mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

KS Advit wystąpił o mały grant

Klub Sportowy “Advit” Wiązowna złożył ofertę dofinansowania realizacji zadania pn. „Obóz rekreacyjno-sportowy dla dzieci i młodzieży z Gminy Wiązowna”. Głównym celem zadania będzie organizacja obozu, na którym dzieci i młodzież będą poznawać i doskonalić umiejętności w piłce nożnej. Szczegółowe informacje znajdują się w udostępnionej poniżej ofercie.

Żeby KS Advit mógł otrzymać pieniądze z budżetu gminy, oferta musi zostać poddana swego rodzaju konsultacjom społecznym. Po ich rozpatrzeniu wójt podejmie decyzję, czy i w jakim stopniu wesprzeć realizację zadania.

Uwagi i opinie dotyczące oferty prosimy kierować do 2 lipca 2018 r. do Michała Białka, Głównego Specjalisty w Wydziale Spraw Społecznych (adres mailowy: m.bialek@wiazowna.pl).

Otrzymaliśmy ponad milion złotych dofinansowania na działania społeczne

Wniosek Bezpieczna “Przystań” złożony przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 1 391 686,20 zł. Wartość projektu ogółem to ponad 1,5 mln zł. Wniosek został złożony w konkursie dla Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych RPO WM 2014-2020.

W projekcie będą realizowane następujące działania:
• rozszerzenie oferty wsparcia 3 świetlic środowiskowych w Zakręcie, Malcanowie i Wiązownie
• utworzenie nowej świetlicy środowiskowej w Gliniance
• uruchomienie placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej
• uruchomienie klubu dla młodzieży
• prowadzenie działań profilaktycznych oraz poradnictwo specjalistyczne dla rodzin przeżywających trudności opiekuńczo- wychowawcze.

Projekt będzie realizowany od września 2018 roku do 31 sierpnia 2020. Więcej informacji w tej sprawie można uzyskać w GOPS Wiązowna

nr tel. 22 780 46 59, e-mail: gops@wa.home.pl

UKS Zakręt organizuje obóz sportowy

Uczniowski Klub Sportowy “Zakręt” złożył ofertę dofinansowania realizacji zadania pn. „Obóz rekreacyjno-sportowy dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wiązowna”. Głównym celem zadania będzie dofinansowanie organizacji obozu, na którym dzieci i młodzież będą poznawać i doskonalić umiejętności w sportach walki tj.: grappling czy brazylijskie jujitsu.

Szczegółowe informacje znajdują się w udostępnionej poniżej ofercie.
Żeby UKS mógł otrzymać pieniądze z budżetu gminy, oferta musi zostać poddana swego rodzaju konsultacjom społecznym.
Po ich rozpatrzeniu wójt podejmie decyzję, czy i w jakim stopniu wesprzeć realizację zadania.

Uwagi i opinie dotyczące oferty prosimy kierować do 18 czerwca 2018 r. do Michała Białka, Głównego Specjalisty w Wydziale Spraw Społecznych (adres mailowy: m.bialek@wiazowna.pl).

Otrzymaliśmy 100 tys. zł na modernizację drogi

Złożyliśmy wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony i otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 100 tys. zł na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ul. Spacerowej w Duchnowie. Wczoraj wójt podpisał w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie umowę w tej sprawie. Ze strony Zarządu Województwa Mazowieckiego umowę podpisał Wicemarszałek Wiesław Raboszuk. Do samorządów trafi łącznie 6,2 mln zł.

Otrzymaliśmy fundusze na inwestycje w Gliniance i Góraszce

Ubiegaliśmy się o wsparcie inwestycji zaplanowanej w Centrum Glinianki, gdzie w niedalekiej odległości od Izby Regionalnej powstanie miejsce sprzyjające integracji i rekreacji mieszkańców oraz na zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Góraszce, gdzie wybudujemy rekreacyjne boisko. Złożone przez nas wnioski o pomoc finansową z budżetu Województwa Mazowieckiego zostały pozytywnie ocenione pod względem formalnym i merytorycznym. Przyznano nam po 10 tys. zł na każde z zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018”. Po podpisaniu umów o dofinansowanie przystąpimy do realizacji projektów.

Projekt “Kreatywny uczeń” na dobry początek roku

W ramach projektu “Kreatywny uczeń – innowacyjna szkoła” placówki oświatowe z Glinianki, Wiązowny i Zakrętu dostały nowe wyposażenie pracowni matematycznych, przyrodniczych i informatycznych. Do szkół trafiły już 32 laptopy wraz z mobilną szafą ładującą, mikroskopy, zestaw multimedialny oraz monitor interaktywny. Sprzęt wart jest 150 tys. zł. Zapraszamy na zajęcia realizowane w ramach projektu, np. laboratorium kodowania lub robotykę. O szczegóły i dostępność wolnych miejsc należy pytać u koordynatorów szkolnych danych placówek.

