Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Stypendia i renty dla dzieci. Sprawdź, jak je uzyskać

Stypendia i renty dla dzieci. Sprawdź, jak je uzyskać (Foto: Pixabay)
Stypendia i renty dla dzieci. Sprawdź, jak je uzyskać (Foto: Pixabay)

Przygotowaliśmy kompendium wiedzy o zasiłkach, stypendiach i rentach, przysługującym dzieciom oraz młodzieży od piątego roku życia do dwudziestego piątego roku życia.

Renta rodzinna

Przysługuje ona dzieciom do ukończenia 16 roku życia, w przypadku kontynuowania edukacji do końca okresu nauki. Student może pobierać rentę do 25 roku życia. Jeżeli jego 25 urodziny przypadną na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, to może otrzymywać rentę aż do końca tego roku studiów.

Od tej zasady jest wyjątek. Bez ograniczeń wiekowych rentę rodzinną mogą pobierać dzieci, które do ukończenia 16 roku życia lub jeszcze w trakcie nauki, a przed 25 rokiem życia, stały się całkowicie niezdolne do pracy. W ich przypadku nie ma znaczenia to, czy się uczą.

Kwota najniższej renty rodzinnej od 1 marca 2022 r. wynosi 1338,44 zł. Aktualne kwoty można sprawdzić w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznym w Otwocku (ul. Poniatowskiego 17) lub na stronie ZUS. Świadczenie z tej renty nie może być niższe niż wysokość minimalnej emerytury.

Wnioski o rentę rodzinną można składać cały rok do najbliższego oddziału ZUS.

Więcej szczegółów na temat renty rodzinnej jest dostępna pod telefonem otwockiego oddziału ZUS: 22 560 16 00 i na stronie ZUS.

Zasiłek rodzinny

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje osobie uczącej się (osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym, lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony).

Zasiłek rodzinny przysługuje osobom do ukończenia przez dziecko:

 1. 18 roku życia lub
 2. nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo
 3. 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Kryterium dochodowe wynosi 674 zł. Natomiast kryterium dochodowe osób z orzeczeniem o niepełnosprawności to 764 zł.

Kwoty zasiłku rodzinnego na dziecko:

 1. powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia – 124 zł;
 2. powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia – 135 zł.

Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:

 1. samotnego wychowywania dziecka – 193 zł;
 2. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 95 zł;
 3. kształcenia i rehabilitacji dziecka powyżej 5 roku życia – 110 zł;
 4. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 400 zł;
 5. dojazdów do szkoły poza miejscem zamieszkania – 69 zł;
 6. zamieszkiwania w miejscowości, w której znajduje się szkoła – 113 zł.

Zasiłek rodzinny można składać przez cały rok w Centrum Usług Społecznych w Radiówku (Radiówek 25).

Wniosek do pobrania jest dostępny na stronie: cuswiazowna.pl. Więcej informacji można uzyskać osobiście w budynku CUS bądź pisząc na e-mail: bom@cuswiazowna.pl.

Stypendia sportowe i artystyczne za wybitne osiągnięcia

Stypendia przyznawane są uczniom szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz studentom do ukończenia 24 roku życia. Wszyscy muszą być mieszkańcami Gminy Wiązowna.

Za osiągnięcia artystyczne stypendium należy się za uzyskanie I miejsca w konkursach, przeglądach i festiwalach na szczeblu regionalnym. Pieniądze można uzyskać też za osiągnięcie czołowego miejsca (I, II i III) w konkursach, przeglądach, festiwalach o zasięgu wojewódzkim lub ogólnopolskim oraz za wyróżnienia na szczeblu międzynarodowym.

Podobnie jest w przypadku osiągnięć sportowych. Stypendium można otrzymać za zajęcie I miejsca w zawodach na szczeblu regionalnym oraz za zajęcie trzech czołowych miejsc w zawodach o zasięgu wojewódzkim lub ogólnopolskim. Gratyfikacja finansowa przysługuje także za wyróżnienia na szczeblu międzynarodowym.

