bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Kultura Innowacyjna Firmy. Bezpłatny kurs Polskiego Funduszu Rozwoju

Źródło: Polski Fundusz Rozwoju

Pobudź innowacyjność w Twojej organizacji! Serdecznie polecamy bezpłatny kurs online przygotowany przez Polską Agencję Rozwoju.

Dla kogo?

 • kadry zarządzającej, pracowników HR, marketingu;
 • osób odpowiedzialnych za rozwój produktu/usługi/, sprzedaż;
 • dla przyszłych liderów;
 • dla każdego, kto chce pobudzić innowacyjność w swojej organizacji.

Skorzystaj z kursu i zainspiruj się do zbudowania kultury innowacyjności w firmie. Autorem kursu jest dr Iwo Zamyślony – projektant zmiany i kultury organizacji i doradca m.in. w zakresie wdrożenia zmiany w firmach, zarządzania komunikacją w projektach. Po zakończeniu kursu uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia kursu.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Strefy Wiedzy Polskiego Funduszu Rozwoju.

Źródło: Polski Fundusz Rozwoju

Powiat otwocki ogłosił konkurs dla najlepszych przedsiębiorców i organizacji pozarządowych

Nagroda "Buzdygan Marszałka Bielińskiego"
Nagroda "Buzdygan Marszałka Bielińskiego" (Foto: powiat otwocki)

Powiat Otwocki przy współpracy z WSGE im. Alcide De Gasperi w Józefowie oraz Klubem Nowej Gospodarki po raz kolejny organizuje konkurs „Buzdygan Marszałka Bielińskiego” dla wszystkich przedsiębiorców i organizacji pozarządowych naszego powiatu.

Samorząd powiatu otwockiego, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie oraz Klub Nowej Gospodarki kolejny raz chcą wyróżnić tych najlepszych. Dlatego zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie o nagrodę Starosty Otwockiego – „Buzdygan Marszałka Bielińskiego” oraz Nagrodę Rektora WSGE „Innowator Biznesu” dla Najlepszych Przedsiębiorców oraz Organizacji Pozarządowych Powiatu Otwockiego. Spośród nominowanych Kapituła Konkursowa wyłoni laureatów, którzy otrzymają wyróżnienia.

Wnioski do konkursu są przyjmowane do 6 października. Następnie kapituła wyłoni laureatów. Wyróżnienia zostaną przyznane w takich kategoriach, jak: „Pracodawca Roku”, „Filantrop Roku”, „Firma Roku”, „Innowator Roku”, „Bizneswoman”, „Biznes Rodzinny” i „Aktywny NGO”.

Powiat zachęca wszystkich lokalnych przedsiębiorców do składania zgłoszeń do konkursu. Może je wysyłać za pośrednictwem poczty e-mail: promocja@powiat-otwocki.pl

Warunki i tryb postępowania konkursowego określają regulamin przyznawania nagrody „Buzdygan Marszałka Bielińskiego” oraz regulamin Konkursu dla Najlepszych Przedsiębiorców oraz Organizacji Pozarządowych Powiatu Otwockiego dostępne na stronie powiatu. Szczegółowe informacje dostępne są pod nr tel. 22 600 71 59.

Źródło: Powiat Otwocki

Innowatorzy z Mazowsza poszukiwani. Konkurs dla startupów, naukowców i firmy

Innowator Mazowsza

Wzrost gospodarczy zależy od wdrażania innowacji, dlatego Samorząd Województwa Mazowieckiego od lat podejmuje wiele działań, wspierających mazowieckich innowatorów, poczynając od kreatywnych studentów, doktorantów, naukowców, poprzez wsparcie osób z pomysłem biznesowym i innowacyjnych startupów, aż do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Wierzymy, że dzięki współpracy możemy więcej, dlatego zwracam się z prośbą o rozdystrybuowanie informacji na temat konkursów dla innowatorów (startupów, naukowców i przedsiębiorców) – nabory jeszcze trwają!

Konkurs dla startupów „Startuj z Mazowsza”- dla startupów, które działają na rynku krócej niż trzy lata (od daty ogłoszenia konkursu, czyli od 6 czerwca 2023 r.).

Mogą one zgłaszać się w trzech kategoriach:

 1. INNO-TECH – startupy tworzące nowe produkty i procesy oraz wprowadzające znaczące zmiany technologiczne, obejmujące innowacje produktowe, procesowe i systemowe;
 2. SOCIAL IMPACT – startupy, których działalność ma pozytywny wpływ na środowisko lub społeczeństwo;
 3. START – startupy tworzące innowacyjne projekty będące na etapie Minimum Viable Product lub prototypu, które mają szanse na efektywny rozwój i skalowanie.

