bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Teren wokół dawnego pawilonu po nowemu. Umowa podpisana

 

Operacja pn. „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w m. Wiązowna poprzez utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej ZADANIE 2 – Rewitalizacja przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Wiązowna”
mająca na celu podniesienie atrakcyjności miejscowości Wiązowna poprzez rewitalizację terenu wokół budynku Centrum Aktywności Lokalnej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: odnowa centrum miejscowości.

 

Podpisaliśmy umowę z przedstawicielami Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie rewitalizacji terenu wokół powstającego – w dawnym pawilonie GS – Centrum Aktywności Lokalnej.

Uzyskaliśmy 500 tys. zł dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na rewitalizację przestrzeni publicznej wokół budynku dawnego pawilonu GS, a po modernizacji  – Centrum Aktywności Lokalnej.

Szacowany koszt inwestycji, która powstaje w ramach zadania pn.: ”Rewitalizacja przestrzeni publicznej w m. Wiązowna poprzez utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej – Zadanie 2 Rewitalizacja przestrzeni publicznej”, to ok. 1 230 000 zł.

Cały obszar wokół Centrum Aktywności Lokalnej zaprojektowano w sposób uniwersalny, dostępny dla osób o zróżnicowanych niepełnosprawnościach, nie tylko ruchowych. Wokół centrum planuje się stworzenie wielofunkcyjnej, uniwersalnej oraz przyjaznej przestrzeni publicznej. Najbardziej innowacyjnym elementem projektu jest ogród sensoryczny.

Niebawem zostanie ogłoszony przetarg w celu wyłonienia wykonawcy zadania.

Więcej informacji udziela główny specjalista Ewelina Kowalska – Wydział Inwestycji, pok. 212, tel. 22 512 58 64, e-mail: e.kowalska@wiazowna.pl.