Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Sesja Rady Gminy. Zapraszamy 30 listopada

Sesja Rady Gminy Wiązowna (Foto: UG Wiązowna)
Sesja Rady Gminy Wiązowna (Foto: UG Wiązowna)

30 listopada odbędzie się Sesja Rady Gminy Wiązowna, na której radni gminni spotkają się, by podjąć kolejne ważne decyzje dla samorządu gminnego. Sesja odbędzie się w trybie stacjonarnym w sali konferencyjnej UG Wiązowna.

Dokonane zostaną zmiany budżetowe wynikające z konieczności dostosowania planów i wydatków do aktualnych potrzeb. W następnej kolejności Radni zajmą się ustaleniem jednostkowych stawek dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiązownie, które ulegną zmniejszeniu w związku z oszczędnościami z zakresu zimowego utrzymania dróg w listopadzie oraz wyznaczeniem z dniem 1 stycznia 2022 r. Spółki HYDRODUKT sp. z o. o. jako nowego inkasenta na targowiskach gminnych. Zostanie także przedyskutowany Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wiązowna na rok 2022 rok.

W związku z wejściem w życie zmian w ustawie o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw należało wprowadzić odpowiednio przysługujące stawki diet dla radnych i wynagrodzenie wójta. Dodatkowo radni będą debatować nad dietami sołtysów i  przewodniczących zarządów osiedli.

Kolejne uchwały będą dotyczyć przyjęcia zarządzania częścią pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 721 w Gminie Wiązowna. Wiąże się to z potrzebą uruchomienia linii autobusowej łączącej tereny Józefowa z terenami naszej gminy oraz podjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Glinianka Lipowo – Napoleońska” dzięki, któremu możliwe będzie efektywniejsze zagospodarowanie terenów w sposób spójny z sąsiadującymi obszarami.

Rada zajmie się też uchwałami dotyczącymi wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w Duchnowie, w Wiązownie oraz w Gliniance. Uchwały są odpowiedzią na przekazanie gminie przez właścicieli nieodpłatnie nieruchomości z przeznaczeniem na drogi oraz na powiększenie nieruchomości sąsiedniej.

Kolejne trzy uchwały będą dotyczyć nadania nazw ulic „Bluszczowa” w Kruszówcu, „Czarodziejska” w Michałówku oraz „Fauny” w Góraszce. Ma to na celu zapewnienie prawidłowej i czytelnej numeracji porządkowej nieruchomości i służy bezpieczeństwu mieszkańców, precyzuje lokalizację nieruchomości m.in. dla służb ratowniczych.

Na koniec radni zajmą się Wieloletnim Programem Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Wiązowna na lata 2022 – 2026.

Więcej szczegółów znajdą Państwo pod tekstem – w projektach uchwał zaplanowanych na sesję. Z uwagi na obostrzenia epidemiczne zapraszamy do śledzenia sesji on-line już 30 listopada o godz. 16.15 na portalu mieszkańca wiazowna.esesja.pl, gdzie dostępne są materiały z prac rady.

Szczegółowych informacji o sesji udziela Dominika Twardziak – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: d.twardziak@wiazowna.pl.

Program GKRPA na 2022 r. Konsultacje społeczne

Wyciągnięta dłoń. Nad nią grafiki - dymki wypowiedzi
Drugi etap konsultacji społecznych Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) (Foto: Adobe Stock)

Ruszyły konsultacje społeczne dotyczące Programu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów alkoholowych oraz Zapobiegania Narkomanii na rok 2022 w Gminie Wiązowna. Na Państwa uwagi czekamy do 18 listopada.

Celem konsultacji jest uzyskanie opinii, wniosków i uwag mieszkańców gminy Wiązowna na temat projektu „Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wiązowna na rok 2022”.

Konsultacje odbywają się od 4 do 18 listopada. Opinie, wnioski i uwagi należy wpisać na formularzu konsultacyjnym (dostępny pod tekstem) i można:

  1. przesłać za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres urzad@wiazowna.pl;
  2. wypełnić w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Wiązowna.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Wydział Spraw Społecznych Urzędu Gminy Wiązowna. Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji, formularz konsultacyjny oraz projekt programu na rok 2022, udostępnione są do publicznego wglądu:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wiązowna – zakładka „ogłoszenia/ogłoszenia konsultacji”;
  2. na stronie internetowej tuwiazowna.pl;
  3. w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Wiązowna.

