mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Wypalanie traw i łąk jest karalne! 

Płonące, suche trawy. Po prawej stronie strażak od tyłu w czerwonym kasku
Wbrew obiegowej opinii wypalanie nie powoduje bujniejszego odrostu traw (Foto: pixabay.com)

Każdego roku na przełomie zimy i wiosny dochodzi do pożarów spowodowanych wypalaniem traw i nieużytków rolnych. Bardzo szkodzi to środowisku i stanowi zagrożenie dla ludzi i zwierząt.

Jak bardzo wypalane traw jest niebezpieczne, można było się przekonać dwa lata temu, gdy ogień zniszczył wiele hektarów Biebrzańskiego Parku Narodowego, a akcja gaśnicza trwała wiele dni.  

Wypalanie łąk, pastwisk, ugorów i trzcinowisk jest praktyką niebezpieczną dla życia, zdrowia i mienia, zakazaną, a także nieuzasadnioną agrotechnicznie. Podczas pożaru zniszczona zostaje warstwa życiodajnej próchnicy, giną zwierzęta oraz mikroorganizmy odpowiadające za równowagę biologiczną. Po pożarze gleba staje się jałowa i potrzebuje dużo czasu na regenerację. Zdarza się również, że ogień rozprzestrzenia się w tak niekontrolowany sposób, że zagraża życiu i zdrowiu, dociera do lasów, a także zabudowań gospodarczych, powodując dodatkowe, dotkliwe straty. 

Według informacji zamieszczonych na stronie Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej do 25 marca 2022 r. strażacy interweniowali już ponad 20 tys. razy przy pożarach traw i nieużytków rolnych. Śmierć w ogniu poniosło osiem osób, a 62 zostały ranne. Wraz z pożarami traw strażacy odnotowali aż 920 pożarów w lasach, w których pięć osób odniosło obrażenia, a dwie straciły życie. Większość tego typu interwencji miała miejsce w marcu. Nasi druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych do końca marca wyjeżdżali do tego typu pożarów 20 razy!

Wypalania traw zakazują przepisy ustaw o ochronie przyrody i o lasach, a kodeks wykroczeń przewiduje za to karę nagany, aresztu lub grzywny, której wysokość może wynieść od 5 do 20 tys. zł. Co więcej, jeśli w wyniku podpalenia dojdzie do pożaru, który sprowadzi zagrożenie na wiele osób albo zniszczenia mienia dużych rozmiarów, sprawca podlega karze pozbawienia wolności nawet do 10 lat. 

Gmina Wiązowna. Tragiczne skutki orkanu Eunice

Szalejące nad Polską wichury nie oszczędziły naszej gminy. Ekstremalnie silny wiatr siał spustoszenie we wszystkich sołectwach, przewracając drzewa, łamiąc konary, uszkadzając linie energetyczne czy zrywając dachy. Nasi strażacy wyjechali ponad 200 raz, by usuwać zniszczenia dokonane przez orkan Eunice.

W sobotę 19 lutego na ul. Mlądzkiej w Emowie w wyniku porywistego wiatru złamany konar drzewa spadł na 35-letniego mężczyznę, który – pomimo pomocy medycznej – zmarł na miejscu. W ciągu czterech dni w walce ze skutkami szalejącego żywiołu brały udział wszystkie gminne jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych. Uczestniczyły w ponad 200 interwencjach na terenie naszej gminy i w gminach sąsiednich.

Druhowie, dziękujemy za Waszą służbę na rzecz społeczności Gminy Wiązowna!

Samorząd Gminy Wiązowna aktywnie wspierał działania naszych druhów ochotników, od czwartku zapewniając im posiłki regeneracyjne oraz napoje. Aby usprawnić pomoc poszkodowanym mieszkańcom, gmina sfinansowała wynajęcie dodatkowego wysięgnika koszowego. 12 godzin pracy podnośnika znacznie ułatwiło i przyśpieszyło działania strażaków przy wycinaniu powalonych drzew.

Dzwoń na 112

Apelujemy, aby w przypadku występowania silnego wiatru pozostać w domu. Należy śledzić komunikaty pogodowe. Są na bieżąco podawane przez stacje telewizyjne, radiowe oraz portale internetowe. Można je też znaleźć na stronie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodne pod adresem https://meteo.imgw.pl. W przypadku zapowiadanych porywistych wiatrów nie wychodźmy bez konieczności na dwór, nie parkujmy samochodów pod drzewami i zabezpieczmy przedmioty, które mogłyby zostać porwane przez wiatr.

