strony: 01/03/2021