bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Dopłaty bezpośrednie i obszarowe z PROW. Nabór wniosków

Banknot 200 zł. Utrzymany w brązowych barwach. Na pierwszym planie z profilu głowa mężczyzny w koronie
Dotacje można pozyskiwać z rożnych źródeł (Foto: pixabay.com)

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła przyjmowanie wniosków o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW za 2022 rok. Dokumenty można składać wyłącznie elektronicznie. Główną zmianą w tegorocznym naborze jest wprowadzenie uzupełniającej płatności podstawowej (UPP).

Wnioski o dopłaty można składać od 15 marca do 16 maja. Kto złoży wniosek po tym terminie – jednak nie później niż do 10 czerwca – będzie miał pomniejszone należne płatności o 1 proc. za każdy roboczy dzień opóźnienia. Natomiast zmiany do już złożonych wniosków będzie można wprowadzać bez żadnych konsekwencji do 31 maja. Poprawki złożone po tym terminie, lecz nie później niż do 10 czerwca, będą wiązały się z pomniejszeniem należnych płatności o 1 proc. za każdy dzień zwłoki.

W rozpoczynającej się właśnie kampanii ponownie wprowadzona została uzupełniająca płatność podstawowa do wybranych upraw a także gruntów ornych, na których nie jest prowadzona uprawa roślin. Wykaz roślin, do których przysługuje uzupełniająca płatność podstawowa, obejmuje aż 13 kategorii, a pełna lista znajduje się na portalu ARiMR.

Kolejna istotna zmiana dotyczy rolników zainteresowanych płatnościami w ramach działania rolno-środowiskowo-klimatycznego. W tym roku liczba pakietów wchodząca w skład tych płatności została poszerzona o dwa nowe:

  1. Pakiet 8. Ekstensywne użytkowanie łąk i pastwisk;
  2. Pakiet 9. Retencjonowanie wody.

W tegorocznym naborze, tak samo jak w ubiegłym roku, wnioski o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW składa się wyłącznie elektronicznie, lecz wprowadzona został pewna techniczna zmiana. W zeszłym roku można było zalogować się bezpośrednio do aplikacji eWniosekPlus, wypełnić formularz i wysłać go do ARiMR, natomiast w tym roku dostać się do tej aplikacji będzie można jedynie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE), która została udostępniona na portalu ARiMR. Wszystkie dane dostępu – login i hasło – z których dotychczas korzystał rolnik ubiegający się o płatności bezpośrednie oraz płatności obszarowe PROW, pozostają bez zmian. Uruchomienie Platformy Usług Elektronicznych jest kolejnym krokiem na drodze do usprawnienia komunikacji pomiędzy rolnikiem a ARiMR – co też przełoży się na przyspieszenie wypłaty beneficjentom należnych środków.

Rolnicy, którzy nie mają komputerów lub obawiają się, że sami nie poradzą sobie z wypełnieniem wniosku przez internet, mogą liczyć na pomoc techniczną pracowników Agencji. W każdym biurze powiatowym ARiMR będzie przygotowane specjalne stanowisko komputerowe, przy którym nasi eksperci będą pomagać w przygotowaniu i składaniu wniosków.

Przypominamy, że rolnik ubiegający się o płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, płatności ONW, płatność rolno-środowiskowo-klimatyczną (PROW 2014-2020), płatność ekologiczną (PROW 2014-2020) musi posiadać prawo do użytkowania gruntów wskazanych we wniosku. Może to być uregulowane w formie np. aktu własności, umowy dzierżawy czy umowy ustnej.

W ubiegłym roku wnioski o dopłaty bezpośrednie złożyło ok. 1,3 mln rolników. Trwa realizacja wypłat z tego tytułu. Dotychczas do rolników trafiło ok. 14,62 mld zł z tytułu dopłat bezpośrednich i ok. 2,87 mld zł w ramach płatności obszarowych z PROW za 2021 r.

Więcej informacji na stronie Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa.

Przymrozki wiosenne. Szacowanie szkód

Liście pokryte wiosennym szronem
IMGW prognozuje przymrozki (Foto: pixabay.com)

W związku z wystąpieniem przymrozków wiosennych na terenie Gminy Wiązowna informujemy, że istnieje już możliwość składania wniosków – do 14 czerwca – o oszacowanie szkód.

Szkody powstałe w uprawach zostaną oszacowane w trakcie wizyty osoby specjalnie do tego wyznaczonej w celu ustalenia zakresu oraz wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Wiązowna (ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna) w godzinach pracy urzędu (pon. w godz. 8.00 – 18.00, wt. – pt. w godz. 8.00 – 16.00).

Do dokumentu – znajdą go Państwo pod tekstem – należy dołączyć kopię wniosku o przyznaniu dopłat bezpośrednich na 2019 r. Wypełniając go należy zwrócić szczególną uwagę, aby suma powierzchni upraw była zgodna z powierzchnią zgłoszoną do dopłat.

Więcej informacji na ten temat udziela Joanna Kociszewska – Wydział Środowiska i Nieruchomości, pok. 010, tel. 22 512 58 26, e-mail: j.kociszewska@wiazowna.pl.