mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Chodnik na ul. Asfaltowej w Zakręcie

W ubiegłym roku w ramach udzielonej pomocy rzeczowej dla Powiatu Otwockiego, wykonaliśmy dokumentację projektową przebudowy drogi powiatowej nr 2702W w Zakręcie – ul. Asfaltowej. Koszt projektu to 5 tys. zł. Przebudowa drogi polega na wykonaniu ciągu pieszo-rowerowego łączącego drogę krajową nr 2 – Trakt Brzeski z ul. Asfaltową. Ponadto zakupiliśmy materiały budowlane za kwotę blisko 10 tys. zł. Prace wykonuje firma wyłoniona w przetargu ogłoszonym przez Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z siedzibą w Karczewie. Wykonywany jest odcinek tuż za skrzyżowaniem dwóch dróg. Teraz przedostanie się do Sulejówka będzie znacznie wygodniejsze i bezpieczniejsze.

Więcej informacji w tej sprawie udziela Tomasz Mielnicki z Wydziału Inwestycji, pok. 209, tel. 22 512 58 63, email: t.mielnicki@wiazowna.pl

Chodnik w Woli Karczewskiej

W 2015 roku udzieliliśmy Powiatowi Otwockiemu pomocy rzeczowej w postaci opracowania projektu budowy chodnika w Woli Karczewskiej na ul. Doliny Świdra o łącznej długości ok. 1 km (od ul. Mostów do końca nawierzchni asfaltowej w Woli Karczewskiej). Uzyskaliśmy zaświadczenie Starosty Otwockiego o nie wniesieniu sprzeciwu na wykonanie robót.

Obecnie kontynuujemy realizację zadania. W ramach I etapu inwestycji zostanie wykonany odcinek chodnika o długości ok. 300 mb. od ul. Mostów do ul. Leszczyny w Woli Karczewskiej. Chodnik będzie miał szerokość 2 m, będą wykonane zjazdy indywidualne, pobocze z kruszywa, odwodnienie za pomocą ścieku przykrawężnikowego i podchodnikowego.

Całość inwestycji będzie kosztowała ok. 210 tys. zł. Termin umowny wybudowania chodnika to 31.07.2018 r., ale biorąc pod uwagę stan zaawansowania inwestycji nowy chodnik będzie można już użytkować w czerwcu.

Trwa budowa chodnika w Dziechcińcu

Firma Marwell rozpoczęła budowę chodnika na ul. Majowej w Dziechcińcu (droga powiatowa nr 2709W) na odcinku od ul. Olchowej do ul. Piaskowej. Powstanie tam ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 2,5 m wraz z układem odwodnienia, zjazdami indywidualnymi i publicznym oraz zatoka autobusowa. Planujemy wykonać ww. roboty budowlane do końca lipca tego roku.

Szczegółowych informacji udziela Tomasz Mielnicki z Wydziału Inwestycji, tel. 22 512 58 63, e-mail: t.mielnicki@wiazowna.pl

Rusza modernizacja chodnika w Wiązownie

Właśnie wprowadziliśmy firmę Marwell na budowę chodnika przy ul. Kościelnej w Wiązownie. Ta lokalna firma zmodernizuje 560 m chodnika wraz z dojazdami. Chodnik zostanie poszerzony i wyłożony kostką brukową. Dlatego w maju i czerwcu na odcinku od szkoły do ul. Pęclińskiej mogą wystąpić utrudnienia w ruchu i wyjeździe z posesji. Ulica Kościelna jest drogą powiatową. Ale to my modernizujemy chodnik za kwotę 260 tys. zł. Planujemy wykonać ww. roboty budowlane do końca lipca tego roku.

