Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Największy budżet inwestycyjny w historii Gminy Wiązowna

Ponad 25 mln zł – tyle wydamy na inwestycje, a więc infrastrukturalny rozwój naszej gminy w tym roku. To historyczny rekord! Dziś budżet inwestycyjny jest o 40% wyższy niż na początku tej kadencji samorządu. To pozwoli przeprowadzić wiele wyczekiwanych od lat inwestycji. Nasze potrzeby wciąż są ogromne, ale przy rozsądnym gospodarowaniu takim budżetem w tym roku zrealizujemy wiele z nich.

Jeśli nie rosną dochody gminy, trudno zwiększać budżet na inwestycje. Bo tak jak w każdym gospodarstwie domowym, inwestować możemy tylko to, co nam pozostanie po opłaceniu wszystkich rachunków i zobowiązań, tak w przypadku gminy na modernizację infrastruktury możemy przeznaczyć pieniądze, które pozostaną po zabezpieczeniu wszystkich innych stałych wydatków. Dochody naszej gminy jednak systematycznie rosną. W 2018 roku zwiększą się o kolejne 6,7 mln zł. W 2017 roku wynosiły one bowiem ponad 78 mln zł, a w tym roku wyniosą, według prognozy, ponad 85 mln zł.

Skąd ten wzrost?

Dochody gminy to oprócz subwencji z budżetu państwa przeznaczonych na konkretne cele (np. oświatę), także wpływy z podatków PIT (od osób prywatnych) i CIT od przedsiębiorstw. Nasza gmina jest coraz bardziej atrakcyjna dla nowych mieszkańców. Jeszcze 10 lat temu mieliśmy ok. 9400 mieszkańców. Dziś jest nas już prawie 12 tys. Każdy, kto ma jakieś dochody, jest zameldowany w naszej gminie albo chociaż zgłosił do urzędu skarbowego, że chce się tu rozliczać, przekazuje część swoich podatków do gminnej kasy. Od trzech lat na terenie gminy ustawiamy tablice, które informują, jakie inwestycje przeprowadzane są w danej okolicy i ile mieszkańcy z własnych podatków za nie zapłacili – mówi wójt Janusz Budny. – To działa, bo z roku na rok rosną wpływy z podatku PIT. Nasi mieszkańcy chętniej się u nas meldują. W zeszłym roku wpływy z PIT-u wynosiły ponad 21,6 mln zł. W tym roku wyniosą ponad 24,4 mln zł. To wzrost o ponad 2,7 mln zł. A dla mnie to dowód na to, że dobra komunikacja z mieszkańcami po prostu wszystkim się opłaca. Te pieniądze pozwolą na ogromne dofinansowanie remontów dróg powiatowych (1,7 mln zł) i na remont budynku po dawnym GS w centrum Wiązowny, gdzie powstanie Gminne Centrum Kultury. Choćby na przykładzie tych dwóch inwestycji widać, że naprawdę warto płacić podatki w miejscu zamieszkania.

W tym roku najwięcej pieniędzy wydamy na budowę ścieżki rowerowej. Pochłoną one ponad 6,8 mln zł. To ogromne pieniądze, ale w większości (5 mln) pochodzą one z zewnętrznej dotacji. Nasi urzędnicy systematycznie szkolą się w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Zdajemy sobie bowiem sprawę z tego, że to ostatnie lata, kiedy na projekty infrastrukturalne możemy dostać tak duże dofinansowanie. Dziś Unia Europejska najchętniej dofinansowuje projekty, które łączą wiele samorządów. Dają korzyści mieszkańcom sąsiadujących gmin. Przykładem takiego projektu jest właśnie budowa ścieżki rowerowej od Halinowa do Józefowa.

Na wykresie pokazujemy, jak zmieniał się budżet inwestycyjny naszej gminy od 2012 roku.

Wykres wydatki inwestcyjne

Budżet na 2018 rok uchwalony

Najważniejsza uchwała podjęta na ostatniej sesji w tym roku to uchwała budżetowa na 2018 rok. Po autopoprawce do projektu budżetu, budżet zakłada dochody na poziomie 85 041 708,65 zł, a wydatki 92 129 458,65 zł. Głównym składnikiem dochodów jest udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych (PIT i CIT), planowany na prawie 26 mln zł. Względem ostatnich zmian (wprowadzonych na sesji grudniowej) dochody w 2018 roku wzrosną o 8,56 % natomiast wydatki o 11,46 %. Budżet gminy po stronie wydatków bieżących (bez inwestycji) to przede wszystkim oświata, gdzie łączne nakłady przekroczą kwotę 26 mln zł. Planowana subwencja oświatowa z budżetu Państwa to tylko 13,3 mln zł. Reszta pochodzić będzie bezpośrednio z naszych podatków. Na pomoc społeczną wraz z obsługą programu „500+” przewidziano kwotę 17,2 mln zł.

