mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

“Zdalna szkoła+”. Przyznano nam kolejną dotację

Na stole leży sprzęt komputerowy. Od lewej myszki, słuchawki, na środku laptop, po prawej torby
Na stole leży sprzęt komputerowy. Od lewej myszki, słuchawki, na środku laptop, po prawej torby

Gmina Wiązowna w ramach projektu „Zdalna Szkoła” pozyskała grant w wysokości 54 784,20 zł na zakup sprzętu dla uczniów szkół podstawowych.

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety wielu z nich nie posiada dostępu do sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe. Głównym celem projektu był zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do wsparcia procesu zdalnego nauczania.

Dzięki przyznanemu dofinansowaniu w wysokości 54 784,20 zł do szkół podstawowych w Gminie Wiązowna trafił sprzęt zaspokajający potrzeby uczniów. Gmina w ramach realizowanego projektu zakupiła 20 laptopów, które zostały użyczone najbardziej potrzebującym uczniom naszych szkół. Po zakończeniu zdalnego nauczania komputery te zostaną przekazane na stan majątkowy do Szkół Podstawowych w Gliniance, Malcanowie, Wiązownie oraz Zakręcie.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 54 784,20 zł, w tym wkład funduszy europejskich 54 784,20 zł.

Termin realizacji projektu: listopad 2020 r.

logo Polska Cyfrowa