mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Logo Teraz Polska

#DzienSzpilek. Zakładamy i pomagamy

Urzędniczki z Urzędu Gminy Wiązwona w szpilkach przed urzędem
Nasze urzędniczki przyłączają się do akcji (Foto: UG)

Co łączy najpiękniejsze buty z akcją charytatywną? Od dwóch lat szpilki są symbolem i sposobem pomagania. Sklep Moliera2 za zdjęcia w szpilkach przekazuje środki na cele społeczne. Tym razem beneficjentami będą dzieci walczące z chorobami nowotworowymi.

Do tegorocznej edycji akcji dołączyły nasze urzędniczki. Nie mogło byś inaczej – pomagamy przy zbiórkach środków dla mieszkańców, włączamy się w kampanie społeczne i akcje prozdrowotne. Od lat współpracujemy przy „Szlachetnej Paczce” i WOŚP, koordynujemy też „Świąteczną Radość Pomagania”. Dzięki wsparciu organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i osób prywatnych udało się nam pomóc nie jednej osobie.

Założenia akcji #DzieńSzpilek są proste:

 1. Zakładasz szpilki.
 2. Robisz zdjęcie i udostępniasz je 25 września na portalach społecznościowych z hashtagiem #DzienSzpilek.
 3. Organizator akcji przekazuje 2 zł na rzez fundacji Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową.

Ciebie to nic nie kosztuje, a najmłodsi otrzymują pomoc finansową na walkę z nowotworem. Przyłącz się!

Powiat Otwocki. Jesteśmy w żółtej strefie

Mapa z zaznaczonymi strefami żółtymi i czerwonymi, gdzie obowiązują obostrzenia związane z koronawirusem
1283 mieszkańców powiatu objętych tym obowiązkiem kwarantanny (Foto: MZ)

Jest nowa lista stref Ministerstwa Zdrowia. Niestety, znalazł się na niej powiat otwocki. Trafiliśmy do strefy żółtej. Obostrzenia zaczną obowiązywać od soboty 26 września.

Ministerstwo Zdrowia przedstawiło aktualną listę żółtych i czerwonych powiatów, w których obowiązują restrykcje. W sumie mamy 21 z obostrzeniami: dwa czerwone oraz 19 żółtych. Wśród nich jest nasz powiat otwocki. Trafiliśmy do strefy żółtej.

Jak podaje iOtwock.info, z danych przekazywanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Otwocku wynika, że od 17 do 23 września na terenie powiatu odnotowano 85 przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim koronawirusa SARS-CoV-2. W sumie dotychczas odnotowano 401.

W ciągu ostatniej doby o 385 wzrosła liczba osób w kwarantannie. Obecnie jest 1283 mieszkańców powiatu objętych tym obowiązkiem.

Dane epidemiologiczne Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Otwocku dotyczące powiatu otwockiego (stan na 24 września):

 1. • liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową /(ostatnia doba): 1283/(385);
 2. • liczba osób aktualnie objętych izolacją domową /(ostatnia doba)  163/(14);
 3. • liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0;
 4. • liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym /(ostatnia doba): 12/(4);
 5. • liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19/(ostatnia doba): 50/(0);
 6. • liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim/(ostatnia doba): 401/(14);
 7. • liczba zgonów związanych z COVID-19 /(ostatnia doba):  4/(0);
 8. • liczba ozdrowieńców/(ostatnia doba):  186/(6).

Od 8 sierpnia obowiązuje rozporządzenie Rady Ministrów z 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii zmienia zasady zakrywania nosa i ust. Przewiduje obowiązek zakrywania nosa i ust, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego m.in. w środkach publicznego transportu zbiorowego, w obiektach handlowych oraz w miejscach ogólnodostępnych – chyba, że będzie zachowana odległość 1,5 m.

Szczegóły dotyczące nowych zasad dla poszczególnych obszarów znaleźć można na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus.

Sesja Rady Gminy Wiązowna. Już 29 września

Nadzwyczajna sesja Rady Gminy Wiązowna 9 czerwca. Przyjęto zwiększoną opłatę za śmieci
Nadzwyczajna sesja Rady Gminy Wiązowna 9 czerwca. Przyjęto zwiększoną opłatę za śmieci

Po raz dziewiąty w tym roku – 29 września – radni gminni spotkają się na sesji, by podejmować decyzje dotyczące m.in. inwestycji czy ochrony środowiska.

