Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Ul. Jana Pawła II w Zakręcie. Powstanie nowa nakładka asfaltowa

Gmina Wiązowna otrzymała 6 480 0000 zł z Rządowego Funduszu “Polski Ład” na budowę pięciu dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Aktualnie trwa budowa m.in. na ul. Jana Pawła II w Zakręcie. Na odcinku od ul. Ks. Iwaniuka do ul. Sosnowej i Słonecznej powstanie nakładka asfaltowa (731 m) oraz ciąg pieszo-rowerowy (na odcinku ok. 630 m od ul. Sosnowej w kierunku ul. ks. Iwaniuka). Wybudowane zostaną także zjazdy indywidualne i publiczne, sieć wodociągowa, kanał technologiczny i oświetlenie uliczne.

Na odcinku od ul. Szkolnej w kierunku ul. Ks. Iwaniuka na odcinku 400 m jest już budowany chodnik, na dalszym odcinku została wykonana wycinka drzew, korytowanie, trwa budowa sieci wodociągowej. Koszt inwestycji to: 3 379 182,46 zł.

Więcej informacji na temat inwestycji udziela Tomasz Mielnicki, Wydział Inwestycji, tel. 22 512 58 63, e-mail: t.mielnicki@wiazowna.pl

6,5 mln zł na budowę dróg. W Zakręcie już trwają prace

6,5 mln na budowę dróg. W Zakręcie już trwają roboty drogowe (Foto: UG w Wiązownie)
6,5 mln na budowę dróg. W Zakręcie już trwają roboty drogowe (Foto: UG w Wiązownie)

Gmina Wiązowna otrzymała 6 480 0000 zł z Rządowego Funduszu "Polski Ład” na budowę pięciu dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Obecnie trwają prace w Zakręcie. Możliwe są utrudnienia.

Aktualnie trwa budowa m.in. na ul. Jana Pawła II w Zakręcie. Na odcinku od ul. Ks. Iwaniuka do ul. Sosnowej i Słonecznej powstanie nakładka asfaltowa (731 m), a także ciąg pieszo-rowerowy (na odcinku 630 m od ul. Sosnowej w kierunku ul. ks. Iwaniuka).

Wybudowane zostaną także zjazdy indywidualne i publiczne, sieć wodociągowa, kanał technologiczny i oświetlenie uliczne. Na odcinku od ul. Szkolnej w kierunku ul. Ks. Iwaniuka na odcinku 400 m. Wykonano wycinkę drzew, korytowanie, a obecnie trwa budowa sieci wodociągowej. Powstaje również chodnik. Koszt inwestycji to 3 379 182,46 zł.

Za utrudnienia związane z budową przepraszamy.

Więcej informacji udziela Tomasz Mielnicki z Wydziału Inwestycji, tel. 22 512 58 63 e-mail: t.mielnicki@wiazowna.pl.

 

Program Inwestycji Strategicznych. Pieniądze na drogi

Banknot 200 zł. Utrzymany w brązowych barwach. Na pierwszym planie z profilu głowa mężczyzny w koronie
Dotacje można pozyskiwać z rożnych źródeł (Foto: pixabay.com)

Ogłoszono wyniki Programu Inwestycji Strategicznych dla terenów popegeerowskich. Ponad 1300 gmin, w tym również Gmina Wiązowna, które w Polsce się znajdują, skorzysta na tym programie.

W ramach trzeciej edycji programu dedykowanej gminom z terenami po Państwowych Przedsiębiorstwach Gospodarki Rolnej otrzymamy dotację na budowę drogi – ulicy Wrzosowej w Gliniance. Uzyskane dofinansowanie to 2,5 mln zł. Wybudujemy ponad 1 km drogi w kierunku Celinowa.

Powiat Otwocki otrzyma zaś blisko 2 mln zł dofinansowania na budowę ronda w Gliniance u zbiegu ulic Łąkowej i Napoleońskiej.

Źródło: PAP Samorząd

Polski Ład. Dostaniemy 9 mln zł na trzy duże inwestycje

9 mln zł – tyle dostaniem na trzy zadania, które zrealizujemy na terenie naszej gminy. Są to: modernizacja budynków strażnic Ochotniczych Straży Pożarnych, rozwój systemu dróg gminnych oraz budowa kolejnego odcinka kanalizacji w Żanęcinie. Dotacje będą pochodzić z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja druga.

