bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

„Ojczysty – dodaj do ulubionych”. Ruszył nabór, do wzięcia nawet 75 tys. zł

Kilka książek
Powinniśmy popularyzować wiedzę o języku ojczystym (Foto: pixabay.com)

Narodowe Centrum Kultury rozpoczęło nabór w programie „Ojczysty – dodaj do ulubionych”. O dofinansowanie w wysokości od 10 do 75 tys. zł mogą wnioskować m.in. samorządowe instytucje kultury, koła gospodyń wiejskich i organizacje pozarządowe.

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie realizacji projektów poprzez pokrycie części kosztów realizacji zadań takich, jak:

  1. projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu, w tym m.in. warsztaty, zabawy, gry;
  2. projekty popularyzujące wiedzę o języku, w tym m.in. wystawy, festiwale, konkursy tematyczne, konferencje, audycje radiowe i telewizyjne, kampanie i akcje społeczne;
  3. tworzenie stron i portali internetowych promujących język, popularyzujących wiedzę o języku polskim, zawierających treści kształtujące kompetencje językowe i komunikacyjne;
  4. realizacji zadań określonych może towarzyszyć realizacja nagrań audio/video, rejestracja spektakli, wydanie publikacji, audiodeskrypcja, przygotowanie filmów w PJM/SJM, przygotowanie aplikacji mobilnej. Działania te nie mogą być realizowane jako odrębne zadanie ani stanowić głównego/dominującego elementu zadania. Wykluczona jest odpłatna dystrybucja publikacji, aplikacji mobilnej czy nagrań towarzyszących realizacji zadania w trakcie i po jego zakończeniu.

Do składania wniosków uprawnione są: samorządowe instytucje kultury, organizacje pozarządowe, koła gospodyń wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, kościoły i związki wyznaniowe oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego. O dofinansowanie nie mogą się ubiegać podmioty, które w latach 2021-2023 były beneficjentami programu przynajmniej dwukrotnie.

Jeden wnioskodawca ma prawo złożyć 1 wniosek w naborze. Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 75 000 zł. Dofinansowanie zadania może wynosić do 90% budżetu zadania.

Nabór wniosków trwa do 9 stycznia 2024 roku. Więcej informacji można znaleźć na stronie Narodowego Centrum Kultury.