Wysokość stypendium może wynieść maksymalnie 300 złotych na miesiąc.

Termin udzielenia stypendium mija 15 września.

Wymagane dokumenty należy złożyć w Centrum Usług Wspólnych Gminy Wiązowna w Gliniance (ul. Napoleońska 53A, II piętro). Szczegółowych informacji udziela Edyta Czajka, tel. 22 180 00 28 (wew. 28), e-mail: e.czajka@wiazowna.pl.

Więcej informacji o stypendiach sportowych i artystycznych są dostępne w artykule: Stypendia sportowe i artystyczne. Wnioski tylko do 15 września.

Stypendia szkolne

Ten rodzaj stypendium otrzymać może uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Subsydium należy się, zwłaszcza gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania oraz, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528 zł netto na osobę w rodzinie.

Stypendium szkolne przyznawane jest w formie refundacji poniesionych kosztów. Przez to istnieje konieczność zbierania imiennych rachunków i faktur (wystawionych na wnioskodawcę) za poniesione koszty na cele edukacyjne dla ucznia.

Wnioski o stypendium szkolne można złożyć do 15 września w Centrum Usług Wspólnych Gminy Wiązowna w Gliniance.

Wszelkich informacji udziela na ten temat CUW Gminy Wiązowna, przy ul. Napoleońskiej 53A, II piętro, tel. 22 180 00 27.

Więcej informacji można uzyskać także, wysyłając e-mail na adres: edukacja@wiazowna.pl.

Nie chcesz stracić renty rodzinnej? Pamiętaj o zaświadczeniu ze szkoły

Nie chcesz stracić renty rodzinnej? Pamiętaj o zaświadczeniu ze szkoły (Foto: Pixabay)
Nie chcesz stracić renty rodzinnej? Pamiętaj o zaświadczeniu ze szkoły (Foto: Pixabay)

Do końca września uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy pobierają rentę rodzinną z ZUS, mają czas na złożenie wniosku o dalszą wypłatę renty wraz z zaświadczeniem ze szkoły, że nadal się uczą. Jeśli zrobią to z opóźnieniem, np. złożą dokumenty w październiku, to stracą rentę rodzinną za wrzesień.

W przypadku maturzystów przyjętych na pierwszy rok studiów, którzy pobierają rentę rodzinną, jeśli nie chcą jej stracić za wrzesień,  formalności w ZUS muszą dopełnić do końca września, a następnie do końca października. Wniosek o kontynuację wypłaty świadczenia wraz z zaświadczeniem z uczelni potwierdzającym przyjęcie na studia składają do końca września, a zaświadczenie z uczelni o rozpoczęciu studiów- do końca października. Pozostali studenci na złożenie wniosku i zaświadczenia o kontynuowaniu nauki mają czas do końca października.

Natomiast w przypadku, gdy rozpoczęcie nauki nastąpiło w innym miesiącu niż wrzesień czy październik, zaświadczenie o dalszej edukacji należy złożyć do końca miesiąca, w którym rozpoczęto naukę.

Nie jest konieczne coroczne przedstawianie informacji o dalszej nauce, jeśli zaświadczenie  nie wygasło, bo uczelnia czy szkoła wydała je na cały okres trwania nauki (np. studia 5-letnie). Wówczas ZUS będzie wypłacał rentę rodzinną przez cały ten okres, ale w każdej chwili możne sprawdzić, czy nauka jest faktycznie kontynuowana.

Przerwałeś naukę – poinformuj ZUS

W przypadku zaprzestania dalszej edukacji, uczeń lub student muszą jak najszybciej zawiadomić o tym ZUS. Jeśli tego nie zrobią, to nadpłacone nienależne świadczenie trzeba będzie potem zwrócić z odsetkami.

