bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Wiązowna Kościelna. Powstanie ścieżka sensoryczno-edukacyjna nad Mienią

Działkę położona przy skrzyżowaniu ul. Kościelnej i ul. Pęclińskiej w Wiązownie, będąca własnością sołectwa Wiązowna Kościelna, zagospodarujemy na potrzeby lokalnej społeczności.

W tym wyjątkowym miejscu w sąsiedztwie rzeki Mienia powstanie ścieżka sensoryczno-edukacyjna wyposażona w dendrofon, gry i tablice edukacyjne. Zaplanowano także plac zabaw z urządzeniami z drewna dla wszystkich grup wiekowych, w tym m.in. tor przeszkód z elementami linarium, zjeżdżalnię, huśtawki, bujaki oraz trampoliny.

Wśród alejek z kruszyw mineralnych pojawią się ławki parkowe. Całość otoczymy trawnikiem, łąką kwietną oraz wieloma gatunkami krzewów ozdobnych niskich, wysokich i bylin. A wszystko to, aby zachować łąkowy charakter tego terenu.

Na rozpoczęcie tej inwestycji w 2023 r. przewidziano w budżecie gminy 100 tys. zł, z czego 5 tys. zł to środki z funduszu sołeckiego Wiązowny Kościelnej, a 70 tys. zł stanowi dofinansowane pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu „2023-EE-1 Zadania z zakresu edukacji ekologicznej”. Pierwszy etap przedsięwzięcia rozpocznie się w III kwartale roku, a w latach następnych planowana jest dalsza kontynuacja.

Więcej informacji udziela Katarzyna Rosłaniec – Inspektor w Wydziale Inwestycji, tel. 22 512 58 65, e-mail. k.roslaniec@wiazowna.pl

Fundusz sołecki. Konkurs na najlepszą inicjatywę

Nowa altana na placu zabaw w Gliniance II
Nowa altana na placu zabaw w Gliniance II (foto: UG Wiązowna)

Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich zaprasza sołectwa z terenu województwa mazowieckiego, które realizowały w latach 2010–2022 projekty finansowane ze środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego lub w których fundusz sołecki stanowił wkład, do konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”.

Laureat pierwszego miejsca będzie nominowany do etapu ogólnokrajowego prowadzonego przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz  załącznikami należy przesłać do 31 stycznia 2023 r. (decyduje data stempla pocztowego). Regulamin i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie  mazovia.pl.

W przypadku dodatkowych pytań informacji udziela p. Piotr Rawa – pracownik Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, tel. 22 59 79 239, e-mail: piotr.rawa@mazovia.pl

Kolejne inwestycje z funduszy sołeckich zrealizowane

Realizujemy zamówienia poszczególnych sołectw, które część swoich funduszy przeznaczyły na doinwestowanie terenów do zabawy i wypoczynku.

W Woli Duckiej pojawiło się palenisko, zakupiliśmy i zamontowaliśmy cztery ławki z bala oraz trójnóg z rusztem – koszt tych trzech elementów to 13 424,95 zł.

W Kopkach wykonaliśmy nawierzchnię bezpieczną z piasku wokół placu zabaw przy świetlicy. To zadanie kosztowało 13 500 zł.

W Izabeli wykonaliśmy oświetlenie tarasu i placu zabaw oraz podjazd na taras dla wózków. Na ten cel poszło 20 330,66 zł z funduszu sołectw Izabela i Michłówek.

Fundusz sołecki to środki wyodrębnione z budżetu gminy przeznaczone do dyspozycji mieszkańców 26 sołectw i czterech osiedli w naszej gminie. Wysokość kwoty funduszu sołeckiego dla konkretnego sołectwa jest obliczana na podstawie tzw. kwoty bazowej i liczby mieszkańców sołectwa. Środki z funduszu sołeckiego są także środkami publicznymi, a zatem podlegają takim samym rygorom, określonym w ustawie o finansach publicznych, jakim podlegają zwyczajne środki w budżecie gminy.

W ciągu ostatnich kilku lat kwota przeznaczana na fundusz sołecki zwiększała się i wynosiła w 2019 r. – 990 247,90 zł, w 2020 r. – 1 132 651,89 zł, w 2021 r. – 1 266 778,99 zł, a w 2022 r. – 1 343 747,72 zł.