Dofinansowanie dla żłobka w Wiązownie

Żłobek przy ul. Bażantowej w Wiązownie “Małe Stópki Magdalena Gołąb” otrzymał dofinansowanie w wysokości blisko 1 mln zł na realizację projektu, którego celem jest ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej rodziców opiekujących się dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie 40 nowych miejsc opieki nad dziećmi z terenu 7 gmin obszaru ZIT WOF. Projekt jest współfinansowany ze środków UE w ramach RPOWM na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 8.3.2 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej. Więcej informacji pod nr tel. 500 400 242 lub 666 575 999 i na stronie www.malestopki.edu.pl

info z tukontakt@wiazowna.pl
Magdalena Gołąb

“Alicja w krainie czarów”

„Seniorzy w krainie czarów” – to projekt zrealizowany wspólnie przez Fundację „To lubię”, GOPS w Wiązownie i GOPS w Sobieniach-Jeziorach. Projekt, w ramach konkursu na wspieranie inicjatyw społecznych w aktywizacji seniorów i integracji międzypokoleniowej ogłoszonego przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, otrzymał dofinansowanie Samorządu Województwa Mazowieckiego. W ramach tego działania grupa Seniorów z gmin Wiązowna i Sobienie-Jeziory oraz młodzi wolontariusze przygotowali bajkę muzyczną „Alicja w krainie czarów”. Przez pięć miesięcy, aktorzy, pod kierunkiem reżysera Artura Niedziółki z Wiązowskiego Teatru Muzycznego, pracowali nad przygotowaniem spektaklu teatralnego, a wyniki tej pracy zostały zaprezentowane szerokiej publiczności pod koniec listopada.

Premiera sztuki odbyła się 18 listopada, w świetlicy w Sobieniach-Jeziorach, w bardzo miłej przyjacielsko-rodzinnej atmosferze. Publiczność dopisała, a nawet zabrakło krzeseł, ale aktorzy tak przykuli uwagę widzów, że czas popłynął błyskawicznie. Publiczność żywo reagowała na swoich współmieszkańców, a gorące oklaski zebrali wszyscy aktorzy. Drugi występ odbył się w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Otwocku, dzięki gościnności dyrektor Ewy Musiejko. Aktorzy bez problemu odnaleźli się na dużej scenie, szybko nawiązali kontakt z publicznością i znów zebrali wielkie uznania i oklaski. 24 listopada aktorzy zagrali w Domu Kultury „Nad Świdrem” w Woli Karczewskiej. Spektakl był adresowany głównie do grup dzieci, osób niepełnosprawnych i seniorów – uczestników różnych zajęć terapeutycznych prowadzonych na terenie Gminy Wiązowna. Poza wcześniej wspomnianymi grupami, gośćmi byli m.in.  Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego – Elżbieta Lanc, przedstawiciel Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej – Łukasz Wodowski. Kraina czarów zawładnęła publicznością i choć w bajce Kot-Dziwak śpiewał, że nic nie ma sensu, to cały projekt miał sens ogromny. Seniorzy-aktorzy oraz osoby zaangażowane w projekt przeżyli razem cudowny czas zabawy i twórczej pracy. Zgromadzona publiczność przekonała się jak wiele siły i wigoru jest w seniorach oraz ile pozytywnych emocji i radości po obu stronach sceny może dać teatr.

fot. Anna Wesołowska

fot. Anna Wesołowska

 

fot. Agnieszka Skurzankofot. Agnieszka Skurzanko

 

fot. Agnieszka Skurzanko

fot. Agnieszka Skurzanko

fot. Agnieszka Skurzanko

fot. Agnieszka Skurzanko

info z tukontakt@wiazowna.pl
Dorota Czermińska

Targowisko w Wiązownie

Wniosek o dofinansowanie zadania pn. “Budowa targowiska w gminie Wiązowna w celu promocji produktów lokalnych” został pozytywnie zweryfikowany i otrzymał 50 punktów, co daje nam 2 miejsce na 30 złożonych wniosków, biorąc pod uwagę liczbę uzyskanych punktów.

Zdobyliśmy prawie milion złotych. W Wiązownie, tuż za pętlą autobusową przy ul. Lubelskiej, powstanie dzięki temu budynek i plac z boksami handlowymi, toaletami i przestrzenią administracyjną. Przed budynkiem usytuowana będzie wiata i stoły handlowe, z których będą mogli korzystać kupcy. Całość będzie estetyczna i schludna. To nie będzie wielki targ, bo taki pewnie nie miałby szans powodzenia w naszej gminie. Wielkość bazaru została dopasowana do lokalnych potrzeb. Przed budynkiem będzie parking na 50 aut.

Inwestycja jest warta ponad 2,6 mln zł, z tego prawie milion to środki zewnętrzne. 5 września podpisaliśmy umowę na dofinansowanie i jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to prace na budowie rozpoczną się wiosną 2018 roku. Ten targ służyć będzie mieszkańcom nie tylko Wiązowny, ale i wielu okolicznych wsi. Jego budowa to także kolejny krok w porządkowaniu terenu w centrum Wiązowny.

Zapisałeś się na dofinansowanie do OZE? Podpisz umowę!

Mieszkańców, którzy deklarowali, że chcą ubiegać się o dofinansowanie na budowę instalacji solarnej, zapraszamy do podpisania umów. W Urzędzie Gminy w dniach 15 – 21 września  będzie można zapoznać się z szacunkową wyceną kosztów budowy instalacji dla konkretnej nieruchomości. Dla Państwa wygody dodatkowo pracujemy również w weekend. Do podpisania umowy potrzebni są wszyscy współwłaściciele nieruchomości.

Mieszkańcy, z którymi w wyznaczonym terminie nie zostaną podpisane umowy, nie będą mogli brać udziału w projekcie.

Zachęcamy do umawiania się na spotkania! Więcej informacji pod numerem telefonu 22 512 58 64.