mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Praca przy pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych. Nabór do 18 maja

Banknot 200 zł. Utrzymany w brązowych barwach. Na pierwszym planie z profilu głowa mężczyzny w koronie
Dotacje można pozyskiwać z rożnych źródeł (Foto: pixabay.com)

Ogłosiliśmy nabór na wolne stanowisko w Wydziale Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Gminy Wiązowna. Dokumenty można składać do 18 maja.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku to m.in.:

 1. Monitoring dostępnych funduszy zewnętrznych na realizację projektów;
 2. Przygotowanie wniosków aplikacyjnych o współfinansowanie zadań z funduszy Unii Europejskiej;
 3. Przygotowanie wniosków aplikacyjnych o współfinansowanie zadań ze środków krajowych – programy rządowe, wojewódzkie, ochrony środowiska, inne;
 4. Prowadzenie rozliczeń finansowych zadań dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej i środków krajowych;
 5. Praca w programach obowiązujących na stanowisku pracy;
 6. Realizacja i prowadzenie zamówień wg. Regulamin udzielania w Urzędzie Gminy Wiązowna zamówień publicznych o wartości do 130 000 zł;
 7. Realizacja i prowadzenie postępować o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. zatrudnienie na pełen etat;
 2. wynagrodzenie zależne od wykształcenia, stażu pracy i doświadczenia, nie mniej niż 3600 zł brutto;
 3. praca w budynku Pawilonu Kultury w Wiązownie przy ul. Lubelskiej 53.

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie;
 2. wykształcenie wyższe;
 3. min. 2 – letni staż pracy;
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 6. nieposzlakowana opinia;
 7. znajomość przepisów regulujących zagadnienia będące przedmiotem zakresu obowiązków, w tym w szczególności znajomość przepisów i regulacji dotyczących funduszy unijnych i środków zewnętrznych, ustawy Pzp.
 8. biegła znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office, arkusz kalkulacyjny, poczta elektroniczna)

Wymagania dodatkowe (pożądane):

 1. doświadczenie na stanowisku związanym z pozyskiwaniem i rozliczaniem środków zewnętrznych tj. doświadczenie zawodowe w samodzielnym przygotowywaniu
  i rozliczaniu projektów i programów realizowanych z funduszy Unii Europejskiej bądź z programów krajowych;
 2. doświadczenie zawodowe w jednostkach samorządu terytorialnego, w instytucjach wdrażających programy europejskie w szczególności w przedmiocie prowadzonych zadań;
 3. znajomość zagadnień dotyczących polityki UE i polityki regionalnej UE na lata 2014-2020 oraz założeń programowej perspektywy finansowej 2021-2027;
 4. znajomość regulacji prawnych z zakresu realizacji programów, projektów/ działań finansowanych ze środków zewnętrznych, procedur aplikacyjnych i rozliczania dotacji, znajomość przepisów prawnych dotyczących funduszy unijnych, znajomość ustawy
  o samorządzie gminnym;
 5. umiejętność pracy w generatorach wniosków aplikacyjnych oraz w generatorach wniosków o płatność;
 6. udokumentowane szkolenia, kursy z zakresu funduszy unijnych;
 7. studia podyplomowe w zakresie administrowania środkami unijnymi będą dodatkowym atutem;
 8. prawo jazdy kat. B;
 9. komunikatywność, dyspozycyjność, odpowiedzialność i obowiązkowość.

Wymagane dokumenty należy dostarczyć (decyduje data wpływu do urzędu):

 1. do Biura Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Gminy Wiązowna, w zamkniętej kopercie lub przesłać listem poleconym na adres: Urząd Gminy Wiązowna, 05 – 462 Wiązowna, ul. Lubelska 59 lub
 2. w formie elektronicznej – za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: nabory@wiazowna.pl;
 3. za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych

w terminie do 18 maja do godz. 12.00,  z dopiskiem na kopercie: “Nabór na stanowisko w Wydziale Rozwoju Gospodarczego – oferta nr 8/2022”.

Więcej informacji udziela Agnieszka Karwowska – naczelnik Wydziału Administracyjnego, tel. 22 512 58 50, e-mail: a.karwowska@wiazowna.pl

Praca w planowaniu przestrzennym. Nabór do 18 maja

Zrolowane plany architektoniczne
Bez dokumentacji projektowej nie powstanie żadna droga (Foto: pixabay.com)

Ogłosiliśmy nabór na kandydatów do pracy – na zastępstwo – w Wydziale Planowania Przestrzennego w Urzędzie Gminy Wiązowna. Oferty można składać do 18 maja.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku to m.in.:

 1. udział w opracowywaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 2. prowadzenie dokumentacji prac planistycznych;
 3. udział w opracowywaniu dokumentów około planistycznych tj. prognoz środowiskowych
  i finansowych dokumentacji o zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne itp.
 4. opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy;
 5. prowadzenie korespondencji bieżącej dotyczącej planowania przestrzennego;
 6. obsługa korespondencji w trybie elektronicznego obiegu dokumentów.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. zatrudnienie na pełen etat;
 2. wynagrodzenie nie mniej niż 3600 zł brutto miesięcznie.

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie;
 2. wykształcenie wyższe o kierunku gospodarka przestrzenna, architektura lub pokrewne/ lub wykształcenie średnie o kierunku gospodarka przestrzenna, architektura lub pokrewne i minimum 3-letni staż pracy;
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 5. nieposzlakowana opinia;
 6. znajomość przepisów regulujących zagadnienia będące przedmiotem zakresu obowiązków, w tym w szczególności ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Wymagania dodatkowe (pożądane):

 1. znajomość oprogramowania typu GIS;
 2. doświadczenie przy opracowaniu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 3. doświadczenie w pracy w samorządzie gminnym.