Więcej informacji na temat funduszu sołeckiego udziela Justyna Sadkowska – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, tel. 22 512 58 80, e-mail: j.sadkowska@wiazowna.pl

Ty decydujesz. Złóż wniosek do budżetu na 2023 r.

Dużo rozsypanych banknotów 100-złotowych
(Foto: Adobe Stock)

Ostatnie dwa tygodnie na złożenie wniosków do budżetu na 2023 r.

Do 30 września można składać wnioski do budżetu na 2023 r. Warto spotkać się ze swoimi sąsiadami, porozmawiać, wspólnie zastanowić się, co w okolicy jest najpilniejsze do zrobienia. Swoje pomysły mogą też zgłaszać organizacje pozarządowe, a także przedsiębiorcy. Na wszystkie wnioski odpowiemy po uchwaleniu budżetu przez Radę Gminy Wiązowna do końca stycznia 2023 r.

Zachęcamy Państwa do zaangażowania się w tej kwestii. Warto współdecydować o tym, jak rozwija się nasza okolica! Niech nikogo nie zniechęca fakt nieprzyznania środków w danym budżecie. Należy je ponawiać w kolejnych latach, aż w końcu znajdą się pieniądze na ich realizację.

Środki sołeckie na 2022 r. podzielone. Wykaz zadań

Banknoty 200-złotowe zwinięte w rulony i ustawione jeden obok drugiego
(Foto: Adobe Stock)

W sierpniu i wrześniu br. odbyło się 30 zebrań sołeckich w sprawie rozdysponowania funduszu sołeckiego na 2022 r. Do podziału było 1 343 747,72 zł.

Fundusz sołecki to środki wyodrębnione z budżetu gminy, przeznaczone do dyspozycji mieszkańców sołectw Gminy Wiązowna. Suma, którą dysponujemy, uzależniona jest między innymi od liczby mieszkańców sołectwa i wyliczana jest co roku na podstawie wzoru określonego w ustawie o funduszu sołeckim. O przeznaczeniu określonej kwoty z funduszu sołeckiego decyduje mieszkańcy na zebraniach. 

Najwięcej środków z funduszu sołeckiego sołectwa przeznaczyły na remonty i naprawy dróg, projekty modernizacji dróg, a także na budowy chodników i ścieżek rowerowych. Mieszkańcy na te zadania przydzielili ponad 600 tys. zł.  

Kolejnymi ważnym celem, na który przeznaczono środki funduszu sołeckiego, jest działanie związane z zagospodarowaniem terenów przy świetlicach, placach zabaw i siłowniach plenerowych (np. projekt budowy świetlicy, remont świetlicy, remont placu zabaw, doposażenie placu zabaw, doposażenie siłowni plenerowej, wyrównanie terenu, budowa altany, wyposażenie świetlicy). Na te przedsięwzięcia zaplanowano kwotę ponad 400 tys. zł.  

Na zorganizowanie imprez aktywizujących i pikników sołeckich oraz wyjazdów studyjno-aktywizujących, mieszkańcy przeznaczyli ponad 400 tys. zł. Znaczne środki z funduszu sołeckiego, bo 49 500 zł, zostały przeznaczone na podtrzymanie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych, a w kwocie 21 369,14 zł na rozbudowę wodociągu. W ramach środków z funduszu sołeckiego za ponad 32 tys. zł zostaną także wykonane prace poprawiające bezpieczeństwo – monitoringi miejsc publicznych w Wiązownie i Zakręcie.  

Pozostałe środki z funduszu sołeckiego (ponad 41 tys. zł) decyzją mieszkańców przeznaczono na m.in. prowadzenie strony internetowej, zakup flag i uchwytów do flag oraz ozdób świątecznych, na konserwację przepustów i rowów melioracyjnych, wykonanie analizy drożności rowów, zakup materiałów na zajęcia w świetlicy, wykup nieruchomości, publikację książki, remont miejsc pamięci. 

