bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Nowy Zastępca Wójta Gminy Wiązowna

Anna Sikora, nowy Zastępca Wójta Gminy Wiązowna podpisuje dokumenty.
Anna Sikora, nowy Zastępca Wójta Gminy Wiązowna (Foto: UG Wiązowna)

Po 11 latach pracy Tomasz Kostyra zrezygnował z pełnienia funkcji Zastępcy Wójta Gminy Wiązowna. Funkcję tę obejmie Anna Sikora, dotychczasowa Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, która z wiązowskim samorządem jest związana od 2007 r.

Pan Tomasz pełnił swoją funkcję od 2011 r. Był zaangażowany w sztandarowe projekty naszego samorządu. Wykazywał się zawsze wiedzą, umiejętnościami zarządczymi i wysoką kulturą osobistą. Jego działania przyczyniły się do szybkiego rozwoju naszego samorządu.

Był wielokrotnie nagradzany za prowadzone zadania. A my jako gmina – dzięki jego pracy – otrzymaliśmy wiele wyróżnień. Nadzorował m.in. innowacyjny na skalę kraju projekt partnerstwa publiczno – prywatnego, w wyniku którego zmodernizowaliśmy i rozbudowaliśmy obiekty oświatowe. To było gigantyczne przedsięwzięcie, warte w sumie ponad 83 mln złotych. Przygotował też kolejny projekt PPP – tym razem w zakresie modernizacji i budowy tak potrzebnego oświetlenia ulicznego. Wraz ze swoim zespołem wdrożył wiele innych projektów, w tym te z dofinansowaniem krajowym i europejskim, co wiązało się przede wszystkim z wieloetapowym i wielopoziomowym ustalaniem kwestii tak samego przygotowania, jak i prowadzenia i rozliczenia tych inwestycji.

Funkcję Zastępcy Wójta Gminy Wiązowna obejmie Anna Sikora, dotychczasowa Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego. Ukończyła studia magisterskie w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku: Ewaluacja projektów finansowanych przez Unię Europejską. Za sobą ma również podyplomowe studia administrowania funduszami unijnymi na warszawskim SGH.  Jest specjalistą od pozyskiwania funduszy zewnętrznych, w tym unijnych. Z samorządem związana jest od 2007 r.

Życzymy obydwu Wójtom wiele pomyślności i sukcesów!