mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Logo Teraz Polska

31 sierpnia: zebranie w Woli Duckiej

W środę 31 sierpnia o godz. 19.00 w świetlicy (Wola Ducka, ul. Słoneczna 19) odbędzie się zebranie sołeckie, na którym mieszkańcy Woli Duckiej będą podejmowali decyzje w sprawie rozdysponowania funduszu sołeckiego. Do podziału jest 24 846,12 zł. Każde sołectwo ma do rozdysponowania inną kwotę. Jest ona zależna m. in. od liczby mieszkańców.

Zachęcamy Państwa do udziału w zebraniu i wspólnego podejmowania decyzji dotyczących tych pieniędzy. Przed zebraniem warto sprawdzić w urzędzie, czy pomysł, który chcą Państwo zrealizować z funduszu sołeckiego, jest prawnie dopuszczalny. Warto też z pomocą urzędników wycenić planowane zadanie. Wtedy łatwiej podejmować decyzje już na zebraniu sołeckim.

Pod linkiem znajdą Państwo informacje o wszystkich zebraniach sołeckich ws. funduszu oraz wzory dokumentów: czytaj dalej

3 września: zebranie w Woli Karczewskiej

W sobotę 3 września o godz. 20.00 w świetlicy (Wiejski Dom Kultury „Nad Świdrem”, ul. Doliny Świdra 8) odbędzie się zebranie sołeckie, na którym mieszkańcy Woli Karczewskiej będą podejmowali decyzje w sprawie rozdysponowania funduszu sołeckiego. Do podziału jest 19 845,89 zł. Każde sołectwo ma do rozdysponowania inną kwotę. Jest ona zależna m. in. od liczby mieszkańców.

Zachęcamy Państwa do udziału w zebraniu i wspólnego podejmowania decyzji dotyczących tych pieniędzy. Przed zebraniem warto sprawdzić w urzędzie, czy pomysł, który chcą Państwo zrealizować z funduszu sołeckiego, jest prawnie dopuszczalny. Warto też z pomocą urzędników wycenić planowane zadanie. Wtedy łatwiej podejmować decyzje już na zebraniu sołeckim.

Pod linkiem znajdą Państwo informacje o wszystkich zebraniach sołeckich ws. funduszu oraz wzory dokumentów: czytaj dalej

11 września: zebranie w Zakręcie

W niedzielę 11 września o godz. 17.00 w szkole w Zakręcie (ul. Szkolna 11) odbędzie się zebranie sołeckie, na którym mieszkańcy Zakrętu będą podejmowali decyzje w sprawie rozdysponowania funduszu sołeckiego na 2017 rok. Do podziału jest 38 761,50 zł. Każde sołectwo ma do rozdysponowania inną kwotę. Jest ona zależna m. in. od liczby mieszkańców.

Zachęcamy Państwa do udziału w zebraniu i wspólnego podejmowania decyzji dotyczących tych pieniędzy. Przed zebraniem warto sprawdzić w urzędzie, czy pomysł, który chcą Państwo zrealizować z funduszu sołeckiego, jest prawnie dopuszczalny. Warto też z pomocą urzędników wycenić planowane zadanie. Wtedy łatwiej podejmować decyzje już na zebraniu sołeckim.

7 września: zebranie w Żanęcinie

W środę 7 września o godz. 19.00 w świetlicy (Żanęcin, ul. Spokojna 15 A) odbędzie się zebranie sołeckie, na którym mieszkańcy Żanęcina będą podejmowali decyzje w sprawie rozdysponowania funduszu sołeckiego. Do podziału jest 20 078,46 zł. Każde sołectwo ma do rozdysponowania inną kwotę. Jest ona zależna m. in. od liczby mieszkańców.

Zachęcamy Państwa do udziału w zebraniu i wspólnego podejmowania decyzji dotyczących tych pieniędzy. Przed zebraniem warto sprawdzić w urzędzie, czy pomysł, który chcą Państwo zrealizować z funduszu sołeckiego, jest prawnie dopuszczalny. Warto też z pomocą urzędników wycenić planowane zadanie. Wtedy łatwiej podejmować decyzje już na zebraniu sołeckim.

