bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Organizacje pozarządowe. Konkurs ofert

Napis czarny NGO

Zapraszamy organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych.

Zakresy zadań

  1. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
  • zadanie nr 1 – Święto Strażaka i 105-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Gliniance,
  • zadanie nr 2 – Organizacja wydarzenia z okazji poświęcenia Pomnika Strażaka.

Na realizację zadań przeznaczono kwotę 40 000,00 zł, po 20 000,00 zł na każde zadanie.

Uzupełnioną ofertę należy wygenerować w generatorze wniosków engo, wydrukować, podpisać przez osoby upoważnione i dostarczyć do Urzędu Gminy Wiązowna do 14 kwietnia 2023 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Poniżej link do generatora wniosków z aktualnie trwającymi otwartymi konkursami ofert.

https://wiazowna.engo.org.pl/konkursy-trwajace

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można znaleźć poniżej.

https://bip.wiazowna.pl/urzad,a,38499,ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert.html

Więcej informacji udziela Magdalena Grzegrzółka, Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 32, 603 117 322, e-mail: m.grzegrzolka@wiazowna.pl.

Konkurs na realizację zadania publicznego. Wyniki

Napis NGO ułożonych z klocków - niebieskiego, czerwonego i żółtego
Współpraca z organizacjami pozarządowymi to jeden z priorytetów naszej gminy (Fot: pixabay.com)

Mamy już wyniki konkursu na realizację zadania publicznego „Wyznaczenie miejsca pamięci na terenie byłego cmentarza ewangelickiego w Pęclinie” w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa.

Pod koniec lipca ogłosiliśmy otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Wiązowna w 2021 roku w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa pod nazwą „Wyznaczenie miejsca pamięci na terenie byłego cmentarza ewangelickiego w Pęclinie”.

Na ten cel w budżecie zaplanowano kwotę 8 000 zł. Oferty należało złożyć do 13 sierpnia (decydowała data wpływu do urzędu). We wskazanym terminie nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym ogłoszony konkurs został nierozstrzygnięty z uwagi na brak ofert.

Więcej informacji udziela Karol Bronikowski z Wydziału Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 38, e-mail: k.bronikowski@wiazowna.pl.