9 mln zł – tyle dostaniemy na trzy zadania, które będziemy realizować na terenie naszej gminy. Są to: modernizacja budynków strażnic Ochotniczych Straży Pożarnych, rozwój systemu dróg gminnych oraz budowa kolejnego odcinka kanalizacji w Żanęcinie. Dotacje będą pochodzić z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja druga.

To kolejna dobra informacja. Pod koniec maja podpisaliśmy umowy na blisko 112 tys. zł. Teraz z opublikowanych danych wynika, że otrzymamy dotacje na trzy zadania w ramach II edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Co za te pieniądze zrobimy?

Modernizacja strażnic OSP

Pierwsze zadanie to modernizacja budynków strażnic Ochotniczych Straży Pożarnych oraz zakup wyposażenia bojowego. Wartość inwestycji to 2,5 mln zł, w tym 2, 1 mln zł będzie pochodzić z dotacji. Za te pieniądze wykonamy prace termomodernizacyjne, remontowo-adaptacyjne wraz z zagospodarowaniem terenu wokół strażnicy. Termomodernizacja, w zależności od jednostki, obejmie m.in. wymianę instalacji c.o. (wraz z remontem kotłowni) i ciepłej wody, montaż instalacji OZE (pompa ciepła lub ogniwa fotowoltaiczne). Wymienione zostaną także instalacje elektryczne oraz oświetlenie na LED-owe. Docieplone zostaną dachy, podłogi i poddasza.

W ramach prac modernizacyjnych wyremontowane zostaną: garaże, klatki schodowe, łazienki, boksy samochodowe. Zaadaptujemy również nieużywane pomieszczenia na potrzeby OSP. Na zewnątrz budynków m.in. wymienimy nawierzchnie dojazdowe do strażnic, zamontujemy szlabany i wykonamy systemy alarmowo-monitorujące.

Budowa dziewięciu dróg

Drugie zadanie to „Rozwój systemu dróg gminnych w Gminie Wiązowna, etap II”. Wartość inwestycji to 6 mln zł, w tym 5 mln zł będzie pochodzić z dofinansowania. Za tę kwotę wybudujemy dziewięć dróg o łącznej długości 4,4 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Wniosek obejmuje:

 1. w Gliniance ul. Poprzeczną (219 m) i ul. Zacisze (165 m);
 2. w Bolesławowie ul. Bażantów (742 m);
 3. w Czarnówka ul. Różaną (272 m);
 4. drogę przez Kruszówiec (500 m);
 5. w Woli Karczewskiej ul. Rzeki (110 m);
 6. w Zakręcie ul. Szkolną (844 m);
 7. w Majdanie ul. Turkusową (310 m);
 8. w Wiązownie ul. Lubelska – od ul. Boryszewskiej do Centrum Handlowego Jarton (690 m);
 9. w Woli Duckiej ul. Marii Dąbrowskiej (630 m).

Kanalizacja w Żanęcinie

Trzecie zadanie, na które otrzymamy pieniądze, to „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Wiązowna, etap I – Żanęcin”. Wartość inwestycji to 2 mln zł, w tym 1,9 mln zł będzie pochodzić z dofinansowania. Inwestycja będzie polegać na rozbudowie istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. Dzięki temu wydłuży się ona o dodatkowe 1,56 km. To ostatni fragment w Żanęcinie, na który posiadamy pozwolenie na budowę. Inwestycja jest pierwszym etapem kompleksowego planu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w i poza obszarem „Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych”.

Wszystkie trzy zadania będziemy musieli zrealizować do końca grudnia 2023 r.

Więcej informacji na temat dotacji udziela Olga Pieniak-Nowak, Wydział Rozwoju Gospodarczego, tel. 22 512 58 82, e-mail: o.nowak@wiazowna.pl

Instytucje artystyczne i kulturalne oraz NGO mogą się ubiegać o „ulgę gazową”

Banknoty 200-złotowe zwinięte w rulony i ustawione jeden obok drugiego
Pieniądze do dofinansowanie różnego rodzaju działań można uzyskać z różnych źródeł (Foto: Adobe Stock)

Szkoły i uczelnie artystyczne, podmioty prowadzące działalność kulturalną, w tym m.in. muzea, teatry, biblioteki, filharmonie, domy i ośrodki kultury oraz archiwa, a także organizacje pozarządowe realizujące działalność pożytku publicznego mogą składać oświadczenia o spełnieniu warunków pozwalających ubiegać się o „ulgę gazową”.