Termin upływa 18 listopada 2021 r. Formularze wypełnione anonimowo oraz przekazane do Urzędu Gminy Wiązowna po tej dacie nie będą rozpatrywane. Więcej informacji udziela Elżbieta Różańska – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 32, e-mail: urzad@wiazowna.pl.

“Niech Pani walczy z krzykiem, złością, milczeniem”. Spotkanie z sędzią Wesołowską

Większości z nas znana jest z paradokumentu emitowanego na antenie telewizji. Jest jednak przede wszystkim sędzią, współautorką ustawy o świadku koronnym czy jedną z pierwszych w Polsce osób prowadzących program „Pokoju przesłuchań dla dzieci”. O kim mowa? O sędzi Annie Marii Wesołowskiej, która spotkała się z dziećmi i młodzieżą ze szkoły w Wiązownie, z nauczycielami, pedagogami, policją oraz rodzicami.

– Zaczęłam spotykać się z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, bo nie mogłam pogodzić się z faktem, że coraz więcej młodych ludzi zasiada na ławach oskarżonych. Proszę mi wierzyć, wymierzenie kary 25 lat pozbawienia wolności 17-latkowi dla sędziny, która też jest matką, było bardzo trudne. Dlatego od 2000 roku zaczęłam zapraszać na salę sądową dzieci i młodzież. Po to, aby zobaczyły, jak wygląda życie „po błędzie” – mówi sędzia Wesołowska. – To nie jest zabawa. Tam bohater klasowy, któremu wydawało się, że jest taki zabawny, gnębiąc koleżankę lub kolegę, bohaterem już nie jest. W kajdankach płacze i błaga o litość. 

Podczas spotkania sędzia Wesołowska opowiedziała historię młodego chłopaka, ucznia z czerwonym paskiem i harcerza. Zbrakło mu pieniędzy na kwiatek dla dziewczyny, zaczepił młodszego od siebie, wymusił na nim 5 zł, uderzył go, a na odchodne rzucił w niego finką. Trafił do aresztu na osiem miesięcy pod zarzutem dokonaniu rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Za to grozi kara pozbawienia wolności od 3 do 8 lat. Chłopaka mogło uratować tzw. poręczenie społeczne, którego na prośbę rodziców mogła udzielić szkoła. Jednak rodzice nie mieli o tym pojęcia. 

– Wiele szkół nadal nie wie, że może udzielić takiego poręczenia, ponieważ ten przepis zawarty jest w Kodeksie postępowania karnego. Szkoda, bo to bardzo ważny przepis z punktu widzenia dziecka. Sąd w bardzo wielu przypadkach poręczenia nie stosuje tymczasowego aresztowania – stwierdza sędzia.
Jednak takie poręczenie można uzyskać pod pewnymi warunkami, jest to m.in. właściwa frekwencja w szkole. Niestety, z tym coraz więcej młodych ludzi ma problem, a przyczyniają się do niego sami rodzice. – Co mi dzieci w całym kraju mówią na temat wagarów? Często pada: „Jak nie pójdę do szkoły, to mama i tak mi usprawiedliwi nieobecności” – cytuje sędzia Wesołowska. – W ten sposób uczymy dzieci oszustwa. 

Wyśmiewanie za brak “metki” to też przemoc 

Podczas spotkań zarówno z dziećmi, jak i z dorosłymi sędzia Wesołowska zaproponowała utworzenie w szkołach „Kącików prawnych” oraz ustawienie „Skrzynek korczakowskich”. Te pierwsze to tablice, na których zarówno młodzież, jak i opiekunowie „rozkładają prawo na czynniki pierwsze” i tłumaczą je w zrozumiały dla siebie sposób. Te drugie – to skrzynka, do której wszyscy uczniowie mogą anonimowo wrzucać listy z prośbami, pytaniami i skargami. Skrzynka ma służyć dzieciom do zgłaszania trudnych spraw anonimowo. 

Zdaniem sędzi Wesołowskiej na tablicy jednym z pierwszych haseł, jakim uczniowie powinni się zająć, jest „demoralizacja”. Uczeń zdemoralizowany charakteryzuje się m.in. cynizmem, brawurą, podziwem dla złych czynów, nieżyczliwym stosunkiem do człowieka, używa wulgaryzmów, sięga po papierosy czy alkohol. – Kiedy wymieniam te „objawy” demoralizacji, to dzieciaki mówią: Pani sędzio, przy tej definicji to połowa szkoły jest zdemoralizowana. Coś w tym jest… – dodaje ze smutkiem Wesołowska. 

