Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

GOPS Wiązowna. Szukamy pracownika socjalnego

Uśmiechnięta kobieta podaje rękę mężczyźnie
Obecnie, aby zatrudnić obywatela Ukrainy, należy zalegalizować jego pracę. (Foto: Fotolia.pl)

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązownie zatrudni pracownika socjalnego.

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie;
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko działalności instytucji państwowych i samorządowych, przeciwko wiarygodności dokumentów lub przestępstwa karne skarbowe;
 4. wykształcenie: dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny lub dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych albo dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku praca socjalna lub dyplom ukończenia studiów wyższych o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie;
 5. prawa jazdy kat. B oraz własny samochód osobowy;
 6. nieposzlakowana opinia;
 7. mile widziana umiejętność tworzenia dokumentacji aplikacyjnych o środki unijne lub w realizacji zadań finansowanych ze środków UE z zakresu pomocy społecznej.

Wymagane dokumenty należy dostarczyć w zamkniętej kopercie lub przesłać listem poleconym (decyduje data wpływu do GOPS) z podanym adresem zwrotnym do 6 kwietnia do godz. 16.00 na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownie – Radiówek 25 05-462 Wiązowna – z dopiskiem na kopercie: “Oferta pracy stanowisko Pracownik Socjalny – oferta nr SSK 110.2.2021”.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wiązownie pod nr tel. 605 634 005.

Centrum Usług Społecznych. Spotkania i konsultacje

Budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radiówku
Centrum Usług Społecznych powstało, aby wspomagać mieszkańców gminy (Foto: UG Wiązowna)

Trwają prace nad realizacją projektu Centrum Usług Społecznych w Wiązownie. Wkrótce Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownie ruszy z badaniem potrzeb naszych mieszkańców. Wyniki ankiety posłużą do doprecyzowania zadań, jakimi zajmie się nowe Centrum.

Podczas prac nad projektem odbywają się m.in. spotkania i szkolenia pracowników GOPS z ekspertami z Laboratorium Innowacji Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego na czele z prof. Bohdanem Skrzypczakiem, prezesem Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL.

Ostanie dwa spotkania – w lutym i na początku marca – dotyczyły m.in. diagnozy, która będzie tworzona na potrzeby projektu przez firmę Lokalne Badania Społeczne Macieja Jóźko. Omawiano główne zagadnienia dotyczące potrzeb mieszkańców naszej gminy, możliwe formy konsultacji społecznych, a także opracowano ankietę. Już wkrótce rozpoczną się badania. Na stronie GOPS i tuwiazowna.pl oraz z wybranych miejscach na terenie gminy udostępnimy kwestionariusz. Już dziś zachęcamy do aktywnego udziału w badaniu.

Na podstawie rozpoznanych potrzeb społeczności lokalnej gmina skonstruuje ofertę usług społecznych. Chcemy, by z usług mogli korzystać wszyscy zainteresowani mieszkańcy. W centrach będą prowadzone także działania skierowane do społeczności lokalnej, ukierunkowane na integrację mieszkańców i budowanie więzi społecznych.

Więcej informacji o projekcie udziela Małgorzata Łysik – Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązownie, tel. 22 780 46 59, e-mail: gops@wa.home.pl

Logo Centrum Usług Społecznych

Centrum Usług Społecznych zamiast GOPS. Od maja 2021 r. rozszerzamy działalność

Budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radiówku
Centrum Usług Społecznych powstało, aby wspomagać mieszkańców gminy (Foto: UG Wiązowna)

Prawie 3,2 mln zł – tyle otrzymaliśmy dotacji z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Dzięki tym funduszom nasz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przekształci się w nowoczesne Centrum Usług Społecznych. Nowa instytucja będzie zajmować się nie tylko pomocą społeczną, ale także ochroną zdrowia czy edukacją.

Gmina Wiązowna otrzyma dofinansowanie w wysokości 3 124 999,65 zł  na utworzenie Centrum Usług Społecznych. Powstanie ono poprzez przekształcenie naszego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, który ma siedzibę w Radiówku. CUS rozpocznie swoją działalność w maju 2021 r.

Budynek w Radiówku zostanie dostosowanych do potrzeb nowego centrum i jednostek w nim działających. Pojawi się m.in. Biuro Obsługi Mieszkańca, w którym będzie można uzyskać szczegółowe informacje na temat różnego rodzaju usług społecznych świadczonych na terenie naszej gminy, uzyskać pomoc lub załatwić sprawę. Na adaptacje CUS wydamy prawie 400 tys. zł.

Na początku w ramach programu przygotujemy dokładną analizę potrzeb naszych wszystkich mieszkańców. W oparciu o nią opracujemy katalog usług, z jakich będzie można skorzystać w ramach Centrum. Obok podejmowanych już działań, mających na celu udzielenie pomocy, CUS będzie aktywny w innych, nowych obszarach, np. kulturze, edukacji, profilaktyce zdrowotnej czy rekreacji. Szczególną uwagą zostaną objęte m.in. osoby starsze i niepełnosprawne, bezrobotni, a także całe rodziny, które wymagać będą pomocy lub specjalistycznego wsparcia.

