bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Nowy rok szkolny 2020/2021. Kalendarium i wytyczne MEN

Biało-czerowna flaga, a na niej godło polski po środku, z lewej napis: Witaj w szkole, z prawej - tarcza
Biało-czerowna flaga, a na niej godło polski po środku, z lewej napis: Witaj w szkole, z prawej - tarcza

Już za kilka dni nowy rok szkolny 2020/2021. 1 września uczniowie spotkają się ze swoimi wychowawcami, a dzień później rozpoczną się lekcje. Ministerstwo Edukacji przekazało wytyczne dotyczące nauki w czasie pandemii. Opublikowano równie kalendarium.

Zimowa przerwa świąteczna potrwa od 23 do 31 grudnia, a dwa tygodnie później (18 stycznia) ruszą dwutygodniowe ferie zimowe dla uczniów z województwa mazowieckiego. Wiosenna przerwa została zaplanowana w terminie od 1 do 6 kwietnia. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zakończą się 25 czerwca. Egzamin ósmoklasisty został przesunięty z kwietnia na maj i odbędzie się w dniach 25-27 maja. Matury rozpoczną się 4 maja.

Wytyczne dla szkół i placówek oświatowych Ministerstwo Edukacji opracowało wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia. Zawierają ogólne i szczegółowe zalecenia związane m.in. z: organizacją zajęć w szkole, wydawaniem posiłków, higieną, czyszczeniem, dezynfekcją pomieszczeń i powierzchni, postępowaniem w przypadku podejrzenia zakażenia u uczniów i pracowników szkoły.

Główną wytyczną jest bezwzględne przestrzeganie podstawowych zasad higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, obowiązkowe zakrywanie ust i nosa przez osoby trzecie przychodzące do szkoły lub placówki, regularne czyszczenie pomieszczeń. Uczniowie w klasach nie będą musieli nosić maseczek. W miarę możliwości zaleca się taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły.

Minister Edukacji Narodowej wydał już akty prawne, które pozwolą na wdrożenie w szkołach odpowiednich rozwiązań w przypadku wystąpienia ogniska zakażenia. Dzięki wprowadzonym zmianom dyrektorzy szkół i placówek dostali narzędzia pozwalające na odpowiednią organizację zajęć w szkole, szczególnie jeśli sytuacja epidemiologiczna zagrozi zdrowiu uczniów. Po otrzymaniu pozytywnej opinii powiatowego inspektora sanitarnego i zgody organu prowadzącego będą mogli elastycznie wprowadzać model mieszany pracy szkoły i placówki czy nauczania zdalnego.

Więcej informacji oraz materiały można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl

Źródło: www.gov.pl