 

 

NAZWA ZADANIA Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2022 R.  KWOTA 
BOLESŁAWÓW
Położenie nakładki asfaltowej na ul. Bażantów. 21 284,12 zł
BORYSZEW
Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy. Wykonanie projektu boiska wielofunkcyjnego. 32 225,96 zł
CZARNÓWKA
Utwardzenie z odwodnieniem ul. Orzechowej oraz utwardzenie ul. Akacjowej – od kanałku w stronę skrzyżowania z ul. Młynarską. 36 872,5 zł
DUCHNÓW
Doziarnienie następujących ulic: Kwitnącej Jabłoni, Księżycowej, Sasanki, Muzyczna, Dłuska. 58 445,22 zł
Aktywizujący wyjazd dla dzieci z sołectwa. 7 000 zł
Okolicznościowe spotkanie aktywizujące mieszkańców “Mikołajki 2022”. 3 000 zł
Zapewnienie gotowości bojowej OSP Wiązowna. 5 000 zł
DZIECHCINIEC
Zagospodarowanie terenu przy świetlicy oraz jej doposażenie. 45 900 zł
Spotkanie edukacyjno-aktywizujące mieszkańców. 31 11,21 zł
Zapewnienie gotowości bojowej OSP Malcanów. 1 000 zł
Zapewnienie gotowości bojowej OSP Wiązowna. 1 000 zł
OSIEDLE EMÓW
Zapewnienie gotowości bojowej OSP Wiązowna. 2 500 zł
Spotkanie aktywizujące dla mieszkańców. 1 500 zł
Spotkanie aktywizujące dla mieszkańców. 500 zł
Modernizacja ul. Sosnowa. 35 370,26 zł
GLINIANKA I
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum Glinianki. 30 000 zł
Budowa dróg osiedlowych w Gliniance. 30 000 zł
Projekt i budowa pumptracka w Gliniance. 10 000 zł
Sołecka impreza aktywizująca. 1 000 zł
Sołecka impreza aktywizująca. 3 944,1 zł
GLINIANKA II
Budowa altany z utwardzeniem kostką na działce nr 592. 30 000 zł
Doziarnianie z utwardzeniem ul. Wawrzynieckiej na odcinku od ul. Polnej do Żurawiej. 951,91 zł
GÓRASZKA
Zakup kruszywa na drogi. 29582,8 zł
Zajęcia edukacyjne i spotkanie aktywizujące dla mieszkańców sołectwa. 10 000 zł
Zapewnienie gotowości bojowej OSP w Wiązownie. 5 000 zł
Wykonanie projektu świetlicy. 10 000 zł
Zakup doposażenia świetlicy oraz prace remontowe. 2 000 zł
IZABELA
Organizacja spotkań „Imieniny Izabeli” i „Szanty w Izabeli”. 13 000 zł
Zakup flag, uchwytów do flag i ozdób świątecznych. 3 500 zł
Wyposażenie i serwis świetlicy, tarasu i terenu przy budynku. 14 400 zł
Konserwacja przepustów drogowych w Izabeli. 2 000 zł
Organizacja zajęć edukacyjnych i spotkań aktywizujących mieszkańców.

Zapewnienie gotowości bojowej OSP w Wiązownie.

4 545,43 zł

 