– W szkołach, które odwiedziłam, nie spotykałam ani jednej klasy, w której młodzi ludzie wzajemnie by się nie krzywdzili: nie wyzywali, nie szydzili z kogoś, nie wyśmiewali, nie naruszali prywatności czy nie zwracali uwagi na „metki”. To ostatnie to też forma przemocy – stwierdza. – Te zachowania posiadają znamiona przestępstwa. Uporczywe nękanie innej osoby, wzbudzanie w niej poczucia zagrożeni, naruszanie jej prywatności, dręczenie lub upokarzanie to nie są żarty. To przestępstwo zagrożone karą do ośmiu lat pozbawienia wolności w przypadku osoby, która ukończyła 17 lat, a poprawczak – 13 lat – wymienia. 

Na pytanie, dla czyjego dobra wychowujemy dziecko, dorośli podają różne odpowiedzi. Często, że “dla jego własnego”, ale zgodnie z prawem także dla „dobra społeczeństwa”. – Niestety, nadal pokutuje w społeczeństwie przeświadczenie, że „moje dziecko – moja sprawa”. Kiedy to słyszę, opowiadam historię młodej dziewczyny, którą spotkałam w jednej ze szkół. Kiedy ją zobaczyłam, uznałam że jest stanowczo za szczupła. Była wręcz przezroczysta. Zapytałam pedagoga, czy jakoś zareagował. Odpowiedział, że tak, wezwano matkę kilkukrotnie, także wtedy, gdy uczennica zasłabła w szkole. Jednak podczas ostatniej wizyty matka opowiedziała, że dziewczyna ćwiczy balet i generalnie ma być szczupła, a poza tym „takie geny”. I aby dać jej już spokój. Po kilku miesiącach dziewczyna umiera. Przyczyna? Anoreksja. W tym wypadku, kto odpowiada za śmierć dziecka? Rodzic? Nie, szkoła. Skoro rodzice nie reagują, obowiązkiem dyrekcji szkoły i grona pedagogicznego jest poprosić sąd o wgląd w sytuację dziecka. Konstytucja daje pełne prawo rodzicom do opieki nad dziećmi, ale tylko do pewnego momentu. Dopóki dobro dziecka nie jest zagrożone. Kiedy to się dzieje, każdy obywatel w Polsce ma obowiązek zareagować! – z całą mocą podkreśla wagę tych słów sędzina. 

Przemoc psychiczna bardziej rani 

O czym marzą polskie przedszkolaki? To pytanie, które zdała już ponad 200 tys. dzieci. – Dla nich najważniejsze jest to, aby rodzice się nie kłócili. „Jak oni się kłócą, to mnie bolą kolana”. Ja wiem, że to prawda, bo w stresie boli to, co mamy najsłabsze. To ich najważniejsze marzenie. Na drugim miejscu jest, aby rodzice nie używali brzydkich wyrazów, a na trzecim – aby nie pili i palili. 

A co ważne jest dla starszych dzieci? Co je najbardziej boli? Sędzia cytuje: „Kochani rodzice, nie oceniajcie ciągle negatywnie. Potrafię zrobić coś dobrze” – Dziecko przychodzi ze świadectwem do domu, na którym są same piątki i czwórki oraz jedną dwóją. Na co zwrócicie uwagę? – pyta. Z sali pada odpowiedź: – Na dwóję. 

– A przecież dziecko cały rok pracowało ciężko na pozostałe oceny. Czy musi być we wszystkim najlepsze? Nie! Dlatego dzieci mogą nam napisać: “Ciągle negatywna ocena jest formą przemocy wobec dziecka” – stwierdza sędzia i dodaje: – Przemoc psychiczna często bardziej rani niż ta fizyczna. Podczas moich spotkań z dziećmi w całej Polsce słyszę: „Pani sędzio, z klapsami niech Pani nie walczy. Dadzą go, odreagują, potem jest im głupio, a my mamy święty spokój. Niech Pani walczy z krzykiem, złością, milczeniem. To z tym sobie nie dajemy rady”. 

