Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Pracownicze Plany Kapitałowe. Darmowe szkolenie

Szkolenie firmowe. Grupy ludzi siedzą przy stołach i słuchają wykładu
Szkolenie firmowe. Grupy ludzi siedzą przy stołach i słuchają wykładu

Powiat Otwocki wraz ze Stowarzyszeniem Res Negotium zapraszają na bezpłatne szkolenie „Pracownicze Plany Kapitałowe”.

Spotkanie odbędzie się 31 stycznia w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Otwocku (ul. Poniatowskiego 10).  Szkolenie jest otwarte i każdy zainteresowany może wziąć w nim udział.

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu należy przesyłać na adres e-mail: kontakt@resnegotium.pl najpóźniej do 24 stycznia. W treści e-maila należy podać imię i nazwisko oraz numer telefonu. Rejestracji można dokonać również bezpośrednio na stronie: www.mojeppk.pl/szkolenia. Po kliknięciu w okienko “Zapisz się na szkolenie dla pracowników” należy wybrać miejsce – Otwock – i datę szkolenia – 31 stycznia 2020 r.

Więcej informacji udziela Stowarzyszenie Res Negotium pod nr tel. 22 227 02 77.

Więcej na temat PPK można przeczytać w tekście: Pracownicze Plany Kapitałowe. Oszczędzanie na emeryturę.

Pracownicze Plany Kapitałowe. Oszczędzanie na emeryturę

50 złotych - cztery banknoty jeden na drugim
Wnioski o stypendium można składać co roku (Foto: pixabay.com)

Pracownicze Plany Kapitałowe to dobrowolny i dodatkowy program oszczędzania na emeryturę. Może z niego skorzystać ponad 11 mln Polaków.

W 2019 r. weszła w życie ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK). Ustawa weszła w życie 1 stycznia 2019 r. Aby zapewnić płynność wprowadzania zmian, wdrażana jest etapami – w zależności od wielkości przedsiębiorstwa zatrudniającego danego pracownika. Obejmuje ona stopniowo:

 • od 1 lipca 2019 r. – firmy zatrudniające co najmniej 250 osób zatrudnionych według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.;
 • od 1 stycznia 2020 r. – firmy zatrudniające co najmniej 50 osób zatrudnionych według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r.;
 • od 1 lipca 2020 r. – firmy zatrudniające co najmniej 20 osób zatrudnionych według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.;
 • od 1 stycznia 2021 r. – pozostałe podmioty oraz jednostki należące do sektora finansów publicznych niezależnie od tego, ile osób zatrudniają.

Pracownicze Plany Kapitałowe to dobrowolny, prywatny system długoterminowego oszczędzania, dostępny dla wszystkich osób zatrudnionych. Jest on tworzony nie przez samego pracownika, lecz wspólnie – przy jednoczesnym udziale pracodawców oraz państwa.

Wpłaty na konto PPK będą pochodzić z trzech źródeł: od pracodawcy, pracownika i państwa.

 • Pracodawca i pracownik przekazują do PPK wpłaty podstawowe (obowiązkowe). Ponadto zarówno pracodawca, jak i pracownik mogą zadeklarować przekazywanie wpłat dodatkowych (dobrowolnych). Wysokość wpłat jest naliczana procentowo od wynagrodzenia brutto pracownika.
 • Państwo będzie dodawać do tej puli określone kwoty – niezależne od wysokości dochodów pracownika. Oszczędzający otrzyma od państwa jednorazowo 250 zł wpłaty powitalnej. Następnie zaś co roku, po spełnieniu określonych warunków, będzie zasilać konto pracownika kwotą 240 zł.
PPK schemat przepływu środków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Źródło: https://www.mojeppk.pl

Do PPK będzie obowiązywać tzw. automatyczny zapis osób zatrudnionych w wieku od 18 do 54 lat (od 55. roku życia pracownik samodzielnie składa wniosek o przystąpienie do programu). Podmiot zatrudniający dokona wyboru instytucji finansowej zarządzającej PPK, która otworzy dla pracowników imienne rachunki, na których będą gromadzone oszczędności – czyli prywatne rachunki PPK.

Każdy pracownik ma jednak możliwość rezygnacji z oszczędzania w PPK. Aby tego dokonać, powinien złożyć swojemu pracodawcy deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.  Złożenie deklaracji rezygnacji wiąże się dla pracownika z utratą takich korzyści jak wpłaty pracodawcy czy dopłaty ze strony państwa.Pracownik, który podejmie decyzję o oszczędzaniu w ramach PPK, po osiągnięciu 60. roku życia będzie mógł sam zdecydować, jak zamierza skorzystać ze zgromadzonych środków.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://www.mojeppk.pl.

Foto: pixabay.com

Pracownicze Plany Kapitałowe. Darmowe szkolenie

Podczas szkoleń można nabyć wiele cennych umiejętności
konferencja (Foto: pixabay.com)

Powiat Otwocki oraz Stowarzyszenie Res Negotium zapraszają na bezpłatne szkolenie, którego tematem będą Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK). Zgłoszenia przyjmowane są do 10 listopada.

4 października 2018 r. Sejm przyjął rządowy projekt ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych. To oznacza rewolucję w oszczędzaniu na emeryturę i obejmie prawie wszystkich zatrudnionych. Każdy podmiot zatrudniający zobowiązany jest do wyboru instytucji finansowej, z którą zawrze umowę o prowadzenie PPK dla swoich pracowników. W ramach PPK pracodawca, pracownicy oraz państwo mają wspólnie składać się na dodatkowe świadczenie emerytalne odkładając od 3,5 proc. do nawet 8 proc. wynagrodzenia.

Szkolenie odbędzie się 20 listopada w godz. 8.30 – 12.00 w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury (ul. Poniatowskiego 10, 05-400 Otwock). Przewidziane jest dla wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców i pracowników, w szczególności dla osób, które będą wdrażały PPK w swojej jednostce i koncentruje się na przybliżeniu czynności jakie należy podjąć, aby przygotować się na trwające zmiany oraz z sukcesem wdrożyć Pracowniczy Plan Kapitałowy.

Celem szkolenia jest poznanie podstaw Pracowniczych Planów Kapitałowych, kompleksowych zasad ich funkcjonowania oraz obowiązków podmiotów zatrudniających.

W ramach szkolenia omówione zostaną następujące zagadnienia:

 1.  Geneza powstania, podstawowe informacje o PPK
 2. Korzyści z PPK
 3. PPK z punktu widzenia pracowników
 4. Podmioty zatrudniające i ich obowiązki
 5. Kiedy pracownik może zrezygnować?
 6. Co się dzieje ze zgromadzonymi środkami?

Szkolenie prowadzi Dawid Korczyński, Regionalnego Eksperta PPK. Uczestnicy otrzymają materiały informacyjne przygotowane przez eksperta oraz Certyfikat ukończenia szkolenia. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu prosimy przesłać mailem na adres: kontakt@resnegotium.pl najpóźniej do dnia 10 listopada. W treści maila proszę podać imię i nazwisko oraz nr telefonu.

Plakat zapraszajacy na szkolenie 20 listopada z Pracowniczych Planów Kapitałowych