bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Gdzie zwrócić się po pomoc?

Młoda osoba w niebieskich dżinsach i czerwonej bluzie siedzi na betonie i trzyma się za głowę.
Depresji u nastolatków nie należy bagatelizować (Foto: pixabay.com)

Aż jedna czwarta dorosłych mieszkańców naszego kraju, czyli ponad 8 mln osób, doświadczyło trudności zdrowia psychicznego. Blisko połowa Polaków doświadczyła pogorszenia stanu psychicznego z powodu pandemii. 10 października obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Ma on na celu podnieść świadomość na temat problemów z naszą psychiką oraz zmobilizować wysiłki na rzecz jego wspierania.

Tegoroczne hasło obchodów „Zdrowie psychiczne jest powszechnym prawem człowieka” podkreśla, że zdrowie psychiczne jest podstawowym prawem człowieka dla wszystkich ludzi. Każdy, kimkolwiek i gdziekolwiek jest, ma prawo do najwyższego osiągalnego standardu zdrowia psychicznego. To prawo do ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia psychicznego, prawo do dostępnej, akceptowalnej i dobrej jakości opieki zdrowotnej oraz prawo do wolności, niezależności i włączenia do społeczności.

Uznanie zdrowia psychicznego za uniwersalne prawo człowieka umożliwia ludziom upominanie się o swoje prawa – i o prawa osób z ich otoczenia. Jeśli ludzie nie są świadomi swoich praw człowieka, nie są w stanie ich bronić.

Na terenie naszej gminy organizujemy wiele działań na rzecz wspierania osób, które mają problemy ze zdrowiem psychicznym. To zarówno doraźna, jak i długotrwała pomoc.

Po poradę do CUS w Radiówku

W ramach poradnictwa psychologicznego w Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna w Radiówku odbywają się:

 1. Indywidualne spotkania dla dzieci i młodzieży – piątek w godz. 15.00 i 16.00,
 2. Indywidualne spotkania dla osób dorosłych – piątek w godz. 08.00, 9.00 i 10.00,
 3. Warsztaty umiejętności opiekuńczo-wychowawczych.

W przypadku warsztatów spotkania odbywają się w soboty od godz. 10.00 do 13.00. Udział w nich jest bezpłatny. W ramach sześciu spotkań poruszane są następujące tematy:

 1. Granice dzieci i dorosłych;
 2. Uczucia – ich rola, znaczenie w życiu dziecka i rodziców;
 3. Zachęcanie dziecka do współpracy, kary, nagrody, konsekwencje;
 4. Chwalenie dziecka i wzmacnianie jego poczucia własnej wartości;
 5. Zachęcanie dziecka do samodzielności
 6. Rozwiązywanie problemów i konfliktów.

Zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: 607 390 961. Zostaną Państwo poinformowani, jak ubiegać się o udział oraz jakie są terminy.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Gliniance

Na naszym terenie działa Środowiskowy Dom Samopomocy Gminy Wiązowna. Placówka jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla osób powyżej 18 roku życia, które doświadczyły choroby psychicznej. Ośrodek przeznaczony jest dla 25 osób. ŚDS mieści się w Gliniance.

Działania ośrodka ukierunkowane są na rozwój umiejętności społecznych, wzrost kompetencji zadaniowych umożliwiających powrót do pełnionych ról społecznych w życiu rodzinnym i w pracy, jak również rozwijanie zainteresowań i pasji, pokonywanie własnych barier, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa oraz pewności siebie.

Nad realizacją zadań czuwa Zespół Wpierająco-Aktywizujący, składający się z doświadczonych w pracy z osobami chorującymi psychicznie Psychologów i Terapeutów. W ramach zajęć oferuje: terapię grupową i indywidualną, trening umiejętności społecznych, muzykoterapię, socjoterapię, psychodramę, psychoedukację, poradnictwo psychologiczne, treningi umiejętności praktycznych, zajęcia rozwijające zainteresowania, zajęcia sportowe, zajęcia popularnonaukowe, filmoterapię oraz wspólne wyjścia i wyjazdy.

Uczestnicy z terenu gminy Wiązowna i miasta Sulejówek mają zapewniony dowóz na zajęcia. Więcej informacji na temat pracy Domu oraz zasad przyjęcia można uzyskać pod nr tel. 607 705 805 lub pisząc na e-mail: sdswiazowna@gmail.com.

„Emotikon”, czyli porozmawiajmy o emocjach

W ubiegłym roku uruchomiliśmy pilotażowy program “Emotikon, czyli supermoce inteligencji emocjonalnej”. To czterogodzinny kurs, budujący kompetencje rozpoznawania własnych emocji, komunikacji w grupie, wrażliwości i empatii na drugiego człowieka.

To program wsparcia rozwoju emocjonalnego, którym objęte zostały dzieci w klasach 6-8 z naszych szkół. Zakres i forma zajęć opracowana została we współpracy z psycholog rozwojową Dorota Zawadzką, znaną szerzej z programu telewizyjnego “Superniania”.

Telefon zaufania. Zadzwoń i poproś o pomoc!

Jeśli potrzebujesz pomocy „na już”, możesz skorzystać z jednego z bezpłatnych telefonów:

 • 22 484 88 04 – telefon zaufania młodych (dla dzieci, młodzieży i młodych dorosłych do 25 roku życia.). Psychologowie dyżurują od poniedziałku do soboty, od 11.00 do 21.00.
 • 116 111 – bezpłatny całodobowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży.
 • 116 123 – telefon zaufania dla osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym – jest bezpłatny, czynny pięć dni w tygodniu w godz. od 14.00 do 22.00).
 • 22 594 91 00 – antydepresyjny telefon zaufania forum przeciw depresji. Linię oraz forum internetowe dostępne na stronie: www.forumprzeciwdepresji.pl obsługuje lekarz psychiatra. Telefon czynny jest w środy i czwartki od 17.00 do 19.00.
 • 800 702 222 – bezpłatna całodobowa linia bezpośredniego wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego.
 • 535 674 379 oraz 535 658 549 – darmowa i anonimowa pomoc psychologiczno-psychiatryczna „pomoc w kryzysie”. Telefony czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 18.00.

 

Źródło: CUS, bip.brpo.gov.pl