W przypadku sytuacji zagrażających życiu lub zdrowiu należy kontaktować się z numerem alarmowym 112.

W przypadku uszkodzenia przez wiatr linii energetycznych można dzwonić pod numer 991 lub 22 340 41 00 (numer tylko dla aglomeracji warszawskiej).

Jeśli chcesz zgłosić zerwaną linię, zapadniętą studzienkę, otwartą szafę czy inne uszkodzenie infrastruktury telefonicznej, dzwoń pod numer *100 lub 510 100 100.

Profesjonalny sprzęt dla naszych OSP. Przekazanie

Przekazaliśmy Ochotniczej Straży Pożarnej z Wiązowny profesjonalny sprzęt do działań ratowniczych zakupiony z dotacji Samorządu Mazowsza i Gminy Wiązowna.

W ramach programów wspierających od Samorządu Województwa Mazowieckiego Ochotnicze Staże Pożarne z terenu gminy Wiązowna otrzymały pomoc finansową na zakup wyposażenia osobistego i sprzętu specjalistycznego (Program “OSP -2021”) oraz na remont strażnicy (“Mazowieckie Strażnice OSP-2021”). Wkład własny w wysokości 34 950 zł, niezbędny do realizacji zadań, zapewniła Gmina Wiązowna.

OSP Wiązowna, w ramach programu marszałka, otrzymała piłę spalinową, pilarkę spalinową, specjalistyczną drabinę i trzy prądownice. Całkowita wartość zakupów to 20 000 zł, w tym dotacja w wysokości 10 000 zł. Druhowie z Glinianki czekają na dostawę sześciu kompletów odzieży ochrony indywidualnej strażaka, w skład której wchodzą: hełm strażacki z latarką, buty strażackie, ubranie specjalistyczne i rękawice. Wartość zakupów to 39 900 zł, w tym dotacja w wysokości 19 950 zł.

Obecnie w ramach programu „Mazowieckie Strażnice OSP-2021” w OSP Malcanów trwa remont połóg garażowych. Jednostka otrzymała 25 000 zł na modernizację ok. 170 m2 podłogi w garażu strażnicy poprzez ułożenie warstwy z żywicy na powierzchni garażu. Całkowita wartość projektu to 30 000 zł.

Zakupiony sprzęt przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i efektywności pracy strażaków ochotników na terenie Gminy Wiązowna, a modernizacja podłogi w OSP w Malcanowie wpłynie na funkcjonalność strażnicy.

Więcej informacji na temat dofinansowania udziela Olga Nowak – Wydział Rozwoju Gospodarczego, tel. 22 512 58 82, e-mail: o.nowak@wiazowna.pl.

Czerwony napis Mazwosze. Pod spodem napis serce Polski

Gmina Wiązowna. Alarm przeciwpowodziowy

Szare worki wypełnione piaskiem ułożone w zaporę przeciw wlewającej się wodzie
Podczas burzy nigdy nie szukaj schronienia pod drzewami, masztami, latarniami, słupami energetycznymi i wolno stojącymi wieżami. (Foto: pixabay.com)

Wójt Gminy Wiązowna wprowadza alarm przeciwpowodziowy spowodowany ulewnymi opadami deszczu i spowodowanymi przez nie miejscowymi podtopieniami występującymi na terenie gminy Wiązowna.

W związku z ulewnymi opadami deszczu i spowodowanymi przez nie miejscowymi podtopieniami występującymi na terenie gminy Wiązowna, wprowadzam od godziny 08.00 dnia 3 lipca 2021 r. do odwołania alarm przeciwpowodziowy na terenie obejmującym obszar gminy Wiązowna.

Celem ograniczenia strat i udzielania pomocy mieszkańcom, Wójt Gminy Wiązowna upoważnia reagujące służby do wydawania doraźnych decyzji, poleceń oraz nakazów, mających wpływ na należyte zabezpieczenie ludzi i mienia oraz wprowadza możliwość wejścia na prywatne nieruchomości, przez reagujące służby, aby dokonać niezbędnych czynności ograniczających szkodliwe oddziaływanie.

Gmina Wiązowna. Alarm powodziowy

Szare worki wypełnione piaskiem ułożone w zaporę przeciw wlewającej się wodzie
Podczas burzy nigdy nie szukaj schronienia pod drzewami, masztami, latarniami, słupami energetycznymi i wolno stojącymi wieżami. (Foto: pixabay.com)

W związku z intensywnymi opadami deszczu Wójt Gminy Wiązowna wprowadza alarm powodziowy spowodowany licznymi podtopieniami na obszarze naszej gminy.

