mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Budowa II ścieżki rowerowej. Jest wykonawca ostatnich odcinków

Z Laguny do "Raju" to ostatni odcinek ścieżki prowadzącej od Malcanowa do Dziechcińca w kierunku Żanęcina
Z Laguny do "Raju" to ostatni odcinek ścieżki prowadzącej od Malcanowa do Dziechcińca w kierunku Żanęcina (Foto; UG Wiązowna)

W pełni gotowy jest już odcinek drogi dla rowerów prowadzący od Malcanowa do Dziechcińca. Wyłoniliśmy także wykonawcę budowy kolejnych odcinków drugiej ścieżki rowerowej oraz wiat i obiektów małej architektury w ramach zadania „Rozwój systemu dróg rowerowych w Gminie Wiązowna”.

Nasi mieszkańcy mają już do swojej dyspozycji gotowy ponad 3 km odcinek ścieżki rowerowej lub ciągu pieszo-rowerowego od Laguny w Malcanowie, przez Dziechciniec aż do Sali Bankietowej „Raj”. Ostatni, 600 m fragment od sklepu “Jeżyk” w Dziechcińcu do „Raju” kosztował 450 tys. zł. Pozostał jeszcze do wybudowania odcinek do Żanęcina, kończący się przy trasie S17. Drogą zarządza powiat otwocki. Jest już projekt ZRID dla tego fragmentu ciągu pieszo-rowerowego. Kiedy ruszy budowa? Jak tylko będzie wiadomo, na pewno Państwa o tym poinformujemy.

Ostatni etap budowy II ścieżki rowerowej

Do końca tego roku powstaną też brakujące odcinki II ścieżki rowerowej w naszej gminie. Wyłoniliśmy w przetargu wykonawcę brakujących fragmentów. Po podpisaniu umowy, firma przystąpi do prac budowlanych w Malcanowie i Lipowie oraz w Duchnowie i Pęclinie. Zamówienie podzielone jest na II części. Pierwsza polega na rozbudowie drogi gminnej nr 270826W – ul. Pęclińskiej w Duchnowie i ul. Zamkowej w Pęclinie. Część II to:

  1. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2709W Malcanów – Lipowo;
  2. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2709W – ul. Armii Krajowej w Lipowie;
  3. Budowa wolno stojącej wiaty oraz obiektów małej architektury na dz. nr ew. 211/1 i 211/2 w Malcanowie;
  4. Budowę przystanków tymczasowych na okres budowy docelowych zatok autobusowych.

Odcinki stanowią kolejny etap budowy ścieżek rowerowych w Gminie Wiązowna w ramach projektu „Rozwój systemu dróg rowerowych w Gminie Wiązowna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020) Oś Priorytetowa RPO WM: IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną; działanie: 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza; poddziałanie: 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT.

W ramach projektu wybudujemy prawie 10 km drogi dla rowerów wraz z parkingiem dla jednośladów. To ważna budowa, bo znacznie podniesie poziom bezpieczeństwa rowerzystów, w tym dzieci, które na rowerach dojeżdżają do szkół. Całkowita wartość tego projektu to prawie 12,4 mln zł.

Nowa ścieżka będzie podążała z Duchnowa przez Wiązownę, Pęclin do Dziechcińca, gdzie połączy się z ciągiem pieszo-rowerowym prowadzącym do Malcanowa. Dalej pojedziemy przez Lipowo aż do Szkoły Podstawowej w Gliniance.

Więcej informacji na ten temat udziela Tomasz Mielnicki – Wydział Inwestycji, tel. 22 512 58 63, e-mail: t.mielnicki@wiazowna.pl 

Świetlica w Lipowie. Prace wykończeniowe w środku

Nieotynkowany budynek z ciemnografiotwym dachem. Dookoła piach. W tle zieone, wysokie drzewa

Prace przy budowę świetlicy wiejskiej w Lipowie idą zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. Wykonano także najważniejsze przyłącza.

Świetlica ma już dach. Wstawiono także okna i drzwi. Wykonawca zabrał się za prace wykończeniowe wewnątrz budynku. Ściany już zostały otynkowane. Zrobiono także przyłącze energetyczne i wodociągowe.

