bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Bezpłatne badania prenatalne dostępne dla wszystkich kobiet w ciąży

Badanie USG kobiety w ciąży.
Do badań genetycznych kwalifikują niektóre nieprawidłowości lub wskazania (Foto: Adobe Stock)

Od 5 czerwca wszystkie kobiety w ciąży mogą wykonać bezpłatne badania prenatalne, pozwalające wykryć wady płodu oraz rozpocząć ich diagnostykę, we wczesnym okresie ciąży oraz – w miarę możliwości – rozpocząć leczenie jeszcze w okresie płodowym.

Dotychczas badania mogły wykonać kobiety w ciąży, które skończyły 35 rok życia. Obecnie ten wymóg został zniesiony.

Dla kogo badania genetyczne?

Do badań genetycznych kwalifikują niektóre nieprawidłowości lub wskazania. Musisz spełniać co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

  1. wystąpienie w poprzedniej ciąży aberracji chromosomowej płodu lub dziecka
  2. stwierdzenie wystąpienia strukturalnych aberracji chromosomowych u ciężarnej lub u ojca dziecka
  3. stwierdzenie znacznie większego ryzyka urodzenia dziecka dotkniętego chorobą uwarunkowaną monogenowo lub wieloczynnikową
  4. stwierdzenie w czasie ciąży nieprawidłowego wyniku badania USG lub badań biochemicznych wskazujących na zwiększone ryzyko aberracji chromosomowej lub wady płodu.

Kiedy należy wykonać badania

Priorytetowe badania prenatalne należy wykonać:

  1. na etapie poradnictwo i badania biochemiczne – pomiędzy 11 a 14 tygodniem ciąży,
  2. na etapie poradnictwo i USG płodu w kierunku diagnostyki wad wrodzonych:
    – w I trymestrze – pomiędzy 11 a 14 tygodniem ciąży,
    – w II trymestrze – pomiędzy 18 a 22 tygodniem i 6 dniem ciąży.

Skierowanie na badania wystawia lekarz, który prowadzi ciążę. Musi ono zawierać  informację o zaawansowaniu ciąży w tygodniach. Do etapu poradnictwa i badań genetycznych oraz pobrania materiału płodowego do badań genetycznych (amniopunkcja lub biopsja trofoblastu lub kordocenteza) potrzebne jest skierowanie z informacją o wskazaniach do objęcia programem wraz z opisem nieprawidłowości. Trzeba do niego dołączyć również wyniki badań, które potwierdzają zasadność skierowania. Wystawia je lekarz który prowadzi ciążę lub lekarz z etapu poradnictwo i badania biochemiczne lub poradnictwo i USG płodu w kierunku diagnostyki wad wrodzonych.

Najbliższe placówki od Gminy Wiązowna, świadczące przeprowadzenie badań prenatalnych znajdują się pod linkiem: https://gsl.nfz.gov.pl/GSL/GSL/ProgramyProfilaktyczne?&ow=7&miejscowosc=1465011,0918123. W nazwie programu należy wybrać: badania prenatalne, w miejscowości należy wpisać Warszawa (gm. Warszawa).

Źródło: Ministerstwo Zdrowia