Na inwestycje (wydatki majątkowe) w przyszłym roku zaplanowaliśmy ponad 25 mln zł:
• ścieżki rowerowe 6,8 mln zł,
• systemowa modernizacja placówek oświatowych i ich termomodernizację w ramach Partnerstwa Publiczno – Prywatnego przeznaczyliśmy 6,5 mln zł,
• modernizacja i budowa dróg prawie 4 mln zł,
• budowa kanalizacji i wodociągów prawie 3 mln zł,
• budowa świetlic około 1,4 mln zł,
• Duchnowski Dom Kultury 500 tys. zł,
• oświetlenie uliczne 605 tys zł,
• Gminne Centrum Kultury 900 tys. zł.

Inną ważną uchwałą podjętą na sesji było wprowadzenie zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiązowna, które uelastycznią wymogi dotyczące miejsc parkingowych dla zabudowy usługowej, produkcyjnej i magazynowej. Podczas sesji na ręce Alicji Dybkowskiej-Purwin i Marka Purwin zostało wręczone wyróżnienie Zasłużony dla Gminy Wiązowna dla stowarzyszenia “Więzy” za wkład w rozwój kultury i turystyki. Niespodzianką była wizyta harcerzy ze 102 Drużyny Harcerskiej „Aventuro”, którzy przynieśli betlejemskie światło. Po podpisaniu przez przewodniczącą rady, wszystkie uchwały dostępne będą w Biuletynie Informacji Publicznej.

Mamy projekt budżetu na 2018 rok

Projekt budżetu na 2018 rok, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, był gotowy na 15 listopada. W tym dniu trafił do rady gminy i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie. Odpowiedzialnym za opracowanie projektu budżetu jest wójt, a oceną projektu zajmuje się Komisja Budżetowa i pozostałe komisje. Uchwalenie budżetu przez radę planowane jest podczas grudniowej sesji.

Dochody planowane są na poziomie 84 805 187,65 zł, a wydatki 90 792 937,65 zł. Głównym składnikiem dochodów jest udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), planowany na 24,4 mln zł. Dochody wzrosną w stosunku do 2017 r. o 12,3%. Budżet gminy po stronie wydatków bieżących (bez inwestycji) to przede wszystkim oświata, gdzie łączne nakłady przekroczą kwotę 26,4 mln zł (planowana subwencja oświatowa z budżetu Państwa to tylko 13,3 mln zł). Na pomoc społeczną wraz z obsługą programu „500+” przewidziano kwotę 17,2 mln zł. W sumie wydatki wzrosną o 7,9% w stosunku do 2017 r.

Na inwestycje (wydatki majątkowe) w przyszłym roku zaplanowaliśmy ponad 24 mln zł. Na ścieżki rowerowe wydamy 6,8 mln zł. Na systemową modernizację placówek oświatowych i ich termomodernizację w ramach Partnerstwa Publiczno – Prywatnego przeznaczyliśmy 7,45 mln zł. Ponadto wydamy na modernizację i budowę dróg (prawie 4 mln zł), na budowę kanalizacji i wodociągów (1,7 mln. zł), na budowę świetlic (około 1,4 mln zł), na Duchnowski Dom Kultury (500 tys. zł.) a na oświetlenie uliczne i Gminne Centrum Kultury po 900 tys. zł.

Ponad 1,7 mln zł planujemy przekazać Powiatowi Otwockiemu na prace na drogach powiatowych w naszej gminie. Ważnym zadaniem, mającym wpływ na rozwój naszej gminy jest komunikacja (ZTM i L), na którą planujemy wydać o 1,5 mln zł więcej niż w ubiegłym roku tj. jest 2,5 mln zł. Wiąże się to z planami uruchomienia nowej linii lokalnej „L”. Natomiast na współpracę z organizacjami pozarządowymi wydamy prawie 557 tys. zł. Będzie to o 14,76% więcej w stosunku do tego roku.

Zadania realizowane z funduszu sołeckiego, dzielonego przez mieszkańców poszczególnych sołectw i osiedli na tegorocznych zebraniach, wykazane zostały w załączniku do projektu budżetu „Tabela 10”. Sprawdź na co wydajemy nasze wspólne pieniądze. Zapraszamy do lektury.
Projekt budżetu dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej