bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Powiat Otwocki. Ostrzeżenie przed oblodzeniem

Oblodzona droga w lesie
Oblodzona droga jest bardzo niebezpieczna. Uważajcie podczas jazdy! (Foto: pixabay.com/jwvein)

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pogodowe dla Powiatu Otwockiego. Instytut przestrzega przed niskimi temperaturami i marznącym deszczem.

IMGW prognozuje 18 kwietnia od godz. 21:00 do godz. 8:00 dnia 19 kwietnia zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu i deszczu ze śniegiem, powodujące ich oblodzenie. Temperatura powietrza obniży się do około -1°C, lokalnie do -3°C, przy gruncie do około -4°C, lokalnie do -6°C.

W razie problemów dzwoń pod numer alarmowy 112 lub 998. W sytuacjach kryzysowych o nasze bezpieczeństwo dbają Ochotnicze Straże Pożarne. Druhowie z Glinianki, Malcanowa i Wiązowny są w pełnej gotowości.

W sieci działają pogodowe radary on-line, gdzie w czasie rzeczywistym można zobaczyć, co dzieje się nad naszym krajem. Serwis: http://pl.blitzortung.org to ogólnoświatowa, społecznościowa sieć wyznaczania pozycji deszczu i burz w czasie rzeczywistym.

Ulga dla pracujących seniorów. Informacja ZUS

Nie chcesz stracić renty rodzinnej? Pamiętaj o zaświadczeniu ze szkoły (Foto: ZUS)

Osoby, które po osiągnięciu wieku emerytalnego nie pobierają emerytury, a nadal pracują, mogą skorzystać z ulgi dla pracujących seniorów. Pozostając w zatrudnieniu, przychody do kwoty 85 528 zł zostaną zwolnione z opodatkowania, a rozliczający się według skali podatkowej do 115 528 zł.

– Z ulgi dla pracujących seniorów mogą skorzystać osoby, które mają ustalone prawo do emerytury lub renty rodzinnej, lub nie mają. Podstawowym warunkiem uprawniającym do ulgi jest niepobieranie świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pomimo nabytych uprawnień emerytalnych i dalsza praca. Nie skorzystają więc z niej seniorzy, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny, pobierają emeryturę i dorabiają – informuje Wojciech Ściwiarski, rzecznik prasowy ZUS w województwie mazowieckim.

Kto może skorzystać z ulgi?

Uprawnionymi do skorzystania z PIT-0 są kobiety po ukończeniu 60. roku życia i mężczyźni po ukończeniu 65. roku życia pod warunkiem, że nie otrzymują emerytury ani renty rodzinnej z ZUS, KRUS, zakładów emerytalnych służb mundurowych oraz uposażenia sędziego. By skorzystać z ulgi i nie płacić podatku dochodowego, trzeba też podlegać ubezpieczeniom społecznym np. z tytułu pracy na etacie, umowy zlecenia, czy z działalności gospodarczej opodatkowanej według skali, stawką liniową oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Zwolnienie z podatku dotyczy także przychodów z tytułu zasiłku macierzyńskiego.

Seniorzy, niepobierający emerytury i rozliczający się według skali podatkowej będą płacić podatek od przychodów z pracy na etacie, zleceniu lub działalności gospodarczej dopiero po przekroczeniu 115 528 zł brutto (30 tys. zł kwoty wolnej + 85 528 zł ulgi).

By skorzystać z preferencji podatkowej, osoby na etacie i umowie zlecenia muszą także złożyć odpowiednie oświadczenie do swojego pracodawcy lub zleceniodawcy. Pracujący emeryt uwzględnia ulgę w rozliczeniu za 2023 r. lub wcześniej już na etapie zaliczek na podatek. Natomiast osoba prowadząca działalność gospodarczą będzie mogła dokonać ostatecznego rozliczenia dopiero w zeznaniu rocznym. 

Jeżeli emeryt lub rencista zacznie pobierać emeryturę i tym samym przestanie spełniać warunki uprawniające do stosowania ulgi, ma obowiązek poinformować o tym swojego pracodawcę lub zleceniodawcę. Po otrzymaniu takiej informacji przestanie on stosować ulgę najpóźniej od następnego miesiąca.

Wojciech Ściwiarski

regionalny rzecznik prasowy ZUS

IMGW ostrzega przed przymrozkami

Liście pokryte wiosennym szronem
IMGW prognozuje przymrozki (Foto: pixabay.com)

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pogodowe dla Powiatu Otwockiego. Instytut przestrzega przed przymrozkami.

IMGW prognozuje od 17 kwietnia od godz. 23.00 do 18 kwietnia do godz. 8.00 spadek temperatury powietrza do około -1°C, przy gruncie do -3°C.

W razie problemów dzwoń pod numer alarmowy 112 lub 998. W sytuacjach kryzysowych o nasze bezpieczeństwo dbają Ochotnicze Straże Pożarne. Druhowie z Glinianki, Malcanowa i Wiązowny są w pełnej gotowości.

W sieci działają pogodowe radary on-line, gdzie w czasie rzeczywistym można zobaczyć, co dzieje się nad naszym krajem.

 

Finanse to Twoja specjalność? Szukamy pracownika

Uśmiechnięta kobieta podaje rękę mężczyźnie
Pracownik poszukiwany. Prześlij CV i list motywacyjny (Foto: Fotolia.pl)

Ogłosiliśmy nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko w Wydziale Finansowym w Urzędzie Gminy Wiązowna. Oferty można składać do 26 kwietnia.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku to m.in.:

 1. prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej ksiąg rachunkowych w zakresie wydatków urzędu gminy;
 2. prowadzenie ewidencji analitycznej w zakresie wydatków inwestycyjnych,  z podziałem na poszczególne zadania inwestycyjne i źródła ich finansowania;
 3. prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej dochodów i wydatków realizowanych ze środków zewnętrznych (dotacji);
 4. dekretacja dokumentów księgowych;
 5. weryfikacja dowodów księgowych pod kątem zgodności klasyfikacji budżetowej;
 6. przygotowanie sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań z operacji finansowych w ramach prowadzonej ewidencji;
 7. współpraca przy sporządzaniu sprawozdania finansowego jednostki oraz bilansu organu.

Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie średnie o kierunku: ekonomia, finanse, rachunkowość;
 2. min. 3-letni staż pracy;
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 5. obywatelstwo polskie;
 6. nieposzlakowana opinia;
 7. znajomość pakietu MS Office;
 8. znajomość przepisów regulujących zagadnienia będące przedmiotem zakresu obowiązków, w tym w szczególności: ustawa o finansach publicznych, ustawa o rachunkowości, ustawa o samorządzie gminnym oraz rozporządzeń wykonawczych do ww. ustaw.

Wymagania dodatkowe (pożądane):

 1. preferowane wykształcenie wyższe ekonomiczne i 2 lata doświadczenia zawodowego w wymaganym zakresie;
 2. znajomość programów firmy Usługi Informatyczne INFO-SYSTEM Roman i Tadeusz Groszek, a w szczególności: Księgowość Budżetowa;
 3. umiejętność pracy w zespole, samodzielność w realizacji powierzonych zadań, odporność na sytuacje stresowe, terminowość, dokładność, sumienność, bezstronność, dyspozycyjność, umiejętność stosowania odpowiednich przepisów.

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne uważa się za dostarczone (decyduje data wpływu do urzędu), jeżeli zostały złożone:

 1. w Biurze Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Gminy Wiązowna, w zamkniętej kopercie lub zostały przesłane listem poleconym na adres Urząd Gminy Wiązowna, 05 – 462 Wiązowna, ul. Lubelska 59;
 2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres nabory@wiazowna.pl;
 3. za pośrednictwem ePUAP.

w terminie do 26 kwietnia do godz.12.00, z dopiskiem na kopercie: “Nabór na stanowisko w Wydziale Finansowym – oferta nr 5/2024”.

Więcej informacji udziela:

w sprawach merytorycznych Justyna Paplińska-Matera – naczelnik w Wydziale Finansowym, tel. 22 512 58 40; e-mail: j.paplinska-matera@wiazowna.pl

w sprawach proceduralnych Agnieszka Karwowska – naczelnik w Wydziale Administracyjnym, tel. 22 512 58 50, e-mail: a.karwowska@wiazowna.pl

 

Informacja dla przedsiębiorców. Nabór wniosków w ramach programu „Energia Plus”

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił czwarty nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Energia Plus”.