Szczegółowych informacji udziela Tomasz Mielnicki z Wydziału Inwestycji, tel. 22 512 58 63, e-mail: t.mielnicki@wiazowna.pl

Przetargi na chodniki i ciąg pieszo-rowerowy

Ogłosiliśmy przetargi na:

  • budowę chodnika na ul. Doliny Świdra w Woli Karczewskiej na odcinku od ul. Mostów do ul. Leszczyny. Powstanie tam chodnik o szerokości 2 m wraz z układem odwodnienia, zjazdy indywidualne i przejścia dla pieszych;
  • budowę ciągu pieszo-rowerowego na ul. Majowej w Dziechcińcu, na odcinku od ul. Olchowej do ul. Piaskowej. Powstanie tam ścieżka pieszo-rowerowa o szerokości 2,5 m wraz z układem odwodnienia, zjazdami indywidualnymi i publicznym oraz zatoka autobusowa;
  • modernizację chodnika na ul. Kościelnej w Wiązownie, na odcinku od szkoły w Wiązownie do ul. Pęclińskiej. W miejscu starego, zniszczonego chodnika powstanie nowy o szerokości 2,5 m wraz ze zjazdami indywidualnymi do posesji.

Planujemy wykonać ww. roboty budowlane do końca lipca tego roku.

Informacji o przetargach udziela Justyna Sadkowska – Wydział Inwestycji, pok. 212, tel. 22 512 58 65, e-mail: j.sadkowska@wiazowna.pl

2 mln zł na drogę w Boryszewie i Góraszce. Właśnie rozpoczęliśmy prace

Droga Boryszew - Góraszka

Ruszają prace przy przebudowie drogi powiatowej 2703W oraz gminnej 270820W w Boryszewie na odcinku od drogi wojewódzkiej do skrzyżowania z drogą powiatową 2704W. Obie inwestycje finalnie pozwolą na komfortowy przejazd szeroką, asfaltową drogą od sklepu w Boryszewie aż do skrzyżowania z drogą krajową nr 17 w Góraszce. To istotne z uwagi na zbliżające się prace przy budowie trasy S17.

Gmina Wiązowna w ubiegłym roku wykonała w ramach pomocy rzeczowej dla Powiatu Otwockiego dokumentację projektową przebudowy drogi powiatowej  2703W na odcinku 1,06 km poprzez budowę jezdni o szerokości 6,0 m, chodnika dla pieszych szer. 1,5 m, odwodnienia, zjazdów indywidualnych i publicznych. Opracowana dokumentacja obejmuje również fragment ul. Mickiewicza w Góraszce. W 2017 roku w ramach udzielonej pomocy rzeczowej Gmina Wiązowna wybuduje odcinek drogi powiatowej nr 2703W od długości ok. 820 mb za kwotę ok. 1 mln 300 tys. zł.

Ponadto ten sam wykonawca wybuduje drogę gminną nr 270820W w Boryszewie na odcinku ok. 482 mb (od drogi wojewódzkiej nr 721 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2704W). Wykonana zostanie jezdnia o nawierzchni asfaltowej i szerokości 6,0m, chodnik o szerokości 1,7m – 2,2m, odwodnienie, zjazdy indywidualne, pobocze utwardzone z kruszywa oraz fragment ścieżki rowerowej, która będzie budowana w drodze wojewódzkiej nr 721. Na realizację tej inwestycji dostaliśmy pomoc finansową od Powiatu Otwockiego w kwocie ok 482,5 tys. zł. Cała budowa drogi gminnej będzie kosztowała 700 tys. zł.

04.07.2017r. został przekazany wykonawcy teren budowy, niebawem rozpoczną się pierwsze roboty przygotowawcze i budowlane. Całość inwestycji powinna zostać zrealizowana do 29.09.2017r. i będzie kosztowała prawie 2 mln zł.

Na pytania odpowiada Tomasz Mielnicki z Wydziału Inwestycji
pok. 209
tel. 22 512 58 62

Do mieszkańców ulicy wysłano SMSy z informacją o utrudnieniach. Prosimy wszystkich o ostrożną jazdę.

Październikowa sesja Rady Gminy

We wtorek 25 października odbędzie się sesja Rady Gminy. Radni zajmą się kilkoma istotnymi uchwałami. 