Dla zwycięzców przewidziano nagrody o łącznej wartości 90 000 zł, wsparcie medialne oraz nagrody o wartości merytorycznej.  Aby wziąć udział w konkursie wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy online. Nabór trwa do 24 lipca!

Konkurs dla naukowców i przedsiębiorców „Innowator Mazowsza” rozgrywany jest w dwóch kategoriach:

 1. Innowacyjny Naukowiec – szukamy naukowców z zakończonym przewodem doktorskim lub uzyskanym po 1 stycznia 2019 r. stopniem doktora, których praca doktorska została przygotowana lub obroniona w jednostkach naukowych posiadających siedzibę na terenie województwa mazowieckiego, a jej przedmiotem są innowacyjne rozwiązania stosowane lub możliwe do komercjalizacji;
 2. Innowacyjna Firma – szukamy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, zarejestrowanych i prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa mazowieckiego, których innowacyjny produkt, usługa lub technologia została wprowadzona na rynek (tzn. rozpoczęto sprzedaż) po 1 stycznia 2020 r.

Łączna pula nagród wynosi 113 000 zł. Dla każdej z kategorii przewidziane są trzy nagrody pieniężne, wyróżnienia i nagrody od Partnerów. Aby wziąć udział w konkursie wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy online. Nabór trwa do 7 sierpnia!

Innowator Mazowsza. Konkurs dla firm z Mazowsza

Innowator Mazowsza

Trwa nabór zgłoszeń do tegorocznej edycji Konkursu „Innowator Mazowsza”. Zgłaszać można się w jednej spośród dwóch kategorii: Innowacyjna Firma lub Innowacyjny Naukowiec. Łączna pula nagród wynosi aż 113 000 zł, a w każdej z kategorii przewidziane są trzy nagrody pieniężne oraz wyróżnienia i nagrody od partnerów. Wnioski można składać do 16 sierpnia.

Udział w konkursie oprócz możliwości zdobycia nagród finansowych i rzeczowych jest ogromną szansą na dotarcie do szerokiego grona odbiorców i poznanie innych innowacyjnych rozwiązań z województwa mazowieckiego.

Jeżeli jesteście mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem zarejestrowanym i prowadzącym działalność na terenie województwa mazowieckiego oraz po 1 stycznia 2019 r. wprowadziliście do codziennej praktyki innowacyjny produkt lub usługę, lub technologię, to nie ma co się dalej zastanawiać, tylko należy złożyć wniosek.

Jeżeli zakończenie przewodu doktorskiego jest już za Tobą albo po 1 stycznia 2018 r. uzyskałaś/uzyskałeś tytuł doktora, Twoja praca doktorska została przygotowana lub obroniona w jednostkach naukowych posiadających siedzibę na terenie województwa mazowieckiego, a jej przedmiotem są innowacyjne rozwiązania stosowane w praktyce gospodarczej lub wysoce możliwe do wdrożenia, to Mazowsze czeka właśnie na Ciebie!

Nagrody finansowe, rozpoznawalność, możliwość nawiązania szerokich kontaktów biznesowych, oraz nawiązanie współpracy między światem nauki, biznesem i Samorządem Województwa Mazowieckiego to możliwości, które daje udział w konkursie. Każda z nich może być kluczem do sukcesu Twojej innowacji.

Skorzystaj z szansy na przedstawienie swojego rozwiązania i zostań Innowatorem Mazowsza!

Wypełnij formularz zgłoszeniowy online:

Innowacyjna Firma: https://forms.gle/9PZRZ2sXvhwzVVrc8
Innowacyjny Naukowiec: https://forms.gle/iVbAVzh8Uckmtifo9
Termin przyjmowania wniosków: 12 lipca do 16 sierpnia 2022 r.

Twój wniosek będzie poddany ocenie formalnej.

Dwóch niezależnych ekspertów dokona oceny merytorycznej Twojego wniosku. Kapituła konkursu na czele z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego wyłoni laureatów i przyzna wyróżnienia.

Nagrodzonych poznamy w listopadzie podczas konferencji finałowej!

