bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Teren wokół dawnego pawilonu GS. Jest przetarg

Operacja pn. „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w m. Wiązowna poprzez utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej ZADANIE 2 – Rewitalizacja przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Wiązowna”
mająca na celu podniesienie atrakcyjności miejscowości Wiązowna poprzez rewitalizację terenu wokół budynku Centrum Aktywności Lokalnej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: odnowa centrum miejscowości.

 

Ogłosiliśmy przetarg na zagospodarowanie terenu wokół modernizowanego dawnego pawilonu GS, gdzie ma powstać Centrum Aktywności Lokalnej Gminy Wiązowna.

Zapraszamy przedsiębiorców do składania ofert na zadanie pod nazwą „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w m. Wiązowna poprzez utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej – Zadanie 2 Rewitalizacja przestrzeni publicznej”.

Głównym zadaniem firmy, która zostanie wyłoniona w przetargu, będzie zagospodarowanie terenu wokół dawnego pawilonu GS, który aktualnie podlega gruntownej przebudowie. Chodzi o stworzenie wokół niego przestrzeni wielofunkcyjnej, uniwersalnej i przyjaznej dla mieszkańców naszej gminy oraz dostępnej dla osób o zróżnicowanych niepełnosprawnościach (nie tylko ruchowych) I połączenie jej z terenami sąsiadującymi.  Najbardziej innowacyjnym elementem projektu jest ogród sensoryczny.

 

Przestrzeń wokół CAL, zgodnie z załączonym pod tekstem projektem, została podzielona na strefy. Zorganizowano m.in. promenadę oraz część rekreacyjno – spacerową. Promenada będzie wykorzystywana do organizowania różnego rodzaju imprez plenerowych, m.in. „miasteczek” przedświątecznych czy okolicznościowych kiermaszów.

Odrębną część będą stanowić chodniki oraz strefa do parkowania. Zamknięcie dla ruchu samochodowego drogi prowadzącej do budynku urzędu gminy pozwoli stworzyć szeroki deptak z dekoracyjnym oświetleniem, murkami do siedzenia i altaną.

Przed budynkiem centrum zaprojektowano plac z ławeczkami, stojakami na rowery, z drzewami i wysokimi krzewami. W części rekreacyjno – spacerowej, po której będzie można poruszać się po ziemnych ścieżkach, wprowadzono – zamiast tradycyjnego trawnika – łąki kwietne. Przy tarasie kawiarni, która ma działać w ośrodku, zaprojektowano elementy małej architektury, które wydają dźwięki, m.in. gongi, cymbałki czy dzwonki.

Inwestycję należy zakończyć (od dnia podpisania umowy) do 30 listopada br.

Oferty w przetargu należy składać w formie pisemnej osobiście, za pośrednictwem posłańca lub operatora pocztowego do 11 kwietnia do godz. 10.00 w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Wiązowna, ul. Lubelska 59.

Przypomnijmy, ze podpisaliśmy już umowę z przedstawicielami Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie rewitalizacji terenu wokół powstającego Centrum Aktywności Lokalnej. Uzyskaliśmy 500 tys. zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na rewitalizację przestrzeni publicznej wokół budynku dawnego pawilonu GS.

Więcej informacji udziela Ewelina Kowalska – Wydział Inwestycji, pok. 212, tel. 22 512 58 64, kom. 603 260 990, e-mail: e.kowalska@wiazowna.pl.