bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej. Konsultacje

Opracowany projekt Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, to odpowiedź m.in. na wyzwania wynikające z ambitnych celów środowiskowo-klimatycznych i w obszarze cyfryzacji, wyznaczonych dla Wspólnej Polityki Rolnej.
Opracowany projekt Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, to odpowiedź m.in. na wyzwania wynikające z ambitnych celów środowiskowo-klimatycznych i w obszarze cyfryzacji, wyznaczonych dla Wspólnej Polityki Rolnej.

Ruszyły konsultacje drugiej wersji projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Swoje uwagi można zgłaszać do 15 września.

W trakcie konsultacji pierwszej wersji projektu Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej, do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wpłynęło blisko 3 500 stanowisk.

Przez wiele tygodni w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi trwały intensywne prace skoncentrowane na analizie zgłoszonych uwag, komentarzy i opinii. Podjęto starania polegające na wypracowaniu najbardziej wyważonych rozwiązań, które umożliwiają uwzględnienie zróżnicowanych potrzeb obywateli, grup, środowisk i instytucji.

Analizę przeprowadziły zespoły eksperckie zaangażowane w proces programowania Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. W efekcie tej pracy w drugiej wersji projektu Planu uwzględniono lub częściowo uwzględniono szereg sugestii.

Rozpoczęły się konsultacje publiczne drugiej wersji projektu Planu. Został on uzupełniony o elementy, które nie znalazły się w pierwszej wersji projektu Planu, m.in. budżet programu oraz plan wskaźników monitorowania.

Wszelkie opinie, sugestie, komentarze i uwagi mogą Państwo zgłaszać poprzez formularz do 15 września zamieszczony na poświęconej konsultacjom stronie, na portalu gov.pl: https://gov.pl/web/wprpo2020.

Więcej informacji na temat Planu oraz konsultacji można znaleźć na stronie www.gov.pl/web/wprpo2020