Pod linkiem znajdą Państwo informacje o wszystkich zebraniach sołeckich ws. funduszu oraz wzory dokumentów: czytaj dalej

3 września: zebranie mieszkańców Czarnówki

W sobotę 3 września o godz. 19.00 w Izbie Regionalnej w Gliniance odbędzie się zebranie sołeckie, na którym mieszkańcy Czarnówki będą podejmowali decyzje w sprawie rozdysponowania funduszu sołeckiego. Do podziału jest 17 714,01 zł. Każde sołectwo ma do rozdysponowania inną kwotę. Jest ona zależna m. in. od liczby mieszkańców.

Zachęcamy Państwa do udziału w zebraniu i wspólnego podejmowania decyzji dotyczących tych pieniędzy. Przed zebraniem warto sprawdzić w urzędzie, czy pomysł, który chcą Państwo zrealizować z funduszu sołeckiego, jest prawnie dopuszczalny. Warto też z pomocą urzędników wycenić planowane zadanie. Wtedy łatwiej podejmować decyzje już na zebraniu sołeckim.

Pod linkiem znajdą Państwo informacje o wszystkich zebraniach sołeckich ws. funduszu oraz wzory dokumentów: czytaj dalej

20 sierpnia: zebranie w Duchnowie

W sobotę 20 sierpnia o godz. 19.00 w świetlicy w Duchnowie odbędzie się zebranie sołeckie, na którym mieszkańcy Duchnowa będą podejmowali decyzje w sprawie rozdysponowania funduszu sołeckiego na 2017 rok. Do podziału jest 32 753,47 zł. Każde sołectwo ma do rozdysponowania inną kwotę. Jest ona zależna m. in. od liczby mieszkańców.

Zachęcamy Państwa do udziału w zebraniu i wspólnego podejmowania decyzji dotyczących tych pieniędzy. Przed zebraniem warto sprawdzić w urzędzie, czy pomysł, który chcą Państwo zrealizować z funduszu sołeckiego, jest prawnie dopuszczalny. Warto też z pomocą urzędników wycenić planowane zadanie. Wtedy łatwiej podejmować decyzje już na zebraniu sołeckim.

Pod linkiem znajdą Państwo informacje o wszystkich zebraniach sołeckich ws. funduszu oraz wzory dokumentów: czytaj dalej

Zapraszamy na zebrania sołeckie. Fundusz do podziału!

Już wkrótce rozpocznie się w naszej gminie cykl zebrań sołeckich, na których mieszkańcy będą podejmowali decyzje w sprawie rozdysponowania funduszy sołeckich. Informowaliśmy o nich w „Powiązaniach” oraz wysyłając pocztą ulotki do Państwa domów.

Każde sołectwo ma do rozdysponowania inną kwotę. Jest ona zależna m. in. od liczby mieszkańców.  Zachęcamy Państwa do udziału w tych zebraniach i wspólnego podejmowania decyzji dotyczących tych pieniędzy. Przed zebraniem warto w urzędzie sprawdzić, czy pomysł, który chcą Państwo zrealizować z funduszu sołeckiego jest prawnie dopuszczalny. Warto też z pomocą urzędników wycenić planowaną inwestycję. Wtedy łatwiej podejmować decyzje już na zebraniu sołeckim.