W celu uzyskania „ulgi gazowej” konieczne jest złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków pozwalających na uznanie danego podmiotu jako uprawnionego do ulgi oraz określenia części paliwa gazowego zużywanego na cele objęte ulgą. Oświadczenie należy złożyć u sprzedawcy paliw gazowych, z którym odbiorca paliw gazowych zawiera albo ma zawartą umowę sprzedaży paliwa gazowego.

Zgodnie z ustawą (z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu), wśród podmiotów, które obejmuje „ulga gazowa”, znalazły się:

 1. podmioty prowadzące działalność kulturalną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Punkt ten obejmuje podmioty prowadzące działalność w zakresie tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury, m.in. teatry, biblioteki, filharmonie, domy i ośrodki kultury  oraz muzea. Możliwość objęcia ulgą będzie dotyczyć nie tylko instytucji kultury, ale też podmiotów działających w sferze kultury w innych formach organizacyjnych;
 2. podmioty prowadzące działalność archiwalną, o której mowa w art. 22 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – archiwa państwowe, archiwa wyodrębnione, archiwa zakładowe organów państwowych i innych państwowych jednostek organizacyjnych, jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostki organizacyjne, które posiadają powierzony zasób archiwalny;
 3. podmioty systemu oświaty, w tym szkoły artystyczne oraz placówki systemu oświaty, np. ogniska artystyczne;
 4. uczelnie, w tym również uczelnie artystyczne;
 5. organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3. ust 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz spółdzielnie socjalne (art. 3. ust. 3 ustawy).

Dokumenty można pobrać ze strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Polski Ład. Ulga dla Venture Capital

Polski Ład oferuje przedsiębiorcom rozwiązania podatkowe, które pomogą im się rozwijać i wychodzić na nowe rynki. Wprowadza m.in. pakiet ulg dla innowacyjnych przedsiębiorców. Jedną z takich preferencji jest ulga dla Venture Capital.

Rozwój firmy nie jest możliwy bez odpowiedniego finansowania i know-how. Tam, gdzie tradycyjne narzędzia okazują się niewystarczające, konieczne są rozwiązania szyte na miarę. Jeżeli innowacyjna spółka kapitałowa (start-up) szuka inwestora, może skorzystać z pośrednictwa funduszu Venture Capital. Ulgi podatkowe związane z funduszami venture capital (dla inwestorów, jak i samych funduszy) są stosowane także w innych państwach np. we Francji i Wielkiej Brytanii.

Ulga w PIT

Inwestor będący osobą fizyczną, który chce pomnożyć swoje środki inwestując w takie fundusze venture capital w formie alternatywnej spółki inwestycyjnej (ASI) lub bezpośrednio w spółki kapitałowe, w których co najmniej 5% udziałów (akcji) posiada ASI, już na wejściu będzie mógł skorzystać z ulgi w wysokości 50 proc. kwoty inwestycji, w roku podatkowym. Poprawi to dostęp do finansowania dla startupów i ASI, które inwestują w startupy.

Kwotę wydatków na takie udziały (akcje) podatnik odlicza od swojego dochodu podlegającego opodatkowaniu skalą podatkową, albo podatkiem liniowym, w maksymalnej wysokości 250 tys. złotych w roku podatkowym.

Dodatkowe warunki uprawniające do skorzystania z ulgi:

 • wspólnikiem w ASI, jest podmiot, który nabył lub objął udziały w ASI sfinansowane ze środków europejskich, niemające charakteru bezzwrotnego oraz przeznaczone na inwestycje venture capital w Polsce;
 • podatnik musi zawrzeć z ASI umowę inwestycyjną;
 • podatnik nie może być z ASI, albo ze spółką kapitałową w której ASI posiada co najmniej 5% udziałów być podmiotem powiązanym w okresie 2 lat poprzedzających dzień pierwszego nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w ASI lub spółce kapitałowej;
 • podatnik musi posiadać udziały (akcje) co najmniej 24 miesiące.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Finansów.

Źródło: MF

Nowe drogi gminne. Wkrótce ogłosimy przetargi na ich budowę

Walec, który wyrównuje asfalt
Co roku asfalt pojawia się na kolejnych odcinkach gminnych dróg (Foto: UG Wiązowna)

Gmina Wiązowna w ubiegłym roku otrzymała 6 480 0000 zł z Rządowego Funduszu “Polski Ład” na budowę pięciu dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Pod koniec lutego ogłosimy przetargi na wykonanie poszczególnych odcinków.

