bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie. Dostaliśmy dofinansowanie

Nowy sprzęt dla Gminnego Ośrodka Kultury w Wiązownie! Dostaliśmy dofinansowanie na ponad 165 tys. zł w ramach Projektu „Konwersja cyfrowa domów kultury”.

Pod koniec maja Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie złożył wniosek w konkursie grantowym „Konwersja cyfrowa domów kultury ogłoszonym przez Narodowe Centrum Kultury”. Jak podaje NCK: „Wpłynęło 1221 wniosków, z czego 1006 przeszło pozytywnie ocenę formalną. Ostatecznie wyłoniono 200 grantobiorców, którzy otrzymają łączne dofinansowanie w kwocie 26 430 500 zł”.

Wśród wyłonionych grantobiorców znalazł się nasz GOK, który otrzyma wsparcie w wysokości 165 500 zł. Środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu nagraniowego (m.in. mikrofonów, kamer, aparatów), zakup pętli indukcyjnej (urządzenie umożliwiające poprawę jakości dźwięku słyszanego przez osoby korzystające z aparatów słuchowych) oraz szkolenie pracowników.

Efektem realizowanego projektu będzie nabycie kompetencji i umiejętności niezbędnych do prowadzenia i rozwijania inicjatyw w zakresie edukacji kulturalnej oraz animowania działań kulturalnych w społeczności lokalnej poprzez kompleksowe szkolenia i doposażenie w sprzęt niezbędny do prowadzenia działań edukacyjnych i animacyjnych online i w sposób cyfrowy.

Dzięki realizacji projektu będą Państwo mogli korzystać z transmisji wydarzeń kulturalnych on-line (spektakle teatralne Wiązowskiego Teatru Muzycznego, koncerty, spotkania autorskie). Ewentualne ograniczenia liczby uczestników związane z przepisami sanitarnymi będą w mniejszym stopniu wpływały na działalność kulturalną.

Zakup przenośnej pętli indukcyjnej podniesie komfort osób niedosłyszących, podczas wydarzeń kulturalnych. Korzystając z aparatu słuchowego i pętli indukcyjnej, osoba usłyszy „czysty” dźwięk, nieskażony hałasem z otoczenia. Słuchanie koncertu w parku będzie prawie tak samo komfortowe, jak w sali widowiskowej.

Pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury podniosą swoje kompetencje w zakresie projektowania i realizacji nowoczesnej oferty on-line dopasowanej do potrzeb mieszkańców.

Realizacja projektu stworzy możliwość na przeniesienie standardowych działań do sieci. Zostanie zapewniona ciągłość działań placówki, nawet w przypadku ograniczenia spotkań „na żywo”.

Projekt „Konwersja cyfrowa domów kultury” finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Plakat programu grantowego "Konwersja cyfrowa domów kultury", w ramach którego dostaliśmy dofinansowanie dla Gminnego Ośrodka Kultury w Wiązownie