Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Przedszkole w Wiązownie. Patriotyzmu uczymy od małego

Dzieci z grupy Muchomorki z Gminnego Przedszkola im. Misia Uszatka w Wiązownie z biało-czerwonymi flagami

Dzieci z grupy Muchomorki z Gminnego Przedszkola im. Misia Uszatka w Wiązownie 10 listopada, wraz z Ewą Jaworską oraz Izabelą Soboń udały się na kopiec Niepodległości, by uczcić pamięć poległych za wolność i niepodległość naszej Ojczyzny.

Dzieci złożyły tam wykonaną  biało-czerwoną wiązankę kwiatów oraz samodzielnie przygotowane przez wszystkich podopiecznych przedszkola biało-czerwone flagi.

Obecność w tym szczególnym miejscu pani Soboń wykorzystała także, by opowiedzieć najmłodszym, dlaczego tak ważne są nasze gesty i pamięć o tych, dzięki których ofierze zawdzięczamy wolność Polski.

Po powrocie dzieci uczestniczyły także w uroczystej akademii z okazji zbliżającego się Dnia Niepodległości, recytując patriotyczne wiersze i śpiewając „Mazurka Dąbrowskiego”.

Izabela Soboń

Przedszkola wciąż zamknięte. Czekamy na szczegółowe wytyczne

Przedszkole w Pęclinie

Zgodnie z decyzją Prezesa Rady Ministrów, od 6 maja pojawia się możliwość otwarcia przedszkoli tak, by mogły one pełnić znów funkcję opiekuńczo-wychowawczą. Niestety, nie możemy spełnić rządowych wytycznych bez naruszenia restrykcji wydanych w związku z epidemią. Czyli bez narażenia zdrowia lub życia najmłodszych mieszkańców i ich opiekunów.

Na konferencji 29 kwietnia zapowiedziano, że pod ogólnymi warunkami przedszkola samorządowe mogą zostać otwarte już w środę. Jak wynika z analiz prawnych – naszych i innych samorządów – bez szczegółowych wytycznych władz państwowych lub zdjęcia niektórych obowiązków, w większości placówek, w tak krótkim czasie, nie będzie to możliwe. Nie tylko u nas – w całym kraju.

Kluczową kwestią jest zapewnienie dzieciom bezpiecznych warunków. Rząd zaleca, aby jedna grupa przedszkolna przebywała w wyznaczonych i stałych salach. W miarę możliwości w mniejszych grupach niż jest to uregulowane w rozporządzeniu MEN w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli (Dz.U. z 2019. Poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2045). W czwartek 30 kwietnia pojawił się komunikat, że grupa może liczyć 12 dzieci.

Odgórnie zaleca się również, aby grupa przedszkolna obejmowała dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień. Z sal powinny zostać usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, jak np. pluszowe zabawki. Zgodnie z wytycznymi GIS, nie należy przyprowadzać dzieci z objawami chorobowymi oraz tych, których domownik odbywa kwarantannę. Podobne zasady bezpieczeństwa dotyczą również personelu. Podczas wykonywania swoich czynności na terenie placówki nie musi on zakrywać ust i nosa. Z uwagi na bezpieczeństwo kadry rząd sugeruje, by do opieki nad dziećmi nie byli angażowani nauczyciele i pracownicy przedszkola powyżej 60. roku życia. Dlatego nasi dyrektorzy przygotowują harmonogramy pracy i wyposażają budynki w środki ochronne.

Najważniejsze jest dla nas zdrowie i bezpieczeństwo małych mieszkańców naszej gminy – Państwa dzieci. Dlatego do rodziców wszystkich przedszkolaków, uczęszczających do przedszkoli gminnych w: Wiązownie, Pęclinie, Zakręcie i Woli Duckiej oraz do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w poniedziałek wysłane zostaną ankiety, dzięki którym będziemy mogli poznać Państwa zdanie w kwestii powrotu dzieci do przedszkoli oraz dostosować zasady otwarcia i prowadzenia przedszkoli do nowej, epidemicznej rzeczywistości.

