Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Szukamy osoby do pracy w Wydziale Inwestycji

Segregator z dokumentami po prawej. Po lewej kalkulator, a na nim czerwony długopis
Segregator z dokumentami po prawej. Po lewej kalkulator, a na nim czerwony długopis

Ogłosiliśmy nabór kandydatów do pracy w Wydziale Inwestycji w Urzędzie Gminy Wiązowna. Dokumenty można składać do 3 października.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku to m.in.:

 1. przygotowanie i prowadzenie realizacji zadań inwestycyjnych z zakresu budowy obiektów kubaturowych, dróg, sieci wodno – kanalizacyjnej i innych.

Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie – średnie (mile widziane techniczne: drogowe, budowlane, elektryczne);
 2. 3-letni staż pracy;
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 5. obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Dz. U. z 2022 r., poz. 530);
 6. nieposzlakowana opinia;
 7. znajomość przepisów regulujących zagadnienia będące przedmiotem zakresu obowiązków, w tym w szczególności znajomość cyklu inwestycyjnego oraz podstawowa znajomość przepisów prawa budowlanego.

Wymagania dodatkowe (pożądane):

 1. wykształcenie wyższe techniczne (drogowe, budowlane, elektryczne, odnawialne źródła energii, inżynieria środowiska);
 2. mile widziane posiadanie wiedzy z zakresu efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii;
 3. doświadczenie w pracy w zakresie objętym naborem;
 4. znajomość pakietu MS Office;
 5. wysoka kultura osobista, duże zaangażowanie w pracę, samodzielność przy wykonywaniu zadań, samodyscyplina;
 6. znajomość ustawy o samorządzie gminnym, Statutu Gminy Wiązowna oraz tabeli nr 2a do uchwały nr 144.LVIII.2022 Rady Gminy Wiązowna
  z dn.13.12.2022 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Wiązowna na 2023 r. z późn. zm.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć (decyduje data wpływu do urzędu):

 1.  do Biura Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Gminy Wiązowna, w zamkniętej kopercie lub zostały przesłane listem poleconym na adres Urząd Gminy Wiązowna, 05 – 462 Wiązowna, ul. Lubelska 59;
 2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres nabory@wiazowna.pl;
 3. za pośrednictwem ePUAP.

w terminie do 03.10.2023 r. do godz.12.00,  z dopiskiem na kopercie: “Nabór na stanowisko w Wydziale Inwestycji– oferta nr 15/2023”.

Więcej informacji udziela Agnieszka Karwowska – naczelnik Wydziału Administracyjnego, tel. 22 512 58 50, adres e-mail: a.karwowska@wiazowna.pl

Data opublikowania strony: 21/09/2023