Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Przetarg na wyposażenie placówek oświatowych

Ogłosiliśmy przetarg na dostawę wyposażenia dla rozbudowywanych placówek oświatowych w Gliniance, Wiązownie, Woli Duckiej oraz Zakręcie. Zapraszamy przedsiębiorców do składania ofert do 3 lipca 2018 r. do godz. 12:00 w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Wiązowna ul. Lubelska 59.

Potrzebne są m.in. regały, szafy, krzesła i biurka, kosze na śmieci, dozowniki mydła. Wyposażenie obejmie zarówno sale lekcyjne, jak i pomieszczenia kuchenne, toalety. Rodzaj i liczba sprzętu zależy od placówki, pod tekstem znajdą Państwo link do dokumentacji przetargowej.  W oddzielnych dokumentach wskazaliśmy, czego od 1 września potrzebować będą uczniowie naszych szkół, a także przedszkolaki z nowego przedszkola w Woli Duckiej. Zapraszamy do składania ofert.

Przypominamy, że wyposażone będą nowe pomieszczenia naszych szkół i przedszkola. Trwa ich jednoczesna rozbudowa w formule partnerstwa publiczno – prywatnego.
https://bip.wiazowna.pl/public/?id=181257

Ruszyła rozbudowa gminnych szkół. To największy taki projekt w historii gminy

Remonty i rozbudowy gminnych szkół wchodzą w decydującą fazę. Właśnie rozpoczęliśmy przebudowę elewacji w szkole w Wiązownie i wymianę instalacji centralnego ogrzewania w budynku gimnazjum w Gliniance. To gigantyczne przedsięwzięcia, które chcemy przeprowadzić w kilka tygodni, tak by w nowym roku szkolnym remont był możliwie najmniej uciążliwy dla uczniów. Wkrótce rozpoczynamy też prace w szkole w Zakręcie, szkole podstawowej w Gliniance oraz świetlicy w Woli Duckiej. Za 18 miesięcy rozbudowane będą wszystkie szkolne budynki w naszej gminie. Przed nami trudny okres, ale efekt wart będzie tego poświęcenia!

W czasie wakacji szkoła w Wiązownie będzie zupełnie zamknięta. Dzieci nie będą mogły korzystać także z boiska czy placu zabaw. To konieczne ze względu na ogrom prac, które musi przeprowadzić wykonawca. Prace będą się toczyły w dużej mierze na zewnątrz budynku i nie będziemy w stanie w tym czasie zapewnić dzieciom bezpieczeństwa. Dlatego tegoroczna akcja „Wakacje blisko domu” zamiast w szkole w Wiązownie odbywa się w Gminnym Ośrodku Kultury. Opiekę zapewnią nauczyciele. W Zakręcie przez całe wakacje dzieci będą miały do dyspozycji i boisko, i plac zabaw przy szkole i przedszkolu. W Gliniance „Wakacje blisko domu” będą się odbywały w szkole bez żadnych przeszkód.

Remonty zmuszają nas do przeorganizowania pracy w szkołach w przyszłym roku szkolnym. Dużą rolę odegra tu nowa szkoła w Malcanowie. Jej budowa trwała prawie trzy lata. W tym czasie zmodernizowaliśmy stary budynek szkolny, dobudowaliśmy duże, nowe skrzydło, stołówkę, w pełni wyposażoną kuchnię, a ostatnio halę sportową z prawdziwego zdarzenia. To najnowocześniejszy obiekt szkolny w naszej gminie. To tu w przyszłym roku szkolnym będą się uczyły klasy 0-3 ze szkoły podstawowej w Gliniance oraz najmłodsze dzieci z przedszkola w Pęclinie. Uczniowie będą mieli jak zwykle zapewniony dojazd. Z tą różnicą, że szkolny autobus zawiezie je do Malcanowa, a nie do Glinianki. Dziećmi z Glinianki będą się w Malcanowie zajmowali nauczyciele z ich szkoły. Trzylatkami z przedszkola zajmą się wychowawcy z Pęclina. W tej kwestii nie ma żadnych zmian.

