bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej. Nowe informacje

Przebieg rozpatrywanych Wariantów drogi ekspresowej S10 i Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej
Przebieg rozpatrywanych Wariantów drogi ekspresowej S10 i Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej (Foto: GDDKiA)

Na przełomie 2019 i 2020 roku głośno było o budowie Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej – pierścienia drogowego, który docelowo ma usprawnić komunikację w ramach aglomeracji i ułatwić tranzyt drogowy. Informacje o wariancie przebiegu drogi przez teren gminy Wiązowna spotkały się ze znacznym sprzeciwem społecznym oraz władz gminy. Czy aktualnie GDDKiA podejmuje jakieś działania w tej sprawie? Sprawdziliśmy.

Zgodnie z informacjami pozyskanymi od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, obecnie nie prowadzi ona prac przygotowawczych dotyczących odcinka wschodniego i wschodnio-północnego OAW, czyli „naszego” odcinka. Kolejnym etapem, kiedy to analizowane będą różne warianty budowy OAW, będzie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe (STEŚ). Na razie jednak GDDKIA nie ma pieniędzy na to zadanie.

GDDKIA planuje – zgodnie z wcześniejszymi zapewnieniami – przeprowadzenie w ramach STEŚ analizy dotyczącej wariantu przebiegu OAW z maksymalnym wykorzystaniem istniejącej drogi krajowej nr 50. To pozwoliłoby na ominięcie obszaru gminy Wiązowna  -o co jako gmina i społeczeństwo intensywnie zabiegamy.

Dodatkowo GDDKIA wstępnie planuje na przełomie 2024/2025 przeprowadzić spotkania z lokalnymi społecznościami, na których poruszy kwestie planowanych wariantów przebiegu OAW.

Poniżej można zapoznać się z pismem, które otrzymaliśmy od GDDKIA w odpowiedzi na nasze zapytania.

Dotychczasowe artykuły o tym zagadnieniu zebrane są pod linkiem: https://tuwiazowna.pl/obwodnica-aglomeracji-warszawskiej/

Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Planowania Przestrzennego Joanna Sarnowska – zastępca naczelnika w Wydziale Planowania Przestrzennego, tel. 22 512 58 16, e-mail: j.sarnowska@wiazowna.pl

Nie dla OAW! Protest uliczny pod siedzibą GDDKiA

PROTEST ULICZNY pod GDDKiA - Nie dla OAW przez Mazowiecki Park Krajobrazowy

Stowarzyszenie „Nie Tędy Droga” zaprasza 8 października na pierwszy protest uliczny, podczas którego wyrazimy sprzeciw przeciwko budowie Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej przez Gminę Wiązowna oraz Mazowiecki Park Krajobrazowy.

Dotychczasowe działania były bardzo pomocne, ale na razie nie przyniosły wymiernego skutku. We wszystkich dokumentach (także w Rządowym Programie Dróg Krajowych) podawane są już plany, w których zawarta jest konkretna długość OAW. Pokrywa się ona z tzw. wariantem czerwonym – choć przecież nie zostały nawet rozpoczęte badania środowiskowe.

Trzeba pokazać, że grupa osób, która jest przeciwna tej inwestycji w wariancie czerwonym, jest bardzo dużo i że jest ona zdeterminowana do aktywnego protestu. Będą bannery, plakaty, trąbki, wuwuzele, syreny.

Szczegóły protestu Stowarzyszenie poda już niedługo, ale rezerwujcie czas! Przekażcie te informacje dalej, szczególnie tym, którzy nie mają dostępu do internetu.

Przybądźcie na ul. Wroniej 53 o godz. 14.30 po siedzibą Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad!!!!

Stowarzyszenie „Nie Tędy Droga”

Program budowy dróg krajowych. Złóż uwagę do 17 września

Przebieg rozpatrywanych Wariantów drogi ekspresowej S10 i Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej
Przebieg rozpatrywanych Wariantów drogi ekspresowej S10 i Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej (Foto: GDDKiA)

Przypominamy, że do 17 września mamy możliwość składania uwag do Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych. Zachęcamy mieszkańców do złożenia uwag – w celu ułatwienia tego procesu publikujemy przykładowo wypełniony formularz.

W sierpniu informowaliśmy o rozpoczynających się konsultacjach publicznych Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.). Program ten jednoznacznie wskazuje na konieczność budowy Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej, której przebieg, mimo iż jeszcze nie ustalony, może dotyczyć naszej gminy.

Więcej o programie i konsultacjach pisaliśmy tutaj: https://tuwiazowna.pl/oaw-w-planie-budowy-drog-krajowych-konsultacje/

Zgodnie z informacją Ministerstwa Infrastruktury, uwagi do programu należy składać na specjalnie przygotowanym formularzu. Po zapoznaniu się z treścią programu, w celu ułatwienia procesu konsultacji przygotowaliśmy propozycję uwagi. Gotowy formularz (DO POBRANIA POD TEKSTEM) jest edytowalny – należy uzupełnić swoje dane. Można na nim dopisać swoje, dodatkowe uwagi lub w przekazać w proponowanej wersji.