1 000 zł

KĄCK
Utrzymanie dróg w sołectwie – zakup i utwardzenie kruszywem. 5 000 zł
Podniesienie gotowości bojowej OSP Wiązowna. 1 000 zł
Okolicznościowe spotkanie aktywizujące “Mikołajki”. 3 000 zł
Materiały do świetlicy na zajęcia dla dzieci i dorosłych. 5 000 zł
Zajęcia dla dzieci i dorosłych. 5 000 zł
Wymiana podłogi w świetlicy. 5 000 zł
Wyposażenie i remont świetlicy. 14 296,44 zł
KOPKI
Zakup kruszywa na ul. Nad Świdrem od ul. Jeździeckiej do Słonecznej. 10 000 zł
Zapewnienie gotowości bojowej OSP Glinianka i OSP Malcanów. 2 000 zł
Przedsięwzięcie aktywizująco-integrujące mieszkańców. 9 000 zł
Zagospodarowanie terenu oraz wyposażenie świetlicy. 8 602,92 zł
KRUSZÓWIEC
Zapewnienie gotowości bojowej OSP Glinianka. 1 200 zł
Poprawa jakości dróg poprzez dosypanie gruzu/kruszywa u zbiegu ul. Zbożowej i Nowej. 4 000 zł
Spotkanie aktywizujące dla mieszkańców. 500 zł
Wykonanie i wdrożenie organizacji ruchu na drodze gminnej (ul. Nowa, ul. Wspaniała) – montaż progów zwalniających. 15 509,18 zł
LIPOWO
Projekt ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Łąkowej i Mostów. 3 000 zł
Zagospodarowanie i doposażenie placu zabaw. 32 000 zł
Spotkanie aktywizujące dla mieszkańców sołectwa. 6 000 zł
Utrzymanie placu zabaw. 1 643,19 zł
MAJDAN
Organizacja zajęć, kursów, warsztatów oraz dwóch imprez okolicznościowych “Dzień Dziecka” i “Mikołajki”. 10 000 zł
Projekty techniczne budowy dróg gminnych – ulic: Bursztynowej, Kwitnącej Wiśni, Strażackiej, Willowej. 64 944,1 zł
MALCANÓW
Zapewnienie gotowości bojowej OSP Malcanów. 3 000 zł
Wsparcie imprezy aktywizującej pod nazwą “Pierzyna”. 2 000 zł
Wsparcie imprezy “Szanty nad Laguną”. 10 000 zł
Zagospodarowanie terenu na dz. nr 211: projekt zagospodarowania, projekt pumptracku, monitoring. 35 000 zł
Modernizacja drogi gminnej ul. Granicznej. 5 683,47 zł
MICHAŁÓWEK
Zagospodarowanie i wyposażenie terenu świetlicy w Izabeli. 5 930,66 zł
Przebudowa ulicy Tajemniczej w Michałówku. 20 000 zł
PĘCLIN
Zapewnienie gotowości bojowej OSP Malcanów. 5 000 zł
Wykup nieruchomości w celu poszerzenia pasa drogowego ul. Wierzbowej. 10 000 zł
Imprezy aktywizująco-integracyjne sołectwa. 10 000 zł
Publikacja książki o Pęclinie. 10 000 zł
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej sołectwa, doposażenie świetlicy. 14 685,70 zł
Wykonanie analizy drożności przepustów w Pęclinie. 3 000 zł
PORĘBY
Projekt i budowa drogi na działce nr 1 w Porębach. 20 000 zł
Spotkanie aktywizujące dla mieszkańców sołectwa. 534,68 zł
OSIEDLE RADIÓWEK
Zapewnienie gotowości bojowej OSP Wiązowna. 1 500 zł
Renowacja Miejsca Pamięci Narodowej upamiętniającego poległych w powstaniu styczniowym. 500 zł
Zakup urządzeń sportowych i rekreacyjnych. 21 000 zł
Zakup i montaż piłkochwytu na boisko. 3 000 zł
Osiedlowe imprezy aktywizujące. 4427,30 zł
OSIEDLE RUDKA
Wytyczenie i utwardzenie drogi – ul. Biesiadna. 16 010,97 zł
Zapewnienie gotowości bojowej OSP Wiązowna. 1 800 zł
Spotkanie aktywizujące mieszkańców osiedla. 1 000 zł
RZAKTA
