Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Pożary lasów. Strażacy apelują o maksymalną ostrożność

Wypalanie łąk. W tle widać ogień i silne zadymienie wokół drzew.
Wypalanie pól, łąk i traw jest karalne! (Foto: PSP)

"Ostrożnie z ogniem" - to hasło co roku jak bumerang powraca w okresie wakacji i krzyczy do nas z wszystkich mediów. W poniedziałek 17 lipca w Zakręcie przy ul. Szkolnej doszło do pożaru. Na szczęście, dzięki szybkiej reakcji młodych mieszkańców i błyskawicznym działaniom strażaków pożar udało się zdusić w zarodku. Niestety, największym zagrożeniem dla lasów jest człowiek, dlatego, wchodząc na ich teren, stosujmy się do podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Największe zagrożenia pożarowe na obszarach leśnych powodowane są przez osoby korzystające z letniego wypoczynku na tych obszarach oraz przez osoby zbierające owoce runa leśnego. Zagrożenie pożarowe lasów jest związane z nagminnym naruszaniem przepisów przeciwpożarowych, a przede wszystkim z używaniem ognia otwartego w lasach, to jest paleniem papierosów, ognisk, użytkowaniem grilli, w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Ponadto pożary lasów powstają w wyniku wyrzucania niedopałków papierosów z przejeżdżających przez tereny leśne samochodów.

Podatność lasów na pożar zależy przede wszystkim od warunków pogodowych. Wpływają one na wilgotność ściółki, której spadek poniżej 28% znacznie zwiększa podatność na zapalenie ściółki. Las jest doskonałym materiałem palnym. Jednak, aby powstał pożar, potrzebne jest źródło ognia.

Zapamiętajmy, co określają stopnie zagrożenia pożarowego w lasach:

  1. 0 – brak zagrożenia,
  2. I – zagrożenie małe,
  3. II – zagrożenie duże; bądź ostrożny,
  4. III – zagrożenie katastrofalne; nie wolno rozpalać ognisk nawet w miejscach wyznaczonych.

Ważne zasady

Aby uniknąć pożarów w lasach, strażacy apelują do wszystkich przebywających na tych terenach o przestrzeganie kilku podstawowych zasad. Po pierwsze – w lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu zabronione jest:

  1. rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi,
  2. wypalanie wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych,
  3. palenie tytoniu, z wyjątkiem dróg utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi.

Po drugie, w parkach narodowych poruszajmy się tylko po wyznaczonych szlakach. Wcześniej jednak należy dowiedzieć się o stopniu zagrożenia pożarowego lasu, jaki obowiązuje w danym dniu i dostosować się do niego – być może ogłoszono zakaz wstępu do lasu. Po trzecie, nie wchodźmy na uprawy leśne i do młodników o wysokości do 3 m, a po czwarte, poruszajmy się pojazdami mechanicznymi i zaprzęgowymi tylko drogami oznakowanymi drogowskazami.

W przypadku utrzymującego się katastrofalnego zagrożenia pożarami, występującego najczęściej w okresie wakacyjnym, wprowadzane są okresowe zakazy wstępu do lasu. Wystąpienie 5-dniowego okresu, w którym wilgotność ściółki mierzona o godz. 9.00 jest niższa od 10% nadleśniczy, dyrektor parku wprowadza zakaz wstępu do lasu. Podstawą do wprowadzenia zakazu są określane codziennie prognozy zagrożenia pożarowego lasu.

Informacja o zakazach podawana jest przy pomocy ogłoszeń umieszczanych w terenie zagrożonym, w lokalnych mediach, a także na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

Ważne linki

Źródło: KGPSP