mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Przystanek “Osiedle Radiówek”. Wymagania ZTM

Autobusy w barwach stołecznego ZTM
Autobusy w barwach stołecznego WTP (Foto: ZTM)

Jak informuje Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, przywrócenie podjazdu autobusów 722 i L22 na Osiedle Radiówek będzie możliwe po poprawnym wykonaniu odcinka drogi serwisowej pomiędzy wiaduktem nad trasą S17, a osiedlem Radiówek.

Obecnie droga ta nie spełnia parametrów wymaganych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, który ze względu na zbyt małą szerokość jezdni nie wyraził zgody na kursowanie autobusów.

W wyniku starań naszego samorządu, wykonawca tego odcinka trasy S17 zobowiązał się do poprawienia dojazdu, w taki sposób, aby spełnione zostały wymagania ZTM. Gotowy jest już projekt poszerzenia drogi i w najbliższym czasie rozpoczną się prace budowlane. Po ich zakończeniu uruchomione zostaną podjazdy autobusów na osiedle Radiówek.

Ścieżka w Żanęcinie i Dziechcińcu. Pomoc dla powiatu

Budowa chodnika w Woli Karczewskiej

Gmina Wiązowna przekaże Powiatowi Otwockiemu pieniądze, za które powstanie projekt oraz uzyskane zostaną pozwolenia na realizacji inwestycji w Żanęcinie i Dziechcińcu.

20 tys. zł  – tyle przekażemy Powiatowi Otwockiemu, który dołoży 80 tys. zł. W ramach zaplanowanej inwestycji zostanie opracowany projekt na przebudowę drogi powiatowej nr 2709W – ul. Rajska w Żanęcinie oraz fragment ul. Majowej w Dziechcińcu, na odcinku od opracowania Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w ramach budowy drogi ekspresowej S17 do posesji sali weselnej „Raj” w Dziechcińcu.

Celem tej inwestycji jest zaprojektowanie na tym odcinku ciągu pieszo-rowerowy lub tam, gdzie nie pozwoli na to szerokość drogi, przynajmniej chodnik. O szczegółowych rozwiązaniach zdecydują ostatecznie projektanci. Po wybudowaniu tego odcinka należy mieć nadzieję, że w niedalekiej przyszłości, powstanie ostatecznie ciąg pieszo-rowerowy od Malcanowa przez Dziechciniec, Żanęcin do drogi S17, oddzielający ruch rowerowy i pieszy od ruchu samochodowego. Z pewnością to rozwiązanie poprawi bezpieczeństwo na drodze powiatowej.

Więcej informacji udziela Wydział Inwestycji, tel. 22 512 58 63, 22 512 58 66 oraz 22 512 58 60.

Budowa S17. Powstaje wiadukt w Majdanie

Budowa wiaduktu na drodze krajowej S17 w gminie Wiązowna
Budowa wiaduktu na drodze krajowej S17 w gminie Wiązowna

Ruszyły intensywne prace przy budowie wiaduktu drogowego nad Szosą Lubelską, który połączy ulice Zagórską i Wesołą w Majdanie. Z tego też powodu zmieniono  lokalizację przystanku autobusowego pomiędzy ulicami Równą i Zagórską.

Inwestycja ta stanowi kolejny etap budowy drogi S17 w naszej gminie, tym razem na odcinku od Zakrętu do Majdanu. Główną inwestycją będzie budowa węzła „Zakręt” na skrzyżowaniu dróg krajowych nr 2 i nr 17.

Wykonawca – firma WARBUD S.A. – prowadzi prace przygotowawcze, polegające na przebudowie elementów infrastruktury technicznej w rejonie ulicy Zagórskiej. Z tego też powodu zmieniono  lokalizację przystanku autobusowego pomiędzy ulicami Równą i Zagórską. Został on przesunięty o kilkadziesiąt metrów w kierunku Zagórza.

Więcej informacji udzielają pracownicy Wydziału Planowania Przestrzennego, pok. 005, tel. 022 512 58 16, 022 512 58 17 lub 022 512 58 19.

Drogi 2019. Kiedy pojedziemy S17?

Budowa drogi. Żółta koparka przesypuje hałdy ziemi
Droga S17 poprawi połączenie pomiędzy Warszawą z pozostałymi ośrodkami w kraju i sąsiednich państwach (Foto: pixabay.com)

Niemal pół tysiąca kilometrów nowych dróg – tyle w tym roku drogowcy planują udostępnić polskim kierowcom. Wśród nich znajduje się odcinek najbardziej interesujący mieszkańców gminy Wiązowna, czyli droga ekspresowa S17 łącząca Warszawę z Lublinem.