Dyrektorzy zapytają Państwa o sytuację zawodową, dogodne godziny otwarcia przedszkola czy informacje o dziecku. Na tej podstawie ustalą zasady powrotu dzieci do przedszkoli. Dopóki Ministerstwo Edukacji Narodowej nie wyda przepisów, na podstawie których będzie można zapewnić bezpieczeństwo wszystkim przebywającym w przedszkolach, będą wprowadzone ograniczenia – na pewno w liczbie przyjmowanych codziennie dzieci i zajęciach, które będą oferowane w placówkach. Gdy sytuacja się ustabilizuje, a rząd zdejmować będzie kolejne obostrzenia, przywrócimy placówki do trybu normalnej – dotychczasowej pracy.

Wszystkie wiadomości na temat wirusa COVID-19 znajdziecie Państwo na naszej stronie: https://tuwiazowna.pl/koronawirus-w-polsce/

Przedszkole w Wiązownie. Konkurs na dyrektora

Do 12 czerwca można składać oferty w konkursie na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola im. Misia Uszatka w Wiązownie.

Oferty muszą zawierać m.in.:

  • uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznego przedszkola;
  • życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
  1. stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela, albo
  2. stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
  3. stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem
  • oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
  1. imię (imiona) i nazwisko,
  2. datę i miejsce urodzenia,
  3. obywatelstwo,
  4. miejsce zamieszkania (adres do korespondencji).

Szczegółowe informacje dostępne są w załączniku pod tekstem. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu bezpośrednio w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Wiązowna, ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna, w godzinach urzędowania lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Wiązowna, ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna w terminie do dnia 12 czerwca, z dopiskiem na kopercie: „Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Przedszkola im. Misia Uszatka w Wiązownie, ul. Os. Parkowe 17”( z dopiskiem „nie otwierać”).

Więcej informacji na ten temat udziela Edyta Czajka – Centrum Usług Wspólnych Gminy Wiązowna, tel. 22 180 00 27, e-mail: e.czajka@wiazowna.pl.

Gminny Konkurs Piosenki Angielskiej „Let’s sing!” rozstrzygnięty

W Gminnym Przedszkolu im. Misia Uszatka w Wiązownie 10 maja odbył się II Gminny Konkurs Piosenki Angielskiej „Let’s sing!”.

Dzieci przybyły do nas z przedszkoli w Zakręcie, Woli Duckiej oraz Pęclinie. Konkurs przeprowadzono w czterech kategoriach wiekowych: 3-, 4-, 5- i 6-latków. I choć trema była ogromna, żaden przedszkolak się nie wycofał. Każdy z uśmiechem na buzi zaśpiewał swoją piosenkę. Jury miało twardy orzech do zgryzienia. Na uwagę zasługuje również fakt, że żadna piosenka się nie powtórzyła.

Komisja przyznała po dwa miejsca pierwsze w każdej kategorii wiekowej. Wszystkie dzieci otrzymały dyplomy, nagrody oraz „małe co nieco”. Po rozdaniu nagród i zebraniu oklasków wszyscy ustawili się do pamiątkowej fotografii.

Dziękujemy wszystkim za udział, szczególnie nauczycielom za przygotowanie muzyczne i wokalne oraz aranżację poszczególnych utworów. Poziom trudności piosenek oraz ogólny wyraz prezentacji był na wysokim poziomie. Jury dziękujemy za ciężką, ale owocną pracę, a przybyłym rodzicom za wsparcie.

Jednak najpiękniej, jak tylko możemy, gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów.

…so let’s sing again, again and again next year!

Info z: tukontakt@wiazowna.pl
Elżbieta Szczęsna

V Gminna Olimpiada Sportowa Przedszkolaków rozegrana

W Gminnym Przedszkolu im. Misia Uszatka w Wiązownie odbyła się V Gminna Olimpiada Sportowa Przedszkolaków.

W imprezie wzięły udział dzieci z Gminnego Przedszkola „Pod Stumilowym Lasem” z Pęclina, z Przedszkola z Woli Duckiej oraz gospodarze imprezy. Celem spotkania było integrowanie grup przedszkolnych, zachęcanie dzieci do aktywności ruchowej oraz wzbogacanie przeżyć poprzez szlachetne współzawodnictwo.

