Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Utrudnienia w ruchu w Góraszce. Na ul. Osiedlowej

Objazd ul. Osiedlowa w Góraszce

Wykonawca sieci kanalizacji sanitarnej w Góraszce zamierza od 18 października rozpocząć prace przy budowie kanalizacji na ul. Osiedlowej w Góraszce.

Wystąpią lokalne utrudnienia w ruchu, a czasowo droga może być nieprzejezdna ze względu na głębokie wykopy.

Tymczasowy objazd będzie zapewniony przez teren prywatny.

Prosimy o zachowanie ostrożności i stosowanie się do wprowadzonych ograniczeń ruchu.

Dodatkowo informujemy, że dojazd do niektórych posesji może być chwilowo niemożliwy.

Więcej informacji udziela Tomasz Mielnicki, Wydział Inwestycji, tel. 22 512 58 63, e-mail: t.mielnicki@wiazowna.pl

Emów i Góraszka. Podpisaliśmy umowę na budowę dwóch sieci kanalizacji

Głęboki rów, na dnie ułożone rury kanalizacyjne. W tle stoją robotnicy
Prace przy budowie sieci kanalizacji na terenie Gminy Wiązowna (Foto: UG Wiązowna)

Rozstrzygnięto przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej w Emowie i Góraszce. W Emowie zamierzamy wybudować kanalizację na ul. Sosnowej i Runa Leśnego do ul. Jagód oraz na ul. Jagód. Długość sieci w Emowie to łącznie ok. 2,3 km. Natomiast w Góraszce planujemy wybudować sieć o długości 8 km. Zakres planowanych robót obejmuje budowę kanalizacji na: ul. Zielonej, Flory, Liliowej, Jasnej, Kaczeńców, Orzechowej, Adama Mickiewicza, Rodzinnej, fragmencie ul. Lotosu, a także drogach, które nie posiadają aktualnie nazwy.

Obie umowy podpisaliśmy pod koniec października b.r. Na realizację obu inwestycji wykonawcy będą mieli czas do marca 2022 r. Koszt budowy kanalizacji sanitarnej w Emowie to prawie 1,5 mln zł brutto, natomiast w Góraszce to ok. 4 mln 826 tys. zł brutto. Rozpoczęcie robót w ww. lokalizacjach nastąpi najprawdopodobniej na początku roku 2021.

Szczegółowych informacji w sprawie udziela Naczelnik Wydziału Inwestycji – Dariusz Szczęsny, tel. 22 512 58 60, e-mail: d.szczesny@wiazowna.pl

Wodociągi i kanalizacja. Inicjatywa lokalna

Głęboki rów, na dnie ułożone rury kanalizacyjne. W tle stoją robotnicy
Prace przy budowie sieci kanalizacji na terenie Gminy Wiązowna (Foto: UG Wiązowna)

Wodociąg i kanalizacja to nie tylko ogromne ułatwienie życia dla tych, którzy przyłączą do nich swoje domy, ale także forma ochrony przyrody. Korzystanie do wodociągu czy kanalizacji przynosi także oszczędności. Chcąc budować kolejne odcinki, sięgamy po różne środki zewnętrzne. Niedawno podpisaliśmy umowę na prawie 2 mln zł dofinansowania na tego typu inwestycje. Zachęcamy również mieszkańców do wspólnej realizacji tego typu zadań w ramach tzw. inicjatyw lokalnych.

Mieszkańcy Zakrętu i Duchnowa w perspektywie najbliższych kilku miesięcy zyskają możliwość przyłączenia się do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dzięki dofinansowaniu w wysokości 1 911 355 zł, które uzyskaliśmy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”. W ramach realizacji projektu powstanie ponad 1,5 km nowej sieci wodociągowej w Zakręcie, a także ponad 3,5 km sieci kanalizacyjnej w Duchnowie. Całkowita wartość umowy to 3 694 747,05 zł. 