W 2018 r. w Polsce przybyło ponad 321 km nowych dróg, a w realizacji było łącznie 113 inwestycji o długości ponad 1,4 tys. km. Obecnie kierowcy mają do dyspozycji 3730,7 km dróg szybkiego ruchu, w tym 1638,5 km autostrad i 2092,2 km dróg ekspresowych.

Do końca roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad chciałaby umożliwić nam podróż drogą ekspresową S17 z Warszawy do Lublina, z wyjątkiem krótkiego odcinka obwodnicy Kołbieli. Z naszych informacji wynika, że przejazd S17 możliwy będzie w drugiej połowie 2020 r.

 

Foto: GDDKiA

 

Cała trasa ma być gotowa do końca 2020 r. Łączny koszt całkowity budowy S17 pomiędzy węzłami Lubelska i Kurów Zachód to ponad 3,5 mld zł, z czego dofinansowanie z UE to ok. 1,8 mld zł.

Rekordowy rok

W 2019 r. GDDKiA planuje również umożliwić kierowcom skorzystanie z nowych, autostradowych kilometrów w ciągu A1 w województwie śląskim i przejadą autostradą z Katowic do Częstochowy. Do końca roku planuje otworzyć także kolejne fragmenty trasy S6 od drogi ekspresowej S3 (w okolicach Szczecina) do Koszalina. W ciągu najbliższych 12 miesięcy zamierza domknąć również ekspresowe połączenie w ciągu S5 Poznania z Wrocławiem.

Foto: pixabay.com

Utrudnienia na ul. Bronisława Czecha i Kajki

W sobotę, 21 lipca o godz. 23.00 zamknięta dla samochodów będzie południowa jezdnia ul. B. Czecha na odcinku od ul. Kajki do ul. Jana Pawła II. Ruch w obydwu kierunkach będzie odbywał się drugą jezdnią (w kierunku centrum). Kierowcy jadący od centrum przejadą na nią przez przewiązkę przed skrzyżowaniem z ul. Kajki, a na właściwą jezdnię wrócą na skrzyżowaniu z ul. Jana Pawła II.

W pierwszym etapie prac (od 21 do 25 lipca) zamknięta będzie również południowa strona skrzyżowania z ul. Kajki. Wyjeżdżający z ul. Kościuszkowców będą musieli skręcić w ul. B. Czecha, a ul. Kajki będzie kończyła się ślepo.

Objazd zostanie poprowadzony ulicami: VIII Poprzeczna (w przeciwnym kierunku ul. IX Poprzeczna) – Wydawnicza – Kaczeńca – J. Skrzyneckiego.

W drugim etapie prac, czyli od 25 lipca do 5 sierpnia, otwarte zostanie wlot ul. Kajki. Kierowcy jadący w kierunku granicy miasta nadal będą przejeżdżali na drugą jezdnie przed skrzyżowaniem, ale ul. Kajki odzyska połączenie z ul. B. Cecha.

Utrudnienia mogą potrwać dwa tygodnie.

Czasowe zamknięcie Szosy Lubelskiej – Uwaga! Objazd!

STRABAG poinformował o planowanym od 25 lipca br. od godz. 13.00 wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu na drodze krajowej nr 17 na odcinku od ul. Mickiewicza do JARTONU, polegającej na zamknięciu Szosy Lubelskiej. Ruch odbywać się będzie nowo wybudowaną łącznicą po wschodniej stronie drogi. Niestety, objazd będzie też wykorzystany jako zjazd na plac budowy. Ruch kołowy będzie więc spowolniony, mogą nastąpić utrudnienia także na sąsiednich drogach lokalnych – to z nich część kierowców może korzystać, by omijać utrudnienia na S17.

Czasowa organizacja ruchu oraz niezbędne do jej wprowadzenia oznakowanie zostanie wykonane zgodnie z zatwierdzonym projektem. Planowany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu planowany jest na dzień 25.07.2018 r. W tym dniu zbiera się komisja opiniująca projekt planowanej organizacji ruchu.