Radni będą głosować nas stanowiskiem w sprawie uciążliwości odorowej funkcjonowania instalacji komunalnej przetwarzania odpadów w Woli Duckiej oraz stanowiskiem w sprawie ochrony akustycznej zabudowy mieszkaniowej położonej wzdłuż drogi ekspresowej S17. Autorką pierwszego z nich jest radna Agnieszka Mikulska, która reprezentuje Wolę Ducką i Wolę Karczewską od 2018 r.

Ponadto radni rozpatrzą „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Wiązowna na lata 2020-2034”. Opracowanie to stanowi przede wszystkim analizę obecnego stanu zaopatrzenia gminy w podstawowe media (ciepło, gaz, energię elektryczną) oraz prognozę przewidywanych zmian w tym zakresie. Jednocześnie pozwala na skonfrontowanie tych danych z planami przedsiębiorstw energetycznych, zajmujących się budową i dystrybucją paliw gazowych i energii – co przekłada się na ogólną ocenę stanu bezpieczeństwa energetycznego.

Rada rozstrzygnie też, czy nadane zostaną nazwy ulic: Jasna w Lipowie, Geodetów w Wiązownie Kościelnej. Więcej szczegółów znajdą Państwo pod tekstem – w projektach uchwał zaplanowanych na sesję. Z uwagi na obostrzenia epidemiologiczne, zapraszamy do śledzenia sesji on-line już 29 września o godz. 16.15 oraz na portal mieszkańca wiazowna.esesja.pl, gdzie dostępne są materiały z prac rady.

Szczegółowych informacji o sesji udziela Paula Woźnica – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: p.woznica@wiazowna.pl.

MIAS 2020. Trwają prace z dofinansowania

Modernizacja świetlicy w Boryszewie, nowe zabawki na placach zabaw w Gliniance II i Kącku, miejsce do biesiadowania w Pęclinie i nawierzchnia bezpieczna na „Zakąciku” w Zakręcie – na te zadania pozyskaliśmy wsparcie finansowe z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020. Do końca października br. zrealizujemy je wszystkie.

„MIAS Mazowsze 2020” jest kontynuacją poprzednich edycji i inicjatywą mającą na celu zaspokajanie potrzeb sołectw poprzez udzielanie przez województwo mazowieckie wsparcia finansowego gminom wiejskim i miejsko-wiejskim z terenu Mazowsza, realizującym zadania własne o charakterze bieżącym czy inwestycyjnym, istotne dla społeczności danego sołectwa reprezentowanego przez zebranie wiejskie lub radę sołecką.

Trwa remont budynku świetlicy wiejskiej w Boryszewie. Inwestycja obejmuje doposażenie łazienki w nowe meble oraz wydzielenie powierzchni z sali ogólnodostępnej w celu utworzenia aneksu kuchennego. Szacowna wartość to 33 950,93 zł, w tym dotacja 10 000 zł.

Na działkach nr 592/1, 38/15 i 38/16, przeznaczonych na potrzeby mieszkańców Glinianki II, montowane są huśtawki, bujaki na sprężynie, domek zabawowy. Będzie też mini linarium. Szacowana wartość to 27 357,44 zł. w tym dotacja 9 119,15 zł.

W Kącku ustawione zostaną zestaw zabawowy, karuzela oraz huśtawka potrójna, a w Zakręcie wykonano nawierzchnię bezpieczną pod urządzeniami siłowni plenerowej na terenie Ośrodka Integracji „Zakącik”. Szacowana wartość zadania w Kącku to 34 000 zł, w tym dotacja 10 000 zł, a w Zakręcie 32 285,90 zł, w tym dotacja 10 000 zł.

Mieszkańcy Pęclina będą mogli wkrótce korzystać z miejsca do wspólnego biesiadowania: utwardzenie terenu, a w wyodrębnionym miejscu – w formie kręgu z ławkami wokół – z miejsca np. na grilla lub ognisko. Dodatkowo montowany jest zestaw zabawowy. Szacowana wartość to 30 000 zł, w tym dotacja 10 000 zł.

