Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Największy budżet inwestycyjny w historii Gminy Wiązowna

Ponad 25 mln zł – tyle wydamy na inwestycje, a więc infrastrukturalny rozwój naszej gminy w tym roku. To historyczny rekord! Dziś budżet inwestycyjny jest o 40% wyższy niż na początku tej kadencji samorządu. To pozwoli przeprowadzić wiele wyczekiwanych od lat inwestycji. Nasze potrzeby wciąż są ogromne, ale przy rozsądnym gospodarowaniu takim budżetem w tym roku zrealizujemy wiele z nich.

Jeśli nie rosną dochody gminy, trudno zwiększać budżet na inwestycje. Bo tak jak w każdym gospodarstwie domowym, inwestować możemy tylko to, co nam pozostanie po opłaceniu wszystkich rachunków i zobowiązań, tak w przypadku gminy na modernizację infrastruktury możemy przeznaczyć pieniądze, które pozostaną po zabezpieczeniu wszystkich innych stałych wydatków. Dochody naszej gminy jednak systematycznie rosną. W 2018 roku zwiększą się o kolejne 6,7 mln zł. W 2017 roku wynosiły one bowiem ponad 78 mln zł, a w tym roku wyniosą, według prognozy, ponad 85 mln zł.

Skąd ten wzrost?

Dochody gminy to oprócz subwencji z budżetu państwa przeznaczonych na konkretne cele (np. oświatę), także wpływy z podatków PIT (od osób prywatnych) i CIT od przedsiębiorstw. Nasza gmina jest coraz bardziej atrakcyjna dla nowych mieszkańców. Jeszcze 10 lat temu mieliśmy ok. 9400 mieszkańców. Dziś jest nas już prawie 12 tys. Każdy, kto ma jakieś dochody, jest zameldowany w naszej gminie albo chociaż zgłosił do urzędu skarbowego, że chce się tu rozliczać, przekazuje część swoich podatków do gminnej kasy. Od trzech lat na terenie gminy ustawiamy tablice, które informują, jakie inwestycje przeprowadzane są w danej okolicy i ile mieszkańcy z własnych podatków za nie zapłacili – mówi wójt Janusz Budny. – To działa, bo z roku na rok rosną wpływy z podatku PIT. Nasi mieszkańcy chętniej się u nas meldują. W zeszłym roku wpływy z PIT-u wynosiły ponad 21,6 mln zł. W tym roku wyniosą ponad 24,4 mln zł. To wzrost o ponad 2,7 mln zł. A dla mnie to dowód na to, że dobra komunikacja z mieszkańcami po prostu wszystkim się opłaca. Te pieniądze pozwolą na ogromne dofinansowanie remontów dróg powiatowych (1,7 mln zł) i na remont budynku po dawnym GS w centrum Wiązowny, gdzie powstanie Gminne Centrum Kultury. Choćby na przykładzie tych dwóch inwestycji widać, że naprawdę warto płacić podatki w miejscu zamieszkania.

W tym roku najwięcej pieniędzy wydamy na budowę ścieżki rowerowej. Pochłoną one ponad 6,8 mln zł. To ogromne pieniądze, ale w większości (5 mln) pochodzą one z zewnętrznej dotacji. Nasi urzędnicy systematycznie szkolą się w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Zdajemy sobie bowiem sprawę z tego, że to ostatnie lata, kiedy na projekty infrastrukturalne możemy dostać tak duże dofinansowanie. Dziś Unia Europejska najchętniej dofinansowuje projekty, które łączą wiele samorządów. Dają korzyści mieszkańcom sąsiadujących gmin. Przykładem takiego projektu jest właśnie budowa ścieżki rowerowej od Halinowa do Józefowa.

Na wykresie pokazujemy, jak zmieniał się budżet inwestycyjny naszej gminy od 2012 roku.

Wykres wydatki inwestcyjne

Otwarty konkurs ofert

Ogłaszamy otwarty konkurs na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu Gminy Wiązowna.

Jeśli wnioskujecie o środki z innych samorządów, ministerstw czy fundacji, a nie macie pieniędzy, by zapewnić tzw. wkład finansowy do projektu, możemy Wam w tym pomóc! Opiszcie we wniosku do Wójta Gminy Wiązowna, co chcecie zrealizować, kiedy i za ile (w tym ile pieniędzy potrzebujecie w ramach wkładu własnego). Szczegóły w zarządzeniu.

Mieszkańcy mogą współtworzyć budżet!