W ramach inwestycji powstaje parterowy budynek o powierzchni ponad 90 m kw. W budynku będzie: sala świetlicy (aula), pomieszczenie socjalno-kuchenne, sanitariaty oraz pomieszczenie gospodarcze.

Główne wejście do budynku zostanie wyposażone w pochylnię, dzięki której do budynku bez problemu dostaną się osoby niepełnosprawne. Obiekt jednocześnie pomieści 50 użytkowników. Przewidywany termin zakończenia budowy to koniec sierpnia 2022 r.

Będzie to już szósty tego typu budynek, tworzony w ramach sieci świetlic wiejskich na terenie naszej gminy, po Izabeli, Majdanie, Pęclinie, Kopkach i Rzakcie.

Przypominamy, że wszystkie nasze świetlice są pod opieką Gminnego Ośrodka Kultury w Wiązownie. Pełen ich wykaz, wraz z kontaktami do poszczególnych opiekunów, można znaleźć na naszej stronie w zakładce: Edukacja, Kultura/Świetlice Gminnego Ośrodka Kultury lub na stronie GOK w zakładce: Świetlice.

Więcej informacji na temat inwestycji udziela Tadeusz Dąbrowski, Wydział Inwestycji, tel. tel. 22 512 58 62, e-mail: t.dabrowski@wiazowna.pl.

Koniec budowy kanalizacji w Emowie i Duchnowie

Głęboki rów, na dnie ułożone rury kanalizacyjne. W tle stoją robotnicy
Prace przy budowie sieci kanalizacji na terenie Gminy Wiązowna (Foto: UG Wiązowna)

Odcinki kanalizacji, które budowaliśmy w Emowie i Duchnowie, są już gotowa. Można już starać się o podłączenie do sieci. Zapraszamy do kontaktu ze spółką Hydrodukt.

W Emowie wybudowaliśmy kanalizację sanitarną na ul. Sosnowej i Runa Leśnego do ul. Jagód oraz na ul. Jagód. Długość sieci w Emowie to łącznie ok. 2,3 km. Wyposażono pompownie ścieków, zamontowano szafy sterownicze oraz podłączono pompy do zasilania z sieci. Koszt budowy kanalizacji sanitarnej w Emowie wyniósł 1,67 mln zł.

Ponadto została wykonana sieć kanalizacji sanitarnej w Duchnowie na ul. Dłuskiej oraz odcinach w ul. Ustronnej, ul. Spacerowej do skrzyżowania z ul. Kwitnącej Jabłoni oraz na ul. Góry Warszawskie. Łącznie wybudowano ok. 3,8 km sieci kanalizacji sanitarnej. Całkowity koszt wyniósł ponad 4 mln zł.

Jest możliwość podłączania się do sieci kanalizacji sanitarnej. Wszelkie informacje dotyczące procedury podłączenia dostępne są na stronie spółki Hydrodukt w zakładce DLA MIESZKAŃCA/WODOCIĄGI  I KANALIZACJA.

W razie pytań prosimy o kontakt z pracownikami spółki pod nr tel. 22 789 01 33 wew. 106. Można też uzyskać informacje bezpośrednio w siedzibie Hydroduktu przy ul. Boryszewskiej 2 w Wiązownie.

Place zabaw i tereny rekreacyjne. Nowe inwestycje

Nowa altana na placu zabaw w Pęclinie
Nowa, drewniana altana na placu zabaw w Pęclinie przy ul. Krótkiej (Foto: UG Wiązowna)

Od początku roku sukcesywnie doposażamy gminne tereny rekreacyjne i place zabaw. Nowe urządzenia, zabawki czy altany pojawiły się w Kącku, Gliniance II, Żanęcinie, Dziechcińcu, Zakręcie, Malcanowie, Pęclinie, Kopkach, Izabeli, Emowie i Boryszewie. W trakcie urządzania są nowe tereny w Woli Duckiej oraz Rzakcie.  To ważne, by każdy z nas miał dostęp do zadbanych, bezpiecznych terenów rekreacyjnych.  Mieszkańcy Gminy Wiązowna wielokrotnie dawali temu wyraz. Od kilku lat to właśnie inwestycje w tereny wspólne i wypoczynkowe są głównym wydatkiem z budżetów sołeckich, którymi zarządzają sami mieszkańcy.  

