Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

„Majdan Północny” – wyłożenie planu i dyskusja publiczna

Zapraszamy na dyskusję publiczną dotyczącą projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Majdan Północny” obejmującego północno – wschodnią część sołectwa Majdan. Dyskusja odbędzie się 8 stycznia 2018 r. (poniedziałek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna o godz. 17.00.
Plan będzie wyłożony do publicznego wglądu w dniach 3-25 stycznia 2018 r. oraz dostępny w tym okresie w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Planowanie przestrzenne/Projekty planów zagospodarowania.
Uwagi do projektu planu można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 lutego 2018 roku, na adres: Wójt Gminy Wiązowna, ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna lub wysyłając je na adres email: urzad@wiazowna.pl

Więcej informacji o planie udziela:
Rafał Musiałek
pok. 005
tel. 22 512 58 19
e-mail: r.musialek@wiazowna.pl