Nasze dzieci bardziej niż negatywne oceny bolą porównania do siostry, brata, koleżanki, kuzynki. – Porównania bolą do szaleństwa, a nam się wydaje, że w ten sposób motywujemy dzieci do dalszej pracy – stwierdza sędzia. 

Oto jeden z wpisów w „Kąciku prawnym”, który sędzia cytuje dorosłym: „Kochano mamo! Nie wymagasz ode mnie, abym posprzątał i pozmywał po sobie, odkurzył, żebym wyniósł śmieci. Powinno Ci się, kochana mamo, ograniczyć władzę rodzicielską. Najlepiej przydzielić Ci kuratora, bo jesteś mamą niewydolną wychowawczo”.

– Śmiejemy się z tego. Jednak jest przepis, który mówi, że „Dzieci, które zamieszkują wspólnie z rodzicami, obowiązane są pomagać we wspólnym gospodarstwie domowym”.  Czy rodzic, który nie wymaga od dziecka, aby – najogólniej rzecz biorąc – umiało żyć, jest wydolny wychowawczo? – Nie – odpowiada Wesołowska. – Dzieci marzą, aby uczyć się żyć. Marzą o tym te najmłodsze. Mogą zrobić wszystko. Tylko my najczęściej robimy to za nie, bo tak szybciej, czyściej. A potem… potem już przestają chcieć. A wtedy my stajemy się wymagający. I dopiero wtedy bierzemy się za wychowanie. To trochę za późno. 

Sędzia opowiada dorosłym historię, która wydarzyła się naprawdę. – Podczas jedynego z moich spotkań wstał chłopak i zapytał: „Czy jak mówię koleżance, że śmierdzi, to jestem sprawcą nękania?”. Odpowiada: – „A gdyby to ktoś o tobie tak powiedział, nie czułbyś się upokorzony?”. On: „Nie, bo ja pachnę”. Cała sala się śmieje. Niektórzy biją mu brawo. Pomyślałam wtedy, że na tej sali jest gdzieś ta dziewczyna, do której on skierował te słowa. Jak musi się czuć? – zadaje pytanie sędzia i po chwili ciągnie opowieść dalej. – Nagle wstaje dziewczyna i mówi, patrząc na niego: – „Chcę, żebyś wiedział, że przez ciebie próbowałam popełnić samobójstwo. Nie udało się. Przeżyłam. Zrobię to jeszcze raz. I chcę, abyś wiedział, że to było przez ciebie”. Zapadła przejmująca cisza. Po czym wstała cała sala i zaczyna jej bić brawo. To są fajne momenty. Wtedy widać, że w wielu ludziach wciąż jest dobro, życzliwość, empatia. Tylko co zrobić, aby uruchomić ją we właściwym momencie? 

“Kocham Cię najbardziej na świecie” 

Pani sędzia przeprowadziła z uczestnikami mały eksperyment z „pętelką”, który udowodnia, że zdecydowana większość bezmyślnie robi to, co ktoś inny im pokazuje, równocześnie mówiąc o tym, co mają zrobić. – Pętelka mówi jedno. Chcesz coś zmienić w swoim dziecku – zacznij od siebie. Twoje dziecko nie będzie robiło tak, jak mówisz, tylko tak, jak robisz. Pamiętając o niej, wychowamy dziecko na miarę swoich marzeń. Jeśli o niej zapomnimy – na swoje podobieństwo – dodaje.

Jest jeszcze jeden sposób, który pomoże nam dobrze wychować swoje dziecko. Poznała go, przyglądając się rodzinie Henryki Krzywonos, działaczki opozycyjnej, doradcy Rzecznika Praw Dziecka i matki zastępczej dla wielu dzieci. – Widziałam, jak one z ogromnym szacunkiem się do niej odnoszą. Zapytałam, jak to zrobiła. Odpowiedziała: – „To bardzo proste! Każdemu codziennie przed snem powtarzałam na ucho „Kocham Cię najbardziej na świecie!” – cytuje. – To wystarczyło, aby dać tym dzieciom siłę… Dziś trenuję te słowa na swoich wnukach. Wiem, że te słowa są dla nich ważne. Szczególnie teraz, w dzisiejszych czasach, kiedy dzieci potrzebują tych prostych, ale niesamowicie ważnych słów jak powietrza. 

Po każdym spotkaniu były gromkie, długie brawa, zdjęcia i autografy. A kolejne szkoły już zgłosiły się po takie spotkania w ich budynkach.  