Biorąc pod uwagę dynamiczny rozwój Gminy Wiązowna, konieczne jest zapewnienie mieszkańcom odpowiedniej infrastruktury. W tym celu sięgamy po środki z różnych źródeł zewnętrznych oraz zachęcamy mieszkańców do wspólnej realizacji zadań w ramach tzw. inicjatyw lokalnych. W 2019 r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Wiązownie wybudował 2814,3 mb sieci wodociągowej i 1642,5 mb sieci kanalizacji sanitarnej na łączną kwotę 1 626 910 zł. Kwota ta pochodziła z dotacji celowych z budżetu Gminy Wiązowna oraz od mieszkańców (tzw. inicjatyw lokalnych). Dzięki nowo wybudowanym sieciom do wodociągu podłączonych zostały 84 kolejne nieruchomości, natomiast do kanalizacji – 61 nieruchomości.

Obecnie łączna długość sieci wodociągowej wynosi u nas 204,35 km. To oznacza, że 94,4 proc. gospodarstw domowych w naszej gminie ma podłączenie do bieżącej wody. Dla porównania w roku 2015 poziom ten obejmował ok. 93,1 proc. Łączna długość sieci kanalizacyjnej wynosi 52,8 km. To 34,9 proc. skanalizowania naszej gminy. W ramach prowadzonych inwestycji w zakresie zaopatrzenia w wodę i sanitacji wsi w ubiegłym roku zakupione zostało urządzenie do podnoszenia ciśnienia na sieci wodociągowej dla mieszkańców Woli Duckiej i Woli Karczewskiej oraz urządzenie antyodorowe na przepompownię ścieków w Wiązownie.  

W 2019 r. opracowano również dokumentację umożliwiającą gminie ubieganie się o środki zewnętrzne z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań: budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Duchnowie, Żanęcinie, Góraszce, Emowie;  budowa sieci wodociągowej Michałówek – Duchnów (dł. 1920 mb) oraz Kąck – Duchnów (dł. 1535 mb); modernizacja oczyszczalni ścieków; modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Lipowie. Wniosek o wsparcie finansowe obecnie podlega ocenie.  

W tym roku planowane są kolejne inwestycje w ramach inicjatyw lokalnych, które będą realizowane przez ZGK wspólnie z mieszkańcami Gminy Wiązowna. Podczas realizacji inicjatyw, mieszkańcy mogą zaoferować swoją pracę społeczną, wkład rzeczowy (np. urządzenia, projekty konieczne do wykonania inicjatywy) lub wkład finansowy. Gmina natomiast może zaoferować pomoc finansową lub rzeczową w zależności od zakresu zadania. 

Przy rozpatrywaniu wniosków na inicjatywy lokalne przyjmowane są następujące kryteria szczegółowe oceny wniosku: udział finansowy wnioskodawcy w kosztach realizacji inicjatywy, wkład rzeczowy wnioskodawcy, zaawansowanie przygotowań do realizacji przedsięwzięcia, wysokość środków z budżetu Gminy Wiązowna potrzebnych do realizacji przedsięwzięcia, zgodność inicjatywy z potrzebami lokalnymi oraz roczne koszty eksploatacji zadania występujące po jego zrealizowaniu.  

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do wspólnej realizacji zadań, które zaspokoją lokalne potrzeby. Zadania można realizować, zgłaszając wniosek o inicjatywę lokalną do Urzędu Gminy lub do ZGK w Wiązownie na adres e-mail: biuro@zgk-wiazowna.pl lub dzwoniąc pod nr tel. 22 789 01 33.  

Paulina Dudek 

Kolejny odcinek sieci kanalizacyjnej w Wiązownie

W ramach umowy zawartej z firmą SANBUD ze Starej Niedziałki została wybudowana sieć kanalizacyjna o długości 747,4 mb w ramach zadania  „Budowa kanalizacji sanitarnej w Wiązownie, ul. Kwiatowa dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki, w kwocie 213.000,00 zł”.

Inwestycja została sfinansowana przy udziale mieszkańców w ramach inicjatywy lokalnej oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Koszt całego zadania wyniósł 255.640,00 zł.

Logo WFOŚiGW w niebieskim kręgu zielony listek

Relacja z Sesji Rady Gminy

Na nadzwyczajnej sesji Rady Gminy, która odbyła się w piątek, 9 sierpnia Radni Gminy debatowali głównie nad uchwałą dotyczącą wsparcia finansowego na realizację zadań związanych m.in. z budową sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej.