W ramach zadania „Rozwój systemu dróg gminnych w gminie Wiązowna” środki finansowe wydamy na: 

 1. Trakt Napoleoński w Dziechcińcu i Kopkach na odcinku 880 m od ul. Jeździeckiej do granicy z Otwockiem – zostanie wykonana nakładka asfaltowa o szer. 5,5 m, pobocza z kruszywa o szer. 0,75 m, zjazdy indywidualne i kanał technologiczny; zostaną także wyprofilowane i oczyszczone przydrożne rowy;
 2. Jana Pawła II w Zakręcie na odcinku od ul. Ks. Iwaniuka do ul. Sosnowej – zostanie wykonana nakładka asfaltowa o szer. 6 m, chodnik o szer.  2,5 m (na odcinku ok. 400 od ul. Szkolnej w kierunku ul. Sosnowej); powstanie również ciąg pieszo-rowerowy o szer. 3 m (na odcinku ok. 630 m od ul. Sosnowej w kierunku ul. Ks. Iwaniuka); wybudowane zostaną także zjazdy indywidualne i publiczne, sieć wodociągowa, kanał technologiczny oraz oświetlenie uliczne;
 3. drogę gminną o nr 270830W – powstanie jezdnią o nawierzchni asfaltowej od ul. Żwirowej w Malcanowie do skrzyżowania ul. Podleśnej z ul. Krótką w Pęclinie; to odcinek o długości blisko 1,4 km;
 4. Sportową w Wiązownie (od ul. Nadrzecznej do ul. Kościelnej) – powstanie asfaltowa jezdnia o długości 462 m i o szer. 5 m; pojawią się także chodnik o szerokości 2 m i pobocze po jednej stronie o szer. 0,75 m; skrzyżowanie ul. Nadrzecznej i ul. Sportowej zostanie wyniesione;   
 5. Działkową i Sportową w Woli Duckiej (od ul. Słonecznej do ul. Trakt Lubelski) – powstanie asfaltowa droga o długość – 771 m i o szer. 4,5 m – 5 m z poboczami o szer. 0,75 m; wykonawca wybuduje także wyniesione skrzyżowanie ul. Działkowej i Sportowej; na całej długości powstaną progi zwalniające.

Całkowita wartość projektu to 7 mln zł, dotacja to 6 mln 480 tys. zł, a wkład własny gminy to 520 tys. zł. To oczywiście nie wszystkie inwestycje drogowe, zaplanowane na 2022 r. W tekście opisujemy tylko te, które finansowane są wprost z programu “Polski Ład”.  

Więcej informacji na ten temat udziela Tadeusz Dąbrowski, Wydział inwestycji, tel. 22 512 58 62, e-mail: t.dabrowski@wiazowna.pl

“Polski Ład”. Blisko 6,5 mln zł na drogi gminne

Ciemnoniebieskie tło z grafiką orła i budynków. Napis Rządowy Fundusz POlski Ład. Gmina Wiązowna otrzymała 6 480 000 zł
Wsparcie z "Polskiego Ładu" przeznaczymy na budowę dróg (Grafika: BGK)

Gmina Wiązowna otrzymała 6 480 0000 zł z Rządowego Funduszu “Polski Ład” na budowę pięciu dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Otrzymaną kwotę przeznaczymy na:

 1. przebudowę i budowę ul. Podleśnej Malcanów – Dziechciniec;
 2. przebudowę ul. Trakt Napoleoński w Kopkach;
 3. budowę ul. Jana Pawła II w Zakręcie;
 4. budowę ul. Sportowej i ul. Działkowej w Woli Duckiej;
 5. budowę ul. Sportowej w Wiązownie.

Całkowita wartość wniosku to 7 000 000 zł, wkład własny gminy to 520 000 zł.

Program Inwestycji Strategicznych to dedykowany samorządom komponent opracowywanego przez rząd pakietu społeczno-gospodarczych reform “Polski Ład”. Każda jednostka samorządu terytorialnego oraz związek gmin mogła zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie, w tym: bez kwotowego ograniczenia, na dotację do 30 mln zł i wsparcie do 5 mln zł. Przy zakładanych przez rząd zmianach, rocznie będziemy tracić ponad 10 mln zł. Więcej na ten temat pisaliśmy w materiale: Nowy program “Polski Ład”. Ile przez niego stracimy?