Na terenie Glinianki II zamontowaliśmy urządzenia siłowni plenerowej: wioślarza, orbitrek i rower, wkrótce pojawią się nowe urządzenia na placu zabaw: huśtawka bocianie gniazdo oraz karuzela tarczowa. Wykonaliśmy także projekt zagospodarowania terenu. Koszt przedsięwzięcia to ok. 22 000 zł. W Kącku doposażyliśmy teren placu o urządzenia siłowni plenerowej: wyciąg górny, wyciąg dolny, orbitrek – wioślarz oraz na placu zabaw zamontowano zestaw wspinaczkowy. Koszt przedsięwzięcia to 14 957,83 zł. 

W Żanęcin na placu przy świetlicy pojawił się stół do gier. Zakupiliśmy także stół z dwiema ławkami, który stanął pod wiatą przy świetlicy. Koszt zakupów to 9 336,37 zł. „Zakącik” w Zakręcie zyskał nową karuzelę oraz kosz do segregacji odpadów. Wydaliśmy na to 6 972,80 zł. W Dziechcińcu postawiliśmy altanę i wykonaliśmy do niej dojście od placu zabaw. Pojawił się także dwa komplety ławo-stołów. Do końca roku zrobimy jeszcze odwodnienie placu zabaw. Uporządkowaliśmy teren przy stawie: wycięto drzewa i krzewy, wykonano faszynę przy północnym brzegu stawu, zdemontowano stare i wykonano nowe ogrodzenie, ukształtowano teren między ogrodzeniem a stawem oraz założono w tym miejscu nowy trawnik. Powstał również projekt zagospodarowania terenu. Koszt przedsięwzięcia to 70 420,80 zł. 

Po sporządzeniu projektu zagospodarowania terenu w Woli Duckiej częściowo urządziliśmy plac zabaw. Zamontowaliśmy huśtawkę podwójną oraz bocianie gniazdo, huśtawkę ważkę, bujak oraz sześciokąt sprawnościowy. Wykonaliśmy altanę oraz podstawiliśmy dwa ławo-stoły. Powstaje ogrodzenie. Prace te zostały częściowo dofinansowane z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021. Koszt przedsięwzięcia to ok. 152 500 zł. 

W Rzakcie wykonaliśmy odwodnienie terenu działki przy świetlicy (częściowo dofinansowane z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021). Przygotowaliśmy miejsce pod plac zabaw. Wkrótce zamontowane zostan tam urządzenia. Koszt przedsięwzięcia około 113 595,60 zł. W Malcanowie oczyściliśmy staw tzw. refulerem. Zebrało ono równomiernie i precyzyjnie z dna stawu osad, bez wzruszania i unoszenia się toni, a także pozostawiło nieodmulone strefy i przemieściło ich tak, jak to ma miejsce w przypadku tradycyjnych koparek. Obsadziliśmy roślinnością dwa wały ziemne. Koszt przedsięwzięcia to 62 478,04 zł. 

W Pęclinie przy placu zabaw na ul. Krótkiej wybudowaliśmy sześciokątną altanę na podbudowie z kostki betonowej. Altana została wyposażona w komplet ławek i stół. Wartość przedsięwzięcia to 14 500 zł. Natomiast w Pęclinie na terenie wokół świetlicy wiejskiej przy ul. Wierzbowej 1B zamotujemy zjazd linowy tzw. tyrolkę. Szacowana wartość przedsięwzięcia to ok. 15 200 zł. 