Projekt modernizacji ul. Południowej. 20 000 zł
Zapewnienie gotowości bojowej OSP Glinianka. 2 000 zł
Doposażenie świetlicy. 10 000 zł
Modernizacja dróg w Rzakcie – zakup kruszywa. 20 236,04 zł
STEFANÓWKA
Zapewnienie gotowości bojowej OSP Wiązowna. 3 500 zł
Zakup karnetów na basen. 3 500 zł
Organizacja zajęć dla mieszkańców, w tym kurs samoobrony. 11 500 zł
Zakup kruszywa na drogi sołeckie. 20 545,88 zł
OSIEDLE PARKOWE
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Osiedla Parkowego – konserwację i naprawę systemu monitoringu. 5 200 zł
Zorganizowanie pikniku aktywizującego z okazji Dnia Dziecka. 3 000 zł
Zapewnienie gotowości bojowej OSP Wiązowna. 1 000 zł
Dofinansowanie świetlicy wiejskiej w Pawilonie Kultury w Wiązownie. 2 000 zł
Zagospodarowanie terenu przy wjeździe do osiedla – fragmentu dz. nr 21-616 i 21-212/17. 15 180,32 zł
WIĄZOWNA GMINNA
Budowa/modernizacja wraz z odwodnieniem drogi w ul. Romana Dmowskiego w Wiązownie. 53944,10 zł
Budowa pomnika poświęconego pamięci strażakom. 1 000 zł
Wykonanie monitoringu na ul. Lubelskiej. 5 369,69 zł
Zorganizowanie pikniku aktywizującego z okazji Dnia Dziecka. 6 000 zł
Aktualizacja projektu organizacji ruchu wraz z wykonaniem progu zwalniającego na ul. Parkowej. 8 630,31 zł
WIĄZOWNA KOŚCIELNA
Zapewnienie gotowości bojowej OSP Wiązowna. 5 000 zł
Zorganizowanie pikniku aktywizującego z okazji Dnia Dziecka. 6 000 zł
Wykonanie monitoringu na ul. Lubelskiej od mostu do ronda S17. 6 000 zł
Budowa wraz z odwodnieniem drogi ul. Sadowej. 30 000 zł
Projekt ul. Projektowanej na odcinku ul. Pęclińskiej do ul. Malwy. 27 000 zł
Doposażenie świetlicy wiejskiej. 944,10 zł
WOLA DUCKA
Piknik Rodzinny dla mieszkańców sołectwa. 3 000 zł
Utrzymanie ładu w przestrzeni publicznej sołectwa. 17 000 zł
Zakup urządzeń rekreacyjnych dla mieszkańców. 20 000 zł
Wyposażenie świetlicy wiejskiej. 8 336,71 zł
Zapewnienie gotowości bojowej dla OSP Glinianka. 1 000 zł
Zapewnienie gotowości bojowej dla OSP Malcanów. 1 000 zł
Zapewnienie gotowości bojowej dla OSP Wiązowna. 1 000 zł
WOLA KARCZEWSKA
Rozbudowa sieci wodociągowej (ul. Doliny Świdra). 21 369,14 zł
Budowa wraz z odwodnieniem ul. Rzeki. 20 000 zł
ZAKRĘT
Konkurs bożonarodzeniowy na najładniejszą dekorację obejścia. 500 zł
Wigilia dla seniorów – mieszkańców Zakrętu. 1 500 zł
Budowa chodnika przy ul. Jana Pawła II. 30 000 zł
Budowa monitoringu na terenie dz. 397/3 i przy ul. Kościelnej. 16 000 zł
Aktywizujący piknik z okazji Dnia Dziecka. 5 000 zł
Zakup koszy na śmieci. 3 000 zł
Aktywizująca impreza „EKO Piknik”. 10 000 zł
Zakup kruszywa do remontu dróg. 8 944,10 zł
ŻANĘCIN
Edukacja kulturalna mieszkańców. 2 000 zł
Zapewnienie gotowości bojowej OSP Malcanów. 2 000 zł
Zapewnienie gotowości bojowej OSP Wiązowna. 2 000 zł
Remont miejsca pamięci. 5 000 zł
Wycieczka edukacyjna dla dzieci “Dzień Dziecka”. 9 000 zł
Wyposażenie świetlicy wiejskiej. 15 000 zł
Przedsięwzięcia edukacyjno-aktywizujące mieszkańców sołectwa. 4 945,21 zł
Razem:  1 343 747,72 zł 