Dzięki działalności centrum, usługi społeczne staną się szerzej dostępne dla wszystkich mieszkańców naszej gminy, a my będziemy w stanie trafniej i w sposób bardziej kompleksowy odpowiadać na rosnące i zmieniające się potrzeby osób samotnych, rodzin i całych społeczności lokalnych.

Więcej informacji o projekcie udziela Małgorzata Łysik – Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązownie, tel. 22 780 46 59, e-mail: gops@wa.home.pl

„Szlachetna Paczka 2020”. Zgłoś rodzinę

Czerwone tło. Na nim biała wstęga układająca siew kształt serca. Pod spodem napis: Szlachetna Paczka
„Szlachetna Paczka” to jednej z największych akcji charytatywnych w Polsce (Foto: Fundacja)

Nasza gmina po raz kolejny przyłącza się do „Szlachetnej Paczki”, jednej z największych akcji charytatywnych w Polsce. Jeśli znasz rodzinę lub osobę, która potrzebuje pomocy, zgłoś ją jak najszybciej do naszego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

„Szlachetna Paczka” jest jedynym na świecie systemem pomocy bezpośredniej, który łączy ogromną skalę działania z tym, że konkretny człowiek wciąż pomaga w nim konkretnemu człowiekowi. Paczka już od blisko 20 lat łączy tych, którzy chcą zrobić coś dobrego i czerpać radość z dzielenia się tym, co mają.

Szukamy rodzin biednych, samotnych seniorów, ludzi dotkniętych chorobami oraz osób lub rodzin, w życiu których doszło do tragedii, np. ich dom strawił pożar lub stracili pracę z powodu pandemii i brakuje im środków do życia. Prosimy o niezgłaszanie rodzin i samotnych osób z problemami  alkoholowymi.

Rodziny lub osoby z potrzebami należy zgłaszać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radiówku pod nr tel. 607 390 586, 22 780 46 59 wew. 29 lub pisząc na adres e-mail: gops@wa.home.pl.

Wywiad środowiskowy. Zmiany zasad na czas epidemii

Dwie bordowe tabliczki z napisem Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Środowiskowy Dom Samopomocy
Dwie bordowe tabliczki z napisem Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Środowiskowy Dom Samopomocy

W związku z trwającym stanem zagrożenia epidemicznego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownie informuje, że zniesiono obowiązek zarówno przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego, jak i jego aktualizacji.  

Ustalenie sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej będzie możliwe na podstawie:  

 1. rozmowy telefonicznej przeprowadzonej z pracownikiem socjalny,
 2. dokumentów (np. zaświadczenia o dochodach, czy inne dokumenty stanowiące o aktualnej sytuacji życiowej, bytowej, majątkowej lub zdrowotne), a także ich kopii, w tym tych elektronicznych, uzyskanych od osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc, 
 3.  informacji udostępnionych przez wskazane w ustawie o pomocy społecznej organy. 

W przypadku osób korzystających ze stałych form pomocy, jeśli nie nastąpiła zmiana danych, odroczono ustawowy termin przeprowadzenia aktualizacji rodzinnego wywiadu środowiskowego. W takim przypadku aktualizacja rodzinnego wywiadu środowiskowego sporządzona zostanie niezwłocznie po odwołaniu stanu epidemii koronawirusa. 

W tej sprawie można kontaktować się z pracownikami socjalnymi GOPS pod nr tel.: 22 780 46 59 lub 22 610 45 53, wybierając wew.: 26, 29 lub 33 lub dzwoniąc bezpośrednio do osoby odpowiadającej w GOPS za dany obszar: 

 1. Rejon I (Wola Karczewska, Wola Ducka, Kopki, Lipowo, Emów) tel. 607390499, 
 2. Rejon II (Glinianka, Kruszówiec, Poręby, Bolesławów, Rzakta, Czarnówka) tel. 607390586, 
 3. Rejon III (Żanęcin, Radiówek, Rudka, Dziechciniec, Malcanów, Pęclin) tel. 607390547, 
 4. Rejon IV (Wiązowna, Stefanówka, Duchnów, Kąck) tel. 607390961, 
 5. Rejon V (Zakręt, Michałówek, Izabela, Majdan, Góraszka, Boryszew, Zagórze) tel. 607380434. 

 Więcej informacji udziela Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownie, Radiówek 25, tel. 22 780 46 59 lub 22 610 45 53, e-mail: gops@wa.home.pl

GOPS Wiązowna. Na wizytę umów się przez telefon

Czarny telefon stacjonarny
Do Urzędu Gminy Wiązowna można dzwonić na numer 22 512 58 00 (Foto: pixabay.com)

Po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie i przy zachowaniu odpowiednich środków ostrożności od 27 kwietnia można przyjść do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązownie.  

Aby umówić się na spotkanie należy zadzwonić pod nr tel. 22 780 46 59 lub 22 610 45 53. Po omówieniu sprawy, uzgodniony zostanie termin wizyty w GOPS. Może ona trwać maksymalnie 30 minut.  