Przypomnijmy, że w ramach ubiegłorocznego „MIAS2019” wsparcie finansowe uzyskaliśmy dla zadań w Dziechcińcu, Malcanowie i Kopkach (rozbudowa placów zabaw).

Szczegółowych informacji udziela Jakub Sędek tel. 22 512 58 66, e-mail: j.sedek@wiazowna.pl

Usuwanie azbestu. Mamy dotację

Stos zdjętych z dachu domu płyt azbestowych
Azbest jest bardzo szkodliwy dla zdrowia (Foto: pixabay.com)

Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wiązowna dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji, w kwocie 18 334,05 zł.

Uchwałą Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przyznano Gminie Wiązowna dofinansowanie w wysokości 18 334,05 zł na zadanie „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wiązowna”. Podczas zadania realizowanego w 2020 roku z terenu 69 nieruchomości zutylizowano ponad 158 ton wyrobów azbestowych. Całkowity koszt zadania to 67 042,44 zł.

Zgłaszać do odbioru można każdy wyrób zawierający włókna azbestowe m.in.: płyty azbestowo-cementowe płaskie lub faliste, rury, złącza, kształtki i inne. Wyrób ten stanowi odpad niebezpieczny i szkodliwy dla zdrowia, warto przypomnieć, że pozbycie się tego rodzaju odpadu z terenu nieruchomości to obowiązek właściciela oraz że zgodnie z rozporządzeniem Ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z 23 października 2003 r. wyroby zawierające azbest muszą zostać zutylizowane do 2032 roku. Czasu jest nie mało, ale o upływającym terminie warto pamiętać

Chętnych do pozbycia się azbestu przy współfinansowaniu, zapraszamy do składania wniosków o usunięcie wyrobów zawierających azbest. Wniosek dostępny jest na stronie www.bip.wiazowna.pl w Poradniku Interesanta oraz w Wydziale Środowiska i Nieruchomości w Urzędzie Gminy Wiązowna. Informacji w sprawie udziela Anna Bogucka tel. 22 512 58 25, e-mail: a.bogucka@wiazowna.pl

Jednocześnie zwracamy się z prośbą do mieszkańców, którzy we własnym zakresie zutylizowali azbest o dostarczenie dokumentów potwierdzających ten fakt, do Urzędu Gminy Wiązowna, do Wydziału Środowiska i Nieruchomości. Gmina Wiązowna jest bowiem zobowiązana do bieżącego wprowadzania zmian dotyczących ilości wyrobów zawierających azbest do ogólnopolskiej Bazy Azbestowej.

Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wiązowna

System kolejkowy w urzędzie. Już od 28 września

Wejście do Urzędu Gminy Wiązowna
Urząd Gminy Wiązowna. Główne wejście znajduje się od ul. Lubelskiej (Foto: UG Wiązowna)

W urzędzie gminy od 28 września 2020 r. wprowadzamy system kolejkowy. System będzie obsługiwał 5 stanowisk:

 • stanowisko nr 1: Wydział Środowiska i Nieruchomości;
 • stanowisko nr 2: Urząd Stanu Cywilnego;
 • stanowisko nr 3: Wydział Podatków;
 • stanowisko nr 4: Wydział Planowania Przestrzennego;
 • stanowisko nr 5: kancelarię ogólną – na tym stanowisku będzie można załatwić wszystkie pozostałe sprawy.

Każdy klient będzie mógł pobrać bilet do wybranego stanowiska – biletomat został ustawiony za drzwiami wejściowymi do budynku UG. Kolejne numery będą wyświetlane na monitorze . Głośniki zainstalowano nad drzwiami wejściowymi. Informacje o aktualnie obsługiwanym numerze wyświetlane będą również na wyświetlaczu witrynowym, zainstalowanym w oknie budynku. Po wyświetleniu numeru klient podchodzi do wybranego stanowiska obsługi, przekazując bilet potwierdzający kolejność załatwienia spraw.