Celem programu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw  na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza, poprzez wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych. Wnioski należy składać w terminie do 13.12.2024 r. lub do wyczerpania alokacji środków. Przygotowane wnioski należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”) przy zastosowaniu podpisu o którym mowa w § 2 ust. 4 Regulaminu czwartego naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data jego wysłania przez GWD na skrzynkę podawczą NFOŚiGW znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Wnioski, które wpłyną po terminie lub w niewłaściwej formie będą odrzucone. Dofinansowanie będzie udzielone w formie pożyczki, zgodnie z programem priorytetowym „Energia Plus”;

Beneficjenci:

Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców wykonujący działalność gospodarczą.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Uwaga na silny wiatr. Zadbaj o swoje bezpieczeństwo!

Złamane drzewo w lesie.
Usuńcie wszystkie przedmioty leżące wokół domu, które wiatr może porwać (Foto: pixabay.com)

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pogodowe I stopnia dla terenów powiatu otwockiego. Instytut ostrzega przed silnym wiatrem.

IMGW prognozuje we wtorek 16 kwietnia w godz. 10.00-19.00  wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 45 km/h, w porywach do 75 km/h, z południowego zachodu i południowego-zachodu. Punktowo możliwe również burze.

Zadbaj o bezpieczeństwo!

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina, aby:

 1. usunąć z parapetów i podwórek wszystkie przedmioty, które mogą zostać porwane przez wiatr,
 2. przeparkować samochody w bezpieczne miejsce, jeżeli wcześniej były zaparkowane pod drzewami,
 3. zamknąć okna i drzwi,
 4. pozostać w domu, jeżeli jest to możliwe,
 5. jak najszybciej znaleźć bezpieczne schronienie, jeżeli jesteśmy poza domem,
 6. nie zatrzymywać się pod drzewami,
 7. zapewnić bezpieczeństwo swoim zwierzętom, zwłaszcza tym przebywającym na zewnątrz,
 8. przygotować oświetlenie zastępcze – latarki z zapasem baterii. Wiatr może uszkodzić linie energetyczne,
 9. uważać podczas jazdy samochodem, po pierwsze ze względu na mogące się łamać konary i drzewa, po drugie – przy wyjeździe z osłoniętej drogi na otwartą przestrzeń istnieje ryzyko zdmuchnięcia samochodu.

W razie problemów dzwoń pod numer alarmowy 112 lub 998. W sytuacjach kryzysowych o nasze bezpieczeństwo dbają Ochotnicze Straże Pożarne. Druhowie z Glinianki, Malcanowa i Wiązowny są w pełnej gotowości.

Serwisy pogodowe

W sieci działają pogodowe radary on-line, gdzie w czasie rzeczywistym można zobaczyć, co dzieje się nad naszym krajem.

Serwis: http://pl.blitzortung.org to ogólnoświatowa, społecznościowa sieć wyznaczania pozycji wyładowań atmosferycznych i burz w czasie rzeczywistym.

Na zdjęciach sat24.com sprawdzisz, czy formują się komórki burzowe i w jakim kierunku zmierzają.

Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Wiązowna. Zapraszamy 18 kwietnia

Sesja Rady Gminy Wiązowna (Foto: UG Wiązowna)

Zapraszamy na nadzwyczajną sesję, która odbędzie się 18 kwietnia. Radni gminni spotkają się, by po raz kolejny podjąć ważne decyzje dla samorządu gminnego. Sesja odbędzie się w trybie stacjonarnym w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna.

Głównym powodem zwołania nadzwyczajnej sesji jest konieczność omówienia wniosku Marszałka Województwa Mazowieckiego dotyczącego uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. W związku z przebiegiem granic parku na terenie gminy Wiązowna, Rada Gminy Wiązowna ma prawo do wniesienia uwag do projektu.

Podczas sesji Radni zajmą się również zmianami budżetowymi wynikającymi z konieczności dostosowania planów i wydatków do aktualnych potrzeb. W związku z otrzymanymi dotacjami, plan dochodów zostanie zwiększony o kwoty:

– 160 000,00 zł na zadanie „Modernizacja drogi do gruntów rolnych dz. nr ew. 25 w Kącku”;

– 180 000,00 zł na zadanie „Wsparcie finansowe mieszkańców Gminy Wiązowna w wymianie nieekologicznych źródeł ciepła”;

– 69 993,00 zł na budowę skateparku i obiektów małej architektury na Placu Centrum w Wiązownie;

– 90 000,00 zł na przeprowadzenie prac remontowych oraz opracowanie dokumentacji projektowej Izby Regionalnej w Gliniance.