Wizyta w ośrodku może się odbyć w przypadku spraw dotyczących m.in.: porad psychologicznych, indywidualnych porad pracownika socjalnego czy w przypadku spraw, których nie jesteśmy w stanie załatwić przez telefon lub drogą elektroniczną.  

W dalszym ciągu zachęcamy do załatwiania swoich spraw: 

1) pisemnie: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownie, Radiówek 25, 05-462 Wiązowna

2) drogą elektroniczną: przez E-PUAP – bezpośredni adres elektronicznej skrzynki podawczej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązownie – /GOPSWIAZOWNA/SkrytkaESP

3) telefonicznie:

 1. Dyrektor GOPS w Wiązownie Małgorzata Łysik, tel. 605 634 005; 
 2. Dział świadczeń rodzinnych, wychowawczych (500+), Fundusz Alimentacyjny, KDR – tel. wew. 30 lub 607 390 216; 
 3. Asystent rodziny: tel. tel. 782 399 402 lub 793 525 001; 
 4. Pracownicy socjalni dostępni są pod tel. wew.: 26, 29 lub 33 oraz w zależności od rejony: 
 5. Rejon I (Wola Karczewska, Wola Ducka, Kopki, Lipowo, Emów ) tel. 607390499; 
 6. Rejon II (Glinianka, Kruszówiec, Poręby, Bolesławów, Rzakta, Czarnówka) tel. 607390586; 
 7. Rejon III (Żanęcin, Radiówek, Rudka, Dziechciniec, Malcanów, Pęclin) tel. 607390547; 
 8. Rejon IV (Wiązowna, Stefanówka, Duchnów, Kąck) tel. 607390961; 
 9. Rejon V (Zakręt, Michałówek, Izabela, Majdan, Góraszka, Boryszew, Zagórze) tel. 607380434. 

 Więcej informacji udziela Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownie, Radiówek 25, tel. 22 780 46 59 lub 22 610 45 53, e-mail: gops@wa.home.pl

Środowiskowy Dom Samopomocy szuka terapeuty

Farby w pojemnikach niebieska, czerwona i żółta. Pędzle i paleta
Malowanie przynosi szereg korzyści dla rozwoju intelektualnego, ruchowego oraz emocjonalnego dziecka (Foto: pixabay.com)

Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Radiówku poszukuje terapeuty lub terapeuty zajęciowego.

Wymagania:

1. wykształcenie w kierunku psychologicznym, pedagogicznym, terapeuty zajęciowego lub innym związanym z pracą terapeutyczną;

2. minimum 3-miesięczne doświadczenie w pracy z osobami chorującymi psychicznie;

3. praca na pełen etat, umowa na zastępstwo.

Miejsce pracy: Radiówek, gmina Wiązowna (Radiówek 25).

Zainteresowanych prosimy o wysłanie swojego CV i listu motywacyjnego z klauzulą wyrażającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji na adres: sdswiazowna@gmail.com

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 22 610 45 81.

GOPS szuka pracowników do świetlic środowiskowych

Budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radiówku
Centrum Usług Społecznych powstało, aby wspomagać mieszkańców gminy (Foto: UG Wiązowna)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownie zatrudni od września wychowawców do pracy w świetlicy środowiskowej.

Wymagania to:

 •  wykształcenie wyższe: na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje: resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub na dowolnym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej;
 • wykształcenie średnie i udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.

Osoby zainteresowane podjęciem współpracy prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej (Radiówek 25, 05-462 Wiązowna) pod numerem telefonu 22 780 46 59 w pon. w godz. 8.00 – 18.00 lub wt. – pt. w godz. 8.00 – 16.00.

“Bezpieczne wakacje”. Piknik w Radiówku

Radiówek gościł dzieci ze świetlic środowiskowych z terenu naszej gminy. Podczas pikniku “Bezpieczne wakacje” wręczono nagrody w konkursie plastycznym ogłoszonym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownie i firmę ATS Display.

„Bezpieczne wakacje” – pod takim hasłem dzieci bawiły się podczas pikniku zorganizowanego przez nasz GOPS. Gry, zabawy i konkursy, w których uczestniczyli nasi młodzi goście, związane były z tematem imprezy. Dzieci zapoznały się m.in. z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i pierwszej pomocy oraz ważnymi numerami telefonów alarmowych. Wspólnie stworzyły katalog zasad bezpieczeństwa, jakie powinny obowiązywać w czasie wakacji.

Podczas pikniku uroczyście wręczono – ufundowane przez firmę ATS Display Sp.z o.o.  – nagrody dla laureatów konkursu plastycznego “Bezpieczne wakacje”. Zwycięzcy odebrali je z rąk Katarzyny Skolimowskiej, przedstawicielki sponsora.

W imieniu dzieci serdecznie dziękujemy firmie ATS Display za okazane wsparcie i życzliwość. Dziękujemy wszystkim gościom za przybycie i udział w pikniku.

Piknik został zrealizowany w ramach Projektu Bezpieczna “Przystań” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS.

Fotorelacja z imprezy dostępna jest na stronie: http://www.gops-wiazowna.pl.

Info z: tukontakt@wiazowna.pl

Marlena Kubańska