bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Nabór do komisji konkursowej. Zadania publiczne gminy

Litery NGO na drewnianych kolockach ustawione jeden na drugim
Współpraca z organizacjami pozarządowymi to jeden z priorytetów naszej gminy (Fot: Adobe Stock)

Zapraszamy do udziału w pracach komisji konkursowej, opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Wiązowna na rok 2022 z zakresu ochrony i promocji zdrowia. Zgłoszenia przyjmowane są do 10 października 2022 r.

Członkowie komisji będą mieli do zaopiniowania oferty dotyczące realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja i przeprowadzenie cyklicznych prelekcji edukacyjnych przybliżających ideę honorowego krwiodawstwa, pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zdrowego stylu życia”.

Zadaniem komisji jest opiniowanie ofert, które wpłynęły w ramach otwartego konkursu ofert, zgodnie z kryteriami przyjętymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w Programie współpracy Gminy Wiązowna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Posiedzenie komisji konkursowej planowane jest na 20 października 2022 r.  w Urzędzie Gminy Wiązowna.

Zgłoszenia (formularz pod tekstem) można składać do 10 października  2022 r. osobiście w Urzędzie Gminy Wiązowna (ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna), lub drogą elektroniczną na adres: m.grzegrzolka@wiazowna.pl z dopiskiem „Zgłoszenie do komisji konkursowej”.

Więcej informacji udziela Magdalena Grzegrzółka – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 32, e-mail: m.grzegrzolka@wiazowna.pl.

Nabór do komisji konkursowej. Ogłoszenie

Litery NGO na drewnianych kolockach ustawione jeden na drugim
Współpraca z organizacjami pozarządowymi to jeden z priorytetów naszej gminy (Fot: Adobe Stock)

Zapraszamy do udziału w pracach komisji konkursowej, opiniującej oferty złożone w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych na rok 2022. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 września 2022 r.

Członkowie komisji będą mieli do zaopiniowania oferty dotyczące realizacji następującego zadania publicznego: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Zadaniem komisji jest opiniowanie ofert, które wpłynęły w ramach otwartych konkursów ofert, zgodnie z kryteriami przyjętymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w Programie współpracy Gminy Wiązowna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Posiedzenie komisji konkursowej planowane jest na 10 października 2022 r. o godz. 12.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna.

Zgłoszenia (formularz pod tekstem) można składać do 30 września 2022 r. osobiście w Urzędzie Gminy Wiązowna (ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna), lub drogą elektroniczną na adres: m.grzegrzolka@wiazowna.pl z dopiskiem „Zgłoszenie do komisji konkursowej”.

Więcej informacji udziela Magdalena Grzegrzółka – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 32, e-mail: m.grzegrzolka@wiazowna.pl.

Jaki budżet dla NGO? Zaproszenie na komisję rady

Radni Gminy Wiązowna i prezydium Gminy Wiązowna siedzą przy stołach ustawionych w kwadrat
Rada Gminy Wiązowna (Foto: UG Wiązowna)

W najbliższy piątek 23 września o godz. 16:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Ekologii i Edukacji. Komisja odbędzie się w sposób stacjonarny w sali konferencyjnej UG Wiązowna, przy ul. Lubelskiej 59 w Wiązownie. Jednym z tematów jest zakres współpracy z organizacjami w 2023 r.

Przewodnicząca komisji Agnieszka Mikulska serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, klubów sportowych, fundacji, kół gospodyń wiejskich, straży pożarnych i in.) na spotkanie, podczas którego omawiane będą potrzeby finansowe i organizacyjne organizacji pozarządowych. Przypomnijmy, że te do 30 września każdego roku mają możliwość składania wniosków do budżetu gminy na kolejny rok.

Porządek obrad:

  1. Omówienie potrzeb finansowych organizacji pozarządowych na 2023 rok;
  2. Omówienie projektów uchwał na sesję zwołaną na 27 września 2022 roku;
  3. Sprawy różne.

Na portalu eSesja dostępne będą informacje o posiedzeniu. Szczegółowych informacji udziela Dominika Twardziak – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: d.twardziak@wiazowna.pl.