Alarm obowiązuje na terenie całej Gminy Wiązowna od godziny 18.00 od dnia 21 czerwca aż do odwołania.

Celem ograniczenia strat i udzielania pomocy mieszkańcom, Wójt Gminy Wiązowna upoważnia reagujące służby do wydawania doraźnych decyzji, poleceń oraz nakazów, mających wpływ na należyte zabezpieczenie ludzi i mienia.

Nowy sprzęt dla Ochotniczej Straży Pożarnej

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu ze środków Funduszu Sprawiedliwości na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla ochotniczych straży pożarnych, mogliśmy zakupić sprzęt ratowniczy dla jednostek OSP z terenu naszej gminy, jakże potrzebny w chwilach zagrożenia życia.

Poszczególne jednostki otrzymały:

OSP Wiązowna: zestaw ratownictwa medycznego PSP R-1 z szynami i deską ortopedyczną SB-5A; detektor prądu przemiennego Leader Volt AC; bosak dielektryczny NULPA 305 cm z uchwytem typu D; nóż do pasów bezpieczeństwa Res-Q-Rench; plandekę wielofunkcyjną do rozłożenia na ziemi narzędzi.

OSP Malcanów: pilarkę spalinową Shindaiwa 501SX/38; maszt oświetleniowy PELLI RALS 9430; nóż do pasów bezpieczeństwa Res-Q-Rench; plandekę wielofunkcyjną do rozłożenia na ziemi narzędzi; parawan ochronny GT 030 181; zestaw osłon ostrych krawędzi.

OSP Glinianka: pilarkę spalinową Shindaiwa 501SX/38; maszt oświetleniowy PELLI RALS 9430; nóż do pasów bezpieczeństwa Res-Q-Rench; plandekę wielofunkcyjną do rozłożenia na ziemi narzędzi; parawan ochronny GT 030 181; zestaw osłon ostrych krawędzi.

Zadanie pn. “Wsparcie Ochotniczych Straży Pożarnych ze środków Funduszu Sprawiedliwości” było realizowane z dofinansowaniem ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w ramach Programu I Priorytet III B „Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem”. Całkowita wartość zakupionego sprzętu wyniosła 25 715 zł w tym 25 457,85 zł z pozyskanego dofinansowania i 1% tj. 257, 15 zł wkładu własnego.

Przekazany sprzęt dla wszystkich jednostek OSP z terenu gminy Wiązowna współfinansowano ze środków – Funduszu Sprawiedliwości, którego Dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Więcej informacji w tej sprawie udziela Michał Białek, pok. 208, tel: 22 512 58 38, kom. (ws. zarządzania kryzysowego) 603 703 660, email: m.bialek@wiazowna.pl

Zakupimy nowoczesny sprzęt dla straży

Otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości powyżej 25 tys. zł ze środków Funduszu Sprawiedliwości na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla ochotniczych straży pożarnych. O przyznanie środków ubiegaliśmy się składając wniosek w naborze na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w ramach Programu I Priorytetu IIIB. Dla OSP Wiązowna, Malcanów i Glinianka planujemy zakupić m. in. torby ratownicze, parawany ochronne, zestaw osłon ostrych krawędzi, przenośny zestaw oświetleniowy, nóż do pasów bezpieczeństwa, plandekę wielofunkcyjną. Przyznana dotacja i środki własne pozwolą nam zakupić ten nowoczesny sprzęt, jakże potrzebny w chwilach zagrożenia życia. Nasi strażacy często wyjeżdżają na akcje na drogach, do pożarów budynków czy terenów leśnych. Unowocześnienie sprzętu ratowniczego było dla nas bardzo ważne i każde dodatkowe pieniądze na ten cel są potrzebne. Powyżej prezentujemy zdjęcia z podpisania umowy na ten cel.

Szczegółowych informacji udziela Michał Białek, pok. 208, tel. 22 512 58 38, email: m.bialek@wiazowna.pl

Życzenia z okazji Dnia Strażaka

Z okazji Dnia Strażaka
wszystkim strażakom z PPSP w Otwocku
oraz druhom – ochotnikom z OSP Wiązowna, OSP Malcanów i OSP Glinianka
składamy życzenia
bezpiecznej pracy w służbie mieszkańcom Gminy Wiązowna.

Życzymy zdrowia, realizacji celów
w satysfakcji w życiu osobistym i zawodowym.

            Renata Falińska                                                                 Janusz Budny
Przewodnicząca Rady Gminy Wiązowna                                  Wójt Gminy Wiązowna