W przyszłym roku szkolnym niemal we wszystkich szkołach będziemy się borykali z pewnymi ograniczeniami. Trzeba się liczyć z tym, że czasowo zamknięte będą przyszkolne parkingi. W czasie roku szkolnego remonty będą oprowadzone etapami, tak by wyłączać z użytku fragmenty budynków. Bez wątpienia będzie to trudny czas, ale dyrektorzy szkół są w stałym kontakcie z urzędem gminy. Na bieżąco koordynujemy wszystkie prace z wykonawcą, by ograniczyć do minimum dyskomfort uczniów i nauczycieli. Do Państwa dyspozycji pozostaje Tadeusz Dąbrowski z Wydziału Inwestycji Urzędu Gminy, tel. 22 512 58 62, e-mail: t.dabrowski@wiazowna.pl. Jeśli mają Państwo uwagi, prośby lub jeśli coś Państwa w czasie remontów zaniepokoi, prosimy o kontakt. Poniżej publikujemy listę prac do wykonania w poszczególnych budynkach. Cały projekt wart jest 70 mln zł.

Zakres prac w poszczególnych budynkach:

Gimnazjum w Gliniance to przede wszystkim termomodernizacja budynku, w tym modernizacja instalacji grzewczej, zastosowanie odzysku ciepła z systemu wentylacji mechanicznej, wymiana drzwi, ocieplenie stropu, wykorzystanie zewnętrznych pomp ciepła jako podstawowego źródła ciepła; instalacja fotowoltaiczna; adaptacja strychu na 4 sale dydaktyczne z zapleczami, wykonanie ciągów pieszych i chodników; budowa oświetlenia od ul. Napoleońskiej do szkoły oraz budowa drogi dojazdowej od drogi powiatowej nr 2709W do budynku szkoły wraz z parkingiem oraz odwodnieniem terenu.

Szkoła Podstawowa w Gliniance: przebudowa istniejącego budynku, budowa nowego skrzydła (6 sal) i sali gimnastycznej z areną gry 28 x 15 m. Docelowo w szkole będzie można prowadzić 12 oddziałów szkoły podstawowej. Przewidziana jest także rozbiórka budynku parterowego i gospodarczego, ocieplenie ścian i stropodachu (rozbiórka istniejącego docieplenia i położenie nowego), wymiana drzwi i okien, dachu i posadzki, modernizacja instalacji grzewczej (pompa ciepła i kocioł olejowy), ciepłej wody użytkowej i instalacji elektrycznej.

Zespół Szkolno – Gimnazjalny w Wiązownie (stanie się szkołą podstawową): w tym obiekcie zostanie wykonana termomodernizacja budynku i rozbudowa szkoły o nowe skrzydło. W zakresie termomodernizacji zakłada się wymianę źródeł ciepła i instalacji centralnego ogrzewania, modernizację i rozbudowę systemu wentylacji mechanicznej z zastosowaniem odzysku ciepła, wymianę instalacji ciepłej wody, oświetlenia na energooszczędne oraz wymianę drzwi zewnętrznych i okien. Szkoła uzyska docelowo dla dzieci starszych 22 sale lekcyjne a dla nauczania początkowego 9 sal, a także elementy małej architektury (ławki, stojaki na rowery itp.). Stołówka będzie mogła jednorazowo wydać posiłki dla 175 dzieci (1/2 szkoły). Szkoła będzie w pełni dostępna dla uczniów niepełnosprawnych.

