bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Konkurs Kulinarny ” Nasze Kulinarne Dziedzictwo” – Smaki Regionów

Smaki regionów, dawne receptury i wyjątkowe potrawy przygotowywane z pasją i sercem. To wszystko podczas Konkursu Kulinarnego dla mieszkańców Gminy Wiązowna.

Przed nami I edycja konkursu organizowanego przez Koło Gospodyń Wiejskich w Gliniance wraz z Sołectwami Glinianka I, Glinianka II, Poręby, Czarnówka, Kruszówiec.

„Nasze Kulinarne Dziedzictwo” to sołecki konkurs, do którego zachęcamy reprezentacje Kół Gospodyń Wiejskich jak i mieszkańców naszej Gminy celem przygotowania regionalnej potrawy w oparciu o własną recepturę i rodzinne tradycje. Wydarzenie w naszej Gminie organizowane jest po raz pierwszy ale mamy nadzieję, że będzie się cieszyło bardzo dużym zainteresowaniem. Wszystkie chętne KGW oraz mieszkańcy będą mieli okazję zaprezentować swoje umiejętności kulinarne, zaś komisja konkursowa posmakuje i oceni przygotowane potrawy.

Celem konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo” jest m.in. promowanie regionalnych potraw oraz bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji kulinarnych. Ważnym aspektem jest także promowanie i wspieranie Kół Gospodyń Wiejskich, w szczególności w zakresie aktywizacji wspólnot i społeczności lokalnych na obszarach wiejskich.

Zgłoszenia prosimy kierować do 6 września pod numer telefonu 607-104-139. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 9 września podczas pikniku w Gliniance.

Działalność Kół Gospodyń Wiejskich. Ruszył nabór wniosków na dofinansowanie

Ganek Izby Regionalnej w Gliniance. Pięć kobiet w strojach ludowych śpiewa piosenkę regionalną
Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich z Glinianki przed wejściem do Izby Regionalnej (Foto: KGW)

Rozpoczął się nabór wniosków na finansowanie działalności statutowej Kół Gospodyń Wiejskich. Do rozdysponowania jest 120 mln zł. O przyznaniu środków decyduje kolejność zgłoszeń.

Od 3 kwietnia, Koła Gospodyń Wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń mogą wnioskować o pomoc finansową na prowadzenie działalności statutowej. W puli jest 120 mln zł.

Wysokość dofinansowania będzie uzależniona od liczby członków organizacji. Zgodnie z regulaminem, koła gospodyń liczące do 30 osób mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości 8 tys. zł,  KGW liczące od 31 do 75 członków mogą wnioskować o 9 tys. zł, KGW liczące więcej niż 75 członków uprawnione są do dofinansowania w wysokości 10 tys. zł.

W przypadku zmiany liczby członków KGW przed złożeniem wniosku o dofinansowanie należy w Biurze Powiatowym ARiMR właściwym ze względu na siedzibę koła złożyć wniosek o wpis koła gospodyń wiejskich do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich w zakresie aktualizacji liczby członków koła.

„Od tego roku koła gospodyń wiejskich, które nie mają nadanego numeru identyfikacyjnego, są zobowiązane do jego uzyskania zanim będą ubiegać się o przyznanie pomocy. W tym celu trzeba złożyć odpowiedni wniosek w biurze powiatowym ARiMR. Wymóg ten nie dotyczy kół, które w poprzednich latach przynajmniej raz skorzystały z dofinansowania działalności statutowej – numer identyfikacyjny został im nadany przed zatwierdzeniem sprawozdania” – wskazano w komunikacie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dofinansowanie będzie udzielane do wyczerpania środków. Przy przyznawaniu dotacji obowiązuje zasada kolejności zgłoszeń. Ostatni dzień na złożenie wniosku to 30 września.

Poniżej do pobrania wniosek o przyznanie pomocy oraz instrukcja.

info: PAP

Projekt dla Kół Gospodyń Wiejskich. Zbiórka elektrośmieci

Plakat zbiórki ekoodpadów

W ramach projektu ekoGospodynie każde KGW bierze aktywny udział w podnoszeniu świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii i akumulatorów.

Koła Gospodyń Wiejskich poprzez organizację zbiórek zużytego sprzętu oraz baterii
i akumulatorów przyczyniają się do właściwego zagospodarowania tych odpadów oraz zyskują
fundusze na swoją statutową działalność (Koło Gospodyń otrzymuje od REMONDIS
Electrorecycling wynagrodzenie za każdy kilogram zebranego sprzętu i baterii).

REMONDIS Electrorecycling zapewnia materiały edukacyjno-informacyjne oraz sprawny odbiór
i zagospodarowanie zebranego zużytego sprzętu i baterii/akumulatorów.

