Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Asfalt na ul. Świerkowej w Wiązownie

W czerwcu podpisaliśmy umowę na wykonanie modernizacji drogi wewnętrznej ul. Świerkowej w Wiązownie. Zakres modernizacji drogi obejmował: wykonanie nakładki asfaltowej na łącznym odcinku ok. 300 m.b., pobocza drogi o szerokości po 0,50 m.b. i dwa włączenia do ul. Kąckiej w Wiązownie o szer. 5 i 6 m.b. Wykonaliśmy pobocza z kruszywa oraz ustawiliśmy znaki drogowe. Koszt całego zadania (projekt i nadzór budowlany) to ok. 113 tys. zł, w tym 10 tys. zł to środki pochodzące z funduszu sołeckiego Wiązowny Kościelnej.

Więcej informacji o wsparciu gminy dla tego zadania Tomasz Mielnicki – Wydział Inwestycji, pok. 209, tel. 22 512 58 63, e-mail: t.mielnicki@wiazowna.pl.

Budowa nakładki asfaltowej w Kącku

Wykonawca wyłoniony w przetargu właśnie rozpoczął roboty budowlane na ul. Majowej w Kącku. W ramach realizowanej inwestycji zostanie wykonane doziarnienie istniejącej podbudowy i nakładka asfaltowa. Prace wykonywane są na długości 1 km.

Nowy odcinek drogi będzie wykonany od ul. Jagodowej (w ubiegłym roku prace zakończyły się na ul. Wierzbowej w Pęclinie) do ul. Malowniczej w Kącku. Zastosowane rozwiązania wpłyną znacząco na poprawę bezpieczeństwa oraz warunków ruchu pojazdów. Całość inwestycji będzie kosztowała prawie 454 tys. zł. Ukończenie realizacji zadania przewiduje się 17 sierpnia br.

W 2015 roku udzieliliśmy pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu na modernizację ul. Majowej w Kącku (drogi powiatowej nr 2705W). Pomoc ta polegała na zakupie gruzu betonowego oraz kruszywa łamanego. W ramach pomocy rzeczowej wykonano dokumentację projektową na wykonanie nakładki asfaltowej, która jest właśnie wykonywana. Po zakończeniu prac, odcinek z Kącka do Pęclina będzie można przejechać nową nawierzchnią asfaltową.

Ruszyła budowa drogi powiatowej w Porębach

Już niedługo do Porąb dojedziemy asfaltem. Mieszkańcy od wielu lat zabiegali o dokończenie budowy drogi nr 2706W Glinianka-Poręby. Obecne władze wsłuchały się w te prośby. Prace właśnie się rozpoczęły.

Dzięki wspólnym działaniom gminy i powiatu (właściciel drogi) asfalt zostanie położony, aż do końca wsi. Na tę inwestycję samorządy przeznaczyły po 100 tys. zł. Na najbliższej sesji Rada Gminy Wiązowna będzie decydować o przeznaczeniu dalszych środków w wysokości 150 tys. zł, by nakładka asfaltowa przebiegała do końca zabudowań we wsi.

Dzięki tej inwestycji kolejna miejscowość zostanie połączona z siecią dróg asfaltowych, a mieszkańcy będą mieli komfortowy dojazd do szkół, pracy czy sklepów. Poręby nie zostały zapomniane – jeszcze w tym roku zostanie opracowana inwentaryzacja i ekspertyza budynku byłej remizy OSP na świetlicę. O fundusze na jej modernizację będziemy się ubiegać ze Stowarzyszenia LGD Natura i Kultura.

Droga w Izabeli i Majdanie – 800 m asfaltu

Mamy kolejne odcinki asfaltu na drodze powiatowej w Izabeli i Majdanie. Prace były realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku. Na to zadanie przeznaczyliśmy w sumie 720 000,00 zł. ZDP wykonał w tym roku 450 m drogi w Majdanie i 350 m drogi w Izabeli. W tym roku na remonty „powiatówek” przeznaczyliśmy rekordową kwotę 1 649 000,00 zł. W projekcie budżetu na przyszły rok na modernizację kolejnych odcinków drogi Izabela-Majdan zarezerwowaliśmy 300 000,00 zł.