Spotkania zostały sfinansowane ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  

Pamiętaj!

Jeśli masz problem z uzależnieniem lub chciałbyś o coś zapytać, zadzwoń pod nr tel. 603 330 058, e-mail: gkrpa@wiazowna.pl. Punkt Informacyjno-Konsultacyjny czynny jest we wtorki w godz. 16.00-18.00 w budynku Urzędu Gminy Wiązowna w pokoju nr 1 przy ul. Lubelskiej 59. 

 

Bezpłatne szkolenie. Zapraszamy sprzedawców alkoholu

Szkolenie dla przedsiębiorców.
Webinarium dla przedsiębiorców (Foto: pixabay.com)

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaprasza sprzedawców napojów alkoholowych, działających na naszym terenie, na bezpłatne szkolenie.

Spotkanie odbędzie się 14 października w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiązownie przy ul. Lubelskiej 53. Początek godz. 15.30.

Szkolenie będzie podzielone na dwie części. Podczas pierwszej dowiecie się Państwo wszystkiego na temat zasad i obowiązujących przepisów dotyczących sprzedaży alkoholu. W tym zakresie zapoznamy się z ustawami z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Prawem Przedsiębiorców z dnia 6 marca 2018 r. ze zmianą z 30 kwietnia. W czasie drugiej częście zaprezentujemy, jak rozpoznawać wiek kupującego na podstawie jego wygląd.

Więcej informacji udziela Elżbieta Różańska – sekretarz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, tel. 22 512 58 32, e-mail: e.rozańska@wiazowna.pl.

Problemy z alkoholem. Zadzwoń po pomoc

Baner z napisem pomoc w walce z alkoholizmem. W tle lisćie wiązu na seledynowo. Na gróze grafika - podające się ręce i butleka alkoholu w kole, przekreślona.
Baner z napisem pomoc w walce z alkoholizmem. W tle lisćie wiązu na seledynowo. Na gróze grafika - podające się ręce i butleka alkoholu w kole, przekreślona.

Szanowni Państwo! W związku z pandemią wirusa COVID-19 zdajemy sobie sprawę, że problemy związane z nadużywaniem alkoholu nie znikają, a nawet jest ich więcej.

Dlatego jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerami telefonów:

  1. Blandyna Barankiewicz-Prejs, terapeuta z Punktu Informacyjno-Konsultancyjnego,  w godz. 10.00-14.00 od pon. do pt. pod nr tel. 22 778 12 33, lub 22 778 12 34;
  2. Elżbieta Różańska, sekretarz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,  w godz. 8.00-14.00 od pon. do pt. pod nr tel. 603 330 058.

Spotkania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz spotkania w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym w Wiązownie z terapeutą są zawieszone do odwołania.

Agata Łęgowska

Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wiązownie

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Spotkanie odwołane

W związku z zaistniałą sytuacją, związaną z wprowadzeniem w całym kraju stanu zagrożenia epidemicznego, spotkanie motywujące Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zaplanowane na 17 marca, zostaje odwołane.

Więcej informacji udziela Elżbieta Różańska – Sekretarz Komisji, pok. 208, tel. 22 512 58 32, 603 330 058, e-mail: e.rozanska@wiazowna.pl.

“Wypoczynek i zabawa w mojej rodzinie”. Zgłoś pracę do konkursu

Dziecko odwrócne tyłem maluje na ścianie niebieską farbą
Malowanie przynosi szereg korzyści dla rozwoju intelektualnego, ruchowego oraz emocjonalnego dziecka (Foto: pixabay.com)

Wójt Gminy Wiązowna przy współpracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ogłosił konkurs profilaktyczny dla dzieci i młodzieży “Wypoczynek i zabawa w mojej rodzinie”. Prace należy złożyć do 1 czerwca. Zwycięzców poznamy 16 czerwca podczas pikniku WiązLove.

Zapraszamy dzieci i młodzież oraz całe rodziny z naszej gminy do udziału w konkursie Wypoczynek i zabawa w mojej rodzinie”. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu wcześniej niepublikowaną, samodzielnie stworzoną pracę.

