Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Polna – bis. Trzecie wyłożenie planu

Projekt planu zagospodarowania przestrzennego Polna – bis obszar planistyczny ,,A’’ będzie udostępniony po raz trzeci do publicznego wglądu. Już od 28 stycznia.

Od 28 stycznia do 18 lutego projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmujący część miejscowości Boryszew, ponownie wykładamy do publicznego wglądu. Z treścią projektu będzie można się zapoznać w Wydziale Planowania Przestrzennego – Urząd Gminy Wiązowna, parter, pok. nr 005, w godzinach pracy urzędu: pon. 8-18, wt.-pt. 8-16.
W okresie wyłożenia projekt planu będzie dostępny również w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.wiazowna.pl) w zakładce: Planowanie przestrzenne/Projekty planów zagospodarowania.

Zapraszamy na dyskusję publiczną, która  odbędzie się 4 lutego 2019 r. (poniedziałek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna od godz. 17.00.

Uwagi do projektu planu można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 marca 2019 r., w sposób podany w obwieszczeniu Wójta Gminy Wiązowna (dostępnym pod adresem: https://bip.wiazowna.pl/public/?id=189129).

Więcej informacji o planach udziela Jolanta Lipska pok. 005, tel. 22 512 58 17, e-mail: j.lipska@wiazowna.pl.

Wyłożenie projektów planów dla Boryszewa i Wiązowny – Gródek

Informujemy, że od 5 do 26 listopada wykładamy do publicznego wglądu trzy projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

1) ponowne wyłożenie ,,Polna – bis część A’’ – (obejmującego część obrębu geodezyjnego Boryszew)
2) zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Wiązowna Kościelna Gródek – bis” przyjętego uchwałą nr 107.XV.2015 z dnia 29 września 2015 r.;
3) zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Wiązowna Kościelna Gródek – bis” przyjętego uchwałą nr 89.XXV.2016 z dnia 31 maja 2016 r.

Zmiana planów ,,Gródek – bis” dotyczy wyłącznie wskaźników parkingowych dla terenów usługowych i produkcyjnych.

Plany będą dostępne w tym okresie w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Planowanie przestrzenne/Projekty planów zagospodarowania oraz w Urzędzie Gminy w pokoju nr 5.

Więcej informacji o planach udzielają: Jolanta Lipska i Rafał Musiałek, pok. 005, tel. 22 512 58 17 i 22 512 58 19, e-mail: j.lipska@wiazowna.pl, r.musialek@wiazowna.pl