W Kopkach na terenie wokół świetlicy wybudujemy drewnianą altanę na podbudowie z kostki betonowej. Altana zostanie wyposażona w komplet ławek i stoły oraz oświetlenie. Do wyposażenia świetlicy dokupimy również grillo-palenisko z rusztem. Szacowana wartość przedsięwzięcia to ok. 32 400 zł. W Izabeli przy świetlicy powstanie drewniane zadaszenie tarasu. Sołectwo przeznacza na to przedsięwzięcie 31 000 zł ze swojego funduszu. Zjazd linowy (tyrolka) o długości 25 m zamontowaliśmy na placu zabaw w Emowie. Koszt to 11 000 zł. Za pieniądze z funduszu sołeckiego zamontowaliśmy drewniany zestaw zabawowy na terenie przy świetlicy w Boryszewie. Koszt to 30 000 zł.

Więcej informacji na temat wymienionych inwestycji udzielają pracownicy Wydziału Inwestycji, tel. 22 512 58 63, 22 512 58 62 lub 22 512 58 65

Druga ścieżka rowerowa. Odcinek na ul. Kąckiej gotowy

Trwają prace przy kontynuacji budowy drugiej ścieżki rowerowej, która będzie prowadzić od Glinianki przez Wiązownę do Duchnowa. Powstał odcinek na ul. Kąckiej w Wiązownie. Weryfikujemy oferty złożone w przetargu na budowę kolejnych czterech fragmentów. W sumie powstanie nowa 5,4 km droga dla rowerów.

W październiku 2019 r. podpisaliśmy umowę z Zarządem Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie budowy drugiej zaplanowanej ścieżki rowerowej w naszej gminie. W sumie dostaliśmy 10 989 757,93 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020) Oś Priorytetowa RPO WM: IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną; działanie: 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza; poddziałanie: 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT.

W 2020 r. wybudowano pierwszy 690 m odcinek przy ul. Lubelskiej w Wiązownie (od ul. Polnej do ul. Boryszewskiej). Powstał ciąg pieszo-rowerowego z kostki betonowej (po wschodniej stronie drogi) oraz asfaltowa ścieżka rowerowa (po zachodniej stronie drogi). Wzdłuż ul. Lubelskiej pojawiły się nowe zatoki dla autobusów, przebudowano zjazdy publiczne i indywidualne. Powstał również kompleksowy system odwodnienia drogi.

Zakończyły się prace przy budowie fragmentu przy ul. Kąckiej w Wiązownie (od ul. Dębowej do ul. Słonecznej). Powstała tam asfaltowa ścieżka rowerowa o szerokości 2 m i długości 550 m. Koszt tego odcinka to prawie 250 tys. zł. W tym roku chcemy wybudować lub rozpocząć prace przy kolejnych odcinkach. W sumie powstanie 5,4 km ścieżek dla rowerów.

Weryfikujemy oferty złożone w przetargu na cztery kolejne odcinki ścieżki oraz ciągów pieszo-rowerowych:

  1. 1,26 km ciągu pieszo-rowerowego lub ścieżki rowerowej na ul. Pęclińskiej w Wiązownie i Duchnowie od ul. Słonecznej do ul. Miętowej w Duchnowie;
  2. 1,6 km ciągu pieszo-rowerowego lub ścieżki rowerowej na fragmencie ul. Zamkowej, ul. Krótkiej w Pęclinie, ul. Dworskiej w Dziechcińcu do ul. Majowej w Dziechcińcu;
  3. 1,6 km ciągu pieszo-rowerowego lub ścieżki rowerowej na ul. Armii Krajowej w Lipowie od ul. Jasnej w Lipowie do ul. Łąkowej w Gliniance;
  4. 0,93 km ciągu pieszo-rowerowego lub ścieżki rowerowej na ul. Napoleońskiej w Gliniance od istniejącego ciągu pieszo-rowerowego (wysokość dawnego Gimnazjum w Gliniance) do ul. Wrzosowej w Gliniance.

W ramach projektu wybudujemy prawie 10 km drogi dla rowerów wraz z parkingiem dla jednośladów. To ważna budowa, bo znacznie podniesie poziom bezpieczeństwa rowerzystów, w tym dzieci, które na rowerach dojeżdżają do szkół. Całkowita wartość tego projektu o nazwie „Rozwój systemu dróg rowerowych w Gminie Wiązowna” to prawie 12,4 mln zł.

