radio button mapa button pieed button pieed button Logo Instagram
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Logo Teraz Polska

21 sierpnia: zebranie w Góraszce

W niedzielę 21 sierpnia o godz. 18.00 w świetlicy (Góraszka, ul. Mickiewicza 36A) odbędzie się zebranie sołeckie, na którym mieszkańcy Góraszki będą podejmowali decyzje w sprawie rozdysponowania funduszu sołeckiego. Do podziału jest 25 466,31 zł. Każde sołectwo ma do rozdysponowania inną kwotę. Jest ona zależna m. in. od liczby mieszkańców.

Zachęcamy Państwa do udziału w zebraniu i wspólnego podejmowania decyzji dotyczących tych pieniędzy. Przed zebraniem warto sprawdzić w urzędzie, czy pomysł, który chcą Państwo zrealizować z funduszu sołeckiego, jest prawnie dopuszczalny. Warto też z pomocą urzędników wycenić planowane zadanie. Wtedy łatwiej podejmować decyzje już na zebraniu sołeckim.

Pod linkiem znajdą Państwo informacje o wszystkich zebraniach sołeckich ws. funduszu oraz wzory dokumentów: czytaj dalej

Plan „Góraszka Wschodnia” powstanie szybciej niż się wydawało

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi po kilku miesiącach dyskusji przychyliło się do wniosku władz gminy Wiązowna i zezwoliło na odrolnienie obszaru znajdującego się w  obrębie powstającego planu zagospodarowania „Góraszka Wschodnia”.

Do sporządzania tego planu przystąpiono kilka lat temu. Według studium zagospodarowania przestrzennego – a więc dokumentu, który wytycza kierunki rozwoju całej gminy – obszar ten miał być przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową. Jednakże Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie zezwolił na odrolnienie części terenu. Prace przez lata stały. Wójt Gminy Wiązowna złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w której zaskarżył decyzję Ministerstwa Rolnictwa. W związku z dużym prawdopodobieństwem długiego czasu oczekiwania na odpowiedź, Rada Gminy, by przyśpieszyć prace nad planem, podjęła uchwałę o podzieleniu obszaru pn. „Góraszka Wschodnia” na dwie części i wydzielenie z niego terenów spornych. Tak, by na terenach, na których nie trzeba odrolniać ziemi, można było szybko uchwalić plan zagospodarowania. Jednocześnie trwały negocjacje z ministerstwem.

21 lipca Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pomyślnie dla gminy i mieszkańców, wycofał się z pierwotnego stanowiska, wyraził zgodę na odrolnienie terenu na całym spornym obszarze, dzięki czemu nie była konieczna rozprawa przed sądem administracyjnym. Rada gminy musiała tylko uchylić swoją uchwałę o podziale planu „Góraszka Wschodnia” na dwa etapy. Radni przegłosowali to 25.08.2015 roku.

W związku z tym  możemy realizować plan zgodnie z obowiązującym studium, tzn. cały teren planu „Góraszka Wschodnia” przeznaczyć pod zabudowę mieszkaniową. To bardzo dobra wiadomość. Teraz prace nad planem wyraźnie przyspieszą.

Coraz więcej obszaru gminy Wiązowna pokrywa się miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Ma to pozytywny wpływ na rozwój naszej gminy, która dzięki planom będzie rozwijała się w sposób zrównoważony. Plany wprowadzą ład przestrzenny, zdefiniują funkcjonowanie poszczególnych przestrzeni naszej gminy.

Jeśli masz pytania dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego skontaktuj się z naszym specjalista w tym zakresie, chętnie odpowie na wszystkie pytania.

Jolanta Lipska
 – Podinspektor w Referacie Planowania Przestrzennego
pok. 005
tel. 22 512 58 17
e-mail: j.lipska@wiazowna.pl