mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Dyskusja publiczna dotycząca centrum Duchnowa

Zapraszamy na dyskusję publiczną dotyczącą rozwiązań zaproponowanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla działki 389 w Duchnowie. Działka ta stanowi teren, na którym obecnie znajduje się biblioteka, świetlica wiejska, plac zabaw oraz boisko. Dyskusja odbędzie się 21 września 2018 o godzinie 18:00 w świetlicy w Duchnowie przy ul. Wspólnej 157. Pod tekstem do pobrania ulotka informacyjna o wydarzeniu.

Więcej informacji udziela Rafał Musiałek, tel. 22 512 58 19, e-mail: r.musialek@wiazowna.pl

Spotkanie będzie efektem konsultacji, które prowadziliśmy przez kilka miesięcy, by ustalić sposób przeznaczenia działki w centrum Duchnowa. Informacje o tym publikowaliśmy na stronie internetowej (tutaj).

To nie pierwszy raz, kiedy o zagospodarowaniu terenu decydują sami mieszkańcy. W 2017 r. przeprowadziliśmy cykl warsztatów poświęconych rozwojowi naszej gminy. Więcej o tym do przeczytania tutaj.

Toalety publiczne na Placu Centrum

W Parku Centrum w Wiązownie zostały wybudowane toalety, które mają służyć mieszkańcom odwiedzającym to miejsce. To wbrew pozorom istotna inwestycja. Do tej pory w parku ustawiane były toalety przenośne.

Niestety, często były one dewastowane i przewracane przez wandali. Budynek gospodarczy, w którym znalazły się m.in. nowe toalety publiczne i sterownia do monitoringu, kosztował 68 055,28 zł.

Mamy nadzieję, że toalety będą mogły długo służyć, np. dzieciom bawiącym się na placu zabaw. Jednocześnie prosimy o stanowcze interwencje, gdy zauważą Państwo, że w parku ktoś niszczy zainstalowane tam urządzenia czy dewastuje przestrzeń. Telefon na policję nie jest wtedy donosicielstwem. Jest odpowiedzialną postawą mieszkańców, którzy dbają o wspólny majątek i pieniądze z budżetu gminy.