Nowa ścieżka będzie podążała z Duchnowa przez Wiązownę, Pęclin do Dziechcińca, gdzie połączy się z ciągiem pieszo-rowerowym prowadzącym do Malcanowa. Dalej pojedziemy przez Lipowo aż do Szkoły Podstawowej w Gliniance.

Więcej informacji udziela Wydział Inwestycji, tel. tel. 22 512 58 66 lub 22 512 58 63, e-mail: j.sedek@wiazowna.pl lub t.mielnicki@wiazowna.pl.

Ul. Żwirowa w Malcanowie. Koniec prac

Zakończono prace na ul. Żwirowej w Malcanowie. To kontynuacja zadania rozpoczętego w 2019 r.

Na ul. Żwirowej w Malcanowie wybudowaliśmy odcinek jezdni asfaltowej od ul. Akacjowej do ul. Podleśnej o długości ok. 307,55 m.

To kontynuacja prace rozpoczęte w 2019 r. Wtedy powstał asfaltowy odcinek o długości 580 m. W 2019 r. wydaliśmy prawie 800 tys. zł. Tegoroczna umowa z wykonawcą opiewała na prawie 318 tys. zł.

Więcej informacji udziela Tadeusz Dąbrowski – Wydział Inwestycji pok. 209, tel. 22 512 58 62, e-mail: t.dabrowski@wiazowna.pl

Ul. Miodowa w Dziechcińcu. Ogłosiliśmy przetarg

Prace przy asfaltowaniu drogi w Kruszówcu
Prace przy asfaltowaniu drogi w Kruszówcu (foto: I. Trzaska)

Ogłosiliśmy przetarg dla budowę drogi w Dziecińcu. Zapraszamy firmy zainteresowane wykonaniem inwestycji. Oferty należy składać do 23 lipca.

Otrzymaliśmy dotację na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych od Samorządu Województwa Mazowieckiego. To kwota 50 tys. zł. Dzięki temu możemy zmodernizować ul. Miodową w Dziechcińcu. Położona zostanie na niej nawierzchnia asfaltowa. W sumie będzie to prawie pół kilometra drogi, która ma powstać do 30 dni od daty podpisania umów.

Ogłosiliśmy przetarg na zadanie „Modernizacja drogi wewnętrznej ul. Miodowej w Dziechcińcu”, by móc wybrać wykonawcę tej inwestycji. Oferty należy składać do 23 lipca do godz. 10.00 poprzez elektroniczną platformę przetargową dostępną na stronie: https://tuwiazowna.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Więcej informacji na temat inwestycji udziela Tomasz Mielnicki, tel. 22 512 58 63, e-mail: t.mielnicki@wiazowna.pl

Gminne inwestycje. Prace w Wiązownie zakończone

Żółta koparka wykopuje ziemię
Zakład Gospodarki Komunalnej w Wiązownie wykonuje wiele niezbędnych gminnych inwestycji (Foto: UG Wiązowna)

Zakład Gospodarki Komunalnej zakończył prace przy budowie odgałęzień sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Wiązownie przy ul. Modrzewiowej i ul. Dębowej. W przyszłości ułatwi to planowanie kolejnych drogowych inwestycji.

W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wod-kan i odgałęzień w ramach budowy ścieżek na terenie gm. Wiązowna” pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiązownie wybudowali 10 odgałęzień wodociągowych oraz sześć kanalizacyjnych w Wiązownie przy ul. Modrzewiowej i ul. Dębowej. Wymienili także trzy kolidujące hydranty nadziemne na podziemne.

Łączna długość wybudowanej infrastruktury wodociągowej wyniosła 125 m, a kanalizacyjnej 32,5 m. Koszt budowy odgałęzień wyniósł 29 979,18 zł. Pozwoliło to na zaoszczędzenie 64 825,16 zł.

Więcej informacji udziela Zakład Gospodarki Komunalnej w Wiązownie, tel. 22 789 01 33 e-mail: zgk@zgk-wiazowna.pl

Okolice szkół w Malcanowie i Gliniance. Bezpieczniejsze przejścia gotowe

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży to jeden z priorytetów naszej gminy. Stawiamy na projekty, które pomagają nam o to zadbać. Uzyskaliśmy dofinansowanie na kolejny z takich projektów.  Właśnie kończymy jego realizację.