Co zbieramy?
wszystko co zasilane było na prąd lub baterie np.: sprzęty RTV, AGD, IT, baterie, akumulatory
i inne.

Co KGW otrzymuje za przekazany ELEKTROODPAD w programie?
Za każdą zebraną tonę sprzętu / baterii Koło Gospodyń Wiejskich otrzyma 350 zł w ramach
darowizny na rzecz ich KGW.

BONUS
Dla wszystkich zgłoszonych KGW w programie, które do 30 listopada 2022r. zbiorą powyżej
3 ton (może to być suma odbiorów) otrzymają bonus w wysokości 300 zł lub wielokrotność tej
nagrody za każde kolejne 3 tony.

Jak odbieramy?
Po odbiór sprzętów zebranych w programie ekoGospodynie przyjeżdża firma REMONDIS
Electrorecycling. Załadunek sprzętu jest po naszej stronie.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt:
tel. 607 910 572; e-mail: kgw.electro@remondis.pl

„W moim domu nic się nie marnuje”. Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w ramach kampanii „Nasz Klimat” zaprasza członków Kół Gospodyń Wiejskich w Polsce do udziału w konkursie „W moim domu nic się nie marnuje”.
Głównym celem konkursu jest popularyzacja właściwych zachowań ekologicznych stosowanych w gospodarstwie domowym, a także zwiększenie świadomości ekologicznej w zakresie indywidualnych działań na rzecz ochrony klimatu, które można w prosty sposób wprowadzać we własnych domach (Foto: gov.pl)

Ministerstwo Klimatu i Środowiska zaprasza Koła Gospodyń Wiejskich w Polsce do udziału w konkursie „W moim domu nic się nie marnuje”. Podstawowym zadaniem uczestników jest opisanie ekopraktyki, przyczyniającej się do ochrony klimatu, którą warto wdrożyć we własnym domu. Prace konkursowe można zgłaszać do 22 lipca.

Głównym celem konkursu jest popularyzacja właściwych zachowań ekologicznych stosowanych w gospodarstwie domowym, a także zwiększenie świadomości ekologicznej w zakresie indywidualnych działań na rzecz ochrony klimatu, które można w prosty sposób wprowadzać we własnych domach.

Zasady konkursu i wymagania dla pracy konkursowej

Konkurs polega na przygotowaniu pracy konkursowej w formie opisu ekopraktyki (działania, które wywierają pozytywny wpływ na klimat), którą warto wdrożyć w domu w celu m.in. oszczędzania wody, energii elektrycznej, niemarnowania żywności itp.

  1. Ekopraktyka powinna być użyteczna oraz łatwa w powszechnym zastosowaniu we własnym domu.
  2. Długość opisu wdrożonej ekopraktyki nie może przekraczać 3 tysięcy znaków licząc ze spacjami.
  3. W przypadku ekopraktyki napisanej odręcznie, opis musi zmieścić się na jednej stronie A4.
  4. W zgłoszeniu powinien znaleźć się: opis ekopraktyki, wyjaśnienie na czym ona polega, jakie daje rezultaty, powody, dla których warto ją wdrożyć.

Zabronione jest stosowanie zabiegów polegających na łączeniu elementów pochodzących z innych źródeł np. fragmentów treści lub zdjęć. Poszczególne zasady i szczegóły dotyczące ekopraktyki muszą zostać samodzielnie opisane przez Członków Kół Gospodyń Wiejskich.

Zgłoszenie do konkursu należy przesłać do 22 lipca pocztą elektroniczną na adres e-mail: konkursy@38pr.pl albo listem poleconym na adres: 38PR& Content Communication Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Gdańskiej 47/49, 97-729 Łódź z dopiskiem „Konkurs Kół Gospodyń Wiejskich”.

Każde Koło Gospodyń Wiejskich może przesłać maksymalnie trzy Zgłoszenia:

  1. w jednym zgłoszeniu może być opisana tylko jedna ekopraktyka;
  2. do każdej opisanej ekopraktyki można dodać maksymalnie dwa zdjęcia obrazujące ekopraktykę lub jej upowszechnienie.

Tytuł laureatów uzyskają trzy najwyżej ocenione prace, a dodatkowo komisja konkursowa przyzna maksymalnie siedem wyróżnień. Zwycięskie zgłoszenia otrzymająnagrody finansowe: I miejsce – 9 500 zł,  II miejsce – 6 500 zł, III miejsce – 3 000 zł.

W razie pytań dotyczących konkursu ministerstwo zachęca do kontaktu mailowego: alicja.kosmalska@38pr.pl  Szczegóły w regulaminie konkursu – Link do regulaminu

Źródło: www.gov.pl/web/edukacja-ekologiczna