400 wniosków od firm z Mazowsza na dofinansowanie poprawy bezpieczeństwa pracy

List z zielonym logiem ZUS. Po lewej kalkulatro, po prawej długopis
Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Foto: Adobe Stock)

Firmy z województwa mazowieckiego złożyły do ZUS 400 wniosków w konkursie na poprawę bezpieczeństwa pracy. Pracodawcy mogą otrzymać nawet do 300 tys. złotych dofinansowania – informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

“W całym kraju złożono blisko 4 tysiące wniosków. Co dziesiąty, złożyły firmy działające na terenie Mazowsza” – przekazał Grzegorz Dyjak z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

ZUS nagrodzi projekty, które zmniejszą zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi.

“Pracodawca może zdobyć dofinansowanie na przykład na działania, które zmniejszą nadmierny hałas, promieniowanie, zapylenie w miejscu pracy czy na sprzęt, który zwiększa bezpieczeństwo pracy na wysokości” – mówi przedstawiciel ZUS.

Dofinansowanie może pokryć do 80 proc. szacowanej wartości projektu i wynieść od 10 tys. do 300 tys. zł na jednego pracodawcę. Łączna kwota, jaką ZUS planuje wydać na poprawę bezpieczeństwa w zakładach pracy w całym kraju, wynosi w tym roku budżetowym 90 mln zł. To o 15 mln zł więcej niż w poprzedniej edycji konkursu.

W konkursie mogą wziąć udział aktywni przedsiębiorcy, którzy nie zalegają z opłacaniem składek i podatków oraz nie korzystali z dofinansowania ZUS w ostatnich trzech latach. Nie mogą też znajdować się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem.

Najlepsze projekty wybiorą eksperci Centralnego Instytutu Ochrony Pracy.

Grzegorz Dyjak

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Miliony na poprawę bezpieczeństwa pracy. Złóż wniosek na konkurs

Pięć plików białych dokumentów, każdy spięty czarną klamrą, ułożone jeden na drugim
Analiza dokumentów jest bardzo istotna w procesie przetwarzania danych, bo dostarcza najważniejszych informacji na temat projektu (Foto: pxabay.com)

Trwa kolejna edycja konkursu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dla pracodawców. Można otrzymać do 300 tys. złotych dofinansowania na poprawę bezpieczeństwa pracy w swojej firmie.

W tej edycji konkursu wnioski można składać do 8 lipca. Instytucja nagrodzi projekty, które zmniejszą zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi. Pracodawca może zdobyć dofinansowanie na przykład na działania, które zmniejszą nadmierny hałas, promieniowanie, zapylenie w miejscu pracy czy na sprzęt, który zwiększa bezpieczeństwo pracy na wysokości. Lista możliwości jest długa. Szczegóły konkursu, regulamin i wzory niezbędnych dokumentów są na stronie internetowej prewencja.zus.pl.

Dofinansowanie może pokryć do 80 proc. szacowanej wartości projektu i wynieść od 10 tys. do 300 tys. złotych na jednego pracodawcę. Łączna kwota, jaką ZUS planuje wydać na poprawę bezpieczeństwa w zakładach pracy, wynosi w tym roku budżetowym 90 mln złotych. To o 15 mln zł więcej niż w poprzedniej edycji konkursu.

W konkursie mogą wziąć udział aktywni przedsiębiorcy, którzy nie zalegają z opłacaniem składek i podatków oraz nie korzystali z dofinansowania ZUS w ostatnich trzech latach. Nie mogą też znajdować się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem. Najlepsze projekty wybiorą eksperci Centralnego Instytutu Ochrony Pracy.

W poprzedniej edycji konkursu z dofinansowania ZUS skorzystało około tysiąca pracodawców w Polsce. Środki pochodzą z części funduszu wypadkowego przeznaczonej na działania zapobiegające wypadkom.

Piotr Olewiński

Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS województwa mazowieckiego

8. edycja ogólnopolskiego konkursu dla firm “Przedsiębiorstwo przyszłości”

Zapraszamy do udziału w 8. edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Firm “Przedsiębiorstwo Przyszłości”. W konkursie przyznajemy certyfikaty i wyróżnienia dla najbardziej rozwojowych polskich przedsiębiorstw. Przedsiębiorstw inwestujących w kapitał ludzki, wiedzę i innowacje. W ten sposób promujemy liderów polskiego biznesu.

“Przedsiębiorstwo Przyszłości” to Ogólnopolski Konkurs Jakości, w którym wyróżniamy firmy cechujące się nowoczesnością, innowacyjnością i nowatorskim podejściem do prowadzenia biznesu. Od 2013 roku prestiżowe certyfikaty “Przedsiębiorstwo Przyszłości” zdobywają corocznie liderzy rynku – firmy, które osiągnęły sukces dlatego, że są otwarte na wiedzę, kreatywne, inwestują w swoich pracowników, rozumieją, jak ważne jest ciągłe podnoszenie kompetencji i nowoczesne zarządzanie kapitałem ludzkim.