Przypominamy, uwagi należy składać na dedykowanym formularzu:

  1. przesyłając go na adres e-mail: konsultacjeRPBDK2030@mi.gov.pl,
  2. przesyłając go tradycyjną drogą pocztową na adres: Departamentu Dróg Publicznych: ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa (w przypadku przekazania uwag za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu formularza do MI),
  3. składając go osobiście w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury (Kancelaria Główna) od poniedziałku do piątku w godz. 9.30-16.00.

Uwagi  przekazane  w  innej  formie niż na formularzu  (np.  listy  poparcia,  korespondencja  w  postaci  tekstu ciągłego, formularze przedrukowywane w prasie) nie będą rozpatrywane w procesie konsultacji.

Podkreślamy, że każdy głos jest ważny!

Informacji o działaniach naszego samorządu w zakresie OAW udziela Wydział Planowania Przestrzennego, tel. 22 512 58 16 lub 22 512 5 19.

OAW w planie budowy dróg krajowych. Konsultacje

Przebieg rozpatrywanych Wariantów drogi ekspresowej S10 i Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej
Przebieg rozpatrywanych Wariantów drogi ekspresowej S10 i Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej (Foto: GDDKiA)

Rozpoczęły się konsultacje publiczne Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.). Znalazł się w nich zapis o konieczności budowy Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej. Tylko do 17 września można składać uwagi do Programu na specjalnym formularzu!

Każdy mieszkaniec naszej gminy powinien zapoznać się z konsultowanym Rządowym Programem Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. Wskazuje on m.in. na konieczność budowy OAW (czyli Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej), której część ze wstępnych wariantów prowadzi przez obszar naszej gminy.

Wprawdzie opracowanie to ma charakter ogólny i ma służyć jako dokument strategiczny, określający politykę budowy dróg krajowych na najbliższe lata, to jednak mocno niepokoi fakt, że w przypadku OAW odnosi się do precyzyjnych danych, np. długości trasy (263 km) i kosztów budowy (prawie 35 mld zł), co może w konsekwencji nakazywać wybór konkretnego wariantu przebiegu trasy. Niestety, tego, który przebiega przez naszą gminę.

Zachęcamy do lektury Programu i składania uwag w nieprzekraczalnym terminie do 17 września. Tryb prowadzenia konsultacji zawarty jest w obwieszczeniu (pod tekstem).

Co ważne, uwagi należy składać tylko na formularzu (do pobrania pod tekstem) przygotowanym przez Ministerstwo Infrastruktury!

Uwagi można zgłaszać na dedykowanym formularzu:

  1. przesyłając go na adres e-mail: konsultacjeRPBDK2030@mi.gov.pl,
  2. przesyłając go tradycyjną drogą pocztową na adres: Departamentu Dróg Publicznych: ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa (w przypadku przekazania uwag za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu formularza do MI),
  3. składając go osobiście w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury (Kancelaria Główna) od poniedziałku do piątku w godz. 9.30-16.00.

Uwagi przekazane w innej formie (np. listy poparcia, korespondencja w postaci tekstu ciągłego, formularze przedrukowywane w prasie) nie będą rozpatrywane w procesie konsultacji.

Więcej informacji na temat konsultacji można znaleźć na stronie: www.gov.pl/web/infrastruktura

Więcej materiałów na temat przebiegu Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej przez naszą gminę znajduje się na stronie: https://tuwiazowna.pl/Obwodnica-Aglomeracji-Warszawskiej/

Informacji o działaniach naszego samorządu w zakresie OAW udziela Sławomir Burbicki – Wydział Planowania Przestrzennego, tel. 22 512 58 16, e-mail: s.burbicki@wiazowna.pl

Nie dla OAW!

Stowarzyszenia “Nie Tędy Droga” i “Eko-Glinianka” przygotowały petycję w sprawie odstąpienia od planowania przebiegu Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej przez tereny gmin: Wiązowna, Dębe Wielkie i Otwock. Zachęcamy każdego, komu leży na sercu dobro naszej gminy, do złożenia pod nią swojego podpisu.

Stowarzyszenia złożyły już obszerną petycję do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dotyczącą sprzeciwu wobec forsowanego przebiegu autostrady A50 w ramach Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej. Teraz zbiera podpisy pod petycją obywatelską skierowaną do Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka oraz do GDDKiA.