Warbud S.A. wykonawcą węzła Zakręt

W środę 22 listopada 2017 r. podpisana została umowa na zaprojektowanie i budowę 2,5 km odcinka Wschodniej Obwodnicy Warszawy tj. odcinka węzeł Zakręt – węzeł Lubelska (bez węzła). Wykonawcą inwestycji jest WARBUD S.A. Wartość zadania wynosi  225 mln zł, a czas jego realizacji to 34 miesiące od dnia podpisania umowy (do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe, do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych, tj. od 15 grudnia do 15 marca), czyli do marca 2021 r.

Podpisanie umowy na węzeł Zakręt

Źródło: mib.gov.pl

Budowa drogi ekspresowej S17 na odcinku węzeł Zakręt – węzeł Lubelska (bez węzła) stanowi fragment Wschodniej Obwodnicy Warszawy.

Węzeł Zakręt

Źródło: mib.gov.pl

W ramach inwestycji wybudowany zostanie 2,5 km odcinek drogi ekspresowej, węzeł Zakręt, kładki dla pieszych, chodniki i ścieżki rowerowe, odwodnienie trasy, urządzenia ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Węzeł Zakręt to strategiczny element układu komunikacyjnego wokół stolicy. Dzięki niemu z budowanej właśnie Południowej Obwodnicy Warszawy, której oddanie do ruchu jest planowane w II połowie 2020 r., będzie można bez przeszkód pojechać w kierunku Lublina i Terespola, a docelowo także w kierunku Białegostoku – tak o węźle Zakręt mówi wiceminister infrastruktury i budownictwa Marek Chodkiewicz.

Odcinek Węzeł Zakręt

Źródło: mib.gov.pl

Więcej informacji na stronie GDDKiA i stronie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa

Opinia w sprawie budowy S17

Urząd Gminy Wiązowna przygotował opinię dotyczącą ZRID dla budowy drogi S17.  Po wielu rozmowach z naszymi mieszkańcami, emailach i pismach, które od Państwa dostaliśmy, sformułowaliśmy wspólną listę postulatów, których uwzględnienie sprawiłoby, że nowa droga S17 byłaby dla naszych mieszkańców bezpieczniejsza, a infrastruktura wokół drogi zmniejszyłaby uciążliwości. Przygotowane przez urząd postulaty, w myśl obowiązującego prawa, nie muszą być jednak uwzględnione przez inwestora, czyli GDDKiA.

Budowa drogi S17 coraz bliżej

Według przedstawicieli wykonawcy (firmy Strabag), budowa drogi S17 na odcinku od węzła Lubelska (w Majdanie) do Kołbieli rozpocznie się w połowie 2017 roku – to najważniejsza informacja po spotkaniu przedstawicieli generalnego wykonawcy drogi i samorządowców powiatu otwockiego. Spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy Wójta Gminy Wiązowna – Janusza Budnego. Oprócz dyrektora kontraktu w firmie Strabag – Andrzeja Truszkowskiego – i site manager Bartosza Rudzińskiego w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele gmin i powiatu, przez które przebiega szosa lubelska.

Przed rozpoczęciem inwestycji wykonana zostanie dokumentacja foto i video na drogach lokalnych w naszych gminach. To na wypadek, gdyby w wyniku prac przy budowie S17 uszkodzone zostały nawierzchnie naszych dróg lokalnych. Strabag zapewnia, że S17 będzie skończona do 2020 roku. W tym czasie nie będzie potrzeby organizacji objazdów. Na obecnej DK17 pojawią się zwężenia, ograniczenia prędkości i zakazy wyprzedzania, ale nie będzie konieczności całkowitego zamykania ruchu.

Ważnym tematem w czasie spotkania były drogi techniczne, cała infrastruktura – wiadukty i kładki – które będą łączyły miejscowości leżące po dwóch stronach przyszłej S17. Ponieważ będzie to droga szybkiego ruchu, swobodne przejeżdżanie w poprzek niej, tak jak jest dziś, będzie niemożliwe.

Przedstawiciele firmy Strabag zobowiązali się do wzięcia udziału w spotkaniach w gminach, przez które będzie przebiegać droga. Szczegółowo omówią kwestie dróg technicznych, które będą miały ogromne znacznie dla naszych mieszkańców.

Firma Strabag już dziś organizuje magazyny surowców, które będą wykorzystywane podczas budowy. Magazyn powstaje w Wiązownie, niedaleko Centrum Handlowego “Jarton” w Wiązownie.

Więcej informacji  o inwestycji na stronie GDDKiA: https://www.gddkia.gov.pl/mapa-stanu-budowy-drog_mazowieckie