Jeśli twoja firma jest nowoczesna, kreatywna, inwestuje w wiedzę i innowacje – zgłoś ją do konkursu!

Program ma charakter otwarty – może do niego przystąpić każda zainteresowana firma. Zdobywców certyfikatu wyłania specjalna Komisja, w której zasiadają profesorowie i doktorzy renomowanych polskich uczelni, m.in. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Gdańskiego. Wyniki tegorocznej, 8. edycji Programu “Przedsiębiorstwo Przyszłości” ogłosimy w czerwcu 2022 roku podczas Uroczystej Gali Finałowej w Warszawie.

W Programie “Przedsiębiorstwo Przyszłości” mogą wziąć udział firmy różnych branż, bez względu na wielkość i status prawny (spółki prawa handlowego, spółki cywilne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą itd.). Szansę na Certyfikat mają firmy, które na pierwszym miejscu stawiają wysoką jakość, a ponadto: dbają o rozwój pracowników, inwestują w wiedzę (szkolenia, kursy, zatrudnianie wysoko wykwalifikowanej kadry), myślą przyszłościowo, są odpowiedzialne społecznie.

Dodatkowe informacje na stronie Programu: www.przedsiebiorstwo-przyszlosci.pl Na zgłoszenia w tegorocznej edycji konkursu organizator czeka do 13 maja.

Kontakt z Organizatorem: certyfikat@fundacja-edukacja.org.pl

„Najlepsze programy rozwoju inicjatyw pracowniczych”. Konkurs dla firm

Kilka osób siedzi przy stole, na którym leżą otwarte laptopy i notatniki. Mężczyzna stoi i pokazuje coś na tablicy.
Dzięki szkoleniom pozyskujemy nową wiedzę i umiejętności (Foto: pixabay.com)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza firmy do udziału w konkursie „Najlepsze programy rozwoju inicjatyw pracowniczych”. Projekty będzie można zgłaszać od 31 sierpnia do 21 września. Do wygrania nagrody pieniężne. Główna to 20 tys. zł.

Konkurs „Najlepsze programy rozwoju inicjatyw pracowniczych” kierowany jest do firm, które wspierają inicjatywy pracownicze i korzystają z potencjału osób zatrudnionych. Konkurs ma na celu popularyzację w polskich firmach idei systematycznego włączania pracowników w działania rozwojowe i innowacyjne.

Organizatorzy chcą zachęcić przedsiębiorców do podejmowania działań, dzięki którym pracownicy będą mogli zgłaszać pomysły na usprawniana procesów czy też wprowadzanie większych zmian w organizacji. Innowacje pracownicze pozwalają firmie szybciej się rozwijać i osiągać przewagi konkurencyjne, dla pracowników stanowią  impuls i motywację do dalszego rozwoju w firmie.

Konkurs skierowany jest do mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw prowadzących działalność na terytorium Polski. Organizowany jest dla dwóch typów projektów:

 1. aktualnie realizowanych programów rozwoju inicjatyw pracowniczych – przedsięwzięć, które działają od co najmniej 6 miesięcy, posiadają regulamin bądź inny dokument regulujący jego funkcjonowanie.
 2. gotowych narzędzi – rozwiązań ICT, które wspierają programy rozwoju inicjatyw pracowniczych w przedsiębiorstwach i przyczyniają się do skutecznego ich funkcjonowania. Rozwiązania te powinny znajdować się w aktualnej ofercie uczestnika konkursu nie dłużej niż 5 lat, oferowane są do wdrożenia podmiotom zewnętrznym oraz zostały już wdrożone w co najmniej jednym podmiocie. Uczestnik konkursu powinien dysponować autorskimi prawami majątkowymi do tego rozwiązania.

Najlepsze programy i rozwiązania mogą liczyć na nagrody – łącznie przyznanych może zostać 50 nagród finansowych: pięć nagród głównych – każda o wartości 20 tys. zł., 45 wyróżnień – każde o wartości 10 tys. zł. Dodatkowo laureaci otrzymają wsparcie promocyjne.

Projekty będzie można zgłaszać od 31 sierpnia do 21 września 2021 r.

Więcej informacji o konkursie: https://www.parp.gov.pl/component/site/site/najlepsze-programy-rozwoju-inicjatyw-pracowniczych

Konkurs organizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 2.4.1 „Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB”.