Konkurs przeprowadzany jest w czterech kategoriach: “3 – 6 lat” oraz “7 – 9 lat” (praca powinna być wykonana w formacie A3 lub A4 dowolnymi technikami m.in. kredki, pastele suche, pastele olejne, akwarela, tempera, wyklejanki, collage), “10 – 15 lat” (to napisany wiersz, przynajmniej ośmiowersowy, wzbogacony elementami graficznymi) oraz “Prace Rodzinne” (to napisany wiersz, przynajmniej ośmiowersowy oraz wykonana praca w formacie A3 lub A4 dowolnymi technikami m.in. kredki, pastele suche, pastele olejne, akwarela, tempera, wyklejanki, collage).

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę. Prace należy dostarczyć do 1 czerwca 2019 r. do swoich wychowawców z placówek oświatowych, do opiekunów świetlic środowiskowych z terenu Gminy Wiązowna lub sekretariatu GOK w Wiązownie (ul. Kościelna 41, tel. 22 780 41 79).

Pracę należy podpisać na odwrocie. Musi się tam znaleźć: imię i nazwisko autora lub autorów, wiek i kategoria oraz miejsce zamieszkania. Do każdej pracy należy dołączyć: formularz zgłoszeniowy dla uczestników niepełnoletnich i uczestników pełnoletnich, zgodę na przetwarzanie danych osobowych autora pracy oraz zgodę na nieodpłatną publikację pracy (do pobrania ze strony: tuwiazowna.pl).

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpią 16 czerwca podczas wydarzenia WiązLove. Laureaci konkursu otrzymają upominki rzeczowe za I, II i III miejsce. Ponadto organizator zastrzega sobie prawo wręczenia wyróżnień w dowolnej konfiguracji.

Więcej informacji udziela Elżbieta Różańska – Wydział Spraw Społecznych, pok. 208, tel. 22 512 58 32, e-mail: e.rozanska@wiazowna.pl.

Zmień „ALE na tALEnt”

Dzięki Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Wiązownie uczniowie klas VI i VII szkoły podstawowej oraz II i III gimnazjum w Zakręcie uczestniczyli w spotkaniu pt. „Rób to co kochasz”, wpisującym się w profilaktykę uzależnień. Akcja zorganizowana przy współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kładzie nacisk na działanie nie poprzez zakazy, a przez pozytywne przykłady, które są alternatywą dla życia w uzależnianiu.
Gościem szkolnej społeczności był Arkadio oraz jego współpracownicy. Raper, freestylowiec i mówca, który ma na koncie kilka autorskich płyt, audiobooka oraz książkę. Jest też pomysłodawcą ogólnopolskiej akcji „Rób to co kochasz” oraz kanału na YouTube o tymże tytule. Od 4 lat regularnie występuje w Polsce, a także koncertuje dla Polonii ze swoimi autorskimi programami (program profilaktyki uzależnień) zachęcającymi do pozytywnych zmian w życiu.

Do naszej szkoły przyjechał opowiedzieć uczniom inspirującą historię o tym, jak zaczęła się jego przygoda z muzyką i jak zmieniło się jego życie – wszystko to przeplatane było jego muzyką. Ciężkie doświadczenia najmłodszych lat i trudny okres dorastania, który nakreślił uczniom zostały przyjęte z dużym zainteresowaniem, tak samo, jak i twórczość, którą uczniowie mogli doświadczyć na żywo. Wystąpienie koncentrowało się wokół tematu odwagi do poszukiwania drogi do życia pasją i talentami, a połączone było z prezentacją clipów do utworów Arkadio, które muzyk wykonywał live. Uczniowie mogli doświadczyć też współpracy przy tworzeniu tekstów i od razu obserwować efekty, co przyniosło im wiele przyjemności. Mieli możliwość zadać pytania, porozmawiać i usłyszeć szczere odpowiedzi, a na koniec zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Artysta na swoim (i nie tylko) przykładzie opowiadał o „tumiwisizmie”, „wymówkozie” oraz innych „chorobach” nieobcych młodemu pokoleniu. Propagował postawę przedsiębiorczą i odważną, zachęcał do zamiany „ALE na tALEnt”.

Reakcja uczniów była bardzo pozytywna i otwarta, atmosfera sprzyjała zarówno nieskrępowanemu samopoczuciu, jak i poważnym przemyśleniom na temat motywacji do realizowania siebie i poszukiwania swojej drogi ku przyszłości. Dziękujemy w imieniu całej społeczności szkolnej i życzymy satysfakcji z kolejnych prelekcji.

info z tukontakt@wiazowna.pl
Karolina Szczepanek