Renta rodzinna przysługuje dzieciom do ukończenia 16 roku życia, a nawet dłużej pod warunkiem kontynuowana nauki. Student może pobierać rentę do 25 roku życia, a jeśli 25 urodziny przypadną na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, to może otrzymywać rentę aż do końca tego roku studiów.  Od tej zasady jest wyjątek. Bez ograniczeń wiekowych rentę rodzinną mogą pobierać dzieci, które do ukończenia 16 roku życia lub jeszcze w trakcie nauki, a przed 25 rokiem życia, stały się całkowicie niezdolne do pracy. W ich przypadku nie ma znaczenia to, czy się uczą.

Krystyna Michałek

Regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim

Jesienią trzeba przedłużyć rentę rodzinną. Złóż wniosek do ZUS

List z zielonym logiem ZUS. Po lewej kalkulatro, po prawej długopis
Zakład Ubezpieczeń Społecznych wprowadza nowe udogodnienia (Foto: Adobe Stock)

Pobierasz z ZUS rentę rodzinną? Pamiętaj o terminach! Uczniowie powinni do końca września złożyć w ZUS wniosek o kontynuowanie wypłaty tego świadczenia. Studenci mają trochę więcej czasu, bo termin to koniec października.

Uważaj na terminy, bo możesz stracić rentę rodzinną. Świadczenie dla kontynuujących naukę jest wypłacane na okres roku szkolnego lub akademickiego, który obejmuje również wakacje. Uczniom świadczenie wypłacane jest więc co miesiąc do końca sierpnia, a studentom do końca września. Aby bez zbędnej przerwy otrzymać kolejną rentę należy pamiętać, by najpóźniej w ciągu miesiąca od ostatniej wypłaty przekazać do ZUS-u stosowny wniosek wraz z zaświadczeniem o kontynuowaniu nauki. Świadczenie zostanie wypłacone na czas, gdy złożymy dokumenty odpowiednio wcześniej. Jeśli zrobimy to z opóźnieniem, tj. w przypadku ucznia w październiku, a studenta w listopadzie, stracimy rentę rodzinną za jeden miesiąc.

Zaświadczenia potrzebne, gdy dziecko ukończyło 16 lat

Dziecko pobiera rentę rodzinną co do zasady do momentu ukończenia 16. roku życia. Jeśli jednak nadal się kształci, będzie dostawało świadczenie aż do zakończenia nauki, jednak nie dłużej niż do 25. roku życia (lub do końca roku akademickiego, jeżeli osiągnięcie wieku przypada na ostatni rok studiów). Przepisy wymagają wtedy jednak przedstawienia dokumentu potwierdzającego kontynuowanie nauki. Nie zawsze konieczne jest coroczne wypełnianie formalności w ZUS. Szkoła albo uczelnia, wydając pierwsze zaświadczenie, może bowiem wskazać pełny czas pobierania nauki, np. w ujęciu trzyletnim. ZUS wyda wtedy decyzję o przyznaniu prawa do renty na cały wskazany okres.

Co jednak z osobami, które przerywają naukę w trakcie roku szkolnego lub akademickiego? Pamiętajmy, że w przypadku każdej zmiany stanu faktycznego, np. przerwania studiów, osoba pobierająca świadczenie ma obowiązek zgłosić ten fakt Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych. Urząd przestaje wtedy wypłacać świadczenie. Nie należy tego lekceważyć, ponieważ ZUS sam może skontrolować czy nauka jest kontynuowana,  a wtedy trzeba będzie zwrócić pobrane świadczenie.

Wysokość renty zależy od liczby osób

Wszystkim uprawnionym, czyli także wdowie, wdowcowi, rodzicom, przysługuje jedna łączna renta rodzinna (pełna lista oraz warunki otrzymania świadczenia dostępna na www.zus.pl). Gdy uprawnionych jest kilku, świadczenie dzielone jest w równych częściach pomiędzy nich. Jedna osoba dostanie 85 proc. świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu. Dwie – 90 proc. świadczenia do podziału, a trzy i więcej osób – 95 proc. świadczenia.

Piotr Olewiński

Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS województwa mazowieckiego