radio button mapa button pieed button pieed button Logo Instagram
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Logo Teraz Polska

Gmina Czersk dziękuje nam za okazaną pomoc

Na sesji 29 sierpnia ubiegłego roku radni zdecydowali o przekazaniu 20 tys. zł dla wsi Rytel z gminy Czersk powiat Chojnicki, na remont dróg gminnych po klęsce żywiołowej, która dotknęła Pomorze w pierwszej połowie sierpnia. Wiatr spowodował ogromne szkody i zniszczenia. Powalone zostały lasy, domy, linie energetyczne, zniszczona infrastruktura drogowa. Nie zastanawialiśmy się długo, czy udzielić wsparcia. Gdyby to nas spotkała taka klęska każda pomoc byłaby nieoceniona. Nie mogliśmy pozostać obojętni. Burmistrz Rytla skierował podziękowania dla wszystkich mieszkańców naszej gminy, przewodniczącej rady gminy, radnych i wójta: „W imieniu mieszkańców Gminy Czersk, radnych Rady Miejskiej w Czersku oraz własnym, serdecznie dziękuję za okazaną pomoc finansową, a przede wszystkim za bezinteresowną życzliwość. (…)”. Całość podziękowań dostępna pod tekstem.

Podaruj marzenia dzieciom ze świetlic środowiskowych

W związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia, zwracamy się z prośbą o włączenie się do tegorocznej akcji „Spełniamy marzenia” skierowanej do dzieci z rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, uczęszczających do świetlic środowiskowych.

Planujemy objąć akcją 70 dzieci z trzech świetlic środowiskowych prowadzonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, a także 12 dzieci z Klubu dla dzieci z całościowym zaburzeniem rozwoju. Dzieci napiszą listy do Św. Mikołaja, w których poproszą o wymarzone prezenty. Listy przekażemy osobom i firmom, które wyrażą chęć przyjęcia roli Św. Mikołaja i przygotują prezenty dla dzieci. Prezenty zostaną wręczone dzieciom na Spotkaniu Mikołajkowym.

Ideą naszej akcji jest nie tylko finansowa czy rzeczowa pomoc, ale przede wszystkim dawanie dzieciom poczucia, że są dla kogoś ważne.
Poszukujemy osób, które włączą się w naszą akcję. Będziemy wdzięczni za wsparcie w dowolnym zakresie – odpowiedź na chociaż jeden list będzie ogromną radością.

Więcej informacji udziela:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownie
Radiówek 25, 05-462 Wiązowna
tel. 605 634 005, 22 780 46 59,
gops@wa.home.pl