Rada omówi również projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu gminnego działek w Woli Karczewskiej. Uchwała jest odpowiedzią na propozycję przekazania przez właścicieli nieodpłatnie nieruchomości z przeznaczeniem pod drogę.

Na koniec Radni zdecydują o przyjęciu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi sąsiedzkie oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, a także trybu ich pobierania. W związku z uwagami od Nadzoru Prawnego Wojewody Mazowieckiego, projekt został ponownie poddany analizie Rady.

Więcej szczegółów znajdą Państwo pod tekstem – w projektach uchwał zaplanowanych na sesję. Zapraszamy do śledzenia sesji on-line już 18 kwietnia o godz. 17:30 na portalu mieszkańca wiazowna.esesja.pl, gdzie dostępne są materiały z prac rady.

Szczegółowych informacji o sesji udziela Dominika Twardziak – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: d.twardziak@wiazowna.pl.

Oferta dla przedsiębiorców. Wsparcie finansowe z PARP

Logo Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Celem Inwestycji jest wsparcie przedsięwzięć MŚP mających na celu rozszerzenie lub zmianę profilu dotychczasowej działalności prowadzonej w sektorach: hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka lub kultura, czyli w sektorach najbardziej dotkniętych pandemią COVID-19 w Polsce.

Pomoc finansowa na realizację całego przedsięwzięcia w ramach Inwestycji stanowi wsparcie na pokrycie kosztów:

 1. inwestycji w projektowanie i produkcję swoich towarów i usług, takich jak:
 • zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do wprowadzenia na rynek nowych produktów/usług,
 • roboty budowlane, w tym budowa nowych linii produkcyjnych,
 • inwestycje związane z zieloną transformacją, w szczególności zachęcające do zapobiegania powstawaniu odpadów, recyklingu/ponownego wykorzystania odpadów oraz wdrożenia rozwiązań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych,
 • działania związane z wykorzystaniem technologii cyfrowych w związku z koniecznością dokonania zmian procesów, sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa lub wzmocnienia odporności na wypadek kolejnych kryzysów w sektorze, w którym prowadzona jest działalność.
 1. podnoszenie kwalifikacji pracowników, w tym np. szkolenia związane z nabyciem nowych umiejętności lub przekwalifikowaniem pracowników;
 2. usługi rozwojowe na rzecz wspieranych MŚP, w tym np. opracowanie studium wykonalności, modelu biznesowego, opracowanie procedur technicznych.

Wsparcie na realizację przedsięwzięcia MŚP jest udzielane w ramach pomocy de minimis. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia MŚP wynosi 600 000,00 zł. Maksymalna kwota wsparcia na przedsięwzięcie MŚP wynosi 540 000,00 zł Maksymalna intensywność wsparcia przedsięwzięcia MŚP nie może przekroczyć 90% kosztów kwalifikowalnych. Intensywność wsparcia na poszczególne komponenty realizowane w ramach przedsięwzięcia MŚP musi być jednakowa. Wnioski można składać od 6 maja do 5 czerwca 2024 r.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Źródło: PARP

Baza Usług Rozwojowych na Mazowszu. Informacja Wojewódzkiego Urzędu Pracy

Dwie ściskające się ręce.

Baza Usług Rozwojowych (BUR) i możliwość dofinansowania szkoleń, kursów czy studiów podyplomowych za jej pośrednictwem wzbudza duże zainteresowanie. W związku z licznymi pytaniami i wątpliwościami w tym zakresie Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie spieszy z informacją. WUP w Warszawie odpowiada za dwa działania związane z BUR w województwie mazowieckim. Oba działania współfinansowane są z Funduszy Europejskich w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

1. Pracodawcy i pracownicy, osoby prowadzące działalność gospodarcza

Kto?

Pracodawcy i pracownicy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego, osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, korzystają z Działania 6.5 Wsparcie dla pracodawców i pracowników.

Co?