Gmina Wiązowna, Powiat Otwocki, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej oraz Komenda Powiatowej Policji w Otwocku podpisały list intencyjny. Jego celem była wspólna realizacja projektu „Droga 2709W w powiecie otwockim – bezpieczną drogą do szkoły dla dzieci z Gminy Wiązowna”. Powiat i gmina wspólnie ubiegały się i uzyskały dofinansowanie w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań “Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020”. Całkowita wartość inwestycji 174 388 zł, w tym dotacja z MSWiA to 100 tys. zł. 

Projekt zakładał modernizację przejść dla pieszych w bezpośredniej bliskości Szkoły Podstawowej w Malcanowie (skrzyżowanie ul. Mazowieckiej, Jeździeckiej i Żwirowej) oraz Szkoły Podstawowej w Gliniance (skrzyżowanie ul. Napoleońskiej, Szkolnej i Wrzosowej). Dzięki modernizacji nawierzchni przed przejściami (zastosowanie warstwy antypoślizgowej) oraz dodanie pulsacyjnych diod, mających na celu zwrócenie uwagi kierowców na osoby znajdujące się na przejściu oraz zastosowaniu znaków led i oświetlenia, w sposób bezpośredni poprawiono bezpieczeństwo dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół podstawowych oraz poprawi się komfort uczestników ruchu drogowego.  Zastosowanie takich elementów zwiększa bezpieczeństwo osób przechodzących przez przejście, a w przypadku kierowców – pozwala z wyprzedzeniem zwrócić uwagę na pieszego i bezpiecznie zatrzymać się przed przejściem.

Do szkół przekazano materiały edukacyjne dotyczące sposobów zachowania bezpieczeństwa na drodze. My ze swej strony na początku roku szkolnego przekazaliśmy odblaski dla wszystkich uczniów i przedszkolakom z terenu naszej gminy. Dodatkowo uczniowie z Malcanowa i Glinianki otrzymają odblaski, sfinansowane z dotacji.

Liderem i realizatorem projektu jest Powiat Otwocki.   

Więcej informacji udziela Olga Nowak – Wydział Rozwoju Gospodarczego, 22 512 58 82, e-mail: o.nowak@wiazowna.pl

Plakat Zarządu Druk Powiatu Otwockiego dotyczący akcji "Razem bezpieczniej"

Inwestycje gminne. Budowa drogi w Kruszówcu

Przystąpiliśmy do modernizacji ul. Wspaniałej w Kruszówcu. Zakład Gospodarki Komunalnej w Wiązownie wykonał podbudowę pod nową nawierzchnię. Trwają prace przy asfaltowaniu ulicy.

W 2019 r. za pieniądze z funduszu sołeckiego Kruszówca oraz środki własne gminy wykonano dokumentację projektową przebudowy ul. Wspaniałej. Początkowo mieliśmy wykonać nakładkę asfaltową jedynie na odcinku 311 m, ale udało się zabezpieczyć w budżecie gminy dodatkową kwotę, która pozwala na wyasfaltowanie całej drogi od mostu nad Świdrem do drogi powiatowej nr 2712W (ul. Nowej w Kruszówcu).

W ramach przebudowy ul. Wspaniałej wykonywana jest nawierzchnia asfaltowa o szerokości 3,5 m – 4,5 m. Powstanie też pobocze z kruszywa. Wody opadowe będą odprowadzane do istniejących rowów, bądź na pas zieleni.

Z uwagi na powyższe występują lokalne utrudnienia w ruchu, czasowo droga może być nieprzejezdna. Prosimy o zachowanie ostrożności i stosowanie się do wprowadzonej organizacji ruchu.

Gmina uzyskała dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 35 tys. zł na przebudowę ul. Wspaniałej w Kruszówcu i Czarnówce. Całkowity koszt inwestycji wyniesie ok. 138 tys. zł.

Więcej informacji udziela Tomasz Mielnicki – Wydział Inwestycji, tel. 22 512 58 63, e-mail: t.mielnicki@wiazowna.pl