Dodatkowo pracujemy nad uruchomieniem rezerwacji wizyt online, o jej wdrożeniu zostaną Państwo poinformowani. Więcej informacji udziela Aleksandra Bielecka – Wydział Administracyjny, tel. 22 512 5 858, email: a.bielecka@wiazowna.pl

Wola Karczewska. Warsztaty dla seniorów w Domu Kultury

Warsztaty dla seniorów w Domu Kultury "Nad Świdrem" w Woli Karczewskiej
Warsztaty dla seniorów w Domu Kultury "Nad Świdrem" w Woli Karczewskiej (Foto: DD "Senior+")

Jak zarządzać domowym budżetem? Jak prowadzić zdrowy styl życia? Jak być bardziej asertywnym? Nasi seniorzy z Dziennego Domu “Senior+” do grudnia będą uczestniczyć w warsztatach, dzięki którym nabędą nowe umiejętności oraz poszerzą swoją widzę na różnego rodzaju tematy m.in. ekonomiczne i zdrowotne. 

W wyniku nawiązania współpracy Dziennego Domu “Senior+” w Woli Karczewskiej z Fundacją im. Lesława A. Pagi seniorzy uczestniczą w cyklu zajęć opierających się na trzech blokach tematycznych: zdrowotnym (zdrowy styl życia, diety przy różnego rodzaju schorzeniach itp.), ekonomicznym (zarządzanie domowym budżetem, unikanie kredytów, pożyczek oraz innego rodzaju zadłużeń) oraz treningach z nabywania umiejętności miękkich (komunikacja, asertywność, współpraca).   

Wykłady, jak i treningi, odbywają się w Woli Karczewskiej. Oprócz seniorów z DD „Senior+” do udziału zaproszeni zostali również seniorów, którzy są mieszkańcami naszej gminy. Z warsztatów skorzystali członkowie Klubu ”Senior+” i Wolontariatu Międzypokoleniowego oraz osoby zrzeszone w Stowarzyszeniu „Bądźmy razem”.  

Jeśli ktoś z Państwa jest zainteresowany warsztatami, prosimy o kontakt pod nr tel. 505 599 703. Zajęcia potrwają do grudnia. 

Info z: tukontakt@wiazowna.pl

Krystyna Motyka 

Powszechny Spis Rolny. Rolniku twoje dane są bezpieczne!

Infografika z zielonym napisem: Twoje dane są bezpieczne!
Dane mogą być wykorzystywane tylko i wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych (Foto: GUS)

Powszechny Spis Rolny 2020, tak jak wszystkie prowadzone przez statystykę publiczną badania, jest realizowany z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa i w oparciu o nowoczesne techniki teleinformatyczne.

Narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa stosowane przez statystykę publiczną spełniają najwyższe standardy i zapewniają pełną ochronę gromadzonych informacji. Nie ma więc możliwości kradzieży danych zebranych w spisie rolnym. 

Informacje zebrane podczas badań statystycznych dotyczące poszczególnych gospodarstw nigdy nie były i nie będą przekazywane żadnym podmiotom zewnętrznym, w tym organom państwowym czy międzynarodowym korporacjom. Bezwzględne zachowanie tajemnicy statystycznej gwarantuje ustawa o statystyce publicznej.

Ponadto osoby wykonujące prace spisowe są również zobowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Przed przystąpieniem do pracy rachmistrzowie są pouczani o sankcjach za jej niedotrzymanie. Następnie na ręce właściwego komisarza spisowego składają pisemne przyrzeczenie następującej treści: „Przyrzekam, że będę wykonywać swoje prace na rzecz statystyki publicznej z całą rzetelnością, zgodnie z etyką zawodową statystyka, a poznane w czasie ich wykonywania dane jednostkowe zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich”.

Dane pozyskane podczas spisów mogą być wykorzystywane tylko i wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do aktualizacji operatów do badań statystycznych prowadzonych przez służby statystyki publicznej.

Więcej informacji o spisie na stronie https://spisrolny.gov.pl

Kondolencje i wyrazy współczucia

Zmarł Stanisław Kruszewski, burmistrza Józefowa w latach 1998–2018
Zmarł Stanisław Kruszewski, burmistrza Józefowa w latach 1998–2018 (Foto: FB)

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Stanisława Kruszewskiego,

wybitnego i zasłużonego samorządowca oraz burmistrza Józefowa w latach 1998–2018.

Kondolencje i wyrazy głębokiego współczucia żonie i córkom składają:

Wójt Gminy Wiązowna Janusz Budny
Przewodnicząca Rady Gminy Renata Falińska wraz z Radą Gminy Wiązowna
Pracownicy Urzędu Gminy Wiązowna