Zespół Szkolno – Gimnazjalny w Zakręcie (stanie się szkołą podstawową): tu przewidziano termomodernizację budynku, w tym wymianę drzwi zewnętrznych i okien, modernizację źródła ciepła (wysoko kondensacyjny kocioł gazowy), modernizację instalacji, w tym grzewczej i ciepłej wody, elektrycznej i wentylacji mechanicznej. Powstanie nowe skrzydło, w którym znajdzie się 19 sal lekcyjnych z zapleczami na pomoce dydaktyczne, w tym dedykowane pracownie tematyczne (komputerowa, matematyczno- przyrodnicza, fizyczno-chemiczna) oraz 6 sal do edukacji wczesnoszkolnej. Ponadto przewidziano tam kuchnię przystosowaną do sporządzania na miejscu posiłków dla ok. 400 uczniów oraz stołówkę. Przy szkole przebudowane zostaną parkingi i chodniki.

Przedszkole i świetlica w Woli Duckiej: powstaną 4 oddziały przedszkolne i sala wielofunkcyjna na potrzeby świetlicy. Teren wokół budynku zostanie zagospodarowany, a sam budynek ocieplony i wyposażony w instalacje teletechniczną i wentylacyjną.

Wizyta delegacji z Łotwy

Dzieli nas ponad 600 km, różnice językowe i kulturowe. Mamy różne doświadczenia i różne sposoby na rozwiązywanie lokalnych problemów. I te różnice właśnie sprawiają, że wizyta łotewskich samorządowców w Wiązownie była tak interesująca. Nasi goście byli u nas od 28 września do 1 października. Byli wśród nich: Aivars Okmanis – Przewodniczący Regionu Rundale, Zinaida Sparane – Specjalista ds. IT i Edukacji, Laura Arente – Specjalista ds. Projektu, Kristine Kocina – Specjalista ds. PR oraz nauczyciele i uczniowie z łotewskiej szkoły Pilsrundales Vidusskola. Delegacja przybyła z wizytą w ramach współpracy partnerskiej z Gminą Rundale, części programu „Comenius”, pomiędzy Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Pawła II w Gliniance a łotewską szkołą Pilsrundales Vidusskola.

Uchwałę w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Wiązowna a Gminą Rundale została podjęta przez Radę Gminy podczas XXVI Sesji Rady  28 czerwca.

Wśród wielu oficjalnych spotkań był także czas na zapoznanie się z dziedzictwem kulturowym naszego kraju. Drugi dzień pobytu delegacji poświęcony był na zwiedzanie Krakowa. Łotewscy goście zobaczyli m.in. Rynek Główny – Pomnik Adama Mickiewicza, Sukiennice, Wieżę Ratuszową, Kościół Mariacki, Dzielnicę Uniwersytecką: Collegium Maius i Collegium Novum, okno papieskie, Wzgórze Wawelskie: Katedra Wawelska, dziedziniec zamku.

Trzeci dzień pobytu łotewskiej delegacji rozpoczął się od spotkania w Urzędzie Gminy. Tutaj wójt szczegółowo przybliżył wszystkie dane dotyczące Gminy Wiązowna. Zapoznał zebranych z najważniejszymi inwestycjami realizowanymi na terenie gminy, omówił również plany na przyszłość. Program wizyty zagranicznej delegacji obejmował m.in. wizytację placówek oświatowych. Goście odwiedzili więc Szkołę Podstawową w Malcanowie. Łotewska delegacja zwiedziła również Izbę Regionalną w Gliniance, Oczyszczalnię Ścieków w Emowie oraz odwiedziła podopiecznych biorących udział w Warsztatach Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu “Jesteśmy!” w Radiówku, Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Ostatnim punktem wizyty było uroczyste podpisanie umowy o współpracy. Umowę podpisali Wójt Gminy Janusz Budny oraz Aivars Okmanis – Przewodniczący Regionu Rundale. Dzięki niej będziemy umacniali kontakty w dziedzinach edukacji, kultury, sportu, gospodarki i innych zadań publicznych pomiędzy Gminą Wiązowna a Regionem Rundale.

Jesteśmy przekonani, że wymiana doświadczeń pomiędzy naszymi samorządami może zaowocować współpracą uczniów oraz samorządowców.