Remontujemy ul. Sosnową w Emowie

Rozpoczęliśmy remont ul. Sosnowej w Emowie (droga 270812W). Ulica zostanie wyłożona żelbetonowymi płytami. Wcześniej zostanie przygotowane i ustabilizowane podłoże. W ten sposób wyremontowane będą jeszcze dwie inne ulice: 400 m drogi nr 270803W ul. Górnej w Zakręcie i 150 m jezdni na ul. Świderskiej w Emowie. Remont ul. Sosnowej w Emowie będzie kosztował 77 500,00 zł. Pieniądze pochodzą z budżetu gminy.

Budowa drogi w Majdanie

Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku kontynuuje latem rozpoczęte prace na drodze powiatowej nr 2701 W Majdan – Izabela – Michałówek. Na odcinku ok. 650 m wykonywana będzie nakładka asfaltowa. Na jednym odcinku w Majdanie wykonano już krawężniki i zostały rozpoczęte prace przy korytowaniu i układaniu warstwy kruszywa pod budowę nawierzchni asfaltowej. Umowa z ZDP zakładała, że Gmina przekaże zakupione materiały budowlane Powiatowi na realizację zdania. Kruszywo i prefabrykanty betonowe w ilościach uzgodnionych z wykonawcą robót, są przekazywane według bieżących ustaleń.

Inwestycja będzie kosztowała ponad 600 tys. zł. Pieniądze pochodzą z budżetu Gminy Wiązowna, w tym 160 tys. zł przekazaliśmy w formie pomocy finansowej, za 448 tys. zł zakupiliśmy materiały budowlane przekazane ZDP na ten cel.

Ul. Widoczna w Majdanie i dalej w Izabeli z nową nawierzchnią

Na ten asfalt mieszkańcy czekali naprawdę długo

Rozpoczął się kolejny etap prac drogowych na ul. Widocznej w Majdanie i ul. Dębów w Izabeli, zapoczątkowanych w sierpniu br. Tej jesieni ta droga powiatowa zyska nową asfaltową nawierzchnię, na którą gmina przeznaczyła (jako pomoc rzeczową dla powiatu) prawie 390 tys. zł w postaci kruszywa, betonu, mieszanki asfaltobetonowej, a także krawężników. Zgodnie z ustaleniami z Zarządem Dróg Powiatowych, który nadzoruje remont, inwestycja powinna zostać zakończona do 30 listopada.

W tym tygodniu Wydział Techniczny rozpoczął też prace drogowe na ul. Sadowej, która już w przyszłym tygodniu zostanie utwardzona kruszywem. Pracownicy WT malują również pasy na ul. Spokojnej w Żanęcinie, co znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa pieszych.

Wreszcie asfalt w Izabeli i Majdanie

Rusza długo oczekiwany remont

Rozpoczęła się przebudowa ul. Widocznej w Majdanie i Izabeli (droga powiatowa 2701 W). Zakres prac obejmuje, oprócz położenia nawierzchni asfaltowej na długości 650m (300m w Majdanie, około 350m w Izabeli), prace z zakresu profilowania drogi oraz wykonania i odtworzenia rowów.

Gmina przekazała pomoc rzeczową dla Powiatu, w postaci kruszywa, betonu, mieszanki asfaltobetonowej, a na drogę w Izabeli – także krawężników. W sumie za materiały potrzebne do remontu na odcinku drogi w Majdanie z budżetu gminy zapłaciliśmy 166 tys. zł, w Izabeli – 222 tys. zł. To kolejny remont drogi powiatowej prowadzony przy wsparciu gminy Wiązowna w tym sezonie.

Prace wiążą się z utrudnieniami. Prosimy o wyrozumiałość!