Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Fundusz Patriotyczny. Można zyskać nawet 500 tys. zł

Banknoty 200-złotowe zwinięte w rulony i ustawione jeden obok drugiego
Pieniądze do dofinansowanie różnego rodzaju działań można uzyskać z różnych źródeł (Foto: Adobe Stock)

W drugim naborze do Funduszu Patriotycznego – edycja „Niepodległość po polsku” – do 19 grudnia można składać wnioski o dofinasowanie. W ramach programu można uzyskać od 15 tys. zł do 500 tys. zł na różnego rodzaju inicjatywy promujące postawy patriotyczne i propagujące wiedzę o historii Polski.

O dofinansowanie w ramach Funduszu mogą się ubiegać m.in. samorządowe instytucje kultury, organizacje pozarządowe oraz koła gospodyń wiejskich.

Fundusz składa się z dwóch ścieżek dotacyjnych: Priorytetu I i II pod wspólną nazwą „Niepodległość po polsku”. W ramach Priorytetu I będzie można ubiegać się o dofinansowanie organizowania projektów kulturalnych, edukacyjnych i naukowych: konferencji, odczytów, koncertów itp. Minimalna kwota dofinansowania to 15 000 zł a maksymalna 500 000 zł brutto.

W ramach Priorytetu II będą finansowane przedsięwzięcia inwestycyjne i infrastrukturalne czy szkoleniowe, które mają na celu wzmocnienie instytucjonalne podmiotów-wnioskodawców. Minimalna kwota dofinansowania to 15 000 zł a maksymalna 500 000 zł brutto. Dodatkowo w przypadku wniesienia wkładu własnego wynoszącego 10 proc. kosztów zadania maksymalna wysokość dofinansowania może wynieść 2 mln zł brutto, natomiast w przypadku wkładu własnego wynoszącego 15 proc. kosztów zadania maksymalna wysokość dofinansowania to 3 mln zł.

Fundusz Patriotyczny ma na celu realizację polityki pamięci w zakresie historii i dziedzictwa Polski, ze szczególnym uwzględnieniem myśli narodowej, katolicko-społecznej i konserwatywnej. Program wpiera promowanie postaw patriotycznych i kształtowanie świadomego własnej tożsamości obywatela poprzez upowszechnianie i popularyzację wiedzy dotyczącej historii Polski oraz polskiego dziedzictwa kulturowego. Środki z Funduszu Patriotycznego mają także wpierać i upowszechniać zjawiska w nauce, kulturze i sztuce nawiązujące do dziedzictwa polskiej historii.

Wnioski o dofinansowanie można składać do 19 grudnia br. wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą systemu Witkac.

Więcej informacji na temat naboru oraz jego regulamin można znaleźć na www.fundusz-patriotyczny.pl.