radio button mapa button pieed button
logo nagłówek
cz-b pomniejsz powiększ szukaj bip wiązowna bip wiązowna
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Nauczyciel języka angielskiego poszukiwany

Poszukujemy nauczyciela języka angielskiego do przedszkola w Woli Duckiej.

Wymagane kwalifikacje: studia wyższe na kierunku pedagogika w zakresie dającym przygotowanie do nauczania dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz dodatkowe uprawnienia do nauki języka angielskiego: filologia angielska, świadectwo egzaminu z języka angielskiego w stopniu zaawansowanym lub biegłym, lub świadectwo złożenia państwowego nauczycielskiego egzaminu z języka angielskiego stopnia II.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt pod numerem tel.

692 492 994

info z tukontakt@wiazowna.pl
Ewa Soćko

Wyższa jakość edukacji dzięki programowi Erasmus+

erasmus plus

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji i szkoleń na lata 2014-2020. Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro. Erasmus+ opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które wcześniej funkcjonowały przez 25 lat. Szacuje się, że z programu skorzysta 4 mln osób, w tym 800 tys. wykładowców, nauczycieli, szkoleniowców, przedstawicieli kadry edukacyjnej i osób pracujących z młodzieżą.

W programie Erasmus+ w latach 2017-2018 wzięło udział jedenaścioro nauczycieli ze szkoły podstawowej w Gliniance. Program związany był z działalnością i planowanym rozwojem oddziałów dwujęzycznych istniejącego wówczas gimnazjum. Głównie obejmował szkolenia z języka angielskiego. Siedmioro nauczycieli wzięło udział w warsztatach na Malcie, czworo w Wielkiej Brytanii.
Warunkiem uczestnictwa w projekcie było zaplanowanie działań w ramach utworzonego Europejskiego Planu Rozwoju Szkoły z określonymi celami. Niektóre z nich to:

  • stworzenie szkoły spełniającej europejskie standardy edukacyjne,
  • przygotowanie uczniów do uzyskiwania certyfikatów językowych,
  • podniesienie kompetencji zawodowych i personalnych nauczycieli,
  • wspieranie dwujęzyczności w edukacji w Polsce.

Większość nauczycieli brała udział w szkoleniach językowych, kilkoro w metodycznych kursach przygotowujących do nauczania danego przedmiotu w języku angielskim. Szkolenia językowe stanowiły intensywne kursy dla dorosłych połączone z kulturoznawstwem. Szkolenia metodyczne doskonaliły kompetencje nauczycieli przedmiotowych pracujących w oddziałach dwujęzycznych i związane były ściśle z poznaniem najnowocześniejszych trendów w zakresie nauczania dwujęzycznego.

Nauczyciele ukończyli wybrane kursy i otrzymali wymagane certyfikaty. Udział w programach unijnych w tym wypadku ma wymierne korzyści – efektywne kontynuowanie współpracy ze szkołą na Łotwie, obejmujące wymianę młodzieży, wizyty nauczycieli i pracowników naszego urzędu. Pomimo likwidacji gimnazjum w Gliniance nadal funkcjonuje nauczanie dwujęzyczne – w ramach utworzonych klas dwujęzycznych w szkole podstawowej i pracy wygaszanych oddziałów gimnazjalnych.
tekst na podstawie relacji Daniela Kaczyńskiego

Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego ENGLISH ONLY – wyniki

Uczniowie kl. VI i VII szkół podstawowych, publicznych i niepublicznych mających siedzibę na terenie powiatu otwockiego, mieli okazję spróbować swoich sił w Powiatowym Konkursie z Języka Angielskiego ENGLISH ONLY. Konkurs miał na celu m. in. rozwijanie uzdolnień i zainteresowań oraz pobudzenie twórczego myślenia, wspomaganie zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu.

Organizatorem konkursu była szkoła w Zakręcie i na jej terenie odbywał się etap powiatowy, który składał się z dwóch części.

