Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

30 lat samorządu terytorialnego w Polsce. Symboliczny wiąz

Wójt Janusz Budny (po lewej) i przewodnicząca rady gminy Renata Falińska (po prawej) stoją pod wkopanym prez siebie wiązem z okazji 30-lecia samorządu terytorialnego
Wójt Janusz Budny (po lewej) i przewodnicząca rady gminy Renata Falińska (po prawej) stoją pod wkopanym prez siebie wiązem z okazji 30-lecia samorządu terytorialnego

Dokładnie dziś, czyli 27 maja, mija 30 lat od pierwszych wyborów samorządowych, które zapoczątkowały proces odrodzenia samorządu terytorialnego w Polsce. Z tej okazji Wójt Gminy Wiązowna Janusz Budny i Przewodnicząca Rady Gminy Renata Falińska posadzili wiąz – symbol naszej gminy –  na terenie Parku Centrum w Wiązownie.

27 maja 1990 r. to symboliczna data – tego dnia narodził się polski samorząd terytorialny. Dokładnie 30 lat temu odbyły się pierwsze w powojennej historii Polski całkowicie wolne wybory do władz lokalnych. Mieszkańcy gminy wybrali 21 przedstawicieli spośród 53 zgłoszonych kandydatów. Frekwencja wyborcza w naszej gminie wniosła 37,45 proc. Osiem lat później zakres funkcjonowania samorządu terytorialnego znacznie się rozszerzył. Wprowadzono samorząd powiatowy oraz wojewódzki.

Gmina Wiązowna w obecnym kształcie uformowała się w 1992 r. w związku z odłączeniem sołectwa Aleksandrów. Na I kadencję 1990 – 1994 Rada Gminy Wiązowna wybrała na pierwszego Wójta  Jolantę Koczorowską.

Przez trzydzieści lat samorządowcy musieli bronić suwerenności i samodzielności jednostek samorządu terytorialnego, gdyż każda władza chce przerzucić na samorząd jak najwięcej zadań i odebrać jak najwięcej dochodów, a przez to ograniczyć samodzielność i zwiększyć kontrolę.  Ale demokratyczne państwo prawne, z prawidłowo funkcjonującym trójpodziałem władzy, musi zapewniać obywatelom prawa i wolności i opierać się na silnym samorządzie, którego samodzielność podlega ochronie sądowej – napisała w specjalnym liście Jolanta Koczorowska, wójt w latach 1990 – 1998, z okazji rocznicy.

Wybory samorządowe w 2002 r. wprowadziły zmianę w wyborze wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. 27 października bezwzględną większością głosów mieszkańcy gminy wybrali Stanisława Boguckiego na wójta, który ponownie objął to stanowisko. W latach 2006 – 2010 wójtem był Marek Jędrzejczak, a w latach 2010 – 2014 Anna Bętkowska. Kolejna ważna zmiana zaszła w 2018 r., kiedy to po raz pierwszy wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wybieraliśmy na 5-letnią kadencję. Po raz drugi zdecydowaliśmy, że naszym wójtem będzie Janusz Budny.

Gdy w 1989 roku dokonała się w naszym kraju zmiana ustroju, natychmiast zabrano się do przygotowania refom, które miały naszą ojczyznę wprowadzić na nowe tory demokracji, oddać władze w ręce społeczeństwa, wprowadzić ekonomiczne zasady gospodarcze, a przede wszystkim oddać zarządzanie krajem na najniższe szczeble. Wśród kilku wielkich reform systemowych znalazła się reforma samorządu terytorialnego. Jak się później okazało – jedyna udana reforma, która popchnęła nas kraj na szybszą ścieżkę rozwoju. Pierwsze lata samorządu terytorialnego były latami euforii, ogromnego zapału do pracy, jednocześnie bardzo trudne – powiedział wójt Janusz Budny. – Trzeba było zmagać z wieloma problemami. Począwszy od wymuszenia zmiany podejścia urzędników, wychowanych w starym systemie nakazowo-rozdawniczym, poprzez braki zwykłych materiałów technicznych, aż po luki w przepisach prawa, a wręcz brak wielu regulacji prawnych, które ukazywały się w kolejnych latach. Wiele działań było podejmowane intuicyjnie, lecz zgodnie z logiką, ale na korzyść mieszkańców.

Przez te wszystkie lata w pracach Rady Gminy Wiązowna w sumie uczestniczyło 90 osób. Mamy za sobą siedem kadencji, a ósma trwa. W I kadencji przewodniczącym Rady Gminy Wiązowna był Marek Jędrzejczak, w II – Roman Zdunik, w III – Stanisław Wojciech Bogucki, w IV – kolejno Stanisław Wojciech Bogucki, Paweł Zemło i Dorota Dąbrowska, w V – Magdalena Łukomska, w VI – Monika Sokołowska, w VII  i obecnej VIII – Renata Falińska.

Infografika 30 lat samorządu terytorialnego w Polsce