bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Szczepienia dla seniorów. Konkurs na wybór realizatora programu profilaktycznego

Szczepienie. Na zdjęciu ręka w rękawiczce trzyma strzykawkę i wkłuwa się nią w gołe ramię
Szczepionki mają na celu zapobieganie lub łagodzenia objawów danej choroby (Foto: pixabay.com)

Zapraszamy podmioty wykonujące działalność leczniczą do składania ofert na wybór realizatora zadania w zakresie ochrony zdrowia - program polityki zdrowotnej „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Wiązowna w wieku 65-74 lat na lata 2023-2027” w roku 2023.

Maksymalna wysokość środków finansowych przeznaczonych ze strony Urzędu Gminy Wiązowna na realizację całego zadania nie może przekroczyć kwoty 20 500 zł.

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Wiązowna (ul. Lubelska 59, 05 – 462 Wiązowna). Oferenci są zobowiązani do ponumerowania każdej strony oferty oraz wymaganych załączników. Oferta musi być złożona w zamkniętej kopercie, opatrzonej pieczątką oferenta oraz napisem „Otwarcie kopert tylko w obecności komisji konkursowej”.

Termin składania ofert upływa w 11 września 2023 r. o godz.18.00. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można znaleźć poniżej.

Więcej informacji udziela Magdalena Grzegrzółka, Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 32, 603 117 322, e-mail: m.grzegrzolka@wiazowna.pl.

Data opublikowania strony: 24/08/2023