mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Logo Teraz Polska

Masz pomysł, jak zmienić naszą gminę? Wypełnij kartę projektu!

Zakończyliśmy konsultacje dotyczące projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i do rewitalizacji oraz uchwały w sprawie zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Warsztat roboczy, który odbył się 26.07.2016 r., stanowił podsumowanie konsultacji oraz omówienie kolejnych kroków opracowania programu. Następnym krokiem jest zebranie projektów, które moglibyśmy wpisać w Program Rewitalizacji. Ważne jest, że udana rewitalizacja jest możliwa tylko w wyniku skoncentrowanych terytorialnie działań, podjętych przez różne instytucje, organizacje i ludzi wokół wspólnego celu. Przykładem  rewitalizacji jest stworzenie nowego miejsca spotkań i aranżacji czasu wolnego, a jeżeli dodatkowym aspektem jest przy tej okazji stworzenie nowych miejsc pracy, to możemy mówić o działaniach rewitalizacyjnych. Przeprowadzenie remontów w ramach rewitalizacji jest w pewnym stopniu możliwe, ale nie może być celem samym w sobie. Projekty powinny stanowić potencjał kreatywny gminy i żyć w swobodzie z otoczeniem, podnosząc jakość życia mieszkańców.

Z związku z powyższym zachęcamy Państwa do zgłaszania swoich projektów (poprzez wypełnienie karty zamieszczonej poniżej), które moglibyśmy wpisać do programu i zrealizować w perspektywie najbliższych kilku lat. Przypominamy, iż projekty powinny być skierowane dla wskazanych w projekcie uchwały obszarów zdegradowanych czyli: Glinianka, Rzakta, Wola Ducka, Kruszówiec, Wiązowna Gminna, Osiedle Emów, Kąck.

Weź udział w konsultacjach programu rewitalizacji gminy. Zapraszamy!

Wójt Gminy Wiązowna zaprasza mieszkańców, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców oraz inne zainteresowane podmioty do udziału w spotkaniach w ramach prowadzonych konsultacji społecznych dotyczących wyznaczenia obszarów zdegradowanych i rewitalizacji oraz zasad powoływania Komitetu Rewitalizacji w Gminie Wiązowna.
Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami i interesariuszami odbędą się:
– 29.06.2016 roku od 16:00 do  17:00 w Szkole Podstawowej w Gliniance ul. Napoleońska 1, 05-408 Glinianka,
– 30.06.2016 roku od 18:00 do 19:00 w siedzibie Urzędu Gminy Wiązowna ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna,
– 01.07.2016 roku od 16:00 do 17:00 w Domu Kultury Nad Świdrem ul. Doliny Świdra 6 Wola Karczewska, 05-408 Glinianka.
Projekty uchwał wraz załącznikami dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wiązowna:
http://bip.wiazowna.pl/public/?id=158723
http://bip.wiazowna.pl/public/?id=158724