Przed przystąpieniem do rywalizacji, wszystkich uczestników przywitały: dyrektor przedszkola Anna Cichecka oraz dyrektor Centrum Usług Wspólnych Urszula Kozłowska. Panie życzyły dzieciom dobrej zabawy i niezapomnianych wspomnień. Następnie wysłuchaliśmy hymnu zawodów – utworu „Marsz Radeckiego”, po którym zawodnicy złożyli przysięgę olimpijską.

Drużyny rozegrały pięć konkurencji sprawnościowych: cztery dla przedszkolaków (tor przeszkód, sadzenie marchewek, skoki w workach, przewijanie szarfy oraz spacer z woreczkiem na głowie)  i piątą – specjalną dla pań „kulawy lisek”.  W czasie zawodów wszystkim dopisywał dobry humor.

Po zakończeniu rozgrywek wszystkie przedszkola otrzymały nagrody, a dzieci zostały uhonorowane medalami i nagrodami rzeczowymi. Na zakończenie imprezy zawodnicy oraz ich kapitanowie zostali zaproszeni na słodki poczęstunek.

Info z: tukontakt@wiazowna.pl
Agnieszka Gawryś

Kolorowe powitanie wiosny u Misia Uszatka

Przedszkolaki z przedszkola im. Misia Uszatka w Wiązownie w bajkowym nastroju powitały pierwszy dzień wiosny.

Dzieci z grupy “Zajączki” zaprezentowały swoje umiejętności językowo-teatralne. Przygotowały radosną bajkę pt. “Pinocchio”. Całe przedstawienie odbyło się w języku angielskim. Dzieci wspaniale poradziły sobie ze scenariuszem, piosenką i tańcem.

Zabawa w teatr rozwija wyobraźnię, samodzielność ruchową i językową. W przypadku przestawienia w języku obcym – to także umacnianie wiary we własne siły i możliwości językowe, podniesienie motywacji do nauki angielskiego poprzez zaangażowanie emocjonalne i intelektualne dzieci, a także ćwiczenie odpowiedniej wymowy oraz intonacji słów i zwrotów.

Przedstawienie obejrzała cała społeczność przedszkola oraz rodzice i zaproszeni goście. Dzieci zaprezentowały się wspaniale. Występ nagrodzono gromkimi brawami.

Info z: tukontakt@wiazowna.pl
Anna Kulmińska

Dzień drzewa w Przedszkolu im. Misia Uszatka

Dzień drzewa obchodzony jest co roku 10 października. W 1872 roku w USA znawca i miłośnik przyrody Juliusz Morton wymyślił ten właśnie dzień mówiąc, że „inne święta służą jedynie przypomnieniu, dzień drzewa wskazuje zaś na przyszłość”. Przedszkolaki z przedszkola Misia Uszatka w Wiązownie w tym dniu uczestniczyły we wspólnych grach, konkursach, zabawach oraz zagadkach ukazujących znaczenie drzew dla człowieka i całej przyrody. Pogoda nam dopisała. Były sztafety, biegi do drzewa, zbieranie żołędzi, jabłek i gruszek.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy spotkania w ogrodzie przedszkolnym wzięli udział w sadzeniu sadzonek Trzmieliny przed sceną przedszkolną dla uczczenia tego dnia, jak również estetyki miejsca. Dzieci w swoich salach wykonały przeróżne prace poświęcone drzewom. Przypomniały sobie razem z nauczycielkami, że o drzewa należy dbać, nie niszczyć, nie łamać i zwracać uwagę innym, którzy tego nie przestrzegają. Podjęte działania miały na celu propagowanie idei ochrony przyrody. Pogłębianie wiedzy na temat drzew i integrowanie dzieci z całego przedszkola we wspólnej nauce i zabawie.