Dzięki pozytywnej decyzji rady mamy szansę podjąć kolejne wielkie wyzwanie dotyczące rozwoju naszej gminy. Będziemy ubiegać się o wsparcie finansowe w ramach „Ogólnopolskiego programu gospodarki wodno – ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych” na realizację zadań związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Żanęcin, Duchnów, Góraszka, Emów, budową wodociągów, modernizacją stacji uzdatniania wody w Lipowie oraz modernizacją oczyszczalni ścieków w Zagórzu. Termin składania wniosków o wsparcie finansowe mija z dniem 31 sierpnia. Ponieważ do wniosku należy dołączyć niezbędne opinie, dlatego musieliśmy działać niezwłocznie.

Podjęte uchwały znajdą Państwo pod tekstem. Zapraszamy również na portal mieszkańca wiazowna.esesja.pl, gdzie dostępne są materiały z prac rady, a także do obejrzenia nagrania z sesji. Szczegółowych informacji udziela Paula Woźnica – Wydział Spraw Społecznych, pok. 207, tel. 22 512 58 33, e-mail: p.woźnica@wiazowna.pl

Prawie milion zł na kanalizację w Duchnowie

Podpisaliśmy umowę pożyczki na kwotę blisko 950 tys. zł z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Duchnów, gmina Wiązowna’’.

W ramach zawartej umowy przewiduje się, że do 30 września 2018 r. zostanie wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej o długości 3 203,2 m.b. w Duchnowie przy ul. Wspólnej. Pełna nazwa zadania to: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Duchnów, gm. Wiązowna dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 949 000,00 zł.” Pożyczka jest częściowo umarzalna.

Logo do WFOSiGW

Szukamy wykonawców sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wiązownie ogłosił przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Wiązownie (ul. Kwiatowa, ul. Niezapominajki). Zachęcamy wykonawców do składania ofert.

Termin składania ofert upływa w dniu 2.08.2018 r. o godzinie 12:00. Przetarg został ogłoszony po raz trzeci z uwagi na brak zgłoszeń do wcześniejszych przetargów. Szczegóły przetargu dostępne są na tablicy ogłoszeń w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Wiązownie, stronie internetowej http://www.zgk-wiazowna.pl/ oraz zgk-wiazowna.bip.eur.pl

Termin wykonania inwestycji to 30.11.2018 r. Do wykonania będzie odcinek sieci wodociągowej o długości 56 mb, sieć kanalizacyjna ok. 700 mb, 18 odgałęzień kanalizacyjnych i 29 studni.

Przyłącz się do kanalizacji!

W Wiązownie i Żanęcinie na ul. Rajskiej, Cichej, Chmielnej, Miłej i Makowej wybudowana została kanalizacja. Budowa kanalizacji to duże przedsięwzięcie dla samorządu. Koszt budowy kanalizacji wyniósł ponad 775 tys. zł. A skoro już jest – warto by z niej skorzystać.

Kanalizacja jest nie tylko, co oczywiste, ogromnym ułatwieniem życia dla tych, którzy przyłączą do niej swoje domy, ale także formą ochrony przyrody. Ale sama wygoda to nie wszystko. Przyłączenie do kanalizacji jest również korzystne finansowo. Przeciętny koszt wykonania przyłącza kanalizacyjnego to ok. 3800 zł. W zależności od specyfiki terenu oraz długości przyłącza mogą być nieco niższe lub wyższe. Przyłączenie do kanalizacji w przypadku 4-osobowej rodziny, która miesięcznie dostarcza ok. 12 m 3 ścieków zwróci się po ok. 2 latach. Warto więc zainwestować w przyłącze kanalizacyjne, bo zwrot inwestycji jest bardzo szybki, a korzyści wręcz oczywiste.

Warto również wspomnieć, że przyłączenie do sieci kanalizacyjnej (tam, gdzie ona jest) z mocy prawa (art. 5 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) jest obowiązkiem mieszkańców. Z obowiązku przyłączenia zwolnieni są właściciele posesji, którzy posiadają przydomowe oczyszczalnie ścieków. Zgłoszenia do 31 maja 2017 r. przyjmuje Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie, ul. Boryszewska 2, tel. 22 789 01 33 wew. 106.