Podział funduszu sołeckiego. Czas na ważną decyzję 

50 złotych - cztery banknoty jeden na drugim
Wnioski o stypendium można składać co roku (Foto: pixabay.com)

Każdy mieszkaniec naszej gminy ma wpływ na to, jak wydawane są pieniądze z budżetu gminy. Jak? Biorąc udział w dzieleniu części tego gminnego budżetu – funduszu sołeckiego. W sierpniu ruszają zebrania sołeckie. To na nich wspólnie podejmowane będą ważne decyzje, na co wydać przypadające sołectwom pieniądze. W sumie jest to rekordowa kwota 1 266 778,99 zł.

Fundusz sołecki to nic innego jak środki wyodrębnione z budżetu gminy, przeznaczone do dyspozycji mieszkańców naszych 26 sołectw i 4 osiedli. Wysokość funduszu sołeckiego dla konkretnego sołectwa ustala się na podstawie tzw. kwoty bazowej i liczby mieszkańców sołectwa.

Środki z funduszu sołeckiego są także środkami publicznymi, a zatem podlegają takim samym rygorom, określonym w ustawie o finansach publicznych, jakim podlegają zwyczajne środki w budżecie gminy. Co to oznacza? Podejmując decyzję, na co wydać te pieniądze, należy kierować się oszczędnością, gospodarnością i celowością. Co ważne, lepiej zdecydować się na dwa – trzy większe zadania, niż rozkładać fundusz na wiele mniejszych inicjatyw. Zgodnie z prawem – środki z funduszu muszą odpowiadać wszystkim kosztom danego zadania.

Wniosek, na co przeznaczyć fundusz, musi dotyczyć przedsięwzięć, które powinny spełnić trzy warunki: służyć poprawie życia mieszkańców, należeć do zadań własnych gminy oraz być zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy Wiązowna. Wniosek powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa w ramach określonych środków. Może złożyć go sołtys, rada sołecka lub zarząd osiedla albo co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.

Wniosek składany jest na zebraniu sołeckim. Te zebrania odbędą się w każdym sołectwie i osiedlu w sierpniu i we wrześniu (harmonogram do pobrania pod tekstem). Nad wszystkimi wnioskami głosują mieszkańcy, którzy biorą udział w zebraniu.

Warto się zaangażować i wspólnie podejmować ważne dla wszystkich decyzję. Nie należy się zniechęcać faktem, że coś, co już zostało zaproponowane, nie zostało jeszcze zrealizowane. Wnioski można składać w kolejnych latach. W końcu znajdą się pieniądze na ich realizację. Warto współdecydować o tym, jak rozwija się nasza okolica!

Więcej informacji udziela Justyna Sadkowska, tel. 22 512 58 64, kom. (ws. funduszu sołeckiego) 601 901 509, e-mail: j.sadkowska@wiazowna.pl

Zdecyduj, na co wydać fundusz sołecki. Zapraszamy na zebrania

Banknoty 100-złotowe
O świadczeniach dla można przeczytać m.in. na stronach ZUS, KRUS i gov.pl (Foto: pixabay.com)

Mieszkańcy naszej gminy mogą mieć wpływ na sposób wydawania pieniędzy z budżetu gminy pośrednio – przez wybranych przez siebie radnych i bezpośrednio – wtedy, gdy biorą udział w dzieleniu tzw. funduszu sołeckiego.

Fundusz sołecki to środki wyodrębnione z budżetu gminy przeznaczone do dyspozycji mieszkańców 26 sołectw i czterech osiedli w naszej gminie. Wysokość kwoty funduszu sołeckiego dla konkretnego sołectwa jest obliczana na podstawie tzw. kwoty bazowej i liczby mieszkańców sołectwa. Środki z funduszu sołeckiego są także środkami publicznymi, a zatem podlegają takim samym rygorom, określonym w ustawie o finansach publicznych, jakim podlegają zwyczajne środki w budżecie gminy. Przy ich wydatkowaniu należy się kierować zasadą oszczędności, gospodarności i celowości. Jedno, dwa lub trzy zadania mają większą szansę na realizację, tym bardziej, że środki przeznaczone na dane zadanie powinny pokrywać w całości jego koszty.

Kto, jak, kiedy i gdzie zgłasza wniosek?

Wniosek może złożyć sołtys, rada sołecka lub zarząd osiedla albo co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Wniosek powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa w ramach określonych środków. Podejmowane przedsięwzięcia muszą spełniać trzy warunki: służyć poprawie życia mieszkańców, należeć do zadań własnych gminy oraz być zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy Wiązowna.

Wniosek składany jest na zebraniu sołeckim. Zebrania odbędą się w każdym sołectwie i osiedlu na przełomie sierpnia i września (harmonogram do pobrania pod tekstem). Nad wszystkimi wnioskami głosują mieszkańcy, którzy biorą udział w zebraniu. Szacunek kosztów wniosku musi mieścić się w kwocie przypadającej sołectwu w danym roku. Mieszkańcy naszej gminy najczęściej przeznaczają te pieniądze na budowę oświetlenia ulicznego, place zabaw dla dzieci i siłownie plenerowe, bądź też na imprezy integracyjne, kruszywo i drogi.

Więcej informacji udziela Justyna Sadkowska, tel. 22 512 58 64, kom. (ws. funduszu sołeckiego) 601 901 509, e-mail: j.sadkowska@wiazowna.pl