W petycji domagają się:

  1. odstąpienia od wariantu czerwonego i zielonego korytarza OAW A50 na odcinku Most na Wiśle – Dębe Wielkie, a więc poprowadzenia korytarza drogowego poza gminą Wiązowna, Dębe Wielkie i Otwock;
  2. wyznaczenia korytarza OAW A50 w śladzie zbliżonym do drogi DK50 Most na Wiśle – Mińsk Mazowiecki, ze zmianą kategorii drogi z A na S na wymienionym odcinku.

Petycja obywatelska dostępna jest pod linkiem: https://www.petycjeonline.com/nie_dla_a50_przez_gmine_wiazowna_debe_wielkie_otwock. Po podpisaniu petycji na podany adres e-mail przyjdzie prośba o potwierdzenie. Należy kliknąć w podany w wiadomości link.

Cała treść petycji znajduje się na stronie Stowarzyszenia „Nie Tędy Droga”.  

Badanie w sprawie OAW. Wypełnij ankietę, wyraź swoją opinię!

Ręka z czerwony flamastrem zaznacza okienka w anakiecie
Dzięki anonimowej ankiecie można poznać zdanie mieszkańców na ważne dla nich sprawy (Foto: pixabay.com)

GDDKiA na obszarze naszej gminy wskazała korytarz preferowany dla przebiegu Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej. Chcielibyśmy poznać Państwa zdanie na ten temat. Zapraszamy do wypełnienia anonimowej ankiety dla mieszkańców.

Badanie przygotowała firma Smartscope, specjalizująca się w badaniach marketingowych,  przy współpracy ze Stowarzyszeniem “Nie tędy droga” oraz Urzędem Gminy Wiązowna. Link do ankiety otrzymaliście Państwo poprzez System Powiadamiania Mieszkańców Urzędu Gminy Wiązowna na podany przez siebie numer telefonu.

Jeśli nie otrzymaliście Państwo SMS-a z linkiem do ankiety, bo nie jesteście zapisani do systemu, można wypełnić ją, klikając w link: https://oaw01x.webankieta.pl/

Badanie ma charakter ankiety z możliwością zaznaczenia jednej odpowiedzi oraz z pytaniami otwartymi, na które należy odpowiedzieć w formie opisowej. Wypełnienie jej potrwa zaledwie 2 – 3 minuty.

Zachęcamy do wypowiedzenia się w tej sprawie tak ważnej dla całej Gminy Wiązowna.

Z inicjatywy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, w dniach 25-27 stycznia odbyły się spotkania informacyjne online z przedstawicielami podwarszawskich samorządów. P.o. dyrektora GDDKiA Tomasz Żuchowski zaprezentował wyniki Studium Korytarzowego Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej. Jako preferowany korytarz wskazano ten przebiegający przez tereny Gminy Wiązowna. Więcej na ten temat pisaliśmy w materiale: Budowa Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej. Preferowane warianty niekorzystne dla gminy!

Na stronie  GDDKiA znajda Państwo odnośnik do streszczenia studium korytarzowego, z którym również warto się zapoznać. To podstawowy dokument GDDKiA, który uzasadnia wskazanie korytarzy drogowych i wybór najkorzystniejszego (według GDDKiA) wariantu.

Więcej informacji udziela Wydział Planowania Przestrzennego, tel. 22 512 58 16 lub 22 512 58 19.

“Nie tędy droga”. Szykujemy się do walki  

Stowarzyszenie "Nie tędy droga" powołali do życia mieszkańcy gminy Wiązowna
Stowarzyszenie "Nie tędy droga" powołali do życia mieszkańcy gminy Wiązowna (Foto: I. Trzaska)

Kontrowersyjne plany budowy nowej obwodnicy Warszawy i pomysł, aby poprowadzić jej trasę przez tereny gminy Wiązowna, wywołały natychmiastową reakcję mieszkańców. W ciągu zaledwie kilku dni zorganizowali się, stworzyli grupę na portalu społecznościowym i rozpoczęli działania zakrojone na szeroką skalę.

Tylko wspólna mobilizacja mieszkańców i urzędu może pomóc nam w walce z niekorzystną dla nas inwestycją, bo razem możemy więcej! O tym, jakie są plany działania, rozmawiamy z Sylwią Piwowar ze Stowarzyszenia “Nie tędy droga”.

W celu obrony przed planami budowy Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej do życia powołaliście Stowarzyszenie „Nie tędy droga”. Jakie są jego główne cele i priorytety? 