Koordynatorem ds. funduszu sołeckiego jest Justyna Sadkowska – podinspektor w Wydziale Inwestycji
pok. 212
tel. 22 512 5 864, kom. 601 901 509
email: j. sadkowska@wiazowna.pl

Fundusz sołecki rozdysponowany

W czwartek 10 września 2015 r. w Żanęcinie odbyło się zebranie ws. podziału funduszu sołeckiego na 2016 rok. Zanim jednak mieszkańcy przystąpili do rozdysponowania 19 217,82 zł na 2016 rok, zmienili przeznaczenie środków w ramach funduszu sołeckiego na 2015 r. Dwa przedsięwzięcia: utrzymanie estetyki terenu wokół klubu – 1 000,00 zł i zakup stołów i krzeseł do klubu – 1 395,18 zł uchwalone w 2015 r. zostają zmienione jako nowe przedsięwzięcie pod nazwą remont i doposażenie świetlicy wiejskiej – 2 395,18 zł. Natomiast fundusz sołecki na 2016 rok w wyniku głosowania mieszkańcy przeznaczyli na poniższe zadania:

  1. Ogrodzenia placu wokół świetlicy wiejskiej – 10 000,00 zł,
  2. Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw – 5000,00 zł,
  3. Zakup wyposażenia na plac zabaw – 2 000,00 zł,
  4. Utrzymanie estetyki i czystości wokół świetlicy wiejskiej – 1 000,00 zł,
  5. Zakup środków czystości i biurowych materiałów do świetlicy wiejskiej – 200 zł,
  6. Impreza edukacyjno-aktywizująca – 1 017,82 zł.

Na zebraniu obecni byli wójt gminy Janusz Budny, sołtys Beata Pietrzykowska, radna Anna Lech. Wniosek z powyższymi przedsięwzięciami jest obecnie sprawdzany pod kątem formalnym przez urzędników gminy.

Wola Karczewska – podział funduszu sołeckiego

28 sierpnia br. podczas sołeckiego zebrania mieszkańcy Woli Karczewskiej dokonali podziału funduszu sołeckiego. W tym roku do podziału mieli 19 068,84 zł.  Na spotkanie przybyło 26 osób. Obecni byli także: zastępca wójta Tomasz Kostyra, dyrektor GOK Mirella Żurawska, oraz radny Krzysztof Kołakowski.  W wyniku głosowania mieszkańcy zdecydowali, że cały fundusz zostanie przeznaczony na budowę placu zabaw na działce gminnej. Teraz wniosek czeka na sprawdzenie pod względem formalnym. Spotkanie w Woli Karczewskiej było także okazją do dyskusji na tematy związane z komunikacją autobusową w sołectwie. Poruszono także kwestie funkcjonowania Domu Kultury „Nad Świdrem”. Dyrektor GOK przedstawiła plan działania domu, a zastępca gminy opowiedział o działaniu programu „Senior Wigor” realizowanym w tymże budynku.

Podział środków sołeckich – oświetlenie przede wszystkim

W naszej gminie trwa czas zebrań sołeckich w sprawie podziału funduszu sołeckiego na 2016 rok. Na początku września jedno z takich spotkań odbyło się w Dziechcińcu. Mieszkańcy w wyniku głosowania jednogłośnie podjęli decyzję, że przeznaczą środki z funduszu sołeckiego na:

  1. wykonanie projektu technicznego oświetlenia ul. Miodowej do ul. Ziołowej oraz wykonanie I etapu oświetlenia . – 10 000,00 zł;
  2. wykonanie projektu technicznego oświetlenia ul. Olchowej i zamontowanie 3 słupów oraz 3 lamp – 12 000,00 zł
  3. Zorganizowanie imprezy edukacyjno-aktywizującej łączącej pokolenia w sołectwie – 2 873,00 zł.

Łącznie: 24 873,00 zł

Wniosek o realizację w/w zadań z funduszu sołeckiego został złożony przez sołtys wsi – Annę Lech do urzędu gminy, gdzie zostanie sprawdzony pod względem formalnym. Po jego zatwierdzeniu pieniądze zostaną wydane zgodnie z dyspozycją mieszkańców. W zebraniu udział wzięło 20 mieszkańców wsi, zastępca wójta Tomasz Kostyra, sołtys Anna Lech, radna Majdanu Marzena Dach, dyrektor GOK Mirella Żurawska. Obecność  w/w osób była okazją do dyskusji na temat ewentualnego założenia spółki wodnej oraz omówienia organizacji zajęć na 2015/2016 w świetlicy w Dziechcińcu.