Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

“WzMOCnij swoje otoczenie”. Zabawy z Photonem

Gminne Przedszkole im Misia Uszatka jest jednym z laureatów konkursu „Wzmocnij swoje otoczenie”. Dzięki przyznanemu grantowi przez Polski Sieci Elektroenergetyczne przedszkole zostało wyposażone w sześć tabletów, osiem robotów Photon oraz w tablicę interaktywną.

“Mój przyjaciel Photon” to innowacja edukacyjna, której odbiorcą są dzieci w wieku przedszkolnym. Jej celem jest upowszechnianie nauki programowania już od najmłodszych lat, wsparcie nauczycieli w procesie nauczania tak, aby bez lęku i obaw mogli włączać elementy programowania do zajęć dydaktycznych niezależnie od realizowanych aktualnie treści, wplatać programowanie w edukację przedszkolną. Kodowanie i programowanie to innowacje, które uczy wielu kluczowych umiejętności, świadomego korzystania z technologii, analizowania informacji, wykorzystywania wiedzy w praktyce, kreatywności, samodzielnego dochodzenia do rozwiązań i pracy w zespole.

Dzieci nabywają te umiejętności nieświadomie, na drodze dobrej zabawy. Nauka przez zabawę jest najlepszą i najbardziej przyswajalną formą zdobywania wiedzy i umiejętności. Ucząc się kodowania, dzieci spędzają czas w sposób wartościowy i rozwijający. Zajęcia z programowania uczą precyzyjnego myślenia, rozwijają umiejętność myślenia logicznego, kreatywność, pomysłowość, dbałość o szczegóły, powodują wzrost różnorodności pomysłów. Pozwalają pokazać dzieciom nowy sposób rozwiązywania problemów, wykorzystujący komputery w sposób aktywny. Innowacja sprawia, że zajęcia są bardzo ciekawe dzięki wykorzystaniu urządzenia, jakim jest robot edukacyjny. Dowodem tego jest duże zaangażowanie i zainteresowanie dzieci podczas nauki przez zabawę.

Program „WzMOCnij swoje otoczenie” to ogólnopolski program grantowy realizowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, skierowany do samorządów i ich jednostek: przedszkoli, szkół, bibliotek, czy ośrodków pomocy społecznej, oraz do organizacji pozarządowych, które chcą wprowadzać ważne i długotrwałe zmiany w swoim otoczeniu w jednym z ośmiu następujących obszarów: aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, edukacja, ochrona zwierząt, rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, środowisko naturalne, zdrowie i inne inicjatywy mieszczące się w celach programu. Dodatkowe informacje o programie można znaleźć na stronie https://raport.pse.pl/pl/ oraz www.wzmocnijotoczenie.pl.

Program “WzMOCnij swoje otoczenie”. Przedszkole im. Misia Uszatka laureatem

Gminne Przedszkole im. Misia Uszatka w Wiązownie jest jednym z laureatów programu dobrosąsiedzkiego „WzMOCnij swoje otoczenie”.

Dzięki przyznanemu przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne grantowi, przedszkole zostanie doposażone w sprzęt do nauki programowania m.in. 6 robotów interaktywnych z oprogramowaniem kompatybilnych z tabletami wraz ze scenariuszami zajęć oraz monitorem interaktywnym. Realizacja grantu pozwoli już od września wprowadzić do placówki nową ofertę edukacyjną, tym samym będzie to pierwsze przedszkole na naszym terenie z taką stałą ofertą.

Nowy sprzęt multimedialny pozwoli małym użytkownikom poszerzać swoją wiedzę oraz rozwijać wyobraźnię. Projekt przyczyni się do rozwoju poznawczego dzieci, czyli do nauki kolorów, kształtów, liter czy zwierząt, a także społecznego i emocjonalnego, dzięki czemu dzieci będą uczyć się jak budować relacje oraz jak poradzić sobie ze stresem.

Program „WzMOCnij swoje otoczenie” to ogólnopolski program grantowy realizowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, skierowany do samorządów i ich jednostek – np. przedszkoli, szkół, bibliotek, czy ośrodków pomocy społecznej, oraz do organizacji pozarządowych, które chcą wprowadzać ważne i długotrwałe zmiany w swoim otoczeniu w jednym z ośmiu następujących obszarów: aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, edukacja, ochrona zwierząt, rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, środowisko naturalne, zdrowie i inne inicjatywy mieszczące się w celach programu. Dodatkowe informacje o programie można znaleźć na stronie https://raport.pse.pl/pl/ oraz www.wzmocnijotoczenie.pl.

Konkurs plastyczny. Zagłosuj na nasze przedszkolaki

“Krasnoludki” z Przedszkola Misia Uszatka w Wiązownie w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacji Zdrowotnej dla Przedszkolaków wzięły udział w konkursie zorganizowanym przez Aquafresh. Teraz każdy z nas może pomóc naszym przedszkolakom zdobyć nagrodę, oddając głos na przygotowaną przez nich pracę.

Dzieci stworzyły grę planszową “Pastusiowa Kraina”. Głosować można codziennie, wchodząc na stronę: https://akademia-aquafresh.pl/konkurs-pastusiowa-kraina.html.

Nasze przedszkolaki liczą na naszą pomoc. Mogą zdobyć cenne nagrody dla swojej grupy. Głosowanie trwa do końca listopada. Każdy klik jest na wagę złota!

Info z: tukontakt@wiazowna.pl

Arleta Kubicka-Pizoń

Dyżury wakacyjne w przedszkolach. Zapisz dziecko

Sala przedszkolna. Na pierwszym planie stolik z krzesełami. W tle pułki z kolorowymi zabawkami
Sala przedszkolna. Na pierwszym planie stolik z krzesełami. W tle pułki z kolorowymi zabawkami

Rozpoczęły się zapisy na dyżury wakacyjne organizowane w czterech gminnych przedszkolach. Do 14 czerwca 2019 r. można składać karty zgłoszeń dostępne bezpośrednio w wybranym przedszkolu.

Karty są również do pobrania na stronie internetowej danej placówki oraz znajdują się pod tekstem.

Terminy dyżurów wakacyjnych:

Przedszkole w Wiązownie. Konkurs na dyrektora

Do 12 czerwca można składać oferty w konkursie na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola im. Misia Uszatka w Wiązownie.

Oferty muszą zawierać m.in.:

  • uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznego przedszkola;
  • życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
  1. stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela, albo
  2. stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
  3. stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem
  • oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
  1. imię (imiona) i nazwisko,
  2. datę i miejsce urodzenia,
  3. obywatelstwo,
  4. miejsce zamieszkania (adres do korespondencji).

Szczegółowe informacje dostępne są w załączniku pod tekstem. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu bezpośrednio w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Wiązowna, ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna, w godzinach urzędowania lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Wiązowna, ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna w terminie do dnia 12 czerwca, z dopiskiem na kopercie: „Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Przedszkola im. Misia Uszatka w Wiązownie, ul. Os. Parkowe 17”( z dopiskiem „nie otwierać”).

Więcej informacji na ten temat udziela Edyta Czajka – Centrum Usług Wspólnych Gminy Wiązowna, tel. 22 180 00 27, e-mail: e.czajka@wiazowna.pl.