W tym działaniu pracodawca składa wniosek o dofinansowanie szkolenia dla pracownika/pracowników lub osoba prowadząca działalność gospodarczą na dofinansowanie szkoleń dla siebie.

Na co?

W tym działaniu dofinansowane będą szkolenia oraz kursy.

Jaka wysokość dofinansowania?

Limit na 1 uczestnika: 8 500 zł
Dofinansowanie UE: 50 %
Maksymalny poziom dofinansowania usług rozwojowych UE na uczestnika do 4 250,00 zł
Limit obejmuje dofinansowanie UE (50%) i wkład własny (50%). Jeżeli szkolenie na jednego pracownika przekracza kwotę 8 500 zł to rozliczamy tylko do tej kwoty i wnioskodawcy zrefundowane zostanie 4 250 zł. Jeżeli koszt szkolenia wynosi 1 000 zł to zrefundowane zostanie 500 zł.

2. Osoby prywatne – pracujące i bezrobotne

Kto?

Osoby prywatne – pracujące i bezrobotne korzystają z Działania 7.4 Edukacja osób dorosłych.

Gdzie?

Osoba prywatna zgłasza się z wnioskiem o dofinansowanie szkolenia do operatora, czyli instytucji, która zajmuje się pośredniczeniem w przyznaniu dofinansowania.

Na co?

W tym działaniu dofinansowane będą: szkolenia, kursy, studia podyplomowe.

Jaka wysokość dofinansowania?

To zależy od operatora. Każdy operator opracuje:
– kryteria naboru wniosków o przyznanie wsparcia;
– sposób zawierania umów z odbiorcami wsparcia;
– zasady rozliczania wydatków przez uczestników wsparcia.

Natomiast maksymalna kwota wsparcia, którą operator przeznaczy na jednego uczestnika biorącego udział w projekcie nie będzie mogła przekroczyć 14.900,00 PLN (łączny koszt kwalifikowalny udziału 1 osoby w projekcie).

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie.

Źródło: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Uwaga na silny wiatr. Zadbaj o swoje bezpieczeństwo!

Złamane drzewo w lesie.
Usuńcie wszystkie przedmioty leżące wokół domu, które wiatr może porwać (Foto: pixabay.com)

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pogodowe I stopnia dla terenów powiatu otwockiego. Instytut ostrzega przed silnym wiatrem.

IMGW prognozuje w środę 3 kwietnia w godz. 3.00 – 19.00  wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 80 km/h, z południowego zachodu i północnego-zachodu.

Zadbaj o bezpieczeństwo!

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina, aby:

 1. usunąć z parapetów i podwórek wszystkie przedmioty, które mogą zostać porwane przez wiatr,
 2. przeparkować samochody w bezpieczne miejsce, jeżeli wcześniej były zaparkowane pod drzewami,
 3. zamknąć okna i drzwi,
 4. pozostać w domu, jeżeli jest to możliwe,
 5. jak najszybciej znaleźć bezpieczne schronienie, jeżeli jesteśmy poza domem,
 6. nie zatrzymywać się pod drzewami,
 7. zapewnić bezpieczeństwo swoim zwierzętom, zwłaszcza tym przebywającym na zewnątrz,
 8. przygotować oświetlenie zastępcze – latarki z zapasem baterii. Wiatr może uszkodzić linie energetyczne,
 9. uważać podczas jazdy samochodem, po pierwsze ze względu na mogące się łamać konary i drzewa, po drugie – przy wyjeździe z osłoniętej drogi na otwartą przestrzeń istnieje ryzyko zdmuchnięcia samochodu.

W razie problemów dzwoń pod numer alarmowy 112 lub 998. W sytuacjach kryzysowych o nasze bezpieczeństwo dbają Ochotnicze Straże Pożarne. Druhowie z Glinianki, Malcanowa i Wiązowny są w pełnej gotowości.

Serwisy pogodowe

W sieci działają pogodowe radary on-line, gdzie w czasie rzeczywistym można zobaczyć, co dzieje się nad naszym krajem.

Serwis: http://pl.blitzortung.org to ogólnoświatowa, społecznościowa sieć wyznaczania pozycji wyładowań atmosferycznych i burz w czasie rzeczywistym.

Na zdjęciach sat24.com sprawdzisz, czy formują się komórki burzowe i w jakim kierunku zmierzają.