Pierwsza część odbyła się 26 marca 2018 roku. Uczniowie, którzy przeszli eliminacje szkolne i uzyskali najwyższe wyniki, pisali test w języku angielskim, który składał się z pytań otwartych i zamkniętych obejmujących różnorodną tematykę. Do testu przystąpiło łącznie 12 uczniów z następujących szkół: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionu ,,Zośka” w Celestynowie, Szkoła Podstawowa nr 6 w Otwocku, Szkoła Podstawowa nr 2 w Karczewie, Szkoła Podstawowa nr 8 w Otwocku, Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Smart School w Zakręcie, Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida w Zakręcie.

Każdą szkołę reprezentowała dwuosobowa drużyna, uzyskane z testu punkty dwójki uczestników sumowały się i składały się łącznie na wynik dla danej placówki. Trzy szkoły z najwyższymi wynikami zostały zakwalifikowane do drugiej części konkursu powiatowego, która odbyła się 25 kwietnia 2018 roku. Po 2 przedstawicieli z 3 szkół: Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu ,,Zośka” w Celestynowie, Szkoły Podstawowej nr 6 w Otwocku oraz Szkoły Podstawowej im. Cypriana Kamila Norwida w Zakręcie, walczyło o jak najwyższe miejsce na podium.

Uczniowie uczestniczyli w quizie, podczas którego musieli odpowiadać na pytania i wykonywać zadania indywidualnie i w parach. Pytania dotyczyły 15 różnych kategorii tematycznych nie tylko związanych z krajami anglojęzycznymi i wiadomościami typowo językowymi (np. kategorie: ENGLISH SPEAKING COUNTRIES, CULTURE, HOLIDAYS AND FREE TIME, NATIVE AMERICANS, GRAMMAR), lecz także wiedzy ogólnej z różnych dziedzin (np. COMPUTERS AND PHONES, NATURAL WORLD, MATHS, GENERAL KONOWLEDGE).

Największe emocje budziły zadania drużynowe na czas i konkurencja jeden na jeden, kiedy to na pytanie odpowiadał przedstawiciel drużyny, który pierwszy wcisnął przycisk dźwiękowy.

Zmagania uczestników oceniało jury składające się z nauczycieli języka angielskiego: Pani Karoliny Szczepanek, Pani Olgi Bernadzkiej i Pani Mirosławy Kurdej.

I miejsce w konkursie wywalczyli: Igor Rosiński z kl. 6 i Grzegorz Przybysz z kl.7 z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu ,,Zośka” w Celestynowie.

II miejsce zajęli: Szymon Wiśniewski z kl.7 i Filip Kucharski z kl.7 ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Otwocku.

III miejsce przyznano: Natalii Barcickiej z kl.7 i Jakubowi Łęgowskiemu z kl.7 ze Szkoły Podstawowej im. Cypriana Kamila Norwida w Zakręcie.

Dzięki sponsorom konkursu (Powiat Otwocki, ERGO-PAUL, Express Publishing & Egis, Rada Rodziców przy szkoła w Zakręcie) każdy uczeń otrzymał upominek.

Konkurs objęty był Honorowym Patronatem Starosty Otwockiego. Nagrody laureatom wręczał Roman Zdunik – Członek Zarządu Powiatu Otwockiego. Pogratulował uczestnikom konkursu wysokiego poziomu językowego i dużej wiedzy ogólnej, a także nauczycielom, którzy przygotowywali uczniów do zmagań.

info z tukontakt@wiazowna.pl
Anna Smoderek

Lektor języka angielskiego poszukiwany

Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie, organizator kursu języka angielskiego dla dorosłych poszukuje lektora języka angielskiego.

Wymagania:
– znajomość języka angielskiego potwierdzona dyplomem ukończenia studiów z filologii angielskiej lub certyfikatem językowym
– umiejętność pracy z osobami starszymi
– dyspozycyjność w okresie wrzesień – listopad 2017 r.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt tel.22 780 41 79 lub email: gok@gok-wiazowna.pl.