info z tukontakt@wiazowna.pl
Elżbieta Szczęsna
Anna Kulmińska

Święto Pieczonego Ziemniaka w Przedszkolu w Wiązownie

Święto Pieczonego Ziemniaka w Przedszkolu w Wiązownie

W piątek (5 października) w Gminnym Przedszkolu im. Misia Uszatka w Wiązownie odbyło się Święto Pieczonego Ziemniaka. Na początku dzieci w swoich salach rozwiązywały zagadki dotyczące ziemniaka, poznały jego budowę, krótką bajkową historię oraz jak w różnych regionach naszego kraju jest on nazywany (kartofel — w dialekcie śląskim, pyra — gwara poznańska, grula — gwara góralska, bulwa — język kaszubski). Następnie przedszkolaki wraz ze swoimi paniami udały się do ogrodu przedszkolnego, gdzie odbyły się liczne „ziemniaczane konkurencje” m.in. slalom, rzut do celu oraz podchody. Nie zabrakło również „wykopków”, czyli poszukiwań ziemniaków zakopanych w piaskownicy przy użyciu łopatek, co sprawiło przedszkolakom wiele radości. Po powrocie do swoich sal na dzieci czekała ciepła niespodzianka — pyszne pieczone ziemniaczki. Na zakończenie każda grupa wykonała ziemniaczaną stonogę.

info z tukontakt@wiazowna.pl
Anna Kulmińska
Ania Siwik

Remont w Przedszkolu w Wiązownie i Pęclinie

Remontujemy przedszkola w Pęclinie i w Wiązownie. W budynku w Pęclinie pomalowana została jadalnia i położona terakota. W przedszkolu w Wiązownie wymieniono drzwi do sali, do łazienki, położono nowe płytki i podłogę w łazience. Zamontowane także nowe okna i pomalowano pomieszczenia. We wrześniu maluchy będą mogły uczęszczać do odświeżonych i wyremontowanych pomieszczeń. Prace wykonuje Zakład Gospodarki Komunalnej w Wiązownie.

Pasowanie na przedszkolaka

W Gminnym Przedszkolu im. Misia Uszatka w Wiązownie odbyło się „Pasowanie na przedszkolaka”. Była to pierwsza tak ważna uroczystość przedszkolna z udziałem grupy Jagódek. Galowe stroje, kolorowe birety i odświętny wystój sali podkreślały rangę wydarzenia.

O godz. 15.30 po krótkim powitaniu rodziców przez Panią Dyrektor dzieci zaprezentowały program artystyczny: śpiewały piosenki, recytowały wiersze, tańczyły, pochwaliły się również znajomością języka angielskiego. Udowodniły tym jak wiele już potrafią i że dobrze się czują w przedszkolu. Dumni rodzice z zapartym tchem obserwowali występy swych pociech nagradzając je głośnymi brawami. W oczach niejednej mamy kręciła się łza wzruszenia. Następnie dzieci złożyły przyrzeczenie, że od tej chwili będą się zgodnie bawić, pomagać kolegom, zjadać wszystkie posiłki, słuchać pań i być zawsze dzielnymi i uśmiechniętymi przedszkolakami. Wobec takiego zapewnienia Pani Dyrektor pozostało już tylko jedno, poprzez symboliczne dotknięcie ramienia każdego dziecka magicznym ołówkiem pasowała je na przedszkolaka. Na pamiątkę tego wydarzenia każde dziecko otrzymało maskotkę oraz kolorowy wiatraczek.

Do grona przedszkolaków dołączyła nowa grupa czterolatków, która bardzo dobrze zaadoptowała się w przedszkolu, czego dowodem był zdany przez nich egzamin przed rodzicami i zaproszonymi gośćmi. Przedszkolaki zaprezentowały się z dumą śpiewając piosenki i deklamując wierszyki. Dowiodły tym samym jak dobrze czują się w swojej grupie oraz w przedszkolu.

Po części oficjalnej rodzice wraz z dziećmi zostali zaproszeni na słodki poczęstunek gdzie w miłej i radosnej atmosferze spędzili popołudnie dzieląc się z wychowawczyniami swoimi spostrzeżeniami na temat przedszkola.

Ania Siwik
Agnieszka Gawryś