List otwarty wójta gminy Wiązowna - Janusza Budnego

Szanowni Państwo

Wielokrotnie podkreślam, że zależy mi na tym, by mieszkańcy gminy Wiązowna brali czynny udział w zarządzaniu gminą. Urzędnikom powtarzam, że naszą  rolą jest zarządzanie majątkiem mieszkańców, że to mieszkańcy mają prawo decydować o tym, co staje się priorytetem w naszej pracy. Uprościliśmy w tym celu procedurę konsultacji społecznych (uchwałę w tej sprawie przedstawiłem radzie gminy), staramy się także, by urząd był jak najbardziej otwarty i przychylny mieszkańców. Kolejna inicjatywa dotyczy opracowywania budżetu gminy na rok 2016.

Nasz budżet to około 50 mln zł. Większość tych pieniędzy wydamy na funkcjonowanie szkół, przedszkoli i na pomoc społeczną. Mamy też spore zaległości infrastrukturalne, których nadganianie wiele nas kosztuje. Mimo napiętego budżetu i ograniczonych możliwości, chcę wprowadzić do budżetu inwestycje, na których Państwu najbardziej zależy.

Jest rzeczą oczywistą, że mamy zbyt mało pieniędzy, by zrealizować wszystkie plany w ciągu krótkiego czasu, jakim dla samorządu jest rok budżetowy. Nie uda nam się zaspokoić potrzeb każdego mieszkańca, ale możemy się postarać, by plan działań na przyszły rok obejmował te zadania, na które czekają Państwo najbardziej. Nie chcemy podejmować tych decyzji  zza biurek. Chcemy poznać Państwa potrzeby i opinie. Chcemy zebrać  informacje po to, by najefektywniej, jak to możliwe, rozdysponować nasze wspólne pieniądze.

Przygotowaliśmy formularz (do pobrania pod tekstem), który pozwoli Państwu wziąć udział w opracowywaniu budżetu na przyszły rok. Zachęcam Państwa do tego, by spotkali się Państwo ze swoimi sąsiadami, porozmawiali, wspólnie zastanowili się, co w Państwa okolicy jest najpilniejsze do zrobienia. Proszę opisać to zadanie w formularzu i dostarczyć do urzędu. Nasi urzędnicy sprawdzą, ile to będzie kosztowało, ustalą, czy gmina ma prawo zająć się takim zadaniem (przepisy prawa obowiązują nas wszystkich), opracują potrzebne dokumenty.  Swoje pomysły mogą też zgłaszać organizacje pozarządowe, a nawet firmy. To będzie podstawa do opracowania budżetu, nad którym będę pracował wspólnie z Radą Gminy.

Przygotowany formularz mogą Państwo modyfikować. Nie chcemy tworzyć barier i utrudniać wypełnienia tego dokumentu. Jeśli nie będą Państwo potrafili np. określić kosztów zadania, proszę się nie przejmować – proszę zadzwonić, zapytać lub zdać się na naszych urzędników, którzy po otrzymaniu wniosku oszacują koszty jego realizacji. Wypełniony wniosek trzeba dostarczyć do 30 września br. do Biura Obsługi Mieszkańców  w Urzędzie Gminy Wiązowna albo wysłać na adres urzad@wiazowna.pl  lub za pośrednictwem systemu ePUAP. Wnioski na zadania, które realizują nasze jednostki organizacyjne, można przekazywać bezpośrednio do nich.

Zdaję sobie sprawę, że nie uda nam się od razu zaspokoić wszystkich potrzeb, zrealizować wszystkich wniosków. Wiem, że proponując takie rozwiązanie, my – urzędnicy, narażamy się na krytykę tych, którzy będą się czuli rozczarowani, gdy ich wniosek nie zostanie z powodu braku środków uwzględniony w budżecie. Zdaję sobie sprawę, że proponując takie rozwiązanie rozbudzamy oczekiwania. Mimo to, a może właśnie dlatego, chcę Państwu zaproponować taki rodzaj współpracy. Chcę rozbudzić Państwa zaangażowanie. Zależy mi na tym, byśmy wspólnie podejmowali decyzje. To jedyna droga do zrównoważonego rozwoju naszej gminy. Rozwoju odczuwalnego w każdym jej zakamarku.

Gorąco zachęcam do współtworzenia budżetu. Przypominam, że macie Państwo możliwość decydowania o środkach w ramach tzw. funduszu sołeckiego (zebrania wiejskie w tej sprawie odbywają się w najbliższych tygodniach). Jestem przekonany, że taki sposób zarządzania naszymi pieniędzmi będzie efektywniejszy i przyniesie wszystkim więcej korzyści. Tak rozumiem idę samorządności i do podobnego myślenia chcę Państwa zachęcić.

Z poważaniem

Janusz Budny – Wójt Gminy Wiązowna