Najważniejsze z nich będą dotyczyły zmian w budżecie. Ponieważ wiele inwestycji rozpoczętych w tym roku jest już finalizowanych i rozliczanych, w budżecie pojawiły się oszczędności. Na niektóre prace wydaliśmy mniej niż zakładaliśmy na początku roku. Z zaoszczędzonych pieniędzy, jeśli zgodzą się na to radni, zostaną wykonane nowe inwestycje, m.in: nawierzchnia ulic Sosnowej i Świderskiej w Emowie oraz Górnej w Zakręcie za kwotę 270 tys. złotych, w technologii płyt betonowych. Planowane jest również zakupienie równiarki i walca drogowego dla ZWiK za kwotę 250 tys. złotych. Pozwoli to szybciej i taniej remontować drogi gminne. Dziś musimy w tym celu ogłaszać przetargi i wynajmować firmy zewnętrzne. Dodatkowo wybudowany zostanie odcinek chodnika od szkoły w Malcanowie w stronę Dziechcińca (do ul. Granicznej).

Radni będą też głosowali uchwałę dotyczącą porozumienia gmin Wiązowna i Halinów w sprawie obwodu dla uczniów szkoły podstawowej. Dzięki temu porozumieniu uczniowie z Duchnowa będą formalnie mieli swój obwód szkolny w Brzezinach.

Inną ważną uchwałą będzie ta dotycząca podatków od nieruchomości na 2017 rok. Taką uchwałę radni przyjmują co roku. Na 2017 rok nie są planowane żadne podwyżki podatków lokalnych. Radni zajmą się również uchwałą dotyczącą przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego „Duchnów Wspólna”. Ten plan pozwoli na rozwój budownictwa mieszkalnego w centralnej części miejscowości, na północ od ul. Wspólnej.

Porządek obrad i projekty uchwał do pobrania pod tekstem.

Sesja odbędzie się 25 października w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna o godz 16.15. Jak zwykle przypominamy, że sesja otwarta jest dla wszystkich mieszkańców. Zapraszamy!

 

Budowa chodnika od Wiązowny do Stefanówki

Trwają prace przy budowie dwukilometrowego odcinka chodnika od ul. Boryszewskiej w Wiązownie do ul. Żurawiej w Stefanówce, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 721. Chodnik będzie miał ponad 2 m szerokości. To ważna inwestycja, która bardzo podniesie bezpieczeństwo na tym odcinku. Ruch na drodze nr 271 jest duży, a trzeba się spodziewać, że w czasie przyszłej rozbudowy drogi S17 będzie jeszcze większy.

Zarządcą drogi, przy której powstaje chodnik, jest Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie. Roboty są realizowane na podstawie dokumentacji projektowej, wykonanej przez Gminę Wiązowna i przekazanej Województwu Mazowieckiemu jako pomoc rzeczowa w 2014 r. Do tego gmina przekazała na ten cel materiały drogowe o wartości 56 tys. zł.

Powstanie chodnik od Dziechcińca do Glinianki

To wyjątkowo ważna inwestycja ze względu na bezpieczeństwo uczniów szkoły w Malcanowie

Radni zdecydowali, że z budżetu gminy na rok 2015 i 2016 przeznaczą w sumie 100 tys. zł na wykonanie dokumentacji projektowej chodnika w miejscowościach Dziechciniec, Malcanów, Lipowo i Glinianka przy drodze powiatowej. W związku z otwarciem szkoły w Malcanowie planowane jest zrealizowanie tego projektu, a następnie wybudowanie chodnika, począwszy od szkoły w Malcanowie, w obydwu kierunkach. Dzięki temu uczniowie szkoły nie będą musieli poruszać się poboczem mocno uczęszczanej drogi, tylko bezpiecznie – chodnikiem. Zakończenie prac projektowych planowane jest na 2016 rok, po czym gmina rozpocznie starania, aby Powiat Otwocki przystąpił do budowy chodnika przy tej drodze.