Wymagane dokumenty należy dostarczyć (decyduje data wpływu do urzędu):

 1. do Biura Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Gminy Wiązowna, w zamkniętej kopercie lub przesłać listem poleconym na adres: Urząd Gminy Wiązowna, 05 – 462 Wiązowna, ul. Lubelska 59 lub
 2. w formie elektronicznej – za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: nabory@wiazowna.pl;
 3. za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych

w terminie 18 maja do godz. 12.00,  z dopiskiem na kopercie: “Nabór na stanowisko w Wydziale Planowania Przestrzennego – oferta nr 7/2022”.

Więcej informacji udziela Agnieszka Karwowska – naczelnik Wydziału Administracyjnego, tel. 22 512 58 50, e-mail: a.karwowska@wiazowna.pl

Ogłoszenie o pracę. Szukamy osoby do sekretariatu

Szary, otworzony laptop. Nad czarną klawiaturą unosi się kobieca ręka
Już większość spraw urzędowych można załatwić on-line (Foto: pixabay.com)

Urząd Gminy Wiązowna poszukuje osoby do prowadzenia sekretariatu Wójta. Dokumenty można składać do 17 maja.

Wymagania niezbędne to:

 1. obywatelstwo polskie;
 2. wykształcenie co najmniej średnie;
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 5. nieposzlakowana opinia;
 6. znajomość przepisów regulujących zagadnienia będące przedmiotem zakresu obowiązków, w tym w szczególności ustawy o samorządzie gminnym oraz Regulaminu organizacyjnego Urzędy Gminy Wiązowna.

Wymagania dodatkowe (pożądane):

 1. wykształcenie wyższe o kierunku administracja lub pokrewnym;
 2. doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego w zakresie obowiązków objętych ogłoszeniem;
 3. znajomość środowiska Microsoft;
 4. umiejętność redagowania pism urzędowych;
 5. komunikatywność;
 6. wysoka kultura osobista;
 7. znajomość obsługi urządzeń biurowych np. telefon, fax, skaner;
 8. prawo jazdy kategorii B.

Planowany zakres obowiązków to:

 1. prowadzenie sekretariatu w Urzędzie Gminy Wiązowna, w tym m.in. prowadzenie terminarza i umawianie interesantów kadry zarządzającej;
 2. przyjmowanie korespondencji przychodzącej: tradycyjnej i elektroniczne;
 3. prowadzenie rejestrów m.in. delegacji służbowych i zarządzeń;
 4. obsługa rozmów telefonicznych;
 5. przygotowywanie spotkań kadry zarządzającej.

Wymagane dokumenty aplikacyjne uważa się za dostarczone (decyduje data wpływu do urzędu), jeżeli zostały złożone:

 1. w Biurze Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Gminy Wiązowna, w zamkniętej kopercie lub zostały przesłane listem poleconym na adres Urząd Gminy Wiązowna, 05 – 462 Wiązowna, ul. Lubelska 59;
 2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres k.lech@wiazowna.pl;
 3. za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych,

w terminie do 17 maja do godz. 12.00,  z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko w Urzędzie Gminy Wiązowna – oferta nr 8/2021”. Pełna treść ogłoszenia znajduje się pod tekstem lub na BIP pod linkiem: https://bip.wiazowna.pl/

Więcej informacji udziela Agnieszka Karwowska – naczelnik Wydziału Administracyjnego, tel. 22 512 58 50, adres e-mail: a.karwowska@wiazowna.pl

Urząd Gminy Wiązowna. Pracownik poszukiwany

Uśmiechnięta kobieta podaje rękę mężczyźnie
Obecnie, aby zatrudnić obywatela Ukrainy, należy zalegalizować jego pracę. (Foto: Fotolia.pl)

Urząd Gminy Wiązowna poszukuje osoby z wykształceniem minimum średnim do pracy na stanowisku pomoc administracyjna w Wydziale Rozwoju Gospodarczego.

Jeśli jesteś osobą komunikatywną, kreatywną, nie boisz się nowych obowiązków, potrafisz pracować w zespole oraz posiadasz zdolności analityczne i organizacyjne złóż swoją aplikację. Poszukujemy osoby dyspozycyjnej, odpowiedzialnej, zorganizowanej, najlepiej z doświadczeniem w pracy w administracji samorządowej.

Planowany zakres obowiązków to:

 1. Pełnienie funkcji pracownika ds. administracyjno-biurowej obsługi projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych;
 2. Przygotowywanie dokumentów niezbędnych do realizacji projektów;
 3. Stały monitoring informacji i ich analiza w zakresie istniejących źródeł finansowania ze środków europejskich, programów rządowych i innych (środki pozabudżetowe);
 4. Pomoc przy prowadzeniu spraw związanych z ewidencją działalności gospodarczej;
 5. Udzielanie informacji przedsiębiorcom;
 6. Pomoc w bieżących pracach wydziału.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie do 1 września 2020 r. do godz. 16.00 na adres e-mail: a.sikora@wiazowna.pl swoich ofert (CV) wraz z krótkim listem motywacyjnym. W tytule wiadomości prosimy wpisać: „Nabór do pracy w WRG”.

Wybrane osoby zaprosimy na rozmowę.