Sylwia Piwowar: Cel jest jeden – powstrzymać budowę obwodnicy w proponowanym przez GDDKiA kształcie. Chcielibyśmy, aby stowarzyszenie było koordynatorem działań, a także przedstawicielem naszej społeczności – to może być przydatne na kolejnych etapach inwestycji. Preferowany wariant czerwony, w naszej opinii – ale także w opinii wielu mieszkańców – jest kompletnie nieprzemyślany. Odnosimy wrażenie, że jego szkic powstał bez uwzględniania istniejących już dróg. Jeżeli plany zostałyby wdrożone, przez gminę Wiązowna przechodziłyby dwie obwodnice – obwodnica Warszawy oraz OAW. Ciężko tu znaleźć logikę. Kiedy pod koniec stycznia GDDKiA przedstawiła swoje plany, natychmiast zdecydowaliśmy, że musimy zakasać rękawy i brać się do roboty. Nie możemy czekać na łut szczęścia. Musimy ochronić integralność naszej gminy, nie pozwolić na niszczenie i tak już topniejących w okolicy terenach zielonych. Trzeba pamiętać, że gmina Wiązowna to miejsce wypoczynku tysięcy osób, także tych z gmin ościennych i stolicy. Dodatkowo tak planowana inwestycja pozbawiłaby domów wielu mieszkańców. Nasza społeczność jest bardzo zżyta, wiele nas łączy i nie możemy dopuścić, aby to wszystko zostało zaprzepaszczone.  

Jakie kroki już podjęliście? Jakie kolejne działania macie – w najbliższych i tych dalszych – planach?  

SP: Jesteśmy pozytywnie zaskoczeni tym, jak wiele udało nam się zrobić w ciągu zaledwie dwóch tygodni. W trakcie finalizowania jest rejestracja Stowarzyszenia „Nie tędy droga”. Rozpoczęliśmy akcję informacyjną wśród naszych mieszkańców, gmin sąsiadujących i przyjaciół naszych terenów. Uważamy, że dostęp do informacji i sprawna komunikacja to podstawa. Zdajemy sobie sprawę, że nie wszyscy mieszkańcy korzystają z portali społecznościowych. Dlatego też błyskawicznie przygotowane zostały ulotki, które trafiły do skrzynek. W wielu miejscach pojawiły się także plakaty informacyjne. Nawiązaliśmy współpracę z urzędem gminy i przedstawicielami samorządu. Powstał profil na FB. Jednocześnie uruchomiliśmy stronę internetową www.nietedydroga.pl, na której będzie można znaleźć istotne dokumenty, mapy, informacje o pracach i naszych inicjatywach. Ostatnio na FB powstał też fanpage stowarzyszenia. Trzeba tu koniecznie podkreślić, że dotychczasowe zaangażowanie mieszkańców jest absolutnie nieocenione. Niespotykana jest energia, z jaką nasi sąsiedzi włączają się do wspólnych prac. Widząc determinację naszych mieszkańców, jesteśmy przekonani, że na efekty tych pomysłów nie trzeba będzie długo czekać.  

Czy zamierzacie podjąć współpracę z innym działaczami i organizacjami z gmin ościennych, które również nie są zachwycone pomysłem GDDKiA?  

SP: Zdecydowanie jesteśmy otwarci na wszelkie alianse. W ostatnich dniach staraliśmy się dotrzeć do przedstawicieli Otwocka, Karczewa, Dębego Wielkiego. Z tego powodu zmieniliśmy też nazwę naszego profilu na FB i rozszerzyliśmy ją, dołączając nowe miejscowości. Nie od dziś wiadomo, że w grupie leży siła. Mamy nadzieję, że współpraca z gminami, którym również zagraża budowa “wariantu czerwonego” będzie przebiegała na różnych platformach – samorządu lokalnego i mieszkańców. Jednym słowem – szukamy sprzymierzeńców. Jednocześnie docieramy do tych mieszkańców w Polsce, których dotknęły podobne projekty. Chcemy się dowiedzieć, jak wyglądał cały proces inwestycyjny, z jakimi problemami się mierzyli. Co było najtrudniejsze do pokonania. To dopiero początek drogi i warto się do niej rzetelnie przygotować.

Cały wywiad będzie dostępny w marcowym numerze “Powiązań”, do pobrania ze strony tuwiazowna.pl z zakładki: Gmina Wiązowna/Powiązania

Więcej na ten temat Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej można przeczytać w tekstach: Budowa Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej. Preferowane warianty niekorzystne dla gminy!, Projekt CPK i Prognoza oddziaływania na środowisko. Przeanalizowaliśmy dokumenty oraz Centralny Port Komunikacyjny. Trwają konsultacje, można składać uwagi

O szczegółach inwestycji pisaliśmy w poprzednim numerze “Powiązań”. Numer można przeczytać w formie elektronicznej w serwisie tuwiazowna.pl w zakładce: Gmina Wiązowna/Powiązania. Aktualne informacje o inwestycji publikujemy na stronie głównej tuwiazowna.pl oraz w na profilu facebookowym Gminy Wiązowna.

Do Państwa dyspozycji są także nasi urzędnicy, którzy na bieżąco śledzą postęp projektu. Można się z nimi skontaktować pod nr tel. 22 512 58 16 lub pisząc na e-mail: s.burbicki@wiazowna.pl