Konkurs dla firm. Samorząd Mazowsza poszukuje innowatorów

Plakat konkursu Innowator Mazowsza dla firm i pracowników naukowych
W konkursie "Innowator Mazowsza" można wygrać atrakcyjne nagrody (UMWM)

Jeśli prowadzisz własną firmę, która może pochwalić się innowacyjnymi rozwiązaniami lub twoja praca doktorska dotyka tematów związanych z innowacyjnością, nie czekaj i wyślij zgłoszenie do konkursu “Innowator Mazowsza”. Nabór trwa do 30 września.

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach: „Innowacyjna Firma” oraz „Innowacyjny Naukowiec”. Zgłaszający się w pierwszej kategorii muszą prowadzić na Mazowszu firmę z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Działalność gospodarcza musi być zarejestrowana nie wcześniej niż od 1 stycznia 2014 r. W ocenie brane są pod uwagę nowe produkty lub usługi, nowoczesne rozwiązania technologiczne, organizacyjne i marketingowe w codziennej praktyce biznesowej.

W ramach kategorii “Innowacyjny Naukowiec” mogą się zgłosić naukowcy z zakończonym przewodem doktorskim lub stopniem doktora uzyskanym w ciągu ostatnich czterech lat. Przedmiot pracy powinny stanowić innowacyjne rozwiązania możliwe do wdrożenia w praktyce gospodarczej.

Aby wziąć udział w konkursie, należy przesłać drogą elektroniczną formularz aplikacyjny wraz z wymaganymi załącznikami. Formularz jest dostępny na stronach: www.mazovia.pl oraz www.innowacyjni.mazovia.pl. Nabór trwa do 30 września.

Zwycięzcy w kategorii „Innowacyjna Firma” otrzymają: I miejsce – 30 tys. zł, II miejsce – 20 tys. zł oraz III miejsce – 15 tys. zł zaś w kategorii „Innowacyjny Naukowiec”: I miejsce 20 tys. zł, II miejsce 15 tys. zł i III miejsce 10 tys. zł. Na wyróżnionych też czekają atrakcyjne nagrody, m.in.: wsparcie eksperckie, indywidualny mentoring w zakresie oceny potencjału biznesowego projektu, konsultacje merytoryczne z zakresu finansowania, marketingu, aspektów podatkowych i analiz strategicznych, dostęp do przestrzeni coworkingowej, możliwość zaprezentowania rozwiązań przed gronem inwestorów lub przedsiębiorców, roczny bilet na konferencje o tematyce związanej z biznesem, spotkania networkingowo-inspiracyjne, warsztaty o tematyce biznesowej, kurs przygotowujący do rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz studia podyplomowe.

Więcej informacji na stronie: www.innowacyjni.mazovia.pl.

Źródło: www.mazovia.pl

„Startuj z Mazowsza”. Ruszył nabór dla start-upów

Młodzi przedsiębiorcy i twórcy innowacyjnych rozwiązań z Mazowsza mogą wziąć udział w konkursie „Startuj z Mazowsza”, którego organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Najciekawsze pomysły zawalczą o nagrody finansowe o łącznej wartości 60 tys. zł. Nabór trwa do 31 maja.

Ruszył nabór w konkursie “Startuj z Mazowszem”. Mogą wziąć w nim udział mazowieckie start-upy – innowacyjne, zarejestrowane i prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa mazowieckiego firmy, które działają nie dłużej niż trzy lata od daty ogłoszenia konkursu. Zdaniem marszałka Adama Struzika, pomysłowi przedsiębiorcy potrzebują impulsu do dynamicznego rozwoju swoich firm.

Oczywiście kluczem jest pomysł, ale niezbędna jest też umiejętność przekuwania tego na trwalsze rozwiązania, na produkt, w który zechcą zainwestować np. duże firmy. Staramy się więc budować przyjazne środowisko do tego typu działań gospodarczych. Współpracujemy z instytucjami naukowymi i uczelniami, a jednocześnie przedsiębiorcami i chcemy motywować pomysłowe osoby do ciągłego tworzenia nowych idei, które będą rozwijać mazowiecką gospodarkę – powiedział dla portalu mazovia.pl marszałek Adam Struzik.

Na laureatów czekają nagrody: 25 tys. zł brutto za I miejsce, 20 tys. zł – za II i 15 tys. zł – za III. Poza tym przygotowano też liczne nagrody od partnerów konkursu oraz wyjazd do USA na tygodniowy program akceleracji.

Zgłoszenie można składać do 31 maja br. w formie elektronicznej poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie załączników. Więcej informacji oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie internetowej.

Źródło: www.mazovia.pl